Wyniki wyszukiwania dla tagu: niepełnosprawni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 597 — rozwiązanie Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym — Filii w Warszawie, ul. Działdowska 1 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład tego Zespołu …Szpitalu Klinicznym - Filii w Warszawie, ul. Działdowska 1 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład tego Zespołu niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
2. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1342 — zmiana uchwału w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmiana […] uchwału w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawni
niepełnosprawni
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 172 — rozpatrzenie skargi Pani T... D... na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie [uznana częściowo za zasadną] …D... na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie [uznana częściowo za zasadną] skargi niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni skargi szkoły
4. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 201 — wyrażenie zgody na zawarcie przez Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej umowy najmu na okres do 6 lat …Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej umowy najmu na okres do 6 lat niepełnosprawni zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
niepełnosprawni zdrowie
5. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1491 — zmiana uchwała w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmiana […] uchwała w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawni
niepełnosprawni
6. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1275 — likwidacja Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 …z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
7. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 899 — zmiana uchwały w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmiana […] uchwały w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje niepełnosprawni
finanse niepełnosprawni
8. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 328 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akty założycielskie Zespołu Szkół Specjalnych nr 94 w Instytucie Reumatologicznym w Warszawie, ul. Spartańska 1 i szkół wchodzących w jego skład …nr 94 w Instytucie Reumatologicznym w Warszawie, ul. Spartańska 1 i szkół wchodzących w jego skład niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
9. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 839 — przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy …mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
niepełnosprawni pomoc społeczna
10. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 374 — zmiana uchwały w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmiana […] uchwały w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawni
niepełnosprawni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Zbigniew Cierpisz
Dotyczy wymiany kart uprawniających do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych
2015-03-26 …zapytanie Dotyczy wymiany kart uprawniających do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych
2.
Aleksandra Gajewska
Awaria wind na stacji Metro Plac Wilsona
2017-06-20 …stacji Metro Plac Wilsona 2017-06-20 Awaria wind na stacji Metro Plac Wilsona komunikacja miejska niepełnosprawni
3.
Olga Johann
Dotyczy ograniczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
2015-06-23 …interpelacja Dotyczy ograniczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
4.
Piotr Guział
Budowa wind przy rogatkach Mostu Poniatowskiego
2016-03-17 …Mostu Poniatowskiego 2016-03-17 Budowa wind przy rogatkach Mostu Poniatowskiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe niepełnosprawni
5.
Lech Jaworski
Dotyczy usunięcia latarni z miejsca postojowego dla niepełnosprawnych
2015-08-18 …zapytanie Dotyczy usunięcia latarni z miejsca postojowego dla niepełnosprawnych
6.
Ewa Samonek
Dotyczy problemów osoby niepełnosprawnej
2015-08-04 …interpelacja Dotyczy problemów osoby niepełnosprawnej
7.
Dorota Lutomirska
Dotyczy dostosowania przejścia podziemnego przy Rondzie Waszyngtona do potrzeb osób niepełnosprawnych
2015-10-15 …interpelacja Dotyczy dostosowania przejścia podziemnego przy Rondzie Waszyngtona do potrzeb osób niepełnosprawnych
8.
Paweł Terlecki
Dotyczy spraw lokalowych niepełnosprawnej mieszkanki Dzielnicy Mokotów
2015-02-26 …interpelacja Dotyczy spraw lokalowych niepełnosprawnej mieszkanki Dzielnicy Mokotów…
9.
Andrzej Kropiwnicki
Dotyczy transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w Warszawie
2015-02-12 …zapytanie Dotyczy transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w Warszawie…
10.
Aleksandra Gajewska
Plany Zarządu Dróg Miejskich w sprawie likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni publicznej
2017-06-22 …Zarządu Dróg Miejskich w sprawie likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni publicznej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe niepełnosprawni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników