Wyniki wyszukiwania dla tagu: niepełnosprawni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1328 — stwierdzenie przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę …dotychczasowych szkół specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę stwierdzenie przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
2. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 600 — połączenie Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Malownicza 31a i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie, ul. Malownicza 31 w Zespół Szkół nr  126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Malownicza 31 oraz zmiany obwodów tych szkół …Szkół nr  126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Malownicza 31 oraz zmiany obwodów tych szkół niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
3. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 899 — zmiana uchwały w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmiana […] uchwały w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje niepełnosprawni
finanse niepełnosprawni
4. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1275 — likwidacja Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 …z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
5. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 597 — rozwiązanie Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym — Filii w Warszawie, ul. Działdowska 1 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład tego Zespołu …Szpitalu Klinicznym - Filii w Warszawie, ul. Działdowska 1 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład tego Zespołu niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
6. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1491 — zmiana uchwała w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmiana […] uchwała w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawni
niepełnosprawni
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-16
Uchwała nr 186 — określenie zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …Osób Niepełnosprawnych określenie zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawni
niepełnosprawni
8. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 328 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akty założycielskie Zespołu Szkół Specjalnych nr 94 w Instytucie Reumatologicznym w Warszawie, ul. Spartańska 1 i szkół wchodzących w jego skład …nr 94 w Instytucie Reumatologicznym w Warszawie, ul. Spartańska 1 i szkół wchodzących w jego skład niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
9. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 839 — przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy …mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
niepełnosprawni pomoc społeczna
10. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1102 — określenie zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …Osób Niepełnosprawnych określenie zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawni
niepełnosprawni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska
Plany Zarządu Dróg Miejskich w sprawie likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni publicznej
2017-06-22 …Zarządu Dróg Miejskich w sprawie likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni publicznej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe niepełnosprawni
2.
Dorota Lutomirska
Dotyczy dostosowania przejścia podziemnego przy Rondzie Waszyngtona do potrzeb osób niepełnosprawnych
2015-10-15 …interpelacja Dotyczy dostosowania przejścia podziemnego przy Rondzie Waszyngtona do potrzeb osób niepełnosprawnych
3.
Paweł Terlecki
Dotyczy spraw lokalowych niepełnosprawnej mieszkanki Dzielnicy Mokotów
2015-02-26 …interpelacja Dotyczy spraw lokalowych niepełnosprawnej mieszkanki Dzielnicy Mokotów…
4.
Ewa Samonek
Dotyczy problemów osoby niepełnosprawnej
2015-08-04 …interpelacja Dotyczy problemów osoby niepełnosprawnej
5.
Aleksandra Sheybal-Rostek
Dotyczy platformy dla niepełnosprawnych przy Domu Spotkań z Historią
2015-03-26 …interpelacja Dotyczy platformy dla niepełnosprawnych przy Domu Spotkań z Historią…
6.
Paweł Terlecki
Dotyczy Stowarzyszenia Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promocja" OPP
2016-05-12 …interpelacja Dotyczy Stowarzyszenia Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promocja" OPP…
7.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy opłat pobieranych na terenie PKiN od osób niepełnosprawnych
2015-02-12 …interpelacja Dotyczy opłat pobieranych na terenie PKiN od osób niepełnosprawnych
8.
Piotr Żbikowski
Dotyczy wyznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy warszawskim ZOO /wcześniejsza int. nr 1826/
2017-05-11 …zapytanie Dotyczy wyznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy warszawskim ZOO /wcześniejsza int. nr…
9.
Agnieszka Soin
Dotyczy miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych przy ul. Turmonckiej 17
2015-05-14 …interpelacja Dotyczy miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych przy ul. Turmonckiej…
10.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy powołania pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw osób niepełnosprawnych
2016-04-13 …interpelacja Dotyczy powołania pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw osób niepełnosprawnych
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników