Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1084 — określenie kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1081 — dostosowanie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 598 — plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę …w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
finanse oświata
4. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1417 — nadanie imienia Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej — Bielańskiemu Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie, ul. Szegedyńska 9a …ul. Szegedyńska 9a nadanie imienia Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej - Bielańskiemu Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie, ul. Szegedyńska 9a oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1486 — zmiana statutu Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie …Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie zmiana statutu Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1276 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie …zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
7. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1271 — zmiana uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy …sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 88 — plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę …dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1270 — zmiana uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych …zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych zmiana […] uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych oświata nauczyciele […] oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 943 — zmiana uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych …zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych zmiana […] uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych oświata nauczyciele […] oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska
Koszty i skutki zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Białołęka i Praga Północ
2016-01-14 …Koszty i skutki zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Białołęka i Praga Północ oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
2.
Aleksandra Gajewska
Skutki likwidacji tzw. "godzin karcianych" w szkołach
2016-01-14 …skutków likwidacji tzw. "godzin karcianych" w szkołach 2016-01-14 Skutki likwidacji tzw. "godzin karcianych" w szkołach oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
3.
Rafał Dorosiński
Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020
2015-05-04 …Warszawie w latach 2013-2020 2015-05-04 Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
4.
Dariusz Figura
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach podlegających m.st. Warszawa
2017-02-16 …nauczycieli zatrudnionych w szkołach podlegających m.st. Warszawa 2017-02-16 Nauczyciele zatrudnieni w szkołach podlegających m.st. Warszawa oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
5.
Jarosław Szostakowski
Dotyczy przygotowań do wdrożenia reformy oświaty w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2016-11-17 …zapytanie Dotyczy przygotowań do wdrożenia reformy oświaty w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy…
6.
Rafał Dorosiński
Projekt "Gender Equality and Human Rights in our School"
2015-06-02 …Human Rights in our School" 2015-06-02 Projekt "Gender Equality and Human Rights in our School" oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
7.
Ewa Malinowska-Grupińska
Dotyczy kosztów i skutków zmian ustawy o systemie oświaty dla Miasta Stołecznego Warszawa
2016-01-07 …interpelacja Dotyczy kosztów i skutków zmian ustawy o systemie oświaty dla Miasta Stołecznego Warszawa…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników