Wyniki wyszukiwania dla tagu: komunikacja miejska

Uchwały

Wyniki 1–10 z 43 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 131 — rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na bezczynność Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …na bezczynność Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na bezczynność Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska
komunikacja miejska skargi
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 134 — rozpatrzenie skargi Pani D... H... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …na działanie Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pani D... H... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska
komunikacja miejska skargi
3. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 618 — rozpatrzenie skarg Pana J…….. B……. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych [uznana za bezzasadną] …skarg Pana J…….. B……. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych [uznana za bezzasadną] drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe komunikacja miejska skargi…
drogi komunikacja miejska skargi
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 103 — ustalenie zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób …które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób komunikacja miejska
komunikacja miejska
5. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 695 — zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez m.st. Warszawę umów i porozumień z gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego …porozumień z gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego tekst ujednolicony uchwały komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
komunikacja miejska współpraca regionalna
6. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1223 — w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie …w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie komunikacja miejska opłaty transport…
komunikacja miejska opłaty transport
7. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 216 — rozpatrzenie skargi Pana J... M... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …na działanie Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana J... M... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska
komunikacja miejska skargi
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 119 — rozpatrzenie skargi Pana A... K... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego i Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …rozpatrzenie skargi Pana A... K... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego i Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska straż miejska straż miejska
komunikacja miejska skargi straż miejska
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1126 — rozpatrzenie skargi Pana M. K. na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …na działanie Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana M. K. na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska
komunikacja miejska skargi
10. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1155 — rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste” …rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste” rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste” komunikacja miejska
komunikacja miejska
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ochrony Środowiska …terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy- druk nr 766. 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia parku miejskiego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy- druk 803. 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planu […] deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków Komunikacji elektronicznej - druk nr 906. 6. Wolne wnioski, sprawy różne. 7. Zakończenie posiedzenia 2016-08-22 1. Otwarcie […] wolne wnioski 7. Zakończenie posiedzenia. 2017-06-01 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Funkcjonowanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego W kontekście nowych wyzwań i potrzeb. 4. Sprawy różne, wolne wnioski 5. Zakończenie posiedzenia Aleksandra…
2. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …Sprawy różne 2015-04-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Zarządu Transportu Miejskiego na temat zasad nadawania nazw przystankom komunikacji publicznej w m.st. Warszawie. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] druk nr 222 (ul. Grupy AK „Krybar"). 4. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z dnia 11.03.2015 r. 5. Przyjęcie protokołu nr 5/15 z posiedzenia Komisji z dnia 25.03.2015 r…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …gminnych - druk nr 96 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Zapoznanie członków komisji z działalnością spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 7. Zapoznanie członków komisji z działalnością spółki Tramwaje […] Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych 6. Informacja na temat modernizacji ulicy Łodygowej 7. Zapoznanie członków Komisji z działalnością spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. 8. Sprawy różne, wolne wnioski […] do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w sprawie zmiany zasad udzielania ulg dla doktorantów w opłatach za przejazdy komunikacją miejską. 6. Rozpatrzenie skargi z pisma Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lipca 2015 roku. 7. Zakończenie posiedzenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 100 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska
Tramwaj na Zieloną Białołękę
2017-01-19 …interpelacja Dotyczy tramwaju na Zieloną Białołękę 2017-01-19 Tramwaj na Zieloną Białołękę komunikacja miejska
2.
Jacek Cieślikowski
Budowa odcinka zachodniego II linii metra u zbiegu ulic Płockiej i Wolskiej
2016-11-09 …Wolskiej 2016-11-09 Budowa odcinka zachodniego II linii metra u zbiegu ulic Płockiej i Wolskiej komunikacja miejska
3.
Aleksandra Gajewska
Ustawienie stojaków rowerowych na stacjach kolejowych
2017-02-08 …Dotyczy ustawienia stojaków rowerowych na stacjach kolejowych 2017-02-08 Ustawienie stojaków rowerowych na stacjach kolejowych komunikacja miejska
4.
Jacek Cieślikowski
II linia metra
2015-02-13 …interpelacja Dotyczy II linii metra 2015-02-13 II linia metra komunikacja miejska
5.
Michał Czaykowski
"Nocne tramwaje"
2015-04-16 …zapytanie Dotyczy "nocnych tramwajów" 2015-04-16 "Nocne tramwaje" komunikacja miejska
6.
Aleksandra Gajewska
Przygotowanie realizacji tramwaju wzdłuż ul. Modlińskiej
2017-08-31 …przygotowań do realizacji tramwaju wzdłuż ul. Modlińskiej 2017-08-31 Przygotowanie realizacji tramwaju wzdłuż ul. Modlińskiej komunikacja miejska
7.
Jarosław Krajewski
Dotyczy kosztów zakupu usług agencji ochrony w środkach komunikacji miejskiej w latach 2013-2015
2015-04-16 …zapytanie Dotyczy kosztów zakupu usług agencji ochrony w środkach komunikacji miejskiej w latach…
8.
Wojciech Zabłocki
Dotyczy funkcjonowania komunikacji miejskiej na odcinku Mlodzieńcza — Dwozec Wileński
2015-07-09 …interpelacja Dotyczy funkcjonowania komunikacji miejskiej na odcinku Mlodzieńcza - Dwozec Wileński…
9.
Michał Czaykowski
Konsultacje społeczne w związku ze zmianami tras linii autobusowych i tramwajowych
2015-04-16 …i tramwajowych 2015-04-16 Konsultacje społeczne w związku ze zmianami tras linii autobusowych i tramwajowych komunikacja miejska partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum…
10.
Aleksandra Gajewska
Dzień Bez Samochodu
2015-12-10 …interpelacja Dotyczy Dnia Bez Samochodu 2015-12-10 Dzień Bez Samochodu komunikacja miejska transport…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inne strony

Brak wyników