Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 41 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-15
Uchwała nr 961 — w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok …w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1307 — zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok …zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 692 — zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 729 — zatwierdzenie sprawozdania finansowego m.st. Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok …w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego m.st. Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok zatwierdzenie sprawozdania finansowego m.st. Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok budżet […] uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-15
Uchwała nr 958 — zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 51 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 1242 — udzielenie Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok …w sprawie udzielenia Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok udzielenie Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu prezydent głównie absolutorium i…
budżet prezydent
7. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 604 — zmiana uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej …lokalnej partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
8. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 774 — w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1391 — zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok …zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 454 — zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …w zakresie kompetencji Komisji) - druk nr 2691 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok (w zakresie kompetencji Komisji) - druk nr 2692 4. Sprawy organizacyjne. 5. Sprawy […] lata 2015-2042 - druk nr 136 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok - druk nr 137 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] lata 2015-2042 - druk nr 239 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok - druk nr 240 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta stołecznego…
2. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 - druk nr 2691. 2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok - druk nr 2692 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] na lata 2015-2042 - druk nr 136 2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok - druk nr 137 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w […] Sierpnia 1/5) 5. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-05-05 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok. 2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej…
3. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …m.st. Warszawy na lata 2015 - 2042 - druk 2691 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. - druk 2692 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia […] m.st. Warszawy na lata 2015 - 2042 - druk 2691 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. - druk 2692 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia […] na lata 2015 - 2042 - druk 136 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok - druk 137 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej…
4. Komisja Inwentaryzacyjna …lata 2017-2045 - druk nr 1431 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie zmian W budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok - druk nr 1432 4. Przyjęcie protokołu nr 33 z dnia…
5. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042 - druk nr 2691. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok wraz z uzasadnieniem - druk nr 2692. 10. Sprawy różne, wolne wnioski […] na lata 2015- 2042 - druk 136. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. - druk 137 6. Stanowisko komisji Infrastruktury i Inwestycji w sprawie ścieżek rowerowych […] na lata 2015-2042 - druk 239 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. - druk 240 8. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za…
6. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej …na lata 2016-2045 - druk nr 947 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok - druk nr 948 5. Informacja na temat inwestycji realizowanych w ramach […] lata 2016-2042 - druk nr 830 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok - druk nr 831 5. Wolne wnioski i sprawy różne […] Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 20 z dnia 21.04.2016 r. 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej…
7. Komisja Kultury i Promocji Miasta …Warszawy na lata 2015-2042 - druk nr 2691. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok - druk nr 2692.' 4. Sprawy różne […] lata 2015-2042-druk nr 136. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok-druk nr 137. 4. Przyjęcie protokołu nr 3/15 z posiedzenia Komisji z […] lata 2015-2042 - druk nr 239. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok - druk nr 240. 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Stołecznego Warszawy…
8. Komisja Rewizyjna …i sprawy różne 2015-03-31 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-05-11 1. Przyjęcie porządku […] obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za […] i sprawy różne 2015-05-13 2015-05-20 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok. 3. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-06-02 1. Przyjęcie porządku…
9. Komisja Ładu Przestrzennego …w zakresie kompetencji Komisji) - druk nr 2691 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok (w zakresie kompetencji Komisji) - druk nr 2692 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały […] obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołów nr 4/15 i 5/15 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2014 r. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia […] Warszawy na lata 2016-2042 - druk nr 502 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok- druk nr 503 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy…
10. Komisja Rozwoju Gospodarczego …druk nr 2691, w zakresie działania Komisji. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok - druk nr 2692, w zakresie działania Komisji. 4. Sprawy różne […] lata 2015-2024 - druk nr 136 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok - druk nr 137 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w […] Miasta Stołecznego Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych - druk nr 237 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2014r. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 25 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Guział
Funkcjonowanie rad osiedli na terenie m.st. Warszawy
2015-05-07 …Warszawy partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
2.
Agnieszka Soin
Dotyczy wydawania środków finansowych z budżetu miasta na tzw. "gazety burmistrzowe" (w nawiązaniu do odp. na int. 332)
2015-06-01 …interpelacja Dotyczy wydawania środków finansowych z budżetu miasta na tzw. "gazety burmistrzowe" (w nawiązaniu do odp. na int…
3.
Michał Czaykowski
Dotyczy projektu do budżetu partycypacyjnego pt. "Ławko wróć"
2017-06-22 …zapytanie Dotyczy projektu do budżetu partycypacyjnego pt. "Ławko wróć…
4.
Michał Czaykowski
Konsultacje społeczne w związku ze zmianami tras linii autobusowych i tramwajowych
2015-04-16 …miejska partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
5.
Anna Maria Rożek
Dotyczy wysokości budżetów przeznaczanych na sponsoring i komunikację społeczną w 2014 r.
2015-03-24 …interpelacja Dotyczy wysokości budżetów przeznaczanych na sponsoring i komunikację społeczną w 2014 r…
6.
Cezary Jurkiewicz
Dotyczy koszty promocji budżetu partycypacyjnego
2015-03-12 …zapytanie Dotyczy koszty promocji budżetu partycypacyjnego…
7.
Alicja Żebrowska
Dotyczy 210 mln zł przeznaczonych w projekcie budżetu m.st. Warszawy na rewitalizację Pragi
2015-01-15 …zapytanie Dotyczy 210 mln zł przeznaczonych w projekcie budżetu m.st. Warszawy na rewitalizację Pragi…
8.
Piotr Kalbarczyk
Dotyczy weryfikacji projektów zgłaszanych do budżetu partycypacyjnego
2016-07-26 …interpelacja Dotyczy weryfikacji projektów zgłaszanych do budżetu partycypacyjnego…
9.
Wojciech Zabłocki
Dotyczy budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy
2015-06-19 …interpelacja Dotyczy budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy…
10.
Paulina Piechna-Więckiewicz
Dotyczy wydatkowania środków z budżetu partycypacyjnego
2015-02-26 …zapytanie Dotyczy wydatkowania środków z budżetu partycypacyjnego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników