Wyniki wyszukiwania dla tagu: młodzież

Uchwały

Wyniki 1–10 z 15 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 706 — zwolnienie z opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w niektórych szkolnych schroniskach młodzieżowych m.st. Warszawy …m.st. Warszawy zwolnienie z opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w niektórych szkolnych schroniskach młodzieżowych m.st. Warszawy młodzież opłaty…
młodzież opłaty
2. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 628 — zmiana uchwały w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” …Uczeń” zmiana uchwały w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” młodzież zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
młodzież zdrowie
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 128 — określenie kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia młodzież
młodzież
4. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 235 — przyznanie w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” …przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” przyznanie w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej […] pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” młodzież zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
młodzież zdrowie
5. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 531 — w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018 …sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018 w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018 młodzież
młodzież
6. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 375 — przekazanie Domu Dziecka Nr 4 przy ul. Łukowskiej 25 w Warszawie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy …ul. Łukowskiej 25 w Warszawie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe młodzież nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
drogi młodzież nieruchomości pomoc społeczna
7. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 238 — wyrażene zgody na nieodpłatne udostępnienie miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem dla dzieci i nauczycieli z Białorusi …Białorusi wyrażene zgody na nieodpłatne udostępnienie miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem dla dzieci i nauczycieli z Białorusi młodzież
młodzież
8. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 791 — przyznanie w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” …przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” przyznanie w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej […] pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
dotacje zdrowie
9. Sesja nr 20 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 497 — wyrażenie zgody na nieodpłatne wejście do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście” …sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wejście do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście” wyrażenie zgody na nieodpłatne wejście do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego […] w Warszawie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście” młodzież
młodzież
10. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1292 — przyznanie w 2017 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” …przyznania w 2017 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” przyznanie w 2017 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej […] pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …Omówienie realizacji projektu zagospodarowania terenów przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie na potrzeby sportu dzieci i młodzieży przez Klub Legia Warszawa S.A. 5. Informacja na temat startów zawodników warszawskich klubów sportowych na XXX.I Letnich Igrzyskach […] sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wejście do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Warszawskiego Programu ,.Lato/Zima w Mieście" - druk nr 557. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady […] sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Warszawskiego Programu ,,Lato/Zima w Mieście" - druk nr 1178 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st…
2. Komisja Zdrowia …przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. ,,P rogramwczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia" - druk 271 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu Polityki Zdrowotnej pn „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia" - druk 892 11. Informacja na temat sytuacji w Szpitalu Czerniakowskim […] programu Polityki Zdrowotnej „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie ,, na lata 2017 - 2019 - druk 1054 4. Przyjęcie protokołu nr 25/16 z dn…
3. Komisja Budżetu i Finansów …sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego W Warszawie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Warszawskiego Programu „Lato/Zima W Mieście” - druk nr 1178 6. Przyjęcie protokołu nr 39 z…
4. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …r. 6. Sprawy różne 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
5. Komisja Edukacji i Rodziny …Sprawy różne, wolne wnioski 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników