Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 68 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1069 — uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody …w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 122 — likwidacja Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy …w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy likwidacja Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
środowisko zdrowie
3. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 816 — utworzenie jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy” …pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy” utworzenie jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy” środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 931 — zaopiniowanie wniosku o pozbawienie lasu charakteru ochronnego …w sprawie zaopiniowania wniosku o pozbawienie lasu charakteru ochronnego zaopiniowanie wniosku o pozbawienie lasu charakteru ochronnego środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 638 — zaopiniowanie zmian w planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Natoliński” …planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Natoliński” zaopiniowanie zmian w planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Natoliński” środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
6. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 146 — zniesienie statusu pomnika przyrody …w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody zniesienie statusu pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
7. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 699 — w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy …Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
8. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1280 — zmiana statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie …Ogród Zoologiczny w Warszawie zmiana statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zwierzęta…
środowisko zwierzęta
9. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 200 — ustanowienie pomnika przyrody …w ustanowienie pomnika przyrody ustanowienie pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
10. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 822 — zaopiniowanie wniosku o uznanie lasów za ochronne …w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne zaopiniowanie wniosku o uznanie lasów za ochronne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ochrony Środowiska …Komisja Ochrony Środowiska 2014-12-15 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawy organizacyjne. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody - druk nr 24. 5. Zaopiniowanie […] bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku - druk nr 67 7. Przyjęcie stanowiska Komisji Ochrony Środowiska w sprawie sporządzenia raportów z realizacji Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z […] perspektywą do 2016 r. oraz opracowania Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 8. Informacja na temat sposobu umiejscowienia w strukturze Urzędu m.st. Warszawy planowanych zadań pełnomocnika prezydenta m.st. Warszawy ds. zieleni…
2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie Środowiska i gospodarce wodnej- druk nr 1123 12. Informacja na temat petycji zgłoszonych w Publikatorze informacji o petycjach…
3. Komisja Zdrowia …Sprawy różne 2017-01-31 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Wystąpienie ekspertów Państwowego Instytutu Badawczego - instytutu Ochrony Środowiska nt. "Warszawski smog - stan obecny i możliwe działania" - referują: - Pan Krystian Szczepański - Dyrektor Wojewódzkiego Instytutu Ochrony Środowiska, - Pan […] Dominik Kobus - Kierownik Zakładu Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, - Pan Krzysztof Skotak - Kierownik Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska “Puszcza Borecka" Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego instytutu Badawczego 3. Dyskusja 4. Zamknięcie posiedzenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 29 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Cezary Jurkiewicz
Dotyczy poziomu hałasu emitowanego do środowiska od ulicy Wołoskiej w Warszawie
2016-09-22 …interpelacja Dotyczy poziomu hałasu emitowanego do środowiska od ulicy Wołoskiej w Warszawie…
2.
Aleksandra Gajewska, Ewa Malinowska-Grupińska, Jarosław Szostakowski, Tomasz Tretter
Punkty edukacyjno-informacyjne na temat jakości powietrza
2017-08-31 …punktów edukacyjno-informacyjnych na temat jakości powietrza 2017-08-31 Punkty edukacyjno-informacyjne na temat jakości powietrza środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
3.
Aleksandra Gajewska, Ewa Malinowska-Grupińska, Jarosław Szostakowski, Tomasz Tretter
Punkty edukacyjno-informacyjne na temat jakości powietrza
2017-08-31 …punktów edukacyjno-informacyjnych na temat jakości powietrza 2017-08-31 Punkty edukacyjno-informacyjne na temat jakości powietrza środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
4.
Piotr Mazurek
Dotyczy podjętych działań w ramach realizacji tzw. "ustawy antysmogowej" oraz programów dofinansowania z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2016-02-25 …interpelacja Dotyczy podjętych działań w ramach realizacji tzw. "ustawy antysmogowej" oraz programów dofinansowania z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej…
5.
Piotr Guział
Zniżki za parkowanie aut przyjaznych środowisku
2016-08-25 …interpelacja Dotyczy zniżek za parkowanie aut przyjaznych środowisku 2016-08-25 Zniżki za parkowanie aut przyjaznych środowisku parkowanie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
6.
Aleksandra Gajewska
Nielegalność wycinki pomnika przyrody
2017-08-31 …zapytanie Dotyczy nielegalnej wycinki pomnika przyrody 2017-08-31 Nielegalność wycinki pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
7.
Aleksandra Gajewska
Podlewanie drzew nasadzonych w ramach programu Milion Drzew Dla Warszawy i nasadzeń zastępczych
2017-07-05 …zastępczych 2017-07-05 Podlewanie drzew nasadzonych w ramach programu Milion Drzew Dla Warszawy i nasadzeń zastępczych środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
8.
Izabela Chmielewska
Planowana przeładownia kruszywa na terenach PKP pomiędzy ul. Parowcową i Fortuny
2017-06-08 …Planowana przeładownia kruszywa na terenach PKP pomiędzy ul. Parowcową i Fortuny drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
9.
Aleksandra Gajewska, Ewa Malinowska-Grupińska, Jarosław Szostakowski, Tomasz Tretter
Punkty edukacyjno-informacyjne na temat jakości powietrza
2017-08-31 …punktów edukacyjno-informacyjnych na temat jakości powietrza 2017-08-31 Punkty edukacyjno-informacyjne na temat jakości powietrza środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
10.
Cezary Jurkiewicz
Dotyczy stosunków własnościowych między miastem, a Ministerstwem Środowiska, w kwestii brzegów Wisły
2015-02-26 …zapytanie Dotyczy stosunków własnościowych między miastem, a Ministerstwem Środowiska, w kwestii brzegów Wisły…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników