Wyniki wyszukiwania dla tagu: niepełnosprawni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 597 — rozwiązanie Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym — Filii w Warszawie, ul. Działdowska 1 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład tego Zespołu …Szpitalu Klinicznym - Filii w Warszawie, ul. Działdowska 1 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład tego Zespołu niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
2. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 374 — zmiana uchwały w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmiana […] uchwały w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawni
niepełnosprawni
3. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1328 — stwierdzenie przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę …dotychczasowych szkół specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę stwierdzenie przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
4. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 328 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akty założycielskie Zespołu Szkół Specjalnych nr 94 w Instytucie Reumatologicznym w Warszawie, ul. Spartańska 1 i szkół wchodzących w jego skład …nr 94 w Instytucie Reumatologicznym w Warszawie, ul. Spartańska 1 i szkół wchodzących w jego skład niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
5. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1485 — nadanie imienia Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej nr 54 w Warszawie, ul. Długa 9 i Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Warszawie, ul. Długa 9 …ul. Długa 9 i Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Warszawie, ul. Długa 9 niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni pomoc społeczna szkoły
6. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1275 — likwidacja Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 …z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
7. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 839 — przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy …mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
niepełnosprawni pomoc społeczna
8. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-16
Uchwała nr 186 — określenie zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …Osób Niepełnosprawnych określenie zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawni
niepełnosprawni
9. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1342 — zmiana uchwału w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmiana […] uchwału w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawni
niepełnosprawni
10. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1181 — wyrażenie zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych …czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych wyrażenie zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea transport…
niepełnosprawni szkoły transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy powołania pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw osób niepełnosprawnych
2016-04-13 …interpelacja Dotyczy powołania pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw osób niepełnosprawnych
2.
Piotr Guział
Budowa wind przy rogatkach Mostu Poniatowskiego
2016-03-17 …Mostu Poniatowskiego 2016-03-17 Budowa wind przy rogatkach Mostu Poniatowskiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe niepełnosprawni
3.
Zbigniew Cierpisz
Dotyczy wymiany kart uprawniających do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych
2015-03-26 …zapytanie Dotyczy wymiany kart uprawniających do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych
4.
Andrzej Kropiwnicki
Dotyczy transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w Warszawie
2015-02-12 …zapytanie Dotyczy transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w Warszawie…
5.
Aleksandra Gajewska
Dostosowanie Bulwarów Wiślanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców z małymi dziećmi
2015-08-27 …osób niepełnosprawnych oraz odziców z małymi dziećmi 2015-08-27 Dostosowanie Bulwarów Wiślanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców z małymi dziećmi dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza niepełnosprawni tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
6.
Piotr Żbikowski
Dotyczy wyznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy warszawskim ZOO /wcześniejsza int. nr 1826/
2017-05-11 …zapytanie Dotyczy wyznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy warszawskim ZOO /wcześniejsza int. nr…
7.
Ewa Samonek
Dotyczy problemów osoby niepełnosprawnej
2015-08-04 …interpelacja Dotyczy problemów osoby niepełnosprawnej
8.
Paweł Terlecki
Dotyczy Stowarzyszenia Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promocja" OPP
2016-05-12 …interpelacja Dotyczy Stowarzyszenia Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promocja" OPP…
9.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy opłat pobieranych na terenie PKiN od osób niepełnosprawnych
2015-02-12 …interpelacja Dotyczy opłat pobieranych na terenie PKiN od osób niepełnosprawnych
10.
Aleksandra Gajewska
Plany Zarządu Dróg Miejskich w sprawie likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni publicznej
2017-06-22 …Zarządu Dróg Miejskich w sprawie likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni publicznej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe niepełnosprawni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników