Wyniki wyszukiwania dla tagu: komunikacja miejska

Uchwały

Wyniki 1–10 z 43 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 131 — rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na bezczynność Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …na bezczynność Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na bezczynność Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska
komunikacja miejska skargi
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 134 — rozpatrzenie skargi Pani D... H... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …na działanie Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pani D... H... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska
komunikacja miejska skargi
3. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 618 — rozpatrzenie skarg Pana J…….. B……. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych [uznana za bezzasadną] …skarg Pana J…….. B……. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych [uznana za bezzasadną] drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe komunikacja miejska skargi…
drogi komunikacja miejska skargi
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 103 — ustalenie zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób …które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób komunikacja miejska
komunikacja miejska
5. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 695 — zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez m.st. Warszawę umów i porozumień z gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego …porozumień z gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego tekst ujednolicony uchwały komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
komunikacja miejska współpraca regionalna
6. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1223 — w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie …w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie komunikacja miejska opłaty transport…
komunikacja miejska opłaty transport
7. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 216 — rozpatrzenie skargi Pana J... M... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …na działanie Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana J... M... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska
komunikacja miejska skargi
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 119 — rozpatrzenie skargi Pana A... K... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego i Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …rozpatrzenie skargi Pana A... K... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego i Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska straż miejska straż miejska
komunikacja miejska skargi straż miejska
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1126 — rozpatrzenie skargi Pana M. K. na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …na działanie Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana M. K. na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska
komunikacja miejska skargi
10. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 720 — rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 …rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 komunikacja miejska
komunikacja miejska
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ochrony Środowiska …terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy- druk nr 766. 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia parku miejskiego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy- druk 803. 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planu […] deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków Komunikacji elektronicznej - druk nr 906. 6. Wolne wnioski, sprawy różne. 7. Zakończenie posiedzenia 2016-08-22 1. Otwarcie […] wolne wnioski 7. Zakończenie posiedzenia. 2017-06-01 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Funkcjonowanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego W kontekście nowych wyzwań i potrzeb. 4. Sprawy różne, wolne wnioski 5. Zakończenie posiedzenia Aleksandra…
2. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …Sprawy różne 2015-04-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Zarządu Transportu Miejskiego na temat zasad nadawania nazw przystankom komunikacji publicznej w m.st. Warszawie. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] druk nr 222 (ul. Grupy AK „Krybar"). 4. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z dnia 11.03.2015 r. 5. Przyjęcie protokołu nr 5/15 z posiedzenia Komisji z dnia 25.03.2015 r…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …gminnych - druk nr 96 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Zapoznanie członków komisji z działalnością spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 7. Zapoznanie członków komisji z działalnością spółki Tramwaje […] Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych 6. Informacja na temat modernizacji ulicy Łodygowej 7. Zapoznanie członków Komisji z działalnością spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. 8. Sprawy różne, wolne wnioski […] do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w sprawie zmiany zasad udzielania ulg dla doktorantów w opłatach za przejazdy komunikacją miejską. 6. Rozpatrzenie skargi z pisma Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lipca 2015 roku. 7. Zakończenie posiedzenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 96 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Tytuł Data
1.
Agnieszka Soin
Dotyczy funkcjonowania wyświetlaczy umieszczonych w środkach komunikacji miejskiej
2015-04-13 …interpelacja Dotyczy funkcjonowania wyświetlaczy umieszczonych w środkach komunikacji miejskiej
2.
Aleksandra Gajewska
Autobusy niskoemisyjne kursujące w Dzielnicy Białołęka
2017-02-03 …Dotyczy autobusów niskoemisyjnych kursujących w Dzielnicy Białołęka 2017-02-03 Autobusy niskoemisyjne kursujące w Dzielnicy Białołęka komunikacja miejska
3.
Michał Czaykowski
Nowe linie autobusowe
2015-08-10 …zapytanie Dotyczy nowych linii autobusowych 2015-08-10 Nowe linie autobusowe komunikacja miejska
4.
Michał Czaykowski
Skargi na niepunktualność pojazdów komunikacji miejskiej
2017-02-06 …zapytanie Dotyczy skarg na niepunktualność pojazdów komunikacji miejskiej 2017-02-06 Skargi na niepunktualność pojazdów komunikacji miejskiej komunikacja miejska skargi…
5.
Aleksandra Gajewska
Przeanalizowanie możliwości wyznaczenia bus-pasów na ul. Targowej, ul. Kijowskiej i Alei Zielenieckiej
2017-07-06 …wyznaczenia bus-pasów na ul. Targowej, ul. Kijowskiej i Alei Zielenieckiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe komunikacja miejska
6.
Dorota Zbińkowska
Dotyczy automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
2016-11-17 …interpelacja Dotyczy automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
7.
Filip Frąckowiak
Autopoprawki Prezydenta m.st. Warszawy do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym — druk nr 625
2016-04-21 …Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625 komunikacja miejska
8.
Michał Czaykowski
System Informacji Pasażerskiej
2015-05-28 …zapytanie Dotyczy Systemu Informacji Pasażerskiej 2015-05-28 System Informacji Pasażerskiej komunikacja miejska
9.
Michał Czaykowski
Ograniczenie liczby osób uprawnionych do darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej
2015-09-17 …przejazdów środkami komunikacji miejskiej 2015-09-17 Ograniczenie liczby osób uprawnionych do darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej komunikacja miejska
10.
Aleksandra Gajewska
Wymiana szyn tramwajowych na odcinku między przystankami Dworzec Wschodni (ul. Kijowska) — zajezdnia Praga w Dzielnicy Praga Północ
2016-01-14 …przystankami Dworzec Wschodni (ul. Kijowska) - zajezdnia Praga w Dzielnicy Praga Północ drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe komunikacja miejska
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inne strony

Brak wyników