Wyniki wyszukiwania dla tagu: komunikacja miejska

Uchwały

Wyniki 1–10 z 43 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 134 — rozpatrzenie skargi Pani D... H... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …na działanie Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pani D... H... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska
komunikacja miejska skargi
2. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 27 — nieodpłatny przewóz środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy …środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy komunikacja miejska
komunikacja miejska
3. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 408 — zmiana uchwały w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego …zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego zmiana uchwały w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego komunikacja miejska
komunikacja miejska
4. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 446 — rozpatrzenie skargi Pana M... J... na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za zasadną] …Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana M... J... na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za zasadną] skargi komunikacja miejska
komunikacja miejska skargi
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 103 — ustalenie zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób …które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób komunikacja miejska
komunikacja miejska
6. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 174 — rozpatrzenie skargi Pana T... G... na Prezydenta m.st. Warszawy oraz kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring komunikacja miejska policja policja prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
bezpieczeństwo komunikacja miejska policja prezydent skargi
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 173 — rozpatrzenie skargi Pani J... Sz... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] Miejskiego rozpatrzenie skargi Pani J... Sz... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska
komunikacja miejska skargi
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 102 — nieodpłatny przewóz uczestników 45. Rajdu Arsenał środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie …w m.st. Warszawie nieodpłatny przewóz uczestników 45. Rajdu Arsenał środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie komunikacja miejska
komunikacja miejska
9. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 481 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pani G... M... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pani G... M... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska
komunikacja miejska skargi
10. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 951 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W …… T …… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W …… T …… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
komunikacja miejska prezydent skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …Sprawy różne 2015-04-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Zarządu Transportu Miejskiego na temat zasad nadawania nazw przystankom komunikacji publicznej w m.st. Warszawie. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] druk nr 222 (ul. Grupy AK „Krybar"). 4. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z dnia 11.03.2015 r. 5. Przyjęcie protokołu nr 5/15 z posiedzenia Komisji z dnia 25.03.2015 r…
2. Komisja Ochrony Środowiska …terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy- druk nr 766. 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia parku miejskiego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy- druk 803. 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planu […] deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków Komunikacji elektronicznej - druk nr 906. 6. Wolne wnioski, sprawy różne. 7. Zakończenie posiedzenia 2016-08-22 1. Otwarcie […] wolne wnioski 7. Zakończenie posiedzenia. 2017-06-01 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Funkcjonowanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego W kontekście nowych wyzwań i potrzeb. 4. Sprawy różne, wolne wnioski 5. Zakończenie posiedzenia Aleksandra…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …gminnych - druk nr 96 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Zapoznanie członków komisji z działalnością spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 7. Zapoznanie członków komisji z działalnością spółki Tramwaje […] Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych 6. Informacja na temat modernizacji ulicy Łodygowej 7. Zapoznanie członków Komisji z działalnością spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. 8. Sprawy różne, wolne wnioski […] do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w sprawie zmiany zasad udzielania ulg dla doktorantów w opłatach za przejazdy komunikacją miejską. 6. Rozpatrzenie skargi z pisma Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lipca 2015 roku. 7. Zakończenie posiedzenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 100 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Tytuł Data
1.
Edmund Świderski
Dotyczy planowanych zmian w zakresie komunikacji miejskiej dla rejonu Chomiczówki oraz przyszłości pętli autobusowej przy ul. Conrada
2017-05-11 …zapytanie Dotyczy planowanych zmian w zakresie komunikacji miejskiej dla rejonu Chomiczówki oraz przyszłości pętli autobusowej przy ul. Conrada…
2.
Aleksandra Gajewska
Przeanalizowanie możliwości wyznaczenia bus-pasów na ul. Targowej, ul. Kijowskiej i Alei Zielenieckiej
2017-07-06 …wyznaczenia bus-pasów na ul. Targowej, ul. Kijowskiej i Alei Zielenieckiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe komunikacja miejska
3.
Michał Czaykowski
Konsultacje społeczne w związku ze zmianami tras linii autobusowych i tramwajowych
2015-04-16 …i tramwajowych 2015-04-16 Konsultacje społeczne w związku ze zmianami tras linii autobusowych i tramwajowych komunikacja miejska partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum…
4.
Wojciech Zabłocki
Dotyczy systemu przesiadek w warszawskiej komunikacji miejskiej
2015-04-09 …interpelacja Dotyczy systemu przesiadek w warszawskiej komunikacji miejskiej
5.
Agnieszka Jakowicka
Możliwość zorganizowania stacji miejskiego roweru u zbiegu ul. Powązkowskiej i Krasińskiego
2015-05-07 …u zbiegu ul. Powązkowskiej i Krasińskiego 2015-05-07 Możliwość zorganizowania stacji miejskiego roweru u zbiegu ul. Powązkowskiej i Krasińskiego komunikacja miejska
6.
Aleksandra Gajewska
Ustawienie stojaków rowerowych na stacjach kolejowych
2017-02-08 …Dotyczy ustawienia stojaków rowerowych na stacjach kolejowych 2017-02-08 Ustawienie stojaków rowerowych na stacjach kolejowych komunikacja miejska
7.
Aleksandra Gajewska
Wprowadzenie ekspresowej linii autobusowej na trasie Koło — metro Stare Bielany
2016-02-22 …metro Stare Bielany 2016-02-22 Wprowadzenie ekspresowej linii autobusowej na trasie Koło - metro Stare Bielany komunikacja miejska
8.
Michał Czaykowski
Elektroniczne tablice na przystankach autobusowych
2016-04-21 …zapytanie Dotyczy elektronicznych tablic na przystankach autobusowych 2016-04-21 Elektroniczne tablice na przystankach autobusowych komunikacja miejska
9.
Michał Czaykowski
Elektroniczne tablice na przystankach tramwajowych
2016-11-17 …zapytanie Dotyczy elektronicznych tablic na przystankach tramwajowych 2016-11-17 Elektroniczne tablice na przystankach tramwajowych komunikacja miejska
10.
Aleksandra Gajewska
Komunikacja miejska na Zielonej Białołęce
2015-12-10 …interpelacja Dotyczy komunikacji miejskiej na Zielonej Białołęce 2015-12-10 Komunikacja miejska na Zielonej Białołęce komunikacja miejska
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inne strony

Brak wyników