Wyniki wyszukiwania dla tagu: straż miejska

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1296 — zmiana uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy …w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy straż miejska straż miejska
straż miejska
2. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 308 — nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Skwer Straży Obywatelskiej 1939 r.) …w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Skwer Straży Obywatelskiej 1939 r.) nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Skwer Straży Obywatelskiej 1939 r.) tereny zielone parki, skwery, tereny…
tereny zielone
3. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 918 — rozpatrzenie skargi Pana A... Z... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za zasadną] Straży Miejskiej m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana A... Z... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za zasadną] skargi straż miejska straż miejska
skargi straż miejska
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 119 — rozpatrzenie skargi Pana A... K... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego i Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …rozpatrzenie skargi Pana A... K... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego i Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska straż miejska straż miejska
komunikacja miejska skargi straż miejska
5. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 132 — rozpatrzenie skargi Pani D... B... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za zasadną] Straży Miejskiej m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pani D... B... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za zasadną] skargi straż miejska straż miejska
skargi straż miejska
6. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 353 — rozpatrzenie skargi Pana M... Ż... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] Miejskiej m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana M... Ż... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi parkowanie straż miejska straż miejska
parkowanie skargi straż miejska
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 170 — rozpatrzenia skargi Pani J... W... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] Miejskiej m.st. Warszawy rozpatrzenia skargi Pani J... W... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi parkowanie straż miejska straż miejska
parkowanie skargi straż miejska
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 175 — rozpatrzenie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „Belvedere Residence” na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] Miejskiej m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „Belvedere Residence” na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi straż miejska straż miejska
skargi straż miejska
9. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 535 — zmiana uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy …w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy straż miejska straż miejska
straż miejska
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …Zapoznanie z się z funkcjonowaniem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzani Kryzysowego. 5. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Straży Miejskiej m.st. Warszawy 2015-02-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] Warszawy całodobowych sklepów alkoholowych z uwzględnieniem przestrzegania prawa o wychowaniu w trzeźwości. 3. Wizytacja szkoleniowej bazy Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 4. Przyjęcie protokołu nr 8/15 z dn. 7 maja 2015 r. 5. Sprawy […] druk 572 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy - druk 595 6. Informacja na temat systemu powiadamiania mieszkańców m.st. Warszawy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa…
2. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - druk nr 327 (Skwer Straży Obywatelskiej 1939 r.). 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w […] ul. Ignacego Maleckiego). 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - druk nr 378 (Skwer Igora Newerlego). 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 24 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Michał Czaykowski
Pożary w Dzielnicy Wola
2016-06-16 …bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring policja policja straż miejska straż miejska
2.
Jarosław Krajewski
Dotyczy statystyk wykroczeń drogowych zarejestrowanych za pomocą fotoradarów stacjonarnych obsługiwanych przez Straż Miejską w Warszawie
2015-07-10 …interpelacja Dotyczy statystyk wykroczeń drogowych zarejestrowanych za pomocą fotoradarów stacjonarnych obsługiwanych przez Straż Miejską w Warszawie…
3.
Mariusz Frankowski
Do Komendanta Straży Miejskiej w sprawie interwencji dotyczących nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów
2017-05-25 …sprawie interwencji dotyczących nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów 2017-05-25 Do Komendanta Straży Miejskiej w sprawie interwencji dotyczących nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów parkowanie straż miejska straż miejska
4.
Aleksandra Sheybal-Rostek
Dotyczy braku uprawnień dla Straży Miejskiej do sprawdzania palenisk w domach
2016-02-16 …interpelacja Dotyczy braku uprawnień dla Straży Miejskiej do sprawdzania palenisk w domach…
5.
Piotr Żbikowski
Dotyczy zwiększenia liczby patroli Straży Miejskiej w stołecznych miejscach rekreacji
2017-04-13 …interpelacja Dotyczy zwiększenia liczby patroli Straży Miejskiej w stołecznych miejscach rekreacji…
6.
Lech Jaworski
Dotyczy wystąpienia do Komendanta Straży Miejskiej i Komendanta Stołecznego Policji o zwiększenie patroli pieszych i zmotoryzowanych w rejonie skrzyżowania ulic Smoczej i Niskiej
2016-10-14 …interpelacja Dotyczy wystąpienia do Komendanta Straży Miejskiej i Komendanta Stołecznego Policji o zwiększenie patroli pieszych i zmotoryzowanych w rejonie skrzyżowania ulic Smoczej i Niskiej…
7.
Filip Frąckowiak, Cezary Jurkiewicz
Zgłoszenia przekazane do Straży Miejskiej podczas protestów w okolicach budynków Sejmu i Senatu RP od 16 grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r.
2017-01-19 …Zgłoszenia przekazane do Straży Miejskiej podczas protestów w okolicach budynków Sejmu i Senatu RP od 16 grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r. straż miejska straż miejska
8.
Michał Czaykowski
Zaczepianie przechodniów
2015-09-17 …Zaczepianie przechodniów bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring straż miejska straż miejska
9.
Izabela Chmielewska
Skierowanie stałych patroli Straży Miejskiej w rejon Parku Kombatantów i Stawu Koziorożca
2016-02-03 …Skierowanie stałych patroli Straży Miejskiej w rejon Parku Kombatantów i Stawu Koziorożca bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring straż miejska straż miejska
10.
Filip Frąckowiak
Niewyczerpująca odpowiedź na interpelację nr 1679 w sprawie zgłoszeń przekazanych do Straży Miejskiej podczas protestów w okolicach budynków Sejmu i Senatu RP od 16 grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r.
2017-03-14 …w sprawie zgłoszeń przekazanych do Straży Miejskiej podczas protestów w okolicach budynków Sejmu i Senatu RP od 16 grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r. straż miejska straż miejska
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników