Wyniki wyszukiwania dla tagu: porządek

Uchwały

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 817 — zmiana uchwały w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta …zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta zmiana uchwały w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta porządek czystość, sprzątanie ulic…
porządek
2. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 640 — uchwalenie Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016–2021 pn. „Bezpieczna Warszawa” …w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016–2021 pn. „Bezpieczna Warszawa” uchwalenie Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata…
bezpieczeństwo
3. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 34 — zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy …zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci…
radni
4. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 955 — rozpatrzenie skargi Pani M... S... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …działanie Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pani M... S... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] porządek czystość, sprzątanie ulic środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne skargi…
porządek skargi środowisko tereny zielone
5. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 292 — uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy …w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy porządek czystość, sprzątanie ulic…
porządek
6. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 954 — rozpatrzenie skargi Pani M... S... na działanie Zarządu Mienia m.st. Warszawy …działanie Zarządu Mienia m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pani M... S... na działanie Zarządu Mienia m.st. Warszawy skargi porządek czystość, sprzątanie ulic środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
porządek skargi środowisko
7. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 213 — delegowanie radnych miasta stołecznego Warszawy do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta stołecznego Warszawy …w sprawie delegowania radnych miasta stołecznego Warszawy do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta stołecznego Warszawy delegowanie radnych miasta stołecznego Warszawy do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta stołecznego Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni
8. Sesja nr 1 — cz. II z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 8 — wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy …w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Komisja
1. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej …Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej 2016-09-22 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 24 z dnia 25.08.2016 r. 3. Informacja na temat inwestycji realizowanych w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską […] Wolne wnioski i sprawy różne 2016-08-25 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 22 z dnia 16.06.2016 r. oraz protokołu nr 23 z dnia 7.07.2016 r. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st […] tym uwzględnienie wszystkich konkursów do których Miasto przystąpiło oraz wyników tych konkursów 2016-06-16 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 21 z dnia 11.05.2016 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w…
2. Komisja Ładu Przestrzennego …Komisja Ładu Przestrzennego 2014-12-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 (w zakresie kompetencji Komisji) - druk nr […] Sprawy organizacyjne. 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. Sprawy różne 2015-01-08 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot […] o korespondencji, która wpłynęła do Komisji 10. Sprawy różne 2015-03-05 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołów nr 1/14 i 2/15. 4. Informacja na temat postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Komisja Infrastruktury i Inwestycji 2014-12-16 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Zapoznanie członków Komisji z działalnością Biura Drogownictwa i Komunikacji. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu […] Sprawy różne, wolne wnioski. 11. Zakończenie posiedzenia 2015-01-13 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Zapoznanie członków Komisji z działalnością Biura Infrastruktury. 4. Zapoznanie członków Komisji z działalnością Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów […] o.o. 7. Sprawy różne, wolne wnioski. 8. Zakończenie posiedzenia 2015-02-10 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 02/15 z 13 stycznia 2015 r. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st…
4. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna 2014-12-10 16:00 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Organizacja pracy komisji. 3. Plan pracy na 2015 rok. 4. Rozpatrywanie skarg. 5. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-01-07 1. Przyjęcie […] porządku obrad. 2. Plan pracy na 2015 rok. 3. Rozpatrywanie skarg. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-02-18 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Wolne wnioski i sprawy różne […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-05-11 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Sprawozdanie z…
5. Komisja Inwentaryzacyjna …Komisja Inwentaryzacyjna 2015-02-26 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawy organizacyjne. 4. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 5. Zakończenie posiedzenia 2015-03-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Dyrektora Biura Gospodarki […] nr 1/15 z posiedzenia Komisji z dnia 26.02.2015 r. 5. Sprawy różne 2015-03-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 3. Przyjęcie protokołu nr 2/15 z posiedzenia Komisji z dnia […] r. 4. Sprawy różne 2015-03-26 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie protokołu nr 3/15 z posiedzenia Komisji z w dniu 12.03.2015 r. 5. Zakończenie posiedzenia…
6. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego 2015-01-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - druk nr 31 (ul. Skalnicowa […] z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z dnia 12.11.2014r. 18. Sprawy różne 2015-02-11 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka […] nr 1/15 z posiedzenia Komisji z dnia 14.01.2015r. 6. Sprawy różne 2015-02-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st…
7. Komisja Ochrony Środowiska …Komisja Ochrony Środowiska 2014-12-15 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawy organizacyjne. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody - druk nr 24. 5. Zaopiniowanie […] organizacyjne. 2. Sprawy różne, wolne wnioski. 3. Zakończenie posiedzenia 2015-01-12 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 1/15 i nr 2/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] zieleni. 9. Sprawy różne, wolne wnioski. 10. Zakończenie posiedzenia 2015-02-09 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 3/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie…
8. Komisja Budżetu i Finansów …Komisja Budżetu i Finansów 2014-12-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok - druk nr 2692 3. Ustalenie harmonogramu prac nad […] budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. 4. Sprawy różne, wolne wnioski 2014-12-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na […] Rekreacji na rok 2015 - druk nr 28 7. Sprawy różne, wolne wnioski 2015-01-07 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka…
9. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …Kanale Żerańskim, ul. Modlińska 16, 4) obiektów sportowych przy ul. Konwiktorskiej 6 2016-08-22 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy […] protokołu nr 28/16 z posiedzenia komisji z 6.07.2016 r. 7. Sprawy różne 2016-07-06 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji […] z 13.06.2016 r. i nr 27/16 z 16.06.2016 r. 5. Sprawy różne 2016-06-16 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji…
10. Komisja Edukacji i Rodziny …Komisja Edukacji i Rodziny 2014-12-16 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 (w zakresie kompetencji Komisji) - druk […] Komisji) - druk nr 2692 4. Sprawy organizacyjne. 5. Sprawy różne, wolne wnioski 2015-01-13 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja dotycząca zadań Biura Edukacji oraz podstawowych dokumentów regulujących zasady działania edukacji warszawskie.j 3. Pierwsze […] Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały z druku nr 73. 2015-02-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników