Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 68 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1068 — uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody …w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 819 — ustanowienie pomnika przyrody …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ustanowienie pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
3. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1387 — zaopiniowanie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego” …przyrody „Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego” zaopiniowanie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego” środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
środowisko tereny zielone
4. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1280 — zmiana statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie …Ogród Zoologiczny w Warszawie zmiana statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zwierzęta…
środowisko zwierzęta
5. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 129 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody …pomników przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody energia ciepło, gaz, prąd inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
energia inwestycje środowisko
6. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 86 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody …publicznego w odniesieniu do pomników przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
inwestycje środowisko
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 146 — zniesienie statusu pomnika przyrody …w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody zniesienie statusu pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
8. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1389 — uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody …zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
9. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 955 — rozpatrzenie skargi Pani M... S... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …rozpatrzenie skargi Pani M... S... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] porządek czystość, sprzątanie ulic środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne skargi…
porządek skargi środowisko tereny zielone
10. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 820 — uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody …w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie Środowiska i gospodarce wodnej- druk nr 1123 12. Informacja na temat petycji zgłoszonych w Publikatorze informacji o petycjach…
2. Komisja Zdrowia …Sprawy różne 2017-01-31 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Wystąpienie ekspertów Państwowego Instytutu Badawczego - instytutu Ochrony Środowiska nt. "Warszawski smog - stan obecny i możliwe działania" - referują: - Pan Krystian Szczepański - Dyrektor Wojewódzkiego Instytutu Ochrony Środowiska, - Pan […] Dominik Kobus - Kierownik Zakładu Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, - Pan Krzysztof Skotak - Kierownik Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska “Puszcza Borecka" Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego instytutu Badawczego 3. Dyskusja 4. Zamknięcie posiedzenia…
3. Komisja Ochrony Środowiska …Komisja Ochrony Środowiska 2014-12-15 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawy organizacyjne. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody - druk nr 24. 5. Zaopiniowanie […] bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku - druk nr 67 7. Przyjęcie stanowiska Komisji Ochrony Środowiska w sprawie sporządzenia raportów z realizacji Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z […] perspektywą do 2016 r. oraz opracowania Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 8. Informacja na temat sposobu umiejscowienia w strukturze Urzędu m.st. Warszawy planowanych zadań pełnomocnika prezydenta m.st. Warszawy ds. zieleni…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 29 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska, Ewa Malinowska-Grupińska, Jarosław Szostakowski, Tomasz Tretter
Punkty edukacyjno-informacyjne na temat jakości powietrza
2017-08-31 …punktów edukacyjno-informacyjnych na temat jakości powietrza 2017-08-31 Punkty edukacyjno-informacyjne na temat jakości powietrza środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
2.
Dariusz Figura
Nieudostępnianie informacji publicznych w sprawie wycinki drzew
2015-09-17 …nieudostępniania informacji publicznych w sprawie wycinki drzew 2015-09-17 Nieudostępnianie informacji publicznych w sprawie wycinki drzew środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
3.
Lech Jaworski
Zanieczyszczenie Potoku Służewieckiego i Jeziorka Wilanowskiego
2015-05-28 …interpelacja Dotyczy zanieczyszczenia Potoku Służewieckiego i Jeziorka Wilanowskiego 2015-05-28 Zanieczyszczenie Potoku Służewieckiego i Jeziorka Wilanowskiego środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
4.
Aleksandra Gajewska, Jarosław Szostakowski
Zgoda na wycinkę drzew na dolnym Mokotowie
2016-01-14 …zgody na wycinkę drzew na dolnym Mokotowie 2016-01-14 Zgoda na wycinkę drzew na dolnym Mokotowie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
5.
Aleksandra Gajewska, Ewa Malinowska-Grupińska, Jarosław Szostakowski, Tomasz Tretter
Punkty edukacyjno-informacyjne na temat jakości powietrza
2017-08-31 …punktów edukacyjno-informacyjnych na temat jakości powietrza 2017-08-31 Punkty edukacyjno-informacyjne na temat jakości powietrza środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
6.
Aleksandra Gajewska
Lokalizacja punktów edukacyjno-informacyjnych dotyczących jakości powietrza
2017-06-22 …lokalizacji punktów edukacyjno-informacyjnych dotyczących jakości powietrza 2017-06-22 Lokalizacja punktów edukacyjno-informacyjnych dotyczących jakości powietrza środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
7.
Aleksandra Gajewska
Planowane na 2017 r. nasadzeń drzew w Dzielnicy Białołęka
2017-02-03 …nasadzeń drzew w Dzielnicy Białołęka 2017-02-03 Planowane na 2017 r. nasadzeń drzew w Dzielnicy Białołęka środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
8.
Aleksandra Gajewska
Nielegalność wycinki pomnika przyrody
2017-08-31 …zapytanie Dotyczy nielegalnej wycinki pomnika przyrody 2017-08-31 Nielegalność wycinki pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
9.
Aleksandra Gajewska
Podlewanie drzew nasadzonych w ramach programu Milion Drzew Dla Warszawy i nasadzeń zastępczych
2017-07-05 …zastępczych 2017-07-05 Podlewanie drzew nasadzonych w ramach programu Milion Drzew Dla Warszawy i nasadzeń zastępczych środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
10.
Cezary Jurkiewicz
Dotyczy poziomu hałasu emitowanego do środowiska od ulicy Wołoskiej w Warszawie
2016-09-22 …interpelacja Dotyczy poziomu hałasu emitowanego do środowiska od ulicy Wołoskiej w Warszawie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników