Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1085 — określenie kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1084 — określenie kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
3. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 598 — plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę …w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
finanse oświata
4. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1276 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie …zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
5. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1334 — zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. …prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. dotacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dotacje oświata przedszkola szkoły
6. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1332 — stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów …stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1228 — odpłatność za korzystanie z nauki i kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę …z nauki i kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
8. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1237 — zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów …zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 943 — zmiana uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych …zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych zmiana […] uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych oświata nauczyciele […] oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1417 — nadanie imienia Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej — Bielańskiemu Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie, ul. Szegedyńska 9a …ul. Szegedyńska 9a nadanie imienia Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej - Bielańskiemu Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie, ul. Szegedyńska 9a oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska
Koszty i skutki zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Białołęka i Praga Północ
2016-01-14 …Koszty i skutki zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Białołęka i Praga Północ oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
2.
Rafał Dorosiński
Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020
2015-05-04 …Warszawie w latach 2013-2020 2015-05-04 Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
3.
Rafał Dorosiński
Projekt "Gender Equality and Human Rights in our School"
2015-06-02 …Human Rights in our School" 2015-06-02 Projekt "Gender Equality and Human Rights in our School" oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
4.
Dariusz Figura
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach podlegających m.st. Warszawa
2017-02-16 …nauczycieli zatrudnionych w szkołach podlegających m.st. Warszawa 2017-02-16 Nauczyciele zatrudnieni w szkołach podlegających m.st. Warszawa oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
5.
Ewa Malinowska-Grupińska
Dotyczy kosztów i skutków zmian ustawy o systemie oświaty dla Miasta Stołecznego Warszawa
2016-01-07 …interpelacja Dotyczy kosztów i skutków zmian ustawy o systemie oświaty dla Miasta Stołecznego Warszawa…
6.
Aleksandra Gajewska
Skutki likwidacji tzw. "godzin karcianych" w szkołach
2016-01-14 …skutków likwidacji tzw. "godzin karcianych" w szkołach 2016-01-14 Skutki likwidacji tzw. "godzin karcianych" w szkołach oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
7.
Jarosław Szostakowski
Dotyczy przygotowań do wdrożenia reformy oświaty w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2016-11-17 …zapytanie Dotyczy przygotowań do wdrożenia reformy oświaty w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników