Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 66 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 637 — zaopiniowanie zmian w planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Morysin” …zmian w planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Morysin” zaopiniowanie zmian w planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Morysin” środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1154 — rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Naprawmy …rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Naprawmy rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Naprawmy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
3. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 200 — ustanowienie pomnika przyrody …w ustanowienie pomnika przyrody ustanowienie pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 746 — pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy …przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 955 — rozpatrzenie skargi Pani M... S... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …rozpatrzenie skargi Pani M... S... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] porządek czystość, sprzątanie ulic środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne skargi…
porządek skargi środowisko tereny zielone
6. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1283 — w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy …terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
7. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 820 — uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody …w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
8. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1281 — ustanowienie pomnika przyrody …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ustanowienie pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
9. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 86 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody …publicznego w odniesieniu do pomników przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
inwestycje środowisko
10. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 931 — zaopiniowanie wniosku o pozbawienie lasu charakteru ochronnego …w sprawie zaopiniowania wniosku o pozbawienie lasu charakteru ochronnego zaopiniowanie wniosku o pozbawienie lasu charakteru ochronnego środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Zdrowia …Sprawy różne 2017-01-31 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Wystąpienie ekspertów Państwowego Instytutu Badawczego - instytutu Ochrony Środowiska nt. "Warszawski smog - stan obecny i możliwe działania" - referują: - Pan Krystian Szczepański - Dyrektor Wojewódzkiego Instytutu Ochrony Środowiska, - Pan […] Dominik Kobus - Kierownik Zakładu Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, - Pan Krzysztof Skotak - Kierownik Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska “Puszcza Borecka" Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego instytutu Badawczego 3. Dyskusja 4. Zamknięcie posiedzenia…
2. Komisja Ochrony Środowiska …Komisja Ochrony Środowiska 2014-12-15 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawy organizacyjne. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody - druk nr 24. 5. Zaopiniowanie […] bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku - druk nr 67 7. Przyjęcie stanowiska Komisji Ochrony Środowiska w sprawie sporządzenia raportów z realizacji Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z […] perspektywą do 2016 r. oraz opracowania Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 8. Informacja na temat sposobu umiejscowienia w strukturze Urzędu m.st. Warszawy planowanych zadań pełnomocnika prezydenta m.st. Warszawy ds. zieleni…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie Środowiska i gospodarce wodnej- druk nr 1123 12. Informacja na temat petycji zgłoszonych w Publikatorze informacji o petycjach…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 28 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska
Nielegalność wycinki pomnika przyrody
2017-08-31 …zapytanie Dotyczy nielegalnej wycinki pomnika przyrody 2017-08-31 Nielegalność wycinki pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
2.
Piotr Mazurek
Dotyczy podjętych działań w ramach realizacji tzw. "ustawy antysmogowej" oraz programów dofinansowania z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2016-02-25 …interpelacja Dotyczy podjętych działań w ramach realizacji tzw. "ustawy antysmogowej" oraz programów dofinansowania z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej…
3.
Aleksandra Gajewska
Lokalizacja punktów edukacyjno-informacyjnych dotyczących jakości powietrza
2017-06-22 …lokalizacji punktów edukacyjno-informacyjnych dotyczących jakości powietrza 2017-06-22 Lokalizacja punktów edukacyjno-informacyjnych dotyczących jakości powietrza środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
4.
Aleksandra Gajewska
Program „Milion drzew dla Warszawy”
2017-06-22 …zapytanie Dotyczy programu „Milion drzew dla Warszawy” 2017-06-22 Program „Milion drzew dla Warszawy” środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
5.
Aleksandra Gajewska, Ewa Malinowska-Grupińska, Jarosław Szostakowski, Tomasz Tretter
Punkty edukacyjno-informacyjne na temat jakości powietrza
2017-08-31 …punktów edukacyjno-informacyjnych na temat jakości powietrza 2017-08-31 Punkty edukacyjno-informacyjne na temat jakości powietrza środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
6.
Aleksandra Gajewska
Plaga kleszczy na Mazowszu
2017-06-08 …zapytanie Dotyczy plagi kleszczy na Mazowszu 2017-06-08 Plaga kleszczy na Mazowszu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
7.
Aleksandra Gajewska
Planowane na 2017 r. nasadzeń drzew w Dzielnicy Praga Północ
2017-02-03 …w Dzielnicy Praga Północ 2017-02-03 Planowane na 2017 r. nasadzeń drzew w Dzielnicy Praga Północ środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
8.
Rafał Dorosiński
Zieleń miejska — inwentaryzacja drzew
2015-06-02 …interpelacja Dotyczy zieleni miejskiej - inwentaryzacji drzew 2015-06-02 Zieleń miejska - inwentaryzacja drzew środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
9.
Aleksandra Gajewska, Jarosław Szostakowski
Zgoda na wycinkę drzew na dolnym Mokotowie
2016-01-14 …zgody na wycinkę drzew na dolnym Mokotowie 2016-01-14 Zgoda na wycinkę drzew na dolnym Mokotowie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
10.
Aleksandra Gajewska
Postępy w pracach nad opracowywaniem Warszawskiego Indeksu Powietrza
2017-06-22 …pracach nad opracowywaniem Warszawskiego Indeksu Powietrza 2017-06-22 Postępy w pracach nad opracowywaniem Warszawskiego Indeksu Powietrza środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników