Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 139 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 891 — określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok …w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok opłaty…
opłaty
2. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 862 — zmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy …Warszawy zmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
3. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 511 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych …wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych zmiana uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
nieruchomości opłaty
4. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 752 — wyrażenie zgody na zawarcie przez Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umowy najmu na okres do 7 lat …Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umowy najmu na okres do 7 lat nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
nieruchomości spółki zdrowie
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 112 — przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy …mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
6. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-21
Uchwała nr 1381 — wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty …wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 592 — wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Królewska 11) …opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Królewska 11) hazard kasyno zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 288 — wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości położonej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rzymowskiego 28 …w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości położonej w […] Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rzymowskiego 28 wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości położonej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rzymowskiego 28 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 696 — wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości położonej w rejonie ulic Radzymińskiej i Handlowej na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie części nieruchomości w użytkowanie wieczyste …w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości położonej w rejonie ulic Radzymińskiej i Handlowej na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp […] z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie części nieruchomości w użytkowanie wieczyste wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości […] z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie części nieruchomości w użytkowanie wieczyste nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 31 — przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy …mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej - druk nr 910. 4. Przyjęcie protokołu nr 26/16 […] sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej- druk nr 1180 5. Zaopiniowanie projektu uchwały […] sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej - druk nr 1182 6. Sprawy różne…
2. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Cyraneczki 3, na rzecz Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez m.st. Warszawa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Warzelniczej - druk nr 190 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
3. Komisja Ochrony Środowiska …w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów - druk nr 354 12. Projekt stanowiska ws. zwierząt dziko żyjących […] Warszawy w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów- druk 354 2015-08-27 1. Otwarcie posiedzenia…
4. Komisja Budżetu i Finansów …Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie ul. Foksal 3/5, z tytułu opiat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej za lata 1998-2002 - druk nr 355 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] nr 495 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok- druk nr 471 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - druk nr 472 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w…
5. Komisja Ładu Przestrzennego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ul. Tanecznej 74 - druk nr 427 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa - druk nr 458 + 458A - kontynuacja 5. Wniosek Biura Gospodarki Nieruchomościami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6-5/14 […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu nr 24/16. 4. Przyjęcie stanowiska w sprawie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6-5/14 oraz…
6. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zespół Zarządców Nieruchomości sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 28 lipca 2016 r. do dnia […] taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę izbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pod firmą Zespół Zarządców Nieruchomości Spółka z 0.0. na okres od dnia 28 lipca 2017 r. do dnia 27 lipca…
7. Komisja Zdrowia …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Cyraneczki 3, na rzecz Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 3 na rzecz Szpitala Solec sp. z o.o. - druk…
8. Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości. 5. Zakończenie posiedzenia 2015-03-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy o stanie mienia m.st. Warszawy. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie […] dnia 26.02.2015 r. 5. Sprawy różne 2015-03-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 3. Przyjęcie protokołu nr 2/15 z posiedzenia Komisji z dnia 10.03.2015 r. 4. Sprawy różne […] Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie protokołu nr 3/15 z posiedzenia Komisji z w dniu 12.03.2015 r. 5. Zakończenie posiedzenia 2015-04-16 1. Otwarcie posiedzenia…
9. Komisja Rewizyjna …Przyjęcie porządku obrad. 2. Powołanie zespołu kontrolnego ds. kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej pod dawnym numerem hipotecznym - ul. Chmielna 70, na dzisiejszym Placu Defilad. 3. Wolne wnioski i sprawy różne […] Uzyskanie informacji na temat działalności powołanego zespołu kontrolnego ds. kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej pod dawnym numerem hipotecznym - ul. Chmielna 70, na dzisiejszym Placu Defilad. Tematy prac: 1. kontrola legalności, rzetelności…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 180 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Lp. Tytuł Data
1.
Oskar Hejka
Decyzja w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego
2016-09-22 …w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego 2016-09-22 Decyzja w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
2.
Michał Czaykowski, Lech Jaworski, Marta Jezierska
Podjęcie działań przez ZGN Wola
2015-10-27 …interpelacja Dotyczy podjętych działań przez ZGN Wola 2015-10-27 Podjęcie działań przez ZGN Wola nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
3.
Michał Czaykowski, Lech Jaworski, Marta Jezierska
Podjęcie działań przez ZGN Wola
2015-10-27 …interpelacja Dotyczy podjętych działań przez ZGN Wola 2015-10-27 Podjęcie działań przez ZGN Wola nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
4.
Filip Frąckowiak
Wsparcie finansowego od miasta przy renowacji zabytkowych kamienic w dzielnicy Ochota
2015-06-02 …dzielnicy Ochota 2015-06-02 Wsparcie finansowego od miasta przy renowacji zabytkowych kamienic w dzielnicy Ochota nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
5.
Anna Maria Rożek
Dotyczy ruchu samochodów ciężarowych niekorzystnie oddziałującego na nieruchomości położone przy ul. Kobiałka w Dzielnicy Białołęka
2016-06-16 …interpelacja Dotyczy ruchu samochodów ciężarowych niekorzystnie oddziałującego na nieruchomości położone przy ul. Kobiałka w Dzielnicy Białołęka…
6.
Piotr Mazurek
Dotyczy uregulowania stanu prawnego nieruchomości przy ul. Potockiej
2016-06-02 …interpelacja Dotyczy uregulowania stanu prawnego nieruchomości przy ul. Potockiej…
7.
Oskar Hejka
Rozbudowa i modernizacja budynku Towarzystwa "Prudential"
2016-02-29 …Dotyczy rozbudowy i modernizacji budynku Towarzystwa "Prudential" 2016-02-29 Rozbudowa i modernizacja budynku Towarzystwa "Prudential" nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
8.
Paweł Terlecki
Dotyczy powodów, dla których m.st. Warszawa — występujące w sprawie w charakterze pozwanego — zostało skazane przez Sąd Okręgowy w Warszawie z 3 października 2014 na zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości objętej postępowaniem oraz odsetkami
2015-05-28 …przez Sąd Okręgowy w Warszawie z 3 października 2014 na zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości objętej postępowaniem oraz odsetkami…
9.
Krzysztof Bosak
Stadion Skry
2015-12-10 …zapytanie Dotyczy Stadionu Skry 2015-12-10 Stadion Skry nieruchomości głównie mieszkania, grunty sport zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
10.
Piotr Guział
Zwrot nieruchomości
2016-08-25 …interpelacja Dotyczy zwrotu nieruchomości 2016-08-25 Zwrot nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Inne strony

Brak wyników