Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 136 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 431 — wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę nieruchomości położonych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Bartyckiej oraz ul. Gościniec i ul. Siekierkowskiej …w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę nieruchomości położonych w Dzielnicy Mokotów m.st […] Warszawy przy ul. Bartyckiej oraz ul. Gościniec i ul. Siekierkowskiej wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę nieruchomości położonych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Bartyckiej oraz ul. Gościniec i ul. Siekierkowskiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1087 — wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania części nieruchomości zabudowanej położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 …w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania części nieruchomości zabudowanej położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy […] przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania części nieruchomości zabudowanej położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 nieruchomości głównie mieszkania…
nieruchomości
3. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 469 — wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w rejonie ul. Białołęckiej, na rzecz spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie …w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w rejonie ul. Białołęckiej, na rzecz […] spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w rejonie ul. Białołęckiej, na rzecz spółki Tramwaje Warszawskie Sp […] z o.o. z siedzibą w Warszawie nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki…
nieruchomości spółki
4. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1200 — wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty …wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 123 — wyrażenie zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście …w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żytniej […] na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście wyrażenie zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej […] Warszawa Wola – Śródmieście nieruchomości głównie mieszkania, grunty zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
nieruchomości zdrowie
6. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 364 — przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ulicy Tanecznej 74 …przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ulicy Tanecznej 74 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ulicy Tanecznej 74 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 891 — określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok …w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok opłaty…
opłaty
8. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 936 — wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Traktorzystów … położonej w Warszawie przy ul. Traktorzystów wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Traktorzystów nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 114 — przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy …mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
10. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-15
Uchwała nr 964 — w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności m.st. Warszawy przypadających od Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej za lata 1998-2002 …Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej za lata 1998-2002 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Zdrowia …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Cyraneczki 3, na rzecz Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 3 na rzecz Szpitala Solec sp. z o.o. - druk…
2. Komisja Ochrony Środowiska …w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów - druk nr 354 12. Projekt stanowiska ws. zwierząt dziko żyjących […] Warszawy w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów- druk 354 2015-08-27 1. Otwarcie posiedzenia…
3. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej - druk nr 910. 4. Przyjęcie protokołu nr 26/16 […] sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej- druk nr 1180 5. Zaopiniowanie projektu uchwały […] sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej - druk nr 1182 6. Sprawy różne…
4. Komisja Budżetu i Finansów …Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie ul. Foksal 3/5, z tytułu opiat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej za lata 1998-2002 - druk nr 355 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] nr 495 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok- druk nr 471 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - druk nr 472 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w…
5. Komisja Ładu Przestrzennego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ul. Tanecznej 74 - druk nr 427 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa - druk nr 458 + 458A - kontynuacja 5. Wniosek Biura Gospodarki Nieruchomościami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6-5/14 […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu nr 24/16. 4. Przyjęcie stanowiska w sprawie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6-5/14 oraz…
6. Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości. 5. Zakończenie posiedzenia 2015-03-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy o stanie mienia m.st. Warszawy. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie […] dnia 26.02.2015 r. 5. Sprawy różne 2015-03-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 3. Przyjęcie protokołu nr 2/15 z posiedzenia Komisji z dnia 10.03.2015 r. 4. Sprawy różne […] Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie protokołu nr 3/15 z posiedzenia Komisji z w dniu 12.03.2015 r. 5. Zakończenie posiedzenia 2015-04-16 1. Otwarcie posiedzenia…
7. Komisja Rewizyjna …Przyjęcie porządku obrad. 2. Powołanie zespołu kontrolnego ds. kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej pod dawnym numerem hipotecznym - ul. Chmielna 70, na dzisiejszym Placu Defilad. 3. Wolne wnioski i sprawy różne […] Uzyskanie informacji na temat działalności powołanego zespołu kontrolnego ds. kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej pod dawnym numerem hipotecznym - ul. Chmielna 70, na dzisiejszym Placu Defilad. Tematy prac: 1. kontrola legalności, rzetelności…
8. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Cyraneczki 3, na rzecz Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez m.st. Warszawa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Warzelniczej - druk nr 190 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
9. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zespół Zarządców Nieruchomości sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 28 lipca 2016 r. do dnia […] taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę izbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pod firmą Zespół Zarządców Nieruchomości Spółka z 0.0. na okres od dnia 28 lipca 2017 r. do dnia 27 lipca…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 178 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Lp. Tytuł Data
1.
Oskar Hejka
Bezprzetargowa sprzedaż lokalu użytkowego
2017-02-09 …interpelacja Dotyczy bezprzetargowej sprzedaży lokalu użytkowego 2017-02-09 Bezprzetargowa sprzedaż lokalu użytkowego nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
2.
Oskar Hejka
Rozbudowa i modernizacja budynku Towarzystwa "Prudential"
2016-02-29 …Dotyczy rozbudowy i modernizacji budynku Towarzystwa "Prudential" 2016-02-29 Rozbudowa i modernizacja budynku Towarzystwa "Prudential" nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
3.
Piotr Guział
Roszczenia
2016-10-20 …interpelacja Dotyczy roszczeń 2016-10-20 Roszczenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
4.
Piotr Guział
Zwrot nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Okrzei, Jaktorowskiej, Słonecznej i Grobla
2016-10-20 …interpelacja Dotyczy zwrotu nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Okrzei, Jaktorowskiej, Słonecznej i Grobla 2016-10-20 Zwrot nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Okrzei, Jaktorowskiej, Słonecznej i Grobla nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
5.
Oskar Hejka
Zwrot nieruchomości przy ulicy Chmielna 11
2016-12-15 …interpelacja Dotyczy zwrotu nieruchomości przy ulicy Chmielna 11 2016-12-15 Zwrot nieruchomości przy ulicy Chmielna 11 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
6.
Piotr Guział
Potrzeba uregulowania kwestii wysokości stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
2015-02-26 …wieczystego nieruchomości 2015-02-26 Potrzeba uregulowania kwestii wysokości stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
7.
Oskar Hejka
Regulacja stanów prawnych nieruchomości
2016-10-20 …zapytanie Dotyczy regulacji stanów prawnych nieruchomości 2016-10-20 Regulacja stanów prawnych nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
8.
Oskar Hejka
Odpowiedź na wcześniejsze zapytanie w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) znajdujących się na terenie m.st. Warszawy
2016-08-18 …Odpowiedź na wcześniejsze zapytanie w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) znajdujących się na terenie m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
9.
Jacek Cieślikowski
Podwyżka opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na Ursynowie
2016-07-27 …wieczystego gruntu na Ursynowie 2016-07-27 Podwyżka opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na Ursynowie nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
10.
Jolanta Kasztelan
Dotyczy wypłaty odszkodowań za nieruchomości dla mieszkanek Warszawy
2016-10-20 …interpelacja Dotyczy wypłaty odszkodowań za nieruchomości dla mieszkanek Warszawy…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Inne strony

Brak wyników