Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 68 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1198 — uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody …zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 297 — w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Targówek …przyrody położe na terenie Dzielnicy Targówek w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Targówek pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
3. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1388 — pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy …przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1389 — uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody …zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 296 — pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Żoliborz …sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Żoliborz pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Żoliborz pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
6. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 702 — zaopiniowanie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bielański” …sprawie zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bielański” zaopiniowanie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bielański” środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
7. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 122 — likwidacja Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy …w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy likwidacja Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
środowisko zdrowie
8. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 63 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody …odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody pomnik przyrody inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
inwestycje środowisko
9. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1489 — przyjęcie Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” …na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” energia ciepło, gaz, prąd opłaty środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
energia opłaty środowisko
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 86 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody …publicznego w odniesieniu do pomników przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
inwestycje środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Zdrowia …Sprawy różne 2017-01-31 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Wystąpienie ekspertów Państwowego Instytutu Badawczego - instytutu Ochrony Środowiska nt. "Warszawski smog - stan obecny i możliwe działania" - referują: - Pan Krystian Szczepański - Dyrektor Wojewódzkiego Instytutu Ochrony Środowiska, - Pan […] Dominik Kobus - Kierownik Zakładu Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, - Pan Krzysztof Skotak - Kierownik Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska “Puszcza Borecka" Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego instytutu Badawczego 3. Dyskusja 4. Zamknięcie posiedzenia…
2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie Środowiska i gospodarce wodnej- druk nr 1123 12. Informacja na temat petycji zgłoszonych w Publikatorze informacji o petycjach…
3. Komisja Ochrony Środowiska …Komisja Ochrony Środowiska 2014-12-15 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawy organizacyjne. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody - druk nr 24. 5. Zaopiniowanie […] bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku - druk nr 67 7. Przyjęcie stanowiska Komisji Ochrony Środowiska w sprawie sporządzenia raportów z realizacji Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z […] perspektywą do 2016 r. oraz opracowania Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 8. Informacja na temat sposobu umiejscowienia w strukturze Urzędu m.st. Warszawy planowanych zadań pełnomocnika prezydenta m.st. Warszawy ds. zieleni…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 29 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Izabela Chmielewska
Planowana przeładownia kruszywa na terenach PKP pomiędzy ul. Parowcową i Fortuny
2017-06-08 …Planowana przeładownia kruszywa na terenach PKP pomiędzy ul. Parowcową i Fortuny drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
2.
Aleksandra Gajewska
Opryski przeciwko kleszczom
2016-04-29 …interpelacja Dotyczy oprysków przeciwko kleszczom 2016-04-29 Opryski przeciwko kleszczom środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
3.
Dariusz Figura
Działania Urzędu m.st Warszawy w związku z podjętym ponad rok temu stanowiskiem w sprawie programu "Milion drzew dla Warszawy"
2016-08-03 …m.st Warszawy w związku z podjętym ponad rok temu stanowiskiem w sprawie programu "Milion drzew dla Warszawy" środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
4.
Rafał Dorosiński
Zieleń miejska — inwentaryzacja drzew
2015-06-02 …interpelacja Dotyczy zieleni miejskiej - inwentaryzacji drzew 2015-06-02 Zieleń miejska - inwentaryzacja drzew środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
5.
Aleksandra Gajewska
Lokalizacja punktów edukacyjno-informacyjnych dotyczących jakości powietrza
2017-06-22 …lokalizacji punktów edukacyjno-informacyjnych dotyczących jakości powietrza 2017-06-22 Lokalizacja punktów edukacyjno-informacyjnych dotyczących jakości powietrza środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
6.
Aleksandra Gajewska
Nielegalność wycinki pomnika przyrody
2017-08-31 …zapytanie Dotyczy nielegalnej wycinki pomnika przyrody 2017-08-31 Nielegalność wycinki pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
7.
Aleksandra Gajewska
Planowane na 2017 r. nasadzeń drzew w Dzielnicy Białołęka
2017-02-03 …nasadzeń drzew w Dzielnicy Białołęka 2017-02-03 Planowane na 2017 r. nasadzeń drzew w Dzielnicy Białołęka środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
8.
Aleksandra Gajewska
Plaga kleszczy na Mazowszu
2017-06-08 …zapytanie Dotyczy plagi kleszczy na Mazowszu 2017-06-08 Plaga kleszczy na Mazowszu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
9.
Dariusz Figura
Zasady tworzenia Rady Programowej dla programu „Milion drzew dla Warszawy” oraz kryteriów doboru członków tego organu
2015-05-28 …Zasady tworzenia Rady Programowej dla programu „Milion drzew dla Warszawy” oraz kryteriów doboru członków tego organu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
10.
Aleksandra Gajewska
Planowane na 2017 r. nasadzeń drzew w Dzielnicy Praga Północ
2017-02-03 …w Dzielnicy Praga Północ 2017-02-03 Planowane na 2017 r. nasadzeń drzew w Dzielnicy Praga Północ środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników