Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 68 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 638 — zaopiniowanie zmian w planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Natoliński” …planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Natoliński” zaopiniowanie zmian w planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Natoliński” środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 337 — w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Ochota …położonych na terenie Dzielnicy Ochota w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Ochota pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
3. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 816 — utworzenie jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy” …pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy” utworzenie jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy” środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1176 — ustanowienie pomnika przyrody …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ustanowienie pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 637 — zaopiniowanie zmian w planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Morysin” …zmian w planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Morysin” zaopiniowanie zmian w planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Morysin” środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
6. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1162 — wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy …w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1389 — uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody …zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
8. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1282 — zniesienie statusu pomnika przyrody …w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody zniesienie statusu pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
9. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 30 — zniesienie statusu pomnika przyrody …w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody zniesienie statusu pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
10. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 824 — zaopiniowanie wniosku o uznanie lasów za ochronne …w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne zaopiniowanie wniosku o uznanie lasów za ochronne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Zdrowia …Sprawy różne 2017-01-31 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Wystąpienie ekspertów Państwowego Instytutu Badawczego - instytutu Ochrony Środowiska nt. "Warszawski smog - stan obecny i możliwe działania" - referują: - Pan Krystian Szczepański - Dyrektor Wojewódzkiego Instytutu Ochrony Środowiska, - Pan […] Dominik Kobus - Kierownik Zakładu Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, - Pan Krzysztof Skotak - Kierownik Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska “Puszcza Borecka" Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego instytutu Badawczego 3. Dyskusja 4. Zamknięcie posiedzenia…
2. Komisja Ochrony Środowiska …Komisja Ochrony Środowiska 2014-12-15 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawy organizacyjne. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody - druk nr 24. 5. Zaopiniowanie […] bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku - druk nr 67 7. Przyjęcie stanowiska Komisji Ochrony Środowiska w sprawie sporządzenia raportów z realizacji Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z […] perspektywą do 2016 r. oraz opracowania Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 8. Informacja na temat sposobu umiejscowienia w strukturze Urzędu m.st. Warszawy planowanych zadań pełnomocnika prezydenta m.st. Warszawy ds. zieleni…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie Środowiska i gospodarce wodnej- druk nr 1123 12. Informacja na temat petycji zgłoszonych w Publikatorze informacji o petycjach…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 29 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska
Wycinki drzew przy ul. Kowalczyka na Żeraniu
2017-09-05 …wycinki drzew przy ul. Kowalczyka na Żeraniu 2017-09-05 Wycinki drzew przy ul. Kowalczyka na Żeraniu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
2.
Lech Jaworski
Zanieczyszczenie Potoku Służewieckiego i Jeziorka Wilanowskiego
2015-05-28 …interpelacja Dotyczy zanieczyszczenia Potoku Służewieckiego i Jeziorka Wilanowskiego 2015-05-28 Zanieczyszczenie Potoku Służewieckiego i Jeziorka Wilanowskiego środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
3.
Dariusz Figura
Nieudostępnianie informacji publicznych w sprawie wycinki drzew
2015-09-17 …nieudostępniania informacji publicznych w sprawie wycinki drzew 2015-09-17 Nieudostępnianie informacji publicznych w sprawie wycinki drzew środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
4.
Aleksandra Gajewska
Lokalizacja punktów edukacyjno-informacyjnych dotyczących jakości powietrza
2017-06-22 …lokalizacji punktów edukacyjno-informacyjnych dotyczących jakości powietrza 2017-06-22 Lokalizacja punktów edukacyjno-informacyjnych dotyczących jakości powietrza środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
5.
Piotr Mazurek
Dotyczy podjętych działań w ramach realizacji tzw. "ustawy antysmogowej" oraz programów dofinansowania z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2016-02-25 …interpelacja Dotyczy podjętych działań w ramach realizacji tzw. "ustawy antysmogowej" oraz programów dofinansowania z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej…
6.
Aleksandra Gajewska
Nielegalność wycinki pomnika przyrody
2017-08-31 …zapytanie Dotyczy nielegalnej wycinki pomnika przyrody 2017-08-31 Nielegalność wycinki pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
7.
Dariusz Figura
Zasady tworzenia Rady Programowej dla programu „Milion drzew dla Warszawy” oraz kryteriów doboru członków tego organu
2015-05-28 …Zasady tworzenia Rady Programowej dla programu „Milion drzew dla Warszawy” oraz kryteriów doboru członków tego organu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
8.
Aleksandra Gajewska
Planowane na 2017 r. nasadzeń drzew w Dzielnicy Praga Północ
2017-02-03 …w Dzielnicy Praga Północ 2017-02-03 Planowane na 2017 r. nasadzeń drzew w Dzielnicy Praga Północ środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
9.
Aleksandra Gajewska, Ewa Malinowska-Grupińska, Jarosław Szostakowski, Tomasz Tretter
Punkty edukacyjno-informacyjne na temat jakości powietrza
2017-08-31 …punktów edukacyjno-informacyjnych na temat jakości powietrza 2017-08-31 Punkty edukacyjno-informacyjne na temat jakości powietrza środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
10.
Cezary Jurkiewicz
Dotyczy braku zgody na koncert przygotowywany przez środowiska związane z Rodziną Radia Maryja i Telewizji Trwam
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy braku zgody na koncert przygotowywany przez środowiska związane z Rodziną Radia Maryja i Telewizji Trwam…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników