Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 139 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 568 — wyrażenie zgody na udzielenie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicach: Arctowskiego, Makowskiego, Cybisa i Okaryny …zgody na udzielenie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicach: Arctowskiego, Makowskiego, Cybisa i Okaryny […] wyrażenie zgody na udzielenie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicach: Arctowskiego, Makowskiego, Cybisa i Okaryny opłaty…
opłaty
2. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 776 — w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej …wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej w […] sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej dzierżawa nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 594 — wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Krucza 28) …opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Krucza 28) hazard kasyno zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1225 — zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pod firmą Zespół Zarządców Nieruchomości Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie na okres od dnia 28 lipca 2017 r. do dnia 27 lipca 2018 r. …zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pod firmą Zespół Zarządców Nieruchomości Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie na okres od dnia 28 lipca 2017 r. do […] za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pod firmą Zespół Zarządców Nieruchomości Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie na okres od dnia 28 lipca 2017 r…
opłaty woda i ścieki
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1092 — zmiana uchwały w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych …w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych zmiana uchwały w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1309 — wyrażenie zgody na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Gen. Zajączka 7 …części nieruchomości położonej przy ul. Gen. Zajączka 7 wyrażenie zgody na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Gen. Zajączka 7 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1089 — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Kruczkowskiego 12B …sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Kruczkowskiego 12B miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Kruczkowskiego 12B zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 696 — wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości położonej w rejonie ulic Radzymińskiej i Handlowej na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie części nieruchomości w użytkowanie wieczyste …w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości położonej w rejonie ulic Radzymińskiej i Handlowej na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp […] z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie części nieruchomości w użytkowanie wieczyste wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości […] z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie części nieruchomości w użytkowanie wieczyste nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1395 — ustalenie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami …deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami ustalenie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na dany […] rok podatkowy wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
nieruchomości opłaty
10. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1240 — rozpatrzenie petycji Pani Iwony Łukasik …w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Iwony Łukasik rozpatrzenie petycji Pani Iwony Łukasik nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Cyraneczki 3, na rzecz Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez m.st. Warszawa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Warzelniczej - druk nr 190 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
2. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej - druk nr 910. 4. Przyjęcie protokołu nr 26/16 […] sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej- druk nr 1180 5. Zaopiniowanie projektu uchwały […] sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej - druk nr 1182 6. Sprawy różne…
3. Komisja Budżetu i Finansów …Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie ul. Foksal 3/5, z tytułu opiat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej za lata 1998-2002 - druk nr 355 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] nr 495 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok- druk nr 471 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - druk nr 472 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w…
4. Komisja Ładu Przestrzennego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ul. Tanecznej 74 - druk nr 427 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa - druk nr 458 + 458A - kontynuacja 5. Wniosek Biura Gospodarki Nieruchomościami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6-5/14 […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu nr 24/16. 4. Przyjęcie stanowiska w sprawie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6-5/14 oraz…
5. Komisja Rewizyjna …Przyjęcie porządku obrad. 2. Powołanie zespołu kontrolnego ds. kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej pod dawnym numerem hipotecznym - ul. Chmielna 70, na dzisiejszym Placu Defilad. 3. Wolne wnioski i sprawy różne […] Uzyskanie informacji na temat działalności powołanego zespołu kontrolnego ds. kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej pod dawnym numerem hipotecznym - ul. Chmielna 70, na dzisiejszym Placu Defilad. Tematy prac: 1. kontrola legalności, rzetelności…
6. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zespół Zarządców Nieruchomości sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 28 lipca 2016 r. do dnia […] taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę izbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pod firmą Zespół Zarządców Nieruchomości Spółka z 0.0. na okres od dnia 28 lipca 2017 r. do dnia 27 lipca…
7. Komisja Ochrony Środowiska …w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów - druk nr 354 12. Projekt stanowiska ws. zwierząt dziko żyjących […] Warszawy w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów- druk 354 2015-08-27 1. Otwarcie posiedzenia…
8. Komisja Zdrowia …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Cyraneczki 3, na rzecz Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 3 na rzecz Szpitala Solec sp. z o.o. - druk…
9. Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości. 5. Zakończenie posiedzenia 2015-03-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy o stanie mienia m.st. Warszawy. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie […] dnia 26.02.2015 r. 5. Sprawy różne 2015-03-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 3. Przyjęcie protokołu nr 2/15 z posiedzenia Komisji z dnia 10.03.2015 r. 4. Sprawy różne […] Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie protokołu nr 3/15 z posiedzenia Komisji z w dniu 12.03.2015 r. 5. Zakończenie posiedzenia 2015-04-16 1. Otwarcie posiedzenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 180 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Lp. Tytuł Data
1.
Filip Frąckowiak
Instytucje i sale wynajmowane przez Urząd m.st. Warszawy
2016-01-28 …wynajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy 2016-01-28 Instytucje i sale wynajmowane przez Urząd m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
2.
Filip Frąckowiak
Wykaz pomieszczeń o charakterze schronów
2015-07-27 …interpelacja Dotyczy wykazu pomieszczeń o charakterze schronów 2015-07-27 Wykaz pomieszczeń o charakterze schronów nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
3.
Paweł Lisiecki
Dotyczy szacunkowej wartości nieruchomości komunalnych objętych roszczeniami byłych właścicieli
2014-12-30 …interpelacja Dotyczy szacunkowej wartości nieruchomości komunalnych objętych roszczeniami byłych właścicieli…
4.
Oskar Hejka
Zwrot więcej niż jednej nieruchomości na rzecz jednej osoby
2016-09-06 …zwrotów więcej niż jednej nieruchomości na rzecz jednej osoby 2016-09-06 Zwrot więcej niż jednej nieruchomości na rzecz jednej osoby nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
5.
Oskar Hejka
Opinie prawne dotyczące interpretacji umów indemnizacyjnych
2017-07-25 …Dotyczy opinii prawnych dotyczących interpretacji umów indemnizacyjnych 2017-07-25 Opinie prawne dotyczące interpretacji umów indemnizacyjnych nieruchomości głównie mieszkania, grunty prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
6.
Michał Czaykowski, Lech Jaworski, Marta Jezierska
Podjęcie działań przez ZGN Wola
2015-10-27 …interpelacja Dotyczy podjętych działań przez ZGN Wola 2015-10-27 Podjęcie działań przez ZGN Wola nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Agnieszka Soin
Dotyczy nieruchomości przy ul. Górczewskiej
2015-07-17 …interpelacja Dotyczy nieruchomości przy ul. Górczewskiej…
8.
Filip Frąckowiak
Odszkodowanie dla mieszkańców zalanych kamienic przy ul. Kanoniej
2015-02-26 …zalanych kamienic przy ul. Kanoniej 2015-02-26 Odszkodowanie dla mieszkańców zalanych kamienic przy ul. Kanoniej nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
9.
Oskar Hejka
Nieruchomość warszawska przy ul. Nowogrodzkiej 18
2016-12-15 …interpelacja Dotyczy nieruchomości warszawskiej przy ul. Nowogrodzkiej 18 2016-12-15 Nieruchomość warszawska przy ul. Nowogrodzkiej 18 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
10.
Piotr Guział
Pomoc lokatorom komunalnych kamienic zagrożonych reprywatyzacją
2016-08-25 …Dotyczy pomocy lokatorom komunalnych kamienic zagrożonych reprywatyzacją 2016-08-25 Pomoc lokatorom komunalnych kamienic zagrożonych reprywatyzacją nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Inne strony

Brak wyników