Wyniki wyszukiwania dla tagu: młodzież

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1331 — lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży o nazwie Warszawski System Wspierania Uzdolnionych …lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży o nazwie Warszawski System Wspierania Uzdolnionych lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży o nazwie Warszawski System Wspierania Uzdolnionych oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 235 — przyznanie w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” …przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” przyznanie w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej […] pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” młodzież zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
młodzież zdrowie
3. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 706 — zwolnienie z opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w niektórych szkolnych schroniskach młodzieżowych m.st. Warszawy …m.st. Warszawy zwolnienie z opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w niektórych szkolnych schroniskach młodzieżowych m.st. Warszawy młodzież opłaty…
młodzież opłaty
4. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 533 — zwiększenie środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w m.st. Warszawie …opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w m.st. Warszawie dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież
dzieci młodzież
5. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1292 — przyznanie w 2017 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” …przyznania w 2017 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” przyznanie w 2017 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej […] pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 671 — założenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 14 …w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 14 założenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 14 młodzież zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
młodzież zdrowie
7. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 791 — przyznanie w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” …przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” przyznanie w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej […] pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
dotacje zdrowie
8. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 945 — program polityki zdrowotnej „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie” na lata 2017-2019 …programu polityki zdrowotnej „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie” na lata 2017-2019 program polityki zdrowotnej „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz […] predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie” na lata 2017-2019 sport zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
sport zdrowie
9. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 375 — przekazanie Domu Dziecka Nr 4 przy ul. Łukowskiej 25 w Warszawie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy …ul. Łukowskiej 25 w Warszawie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe młodzież nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
drogi młodzież nieruchomości pomoc społeczna
10. Sesja nr 20 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 497 — wyrażenie zgody na nieodpłatne wejście do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście” …sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wejście do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście” wyrażenie zgody na nieodpłatne wejście do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego […] w Warszawie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście” młodzież
młodzież
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Zdrowia …przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. ,,P rogramwczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia" - druk 271 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu Polityki Zdrowotnej pn „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia" - druk 892 11. Informacja na temat sytuacji w Szpitalu Czerniakowskim […] programu Polityki Zdrowotnej „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie ,, na lata 2017 - 2019 - druk 1054 4. Przyjęcie protokołu nr 25/16 z dn…
2. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …Omówienie realizacji projektu zagospodarowania terenów przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie na potrzeby sportu dzieci i młodzieży przez Klub Legia Warszawa S.A. 5. Informacja na temat startów zawodników warszawskich klubów sportowych na XXX.I Letnich Igrzyskach […] sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wejście do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Warszawskiego Programu ,.Lato/Zima w Mieście" - druk nr 557. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady […] sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Warszawskiego Programu ,,Lato/Zima w Mieście" - druk nr 1178 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st…
3. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …r. 6. Sprawy różne 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
4. Komisja Edukacji i Rodziny …Sprawy różne, wolne wnioski 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
5. Komisja Budżetu i Finansów …sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego W Warszawie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Warszawskiego Programu „Lato/Zima W Mieście” - druk nr 1178 6. Przyjęcie protokołu nr 39 z…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jarosław Szostakowski
Dotyczy przygotowania systemu poradni psychologiczno — pedagogicznych do obsługi zwiększonej liczby dzieci i młodzieży
2015-08-27 …interpelacja Dotyczy przygotowania systemu poradni psychologiczno - pedagogicznych do obsługi zwiększonej liczby dzieci i młodzieży
2.
Mariusz Frankowski
Dłużnicy alimentacyjni
2017-01-19 …Dłużnicy alimentacyjni załącznik do odpowiedzi dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież
3.
Paweł Terlecki
Dotyczy Stowarzyszenia Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promocja" OPP
2016-05-12 …interpelacja Dotyczy Stowarzyszenia Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promocja" OPP…
4.
Michał Grodzki
Dotyczy konieczności zapewnienia siedziby dla Liceum Polonijnego w Warszawie, w którym uczy się młodzież ze Wschodu
2015-10-09 …interpelacja Dotyczy konieczności zapewnienia siedziby dla Liceum Polonijnego w Warszawie, w którym uczy się młodzież ze Wschodu…
5.
Ewa Janczar
Likwidacja/przeniesienie słupa energetycznego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 75, ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjnym nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkolu nr 198 (wcześniejsza interpelacja nr 619)
2015-11-26 …przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
6.
Lech Jaworski
Dotyczy możliwości powrotu na preferencyjnych zasadach szkoleń ratowników WOPR na basenie w Pałacu Młodzieży
2015-05-28 …zapytanie Dotyczy możliwości powrotu na preferencyjnych zasadach szkoleń ratowników WOPR na basenie w Pałacu Młodzieży
7.
Agnieszka Soin
Dotyczy nagannego zachowania młodzieży z Gimnazjum nr 106 przy ul. Bajkowej
2015-05-14 …interpelacja Dotyczy nagannego zachowania młodzieży z Gimnazjum nr 106 przy ul. Bajkowej…
8.
Ewa Janczar
Likwidacja/przeniesienie słupa energetycznego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 75, ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjne nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkola nr 198
2015-06-25 …przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
9.
Filip Frąckowiak
Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzonych w MDK Łazienkowska zatytułowanych: "Geometria w strojach arabskich"
2017-05-25 …interpelacja Dotyczy zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych w MDK Łazienkowska zatytułowanych: "Geometria w strojach arabskich" 2017-05-25 Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzonych w MDK Łazienkowska zatytułowanych: "Geometria w strojach arabskich" dzieci żłobki […] kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież
10.
Daniel Mioduszewski
Dotyczy eksmisji Stowarzyszenia Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "PROMOCJA"
2017-05-26 …interpelacja Dotyczy eksmisji Stowarzyszenia Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "PROMOCJA…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników