Wyniki wyszukiwania dla tagu: straż miejska

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 308 — nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Skwer Straży Obywatelskiej 1939 r.) …w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Skwer Straży Obywatelskiej 1939 r.) nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Skwer Straży Obywatelskiej 1939 r.) tereny zielone parki, skwery, tereny…
tereny zielone
2. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 170 — rozpatrzenia skargi Pani J... W... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] Miejskiej m.st. Warszawy rozpatrzenia skargi Pani J... W... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi parkowanie straż miejska straż miejska
parkowanie skargi straż miejska
3. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 918 — rozpatrzenie skargi Pana A... Z... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za zasadną] Straży Miejskiej m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana A... Z... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za zasadną] skargi straż miejska straż miejska
skargi straż miejska
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 119 — rozpatrzenie skargi Pana A... K... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego i Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …rozpatrzenie skargi Pana A... K... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego i Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska straż miejska straż miejska
komunikacja miejska skargi straż miejska
5. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 132 — rozpatrzenie skargi Pani D... B... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za zasadną] Straży Miejskiej m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pani D... B... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za zasadną] skargi straż miejska straż miejska
skargi straż miejska
6. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 175 — rozpatrzenie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „Belvedere Residence” na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] Miejskiej m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „Belvedere Residence” na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi straż miejska straż miejska
skargi straż miejska
7. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 353 — rozpatrzenie skargi Pana M... Ż... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] Miejskiej m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana M... Ż... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi parkowanie straż miejska straż miejska
parkowanie skargi straż miejska
8. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1296 — zmiana uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy …w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy straż miejska straż miejska
straż miejska
9. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 535 — zmiana uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy …w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy straż miejska straż miejska
straż miejska
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - druk nr 327 (Skwer Straży Obywatelskiej 1939 r.). 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w […] ul. Ignacego Maleckiego). 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - druk nr 378 (Skwer Igora Newerlego). 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …Zapoznanie z się z funkcjonowaniem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzani Kryzysowego. 5. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Straży Miejskiej m.st. Warszawy 2015-02-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] Warszawy całodobowych sklepów alkoholowych z uwzględnieniem przestrzegania prawa o wychowaniu w trzeźwości. 3. Wizytacja szkoleniowej bazy Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 4. Przyjęcie protokołu nr 8/15 z dn. 7 maja 2015 r. 5. Sprawy […] druk 572 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy - druk 595 6. Informacja na temat systemu powiadamiania mieszkańców m.st. Warszawy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników