Wyniki wyszukiwania dla tagu: niepełnosprawni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1485 — nadanie imienia Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej nr 54 w Warszawie, ul. Długa 9 i Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Warszawie, ul. Długa 9 …ul. Długa 9 i Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Warszawie, ul. Długa 9 niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni pomoc społeczna szkoły
2. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 201 — wyrażenie zgody na zawarcie przez Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej umowy najmu na okres do 6 lat …Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej umowy najmu na okres do 6 lat niepełnosprawni zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
niepełnosprawni zdrowie
3. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1102 — określenie zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …Osób Niepełnosprawnych określenie zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawni
niepełnosprawni
4. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 839 — przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy …mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
niepełnosprawni pomoc społeczna
5. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1342 — zmiana uchwału w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmiana […] uchwału w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawni
niepełnosprawni
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-16
Uchwała nr 186 — określenie zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …Osób Niepełnosprawnych określenie zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawni
niepełnosprawni
7. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 597 — rozwiązanie Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym — Filii w Warszawie, ul. Działdowska 1 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład tego Zespołu …Szpitalu Klinicznym - Filii w Warszawie, ul. Działdowska 1 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład tego Zespołu niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
8. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 600 — połączenie Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Malownicza 31a i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie, ul. Malownicza 31 w Zespół Szkół nr  126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Malownicza 31 oraz zmiany obwodów tych szkół …Szkół nr  126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Malownicza 31 oraz zmiany obwodów tych szkół niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 172 — rozpatrzenie skargi Pani T... D... na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie [uznana częściowo za zasadną] …D... na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie [uznana częściowo za zasadną] skargi niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni skargi szkoły
10. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1328 — stwierdzenie przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę …dotychczasowych szkół specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę stwierdzenie przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Daniel Mioduszewski
Dotyczy eksmisji Stowarzyszenia Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "PROMOCJA"
2017-05-26 …interpelacja Dotyczy eksmisji Stowarzyszenia Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "PROMOCJA…
2.
Piotr Guział
Budowa wind przy rogatkach Mostu Poniatowskiego
2016-03-17 …Mostu Poniatowskiego 2016-03-17 Budowa wind przy rogatkach Mostu Poniatowskiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe niepełnosprawni
3.
Piotr Żbikowski
Dotyczy braku miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych przy ZOO
2017-04-25 …interpelacja Dotyczy braku miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych przy ZOO…
4.
Paweł Terlecki
Dotyczy spraw lokalowych niepełnosprawnej mieszkanki Dzielnicy Mokotów
2015-02-26 …interpelacja Dotyczy spraw lokalowych niepełnosprawnej mieszkanki Dzielnicy Mokotów…
5.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy powołania pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw osób niepełnosprawnych
2016-04-13 …interpelacja Dotyczy powołania pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw osób niepełnosprawnych
6.
Aleksandra Gajewska
Plany Zarządu Dróg Miejskich w sprawie likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni publicznej
2017-06-22 …Zarządu Dróg Miejskich w sprawie likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni publicznej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe niepełnosprawni
7.
Aleksandra Gajewska
Dostosowanie Bulwarów Wiślanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców z małymi dziećmi
2015-08-27 …osób niepełnosprawnych oraz odziców z małymi dziećmi 2015-08-27 Dostosowanie Bulwarów Wiślanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców z małymi dziećmi dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza niepełnosprawni tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
8.
Aleksandra Gajewska
Awaria wind na stacji Metro Plac Wilsona
2017-06-20 …stacji Metro Plac Wilsona 2017-06-20 Awaria wind na stacji Metro Plac Wilsona komunikacja miejska niepełnosprawni
9.
Piotr Żbikowski
Dotyczy wyznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy warszawskim ZOO /wcześniejsza int. nr 1826/
2017-05-11 …zapytanie Dotyczy wyznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy warszawskim ZOO /wcześniejsza int. nr…
10.
Ewa Samonek
Dotyczy problemów osoby niepełnosprawnej
2015-08-04 …interpelacja Dotyczy problemów osoby niepełnosprawnej
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników