Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 139 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 897 — wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w Warszawie w rejonie ulicy Modlińskiej i projektowanej ulicy Światowida …w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w Warszawie w […] rejonie ulicy Modlińskiej i projektowanej ulicy Światowida wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w Warszawie w rejonie ulicy Modlińskiej i projektowanej ulicy Światowida nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 226 — wyrażenie zgody na dokonanie na rzecz Gminy Halinów darowizny zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Halinów   nieruchomości położonej na terenie Gminy Halinów   wyrażenie zgody na dokonanie na rzecz Gminy Halinów darowizny zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Halinów   nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 472 — wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny pomiędzy miastem stołecznym Warszawa a Skarbem Państwa …a Skarbem Państwa wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny pomiędzy miastem stołecznym Warszawa a Skarbem Państwa nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1268 — wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat części nieruchomości położonej przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie …w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat części nieruchomości położonej przy ul […] Nowogrodzkiej 75 w Warszawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat części nieruchomości położonej przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 567 — wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych budynkami podstacji trakcyjnych na rzecz spółki Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie …w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych budynkami podstacji trakcyjnych na rzecz […] spółki Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych budynkami podstacji trakcyjnych na rzecz spółki Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie […] nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 250 — zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. na okres od dnia 28 lipca 2015 r. do dnia 27 lipca 2016 r. …zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. na okres od dnia 28 lipca 2015 r. do dnia […] lipca 2016 r. zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. na okres od dnia 28 lipca 2015 r. do dnia 27 lipca…
opłaty woda i ścieki
7. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 413 — określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok …w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
nieruchomości opłaty
8. Sesja nr 20 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 492 — wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty ( ul. Bagno) …od żądania zwrotu bonifikaty ( ul. Bagno) wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty ( ul. Bagno) nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-21
Uchwała nr 1380 — wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty …wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1156 — rozpatrzenie petycji Pani B... T... …rozpatrzenia petycji Pani B... T... rozpatrzenie petycji Pani B... T... nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Zdrowia …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Cyraneczki 3, na rzecz Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 3 na rzecz Szpitala Solec sp. z o.o. - druk…
2. Komisja Rewizyjna …Przyjęcie porządku obrad. 2. Powołanie zespołu kontrolnego ds. kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej pod dawnym numerem hipotecznym - ul. Chmielna 70, na dzisiejszym Placu Defilad. 3. Wolne wnioski i sprawy różne […] Uzyskanie informacji na temat działalności powołanego zespołu kontrolnego ds. kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej pod dawnym numerem hipotecznym - ul. Chmielna 70, na dzisiejszym Placu Defilad. Tematy prac: 1. kontrola legalności, rzetelności…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zespół Zarządców Nieruchomości sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 28 lipca 2016 r. do dnia […] taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę izbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pod firmą Zespół Zarządców Nieruchomości Spółka z 0.0. na okres od dnia 28 lipca 2017 r. do dnia 27 lipca…
4. Komisja Budżetu i Finansów …Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie ul. Foksal 3/5, z tytułu opiat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej za lata 1998-2002 - druk nr 355 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] nr 495 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok- druk nr 471 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - druk nr 472 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w…
5. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej - druk nr 910. 4. Przyjęcie protokołu nr 26/16 […] sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej- druk nr 1180 5. Zaopiniowanie projektu uchwały […] sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej - druk nr 1182 6. Sprawy różne…
6. Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości. 5. Zakończenie posiedzenia 2015-03-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy o stanie mienia m.st. Warszawy. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie […] dnia 26.02.2015 r. 5. Sprawy różne 2015-03-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 3. Przyjęcie protokołu nr 2/15 z posiedzenia Komisji z dnia 10.03.2015 r. 4. Sprawy różne […] Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie protokołu nr 3/15 z posiedzenia Komisji z w dniu 12.03.2015 r. 5. Zakończenie posiedzenia 2015-04-16 1. Otwarcie posiedzenia…
7. Komisja Ochrony Środowiska …w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów - druk nr 354 12. Projekt stanowiska ws. zwierząt dziko żyjących […] Warszawy w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów- druk 354 2015-08-27 1. Otwarcie posiedzenia…
8. Komisja Ładu Przestrzennego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ul. Tanecznej 74 - druk nr 427 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa - druk nr 458 + 458A - kontynuacja 5. Wniosek Biura Gospodarki Nieruchomościami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6-5/14 […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu nr 24/16. 4. Przyjęcie stanowiska w sprawie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6-5/14 oraz…
9. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Cyraneczki 3, na rzecz Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez m.st. Warszawa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Warzelniczej - druk nr 190 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 180 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Lp. Tytuł Data
1.
Michał Czaykowski, Lech Jaworski, Marta Jezierska
Podjęcie działań przez ZGN Wola
2015-10-27 …interpelacja Dotyczy podjętych działań przez ZGN Wola 2015-10-27 Podjęcie działań przez ZGN Wola nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
2.
Oskar Hejka
Lokale mieszkalne uzyskiwane przez m.st. Warszawę w wyniku postępowań spadkowych
2017-03-03 …wyniku postępowań spadkowych 2017-03-03 Lokale mieszkalne uzyskiwane przez m.st. Warszawę w wyniku postępowań spadkowych nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
3.
Oskar Hejka
Sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych
2017-05-09 …zapytanie Dotyczy sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych 2017-05-09 Sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych załącznik do odpowiedzi załącznik do odpowiedzi załącznik do odpowiedzi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
4.
Paweł Lisiecki
Dotyczy zwrotów nieruchomości objętych umowami indemnizacyjnymi
2014-12-18 …zapytanie Dotyczy zwrotów nieruchomości objętych umowami indemnizacyjnymi…
5.
Filip Frąckowiak
Instytucje i sale wynajmowane przez Urząd m.st. Warszawy
2016-01-28 …wynajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy 2016-01-28 Instytucje i sale wynajmowane przez Urząd m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
6.
Krzysztof Bosak
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy Nr 659/GK/DW/2015 z dnia 01.12.2015r.
2016-03-08 …dnia 01.12.2015r. 2016-03-08 Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy Nr 659/GK/DW/2015 z dnia 01.12.2015r. nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Oskar Hejka
Zwrot nieruchomości warszawskiej zlokalizowanej przy ul. Szarych Szeregów
2017-02-09 …interpelacja Dotyczy zwrotu nieruchomości warszawskiej zlokalizowanej przy ul. Szarych Szeregów 2017-02-09 Zwrot nieruchomości warszawskiej zlokalizowanej przy ul. Szarych Szeregów nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
8.
Filip Frąckowiak
Niszczenie ścian budynków w Warszawie
2017-01-02 …interpelacja Niszczenie ścian budynków w Warszawie 2017-01-02 Niszczenie ścian budynków w Warszawie nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
9.
Paweł Lisiecki
Dotyczy roszczeń byłych właścicieli do nieruchomości
2014-12-30 …zapytanie Dotyczy roszczeń byłych właścicieli do nieruchomości
10.
Krzysztof Bosak
Rozbudowy stacji techniczno-postojowej metra
2016-04-04 …zapytanie Dotyczy rozbudowy stacji techniczno-postojowej metra 2016-04-04 Rozbudowy stacji techniczno-postojowej metra nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Inne strony

Brak wyników