Wyniki wyszukiwania dla tagu: niepełnosprawni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1485 — nadanie imienia Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej nr 54 w Warszawie, ul. Długa 9 i Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Warszawie, ul. Długa 9 …ul. Długa 9 i Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Warszawie, ul. Długa 9 niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni pomoc społeczna szkoły
2. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1342 — zmiana uchwału w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmiana […] uchwału w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawni
niepełnosprawni
3. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 201 — wyrażenie zgody na zawarcie przez Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej umowy najmu na okres do 6 lat …Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej umowy najmu na okres do 6 lat niepełnosprawni zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
niepełnosprawni zdrowie
4. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1181 — wyrażenie zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych …czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych wyrażenie zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea transport…
niepełnosprawni szkoły transport
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 172 — rozpatrzenie skargi Pani T... D... na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie [uznana częściowo za zasadną] …D... na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie [uznana częściowo za zasadną] skargi niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni skargi szkoły
6. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1102 — określenie zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …Osób Niepełnosprawnych określenie zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawni
niepełnosprawni
7. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 374 — zmiana uchwały w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmiana […] uchwały w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawni
niepełnosprawni
8. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 899 — zmiana uchwały w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmiana […] uchwały w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje niepełnosprawni
finanse niepełnosprawni
9. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1275 — likwidacja Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 …z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
10. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 600 — połączenie Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Malownicza 31a i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie, ul. Malownicza 31 w Zespół Szkół nr  126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Malownicza 31 oraz zmiany obwodów tych szkół …Szkół nr  126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Malownicza 31 oraz zmiany obwodów tych szkół niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy powołania pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw osób niepełnosprawnych
2016-04-13 …interpelacja Dotyczy powołania pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw osób niepełnosprawnych
2.
Aleksandra Gajewska
Plany Zarządu Dróg Miejskich w sprawie likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni publicznej
2017-06-22 …Zarządu Dróg Miejskich w sprawie likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni publicznej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe niepełnosprawni
3.
Olga Johann
Dotyczy ograniczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
2015-06-23 …interpelacja Dotyczy ograniczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
4.
Agnieszka Soin
Dotyczy miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych przy ul. Turmonckiej 17
2015-05-14 …interpelacja Dotyczy miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych przy ul. Turmonckiej…
5.
Dorota Lutomirska
Dotyczy dostosowania przejścia podziemnego przy Rondzie Waszyngtona do potrzeb osób niepełnosprawnych
2015-10-15 …interpelacja Dotyczy dostosowania przejścia podziemnego przy Rondzie Waszyngtona do potrzeb osób niepełnosprawnych
6.
Aleksandra Gajewska
Dostosowanie Bulwarów Wiślanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców z małymi dziećmi
2015-08-27 …osób niepełnosprawnych oraz odziców z małymi dziećmi 2015-08-27 Dostosowanie Bulwarów Wiślanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców z małymi dziećmi dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza niepełnosprawni tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
7.
Piotr Żbikowski
Dotyczy wzmożenia działań Straży Miejskiej dotyczących kontroli parkowania na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
2016-06-22 …interpelacja Dotyczy wzmożenia działań Straży Miejskiej dotyczących kontroli parkowania na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
8.
Paweł Terlecki
Dotyczy spraw lokalowych niepełnosprawnej mieszkanki Dzielnicy Mokotów
2015-02-26 …interpelacja Dotyczy spraw lokalowych niepełnosprawnej mieszkanki Dzielnicy Mokotów…
9.
Gabriela Szustek
Dotyczy wyznaczeniana parkingu przy budynkach znajdujących się przy ul. Jagiellońskiej 47 B, C, D i E miejsca dla osoby niepełnosprawnej
2017-07-27 …parkingu przy budynkach znajdujących się przy ul. Jagiellońskiej 47 B, C, D i E miejsca dla osoby niepełnosprawnej
10.
Andrzej Kropiwnicki
Dotyczy transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w Warszawie
2015-02-12 …zapytanie Dotyczy transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w Warszawie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników