Wyniki wyszukiwania dla tagu: sąd

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 cz. II z dnia
2015-10-26
Uchwała nr 419 — uchylenie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie …uchylająca uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie uchylenie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie sąd
sąd
2. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 389 — wybór ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie …w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie wybór ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie sąd
sąd
3. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 390 — wybór ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie …w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie wybór ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie sąd
sąd
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 314 — zasięgnięcie od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych …w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych zasięgnięcie od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych sąd
sąd
5. Sesja nr 18 cz. II z dnia
2015-10-26
Uchwała nr 417 — uchylenie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie …uchylająca uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie uchylenie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie sąd
sąd
6. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 212 — powołanie Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych …w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych powołanie Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych sąd
sąd
7. Sesja nr 18 cz. II z dnia
2015-10-26
Uchwała nr 420 — uchylenie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy …uchylająca uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy uchylenie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi […] Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy sąd
sąd
8. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 397 — wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie …w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie sąd
sąd
9. Sesja nr 35 z dnia
2016-09-22
Uchwała nr 881 — zmiana uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych …zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych zmiana uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych sąd
sąd
10. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1504 — zasięgnięcie od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych …zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych zasięgnięcie od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych sąd
sąd
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Zbigniew Cierpisz
Dotyczy poniesienia przez m.st. Warszawa nieuzasadnionych wydatków w związku z postępowaniem sądowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy dla m.st. Warszawy w sprawie mandatu radnego Dzielnicy Białołęka
2016-04-01 …interpelacja Dotyczy poniesienia przez m.st. Warszawa nieuzasadnionych wydatków w związku z postępowaniem sądowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy dla m.st. Warszawy w sprawie mandatu radnego Dzielnicy Białołęka…
2.
Paweł Terlecki
Dotyczy działań planowanych przez Prezydent Miasta w kwestii uporządkowania sytuacji powstałej po wydaniu wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny (II-OSK-348/17) w sprawie składu Zarządu Dzielnicy Białołęka
2017-04-06 …zapytanie Dotyczy działań planowanych przez Prezydent Miasta w kwestii uporządkowania sytuacji powstałej po wydaniu wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny (II-OSK-348/17) w sprawie składu Zarządu Dzielnicy Białołęka…
3.
Paweł Terlecki
Dotyczy powodów, dla których m.st. Warszawa — występujące w sprawie w charakterze pozwanego — zostało skazane przez Sąd Okręgowy w Warszawie z 3 października 2014 na zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości objętej postępowaniem oraz odsetkami
2015-05-28 …interpelacja Dotyczy powodów, dla których m.st. Warszawa - występujące w sprawie w charakterze pozwanego - zostało skazane przez Sąd Okręgowy w Warszawie z 3 października 2014 na zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości objętej postępowaniem oraz…
4.
Oskar Hejka
Kary nalożone przez sądy na Prezydent m.st. Warszawy za przewlekłość prowadzenia postępowań administracyjnych (zwrotowo-odszkodowawcze)
2016-09-07 …zapytanie Dotyczy kar nalożonych przez sądy na Prezydent m.st. Warszawy za przewlekłość prowadzenia postępowań administracyjnych (zwrotowo-odszkodowawcze) 2016-09-07 Kary nalożone przez sądy na Prezydent m.st. Warszawy za przewlekłość prowadzenia postępowań administracyjnych (zwrotowo-odszkodowawcze…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników