Wyniki wyszukiwania dla tagu: sąd

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 517 — powołanie Komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników …Komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników powołanie Komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników sąd
sąd
2. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 396 — wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie …w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie sąd
sąd
3. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1075 — pozostawienie zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu …sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu pozostawienie zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu sąd
sąd
4. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 926 — pozostawienie zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu …sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu pozostawienie zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu sąd
sąd
5. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 390 — wybór ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie …w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie wybór ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie sąd
sąd
6. Sesja nr 18 cz. II z dnia
2015-10-26
Uchwała nr 426 — wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy …w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z […] zakresu prawa pracy sąd
sąd
7. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 360 — pozostawienie zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu …sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu pozostawienie zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu sąd
sąd
8. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 928 — wybór uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy …wybór uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybór uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie do orzekania w […] sprawach z zakresu prawa pracy sąd
sąd
9. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 399 — wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie …w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie sąd
sąd
10. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 392 — wybór ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy …w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybór ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa […] pracy sąd
sąd
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Oskar Hejka
Kary nalożone przez sądy na Prezydent m.st. Warszawy za przewlekłość prowadzenia postępowań administracyjnych (zwrotowo-odszkodowawcze)
2016-09-07 …zapytanie Dotyczy kar nalożonych przez sądy na Prezydent m.st. Warszawy za przewlekłość prowadzenia postępowań administracyjnych (zwrotowo-odszkodowawcze) 2016-09-07 Kary nalożone przez sądy na Prezydent m.st. Warszawy za przewlekłość prowadzenia postępowań administracyjnych (zwrotowo-odszkodowawcze…
2.
Paweł Terlecki
Dotyczy powodów, dla których m.st. Warszawa — występujące w sprawie w charakterze pozwanego — zostało skazane przez Sąd Okręgowy w Warszawie z 3 października 2014 na zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości objętej postępowaniem oraz odsetkami
2015-05-28 …interpelacja Dotyczy powodów, dla których m.st. Warszawa - występujące w sprawie w charakterze pozwanego - zostało skazane przez Sąd Okręgowy w Warszawie z 3 października 2014 na zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości objętej postępowaniem oraz…
3.
Paweł Terlecki
Dotyczy działań planowanych przez Prezydent Miasta w kwestii uporządkowania sytuacji powstałej po wydaniu wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny (II-OSK-348/17) w sprawie składu Zarządu Dzielnicy Białołęka
2017-04-06 …zapytanie Dotyczy działań planowanych przez Prezydent Miasta w kwestii uporządkowania sytuacji powstałej po wydaniu wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny (II-OSK-348/17) w sprawie składu Zarządu Dzielnicy Białołęka…
4.
Zbigniew Cierpisz
Dotyczy poniesienia przez m.st. Warszawa nieuzasadnionych wydatków w związku z postępowaniem sądowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy dla m.st. Warszawy w sprawie mandatu radnego Dzielnicy Białołęka
2016-04-01 …interpelacja Dotyczy poniesienia przez m.st. Warszawa nieuzasadnionych wydatków w związku z postępowaniem sądowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy dla m.st. Warszawy w sprawie mandatu radnego Dzielnicy Białołęka…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników