Wyniki wyszukiwania dla tagu: organizacje pozarządowe

Uchwały

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 721 — rozpatrzenie skargi Pana M…… K………. na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana M…… K………. na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] organizacje pozarządowe skargi…
organizacje pozarządowe skargi
2. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 898 — przyjęcie programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie …przyjęcie programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie […] organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
3. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 411 — przyjęcie programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie …w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i […] o wolontariacie przyjęcie programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i […] o wolontariacie organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
4. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1074 — wskazanie kandydatów na członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 1281) wraz z autopoprawką …autopoprawką wskazanie kandydatów na członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 1281) wraz z autopoprawką organizacje pozarządowe radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
organizacje pozarządowe radni
5. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1502 — rozpatrzenie skargi A... N... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy …A... N... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi A... N... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy organizacje pozarządowe prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
organizacje pozarządowe prezydent
6. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 289 — przyjęcie Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 …w sprawie przyjęcia Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 przyjęcie Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
7. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1418 — przyjęcie programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. …przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie […] przyjęcie programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie […] organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
8. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 290 — zmiana uchwały Nr L/1439/2013 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty spłaty należności m.st. Warszawy przypadających od Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie ul. Foksal 3/5, z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej za lata 1998-2002 …ul. Foksal 3/5, z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej za lata 1998-2002 organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
9. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 831 — wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 …zabudowanej położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 nieruchomości głównie mieszkania, grunty organizacje pozarządowe
nieruchomości organizacje pozarządowe
10. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 1009 — rozpatrzenie skargi Państwa I... i Z... S... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …rozpatrzenie skargi Państwa I... i Z... S... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ochrony Środowiska …projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r…
2. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej …czytanie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r […] I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 - druk nr 330. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w […] Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich - druk nr 134 4. Prezentacja Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020. 5. Przyjęcie protokołu. 6. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-02-11 1. Przyjęcie…
3. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r…
4. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …rok 2016 - druk nr 1318. 3. Informacja na temat rozstrzygniętych konkursów ofert na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym z zakresu sportu i rekreacji. 4. Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji na 2017 rok. 5. Przyjęcie protokołu nr…
5. Komisja Rozwoju Gospodarczego …projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o…
6. Komisja Kultury i Promocji Miasta …projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r […] ll w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 1242 5. Informacja na temat rozstrzygniętych konkursów dla organizacji pozarządowych 6. Informacja na temat działalności bibliotek miejskich 7. Informacja na temat sytuacji Muzeum Techniki í Przemysłu NOT…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników