Wyniki wyszukiwania dla tagu: porządek

Uchwały

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 292 — uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy …w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy porządek czystość, sprzątanie ulic…
porządek
2. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 817 — zmiana uchwały w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta …zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta zmiana uchwały w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta porządek czystość, sprzątanie ulic…
porządek
3. Sesja nr 1 — cz. II z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 8 — wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy …w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika…
radni
4. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 955 — rozpatrzenie skargi Pani M... S... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …działanie Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pani M... S... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] porządek czystość, sprzątanie ulic środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne skargi…
porządek skargi środowisko tereny zielone
5. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 34 — zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy …zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci…
radni
6. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 954 — rozpatrzenie skargi Pani M... S... na działanie Zarządu Mienia m.st. Warszawy …działanie Zarządu Mienia m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pani M... S... na działanie Zarządu Mienia m.st. Warszawy skargi porządek czystość, sprzątanie ulic środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
porządek skargi środowisko
7. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 640 — uchwalenie Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016–2021 pn. „Bezpieczna Warszawa” …w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016–2021 pn. „Bezpieczna Warszawa” uchwalenie Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata…
bezpieczeństwo
8. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 213 — delegowanie radnych miasta stołecznego Warszawy do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta stołecznego Warszawy …w sprawie delegowania radnych miasta stołecznego Warszawy do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta stołecznego Warszawy delegowanie radnych miasta stołecznego Warszawy do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta stołecznego Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetu i Finansów …Komisja Budżetu i Finansów 2014-12-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok - druk nr 2692 3. Ustalenie harmonogramu prac nad […] budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. 4. Sprawy różne, wolne wnioski 2014-12-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na […] Rekreacji na rok 2015 - druk nr 28 7. Sprawy różne, wolne wnioski 2015-01-07 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka…
2. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej …Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej 2016-09-22 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 24 z dnia 25.08.2016 r. 3. Informacja na temat inwestycji realizowanych w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską […] Wolne wnioski i sprawy różne 2016-08-25 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 22 z dnia 16.06.2016 r. oraz protokołu nr 23 z dnia 7.07.2016 r. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st […] tym uwzględnienie wszystkich konkursów do których Miasto przystąpiło oraz wyników tych konkursów 2016-06-16 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 21 z dnia 11.05.2016 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w…
3. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …nr 10 z dn. 15/17.09.2015 r. 5. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-11-03 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na […] nr 11 z dnia 13.10.2015 r. 7. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-11-24 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na […] nr 12 z dnia 3.11.2015 r. 6. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-12-08 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy…
4. Komisja Ochrony Środowiska …Komisja Ochrony Środowiska 2014-12-15 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawy organizacyjne. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody - druk nr 24. 5. Zaopiniowanie […] organizacyjne. 2. Sprawy różne, wolne wnioski. 3. Zakończenie posiedzenia 2015-01-12 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 1/15 i nr 2/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] zieleni. 9. Sprawy różne, wolne wnioski. 10. Zakończenie posiedzenia 2015-02-09 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 3/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie…
5. Komisja Inwentaryzacyjna …Komisja Inwentaryzacyjna 2015-02-26 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawy organizacyjne. 4. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 5. Zakończenie posiedzenia 2015-03-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Dyrektora Biura Gospodarki […] nr 1/15 z posiedzenia Komisji z dnia 26.02.2015 r. 5. Sprawy różne 2015-03-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 3. Przyjęcie protokołu nr 2/15 z posiedzenia Komisji z dnia […] r. 4. Sprawy różne 2015-03-26 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie protokołu nr 3/15 z posiedzenia Komisji z w dniu 12.03.2015 r. 5. Zakończenie posiedzenia…
6. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Komisja Rozwoju Gospodarczego 2014-12-15 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 - druk nr 2691, w zakresie działania […] rok - druk nr 2692, w zakresie działania Komisji. 4. Sprawy różne 2015-01-12 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 1. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na […] sprawie obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy. 5. Sprawy różne 2015-02-23 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 1 i 2. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w…
7. Komisja Kultury i Promocji Miasta …Komisja Kultury i Promocji Miasta 2014-12-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 - druk nr […] na 2015 rok - druk nr 2692.' 4. Sprawy różne 2015-02-11 2015-02-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy […] nr 2/15 z posiedzenia Komisji z dnia 11.02.2015 r. 4. Sprawy różne 2015-03-11 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy…
8. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2015-01-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 - 2042 - druk 2691 3. Zaopiniowanie projektu […] Sprawy organizacyjne komisji 6. Sprawy różne i wolne wnioski protokół 2 2014-12-16 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata […] druk 25 5. Sprawy organizacyjne komisji 6. Sprawy różne i wolne wnioski 2015-02-03 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Przyjęcie protokołów: nr 1/14 z dn. 16 grudnia 2014 r., nr 2/15 i 3/15 z…
9. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego 2015-01-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - druk nr 31 (ul. Skalnicowa […] z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z dnia 12.11.2014r. 18. Sprawy różne 2015-02-11 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka […] nr 1/15 z posiedzenia Komisji z dnia 14.01.2015r. 6. Sprawy różne 2015-02-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st…
10. Komisja Ładu Przestrzennego …Komisja Ładu Przestrzennego 2014-12-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 (w zakresie kompetencji Komisji) - druk nr […] Sprawy organizacyjne. 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. Sprawy różne 2015-01-08 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot […] o korespondencji, która wpłynęła do Komisji 10. Sprawy różne 2015-03-05 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołów nr 1/14 i 2/15. 4. Informacja na temat postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Guział
Utrzymanie czystości i porządku na terenie parków w dzielnicy Mokotów
2015-07-09 …interpelacja Dotyczy utrzymania czystości i porządku na terenie parków w dzielnicy Mokotów 2015-07-09 Utrzymanie czystości i porządku na terenie parków w dzielnicy Mokotów porządek czystość, sprzątanie ulic tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
2.
Mariusz Frankowski
Toalety w Parku Górczewska
2016-03-17 …interpelacja Dotyczy toalet w Parku Górczewska 2016-03-17 Toalety w Parku Górczewska porządek czystość, sprzątanie ulic…
3.
Michał Czaykowski
Sprzątanie po psach
2015-07-09 …interpelacja Dotyczy sprzątania po psach 2015-07-09 Sprzątanie po psach porządek czystość, sprzątanie ulic…
4.
Ewa Malinowska-Grupińska
Dotyczy zaprowadzenia porządku i bezpieczeństwa w okolicach ulicy Podchorążych
2017-05-08 …interpelacja Dotyczy zaprowadzenia porządku i bezpieczeństwa w okolicach ulicy Podchorążych…
5.
Michał Czaykowski
Pokrywanie murów farbą antygraffiti
2015-08-10 …zapytanie Dotyczy pokrywania murów farbą antygraffiti 2015-08-10 Pokrywanie murów farbą antygraffiti porządek czystość, sprzątanie ulic…
6.
Dariusz Figura
Zaśmiecanie bulwarów nadwiślańskich
2015-06-22 …interpelacja Dotyczy zaśmiecania bulwarów nadwiślańskich 2015-06-22 Zaśmiecanie bulwarów nadwiślańskich porządek czystość, sprzątanie ulic…
7.
Filip Frąckowiak
Zdjęcie z porządku obrad XXVII sesji projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy — druk nr 800 (dot. Ronda Z. Religi)
2016-05-12 …zapytanie Dotyczy zdjęcia z porządku obrad XXVII sesji projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy - druk nr 800 (dot. Ronda Z. Religi) 2016-05-12 Zdjęcie […] z porządku obrad XXVII sesji projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy - druk nr 800 (dot. Ronda Z. Religi) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
8.
Agnieszka Soin
Dotyczy utrzymania porządku w miejscu upamiętniającym ofiary "Rzezi Woli" u zbiegu ul. Karolkowej i al. Solidarności
2015-05-14 …interpelacja Dotyczy utrzymania porządku w miejscu upamiętniającym ofiary "Rzezi Woli" u zbiegu ul. Karolkowej i al. Solidarności…
9.
Aleksandra Gajewska
Kluby muzyczne i bary w podwórku przy ul. 11 Listopada 22
2016-04-29 …Listopada 22 2016-04-29 Kluby muzyczne i bary w podwórku przy ul. 11 Listopada 22 porządek czystość, sprzątanie ulic…
10.
Agnieszka Soin
Dotyczy porządku na Placu Grzybowskim
2015-02-13 …interpelacja Dotyczy porządku na Placu Grzybowskim…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników