Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 139 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1484 — zmiany uchwały w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy …zmiany uchwały w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
2. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 568 — wyrażenie zgody na udzielenie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicach: Arctowskiego, Makowskiego, Cybisa i Okaryny …zgody na udzielenie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicach: Arctowskiego, Makowskiego, Cybisa i Okaryny […] wyrażenie zgody na udzielenie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicach: Arctowskiego, Makowskiego, Cybisa i Okaryny opłaty…
opłaty
3. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 303 — przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy …mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
4. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 937 — wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności nieruchomości położonej w Warszawie w rejonie ul. Szeligowskiej … położonej w Warszawie w rejonie ul. Szeligowskiej wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności nieruchomości położonej w Warszawie w rejonie ul. Szeligowskiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 664 — wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry (Hotel Regent) …o lokalizacji kasyna gry (Hotel Regent) wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry (Hotel Regent) hazard kasyno nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1066 — wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty …wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1309 — wyrażenie zgody na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Gen. Zajączka 7 …części nieruchomości położonej przy ul. Gen. Zajączka 7 wyrażenie zgody na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Gen. Zajączka 7 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 594 — wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Krucza 28) …opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Krucza 28) hazard kasyno zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 593 — wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry (Al. Jerozolimskie 65/79) …kasyna gry (Al. Jerozolimskie 65/79) wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry (Al. Jerozolimskie 65/79) hazard kasyno nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1226 — wyrażenie zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście umowy najmu na okres do 10 lat …przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście umowy najmu na okres do 10 lat nieruchomości głównie mieszkania, grunty zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
nieruchomości zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Cyraneczki 3, na rzecz Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez m.st. Warszawa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Warzelniczej - druk nr 190 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zespół Zarządców Nieruchomości sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 28 lipca 2016 r. do dnia […] taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę izbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pod firmą Zespół Zarządców Nieruchomości Spółka z 0.0. na okres od dnia 28 lipca 2017 r. do dnia 27 lipca…
3. Komisja Zdrowia …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Cyraneczki 3, na rzecz Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 3 na rzecz Szpitala Solec sp. z o.o. - druk…
4. Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości. 5. Zakończenie posiedzenia 2015-03-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy o stanie mienia m.st. Warszawy. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie […] dnia 26.02.2015 r. 5. Sprawy różne 2015-03-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 3. Przyjęcie protokołu nr 2/15 z posiedzenia Komisji z dnia 10.03.2015 r. 4. Sprawy różne […] Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie protokołu nr 3/15 z posiedzenia Komisji z w dniu 12.03.2015 r. 5. Zakończenie posiedzenia 2015-04-16 1. Otwarcie posiedzenia…
5. Komisja Ochrony Środowiska …w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów - druk nr 354 12. Projekt stanowiska ws. zwierząt dziko żyjących […] Warszawy w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów- druk 354 2015-08-27 1. Otwarcie posiedzenia…
6. Komisja Rewizyjna …Przyjęcie porządku obrad. 2. Powołanie zespołu kontrolnego ds. kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej pod dawnym numerem hipotecznym - ul. Chmielna 70, na dzisiejszym Placu Defilad. 3. Wolne wnioski i sprawy różne […] Uzyskanie informacji na temat działalności powołanego zespołu kontrolnego ds. kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej pod dawnym numerem hipotecznym - ul. Chmielna 70, na dzisiejszym Placu Defilad. Tematy prac: 1. kontrola legalności, rzetelności…
7. Komisja Budżetu i Finansów …Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie ul. Foksal 3/5, z tytułu opiat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej za lata 1998-2002 - druk nr 355 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] nr 495 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok- druk nr 471 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - druk nr 472 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w…
8. Komisja Ładu Przestrzennego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ul. Tanecznej 74 - druk nr 427 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa - druk nr 458 + 458A - kontynuacja 5. Wniosek Biura Gospodarki Nieruchomościami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6-5/14 […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu nr 24/16. 4. Przyjęcie stanowiska w sprawie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6-5/14 oraz…
9. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej - druk nr 910. 4. Przyjęcie protokołu nr 26/16 […] sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej- druk nr 1180 5. Zaopiniowanie projektu uchwały […] sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej - druk nr 1182 6. Sprawy różne…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 180 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Lp. Tytuł Data
1.
Oskar Hejka
Instrukcje określające sposób prowadzenia spraw „dekretowych” w Biurze Gospodarki Nieruchomościami
2016-04-29 …w Biurze Gospodarki Nieruchomościami 2016-04-29 Instrukcje określające sposób prowadzenia spraw „dekretowych” w Biurze Gospodarki Nieruchomościami nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
2.
Oskar Hejka
Podstawa prawna przekazywania umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach objętych procedurą zwrotową
2016-03-04 …Podstawa prawna przekazywania umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach objętych procedurą zwrotową nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
3.
Gabriela Szustek
Dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 47 a, b, c, d
2015-09-17 …interpelacja Dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 47 a, b, c, d…
4.
Filip Frąckowiak
Wykaz pomieszczeń o charakterze schronów
2015-07-27 …interpelacja Dotyczy wykazu pomieszczeń o charakterze schronów 2015-07-27 Wykaz pomieszczeń o charakterze schronów nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
5.
Piotr Guział
Oświadczenia "reprywatyzacyjne" najwyższych urzędników Urzędu m.st. Warszawy
2016-10-20 …reprywatyzacyjnych" najwyższych urzędników Urzędu m.st. Warszawy 2016-10-20 Oświadczenia "reprywatyzacyjne" najwyższych urzędników Urzędu m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
6.
Oskar Hejka
Bezprzetargowa sprzedaż lokalu użytkowego
2017-02-09 …interpelacja Dotyczy bezprzetargowej sprzedaży lokalu użytkowego 2017-02-09 Bezprzetargowa sprzedaż lokalu użytkowego nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Oskar Hejka
Posiadanie przez pracowników Biura Gospodarki Nieruchomościami (BCN) ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej
2016-05-13 …Biura Gospodarki Nieruchomościami (BCN) ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej 2016-05-13 Posiadanie przez pracowników Biura Gospodarki Nieruchomościami (BCN) ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej…
8.
Oskar Hejka
Odpowiedź na wcześniejszą interpelację ws. społecznego "Raportu o reprywatyzacji"
2017-05-19 …społecznego "Raportu o reprywatyzacji" 2017-05-19 Odpowiedź na wcześniejszą interpelację ws. społecznego "Raportu o reprywatyzacji" nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
9.
Michał Bitner
Uciążliwa działalność w lokalu użytkowym
2015-03-05 …interpelacja Dotyczy uciążliwej działalności w lokalu użytkowym 2015-03-05 Uciążliwa działalność w lokalu użytkowym nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
10.
Michał Czaykowski
Zakres robót budowlanych w budynku "Smyk"
2015-09-17 …Dotyczy zakresu robót budowlanych w budynku "Smyk" 2015-09-17 Zakres robót budowlanych w budynku "Smyk" nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Inne strony

Brak wyników