Wyniki wyszukiwania dla tagu: sąd

Uchwały

Wyniki 1–10 z 38 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 cz. II z dnia
2015-10-26
Uchwała nr 425 — wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy …w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w […] sprawach z zakresu prawa pracy sąd
sąd
2. Sesja nr 18 cz. II z dnia
2015-10-26
Uchwała nr 424 — wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie …w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie sąd
sąd
3. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 389 — wybór ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie …w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie wybór ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie sąd
sąd
4. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 517 — powołanie Komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników …Komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników powołanie Komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników sąd
sąd
5. Sesja nr 18 cz. II z dnia
2015-10-26
Uchwała nr 422 — wybór ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie …w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie wybór ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie sąd
sąd
6. Sesja nr 18 cz. II z dnia
2015-10-26
Uchwała nr 420 — uchylenie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy …uchylająca uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy uchylenie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi […] Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy sąd
sąd
7. Sesja nr 18 cz. II z dnia
2015-10-26
Uchwała nr 423 — wybór ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy …w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybór ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa […] pracy sąd
sąd
8. Sesja nr 35 z dnia
2016-09-22
Uchwała nr 881 — zmiana uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych …zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych zmiana uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych sąd
sąd
9. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 212 — powołanie Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych …w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych powołanie Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych sąd
sąd
10. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1249 — wniosek o odwołanie ławnika Sądu Okręgowego w Warszawie …wniosku o odwołanie ławnika Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o odwołanie ławnika Sądu Okręgowego w Warszawie sąd
sąd
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Zbigniew Cierpisz
Dotyczy poniesienia przez m.st. Warszawa nieuzasadnionych wydatków w związku z postępowaniem sądowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy dla m.st. Warszawy w sprawie mandatu radnego Dzielnicy Białołęka
2016-04-01 …interpelacja Dotyczy poniesienia przez m.st. Warszawa nieuzasadnionych wydatków w związku z postępowaniem sądowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy dla m.st. Warszawy w sprawie mandatu radnego Dzielnicy Białołęka…
2.
Oskar Hejka
Kary nalożone przez sądy na Prezydent m.st. Warszawy za przewlekłość prowadzenia postępowań administracyjnych (zwrotowo-odszkodowawcze)
2016-09-07 …zapytanie Dotyczy kar nalożonych przez sądy na Prezydent m.st. Warszawy za przewlekłość prowadzenia postępowań administracyjnych (zwrotowo-odszkodowawcze) 2016-09-07 Kary nalożone przez sądy na Prezydent m.st. Warszawy za przewlekłość prowadzenia postępowań administracyjnych (zwrotowo-odszkodowawcze…
3.
Paweł Terlecki
Dotyczy powodów, dla których m.st. Warszawa — występujące w sprawie w charakterze pozwanego — zostało skazane przez Sąd Okręgowy w Warszawie z 3 października 2014 na zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości objętej postępowaniem oraz odsetkami
2015-05-28 …interpelacja Dotyczy powodów, dla których m.st. Warszawa - występujące w sprawie w charakterze pozwanego - zostało skazane przez Sąd Okręgowy w Warszawie z 3 października 2014 na zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości objętej postępowaniem oraz…
4.
Paweł Terlecki
Dotyczy działań planowanych przez Prezydent Miasta w kwestii uporządkowania sytuacji powstałej po wydaniu wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny (II-OSK-348/17) w sprawie składu Zarządu Dzielnicy Białołęka
2017-04-06 …zapytanie Dotyczy działań planowanych przez Prezydent Miasta w kwestii uporządkowania sytuacji powstałej po wydaniu wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny (II-OSK-348/17) w sprawie składu Zarządu Dzielnicy Białołęka…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników