Wyniki wyszukiwania dla tagu: niepełnosprawni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1328 — stwierdzenie przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę …dotychczasowych szkół specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę stwierdzenie przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
2. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-16
Uchwała nr 186 — określenie zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …Osób Niepełnosprawnych określenie zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawni
niepełnosprawni
3. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1342 — zmiana uchwału w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmiana […] uchwału w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawni
niepełnosprawni
4. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 597 — rozwiązanie Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym — Filii w Warszawie, ul. Działdowska 1 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład tego Zespołu …Szpitalu Klinicznym - Filii w Warszawie, ul. Działdowska 1 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład tego Zespołu niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1102 — określenie zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …Osób Niepełnosprawnych określenie zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawni
niepełnosprawni
6. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 328 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akty założycielskie Zespołu Szkół Specjalnych nr 94 w Instytucie Reumatologicznym w Warszawie, ul. Spartańska 1 i szkół wchodzących w jego skład …nr 94 w Instytucie Reumatologicznym w Warszawie, ul. Spartańska 1 i szkół wchodzących w jego skład niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
7. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 839 — przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy …mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
niepełnosprawni pomoc społeczna
8. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 600 — połączenie Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Malownicza 31a i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie, ul. Malownicza 31 w Zespół Szkół nr  126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Malownicza 31 oraz zmiany obwodów tych szkół …Szkół nr  126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Malownicza 31 oraz zmiany obwodów tych szkół niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
9. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1275 — likwidacja Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 …z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
10. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 201 — wyrażenie zgody na zawarcie przez Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej umowy najmu na okres do 6 lat …Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej umowy najmu na okres do 6 lat niepełnosprawni zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
niepełnosprawni zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska
Awaria wind na stacji Metro Plac Wilsona
2017-06-20 …stacji Metro Plac Wilsona 2017-06-20 Awaria wind na stacji Metro Plac Wilsona komunikacja miejska niepełnosprawni
2.
Paweł Terlecki
Dotyczy spraw lokalowych niepełnosprawnej mieszkanki Dzielnicy Mokotów
2015-02-26 …interpelacja Dotyczy spraw lokalowych niepełnosprawnej mieszkanki Dzielnicy Mokotów…
3.
Olga Johann
Dotyczy ograniczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
2015-06-23 …interpelacja Dotyczy ograniczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
4.
Anna Maria Rożek
Dotyczy utworzenia nowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Siennej 45
2016-07-07 …interpelacja Dotyczy utworzenia nowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Siennej…
5.
Aleksandra Gajewska
Dostosowanie Bulwarów Wiślanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców z małymi dziećmi
2015-08-27 …osób niepełnosprawnych oraz odziców z małymi dziećmi 2015-08-27 Dostosowanie Bulwarów Wiślanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców z małymi dziećmi dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza niepełnosprawni tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
6.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy powołania pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw osób niepełnosprawnych
2016-04-13 …interpelacja Dotyczy powołania pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw osób niepełnosprawnych
7.
Agnieszka Soin
Dotyczy miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych przy ul. Turmonckiej 17
2015-05-14 …interpelacja Dotyczy miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych przy ul. Turmonckiej…
8.
Lech Jaworski
Dotyczy usunięcia latarni z miejsca postojowego dla niepełnosprawnych
2015-08-18 …zapytanie Dotyczy usunięcia latarni z miejsca postojowego dla niepełnosprawnych
9.
Paweł Terlecki
Dotyczy Stowarzyszenia Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promocja" OPP
2016-05-12 …interpelacja Dotyczy Stowarzyszenia Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promocja" OPP…
10.
Piotr Guział
Budowa wind przy rogatkach Mostu Poniatowskiego
2016-03-17 …Mostu Poniatowskiego 2016-03-17 Budowa wind przy rogatkach Mostu Poniatowskiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe niepełnosprawni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników