Wyniki wyszukiwania dla tagu: straż miejska

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1296 — zmiana uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy …w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy straż miejska straż miejska
straż miejska
2. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 170 — rozpatrzenia skargi Pani J... W... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] Miejskiej m.st. Warszawy rozpatrzenia skargi Pani J... W... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi parkowanie straż miejska straż miejska
parkowanie skargi straż miejska
3. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 918 — rozpatrzenie skargi Pana A... Z... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za zasadną] Straży Miejskiej m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana A... Z... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za zasadną] skargi straż miejska straż miejska
skargi straż miejska
4. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 535 — zmiana uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy …w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy straż miejska straż miejska
straż miejska
5. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 353 — rozpatrzenie skargi Pana M... Ż... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] Miejskiej m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana M... Ż... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi parkowanie straż miejska straż miejska
parkowanie skargi straż miejska
6. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 119 — rozpatrzenie skargi Pana A... K... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego i Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …rozpatrzenie skargi Pana A... K... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego i Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska straż miejska straż miejska
komunikacja miejska skargi straż miejska
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 175 — rozpatrzenie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „Belvedere Residence” na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] Miejskiej m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „Belvedere Residence” na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi straż miejska straż miejska
skargi straż miejska
8. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 132 — rozpatrzenie skargi Pani D... B... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za zasadną] Straży Miejskiej m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pani D... B... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za zasadną] skargi straż miejska straż miejska
skargi straż miejska
9. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 308 — nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Skwer Straży Obywatelskiej 1939 r.) …w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Skwer Straży Obywatelskiej 1939 r.) nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Skwer Straży Obywatelskiej 1939 r.) tereny zielone parki, skwery, tereny…
tereny zielone
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …Zapoznanie z się z funkcjonowaniem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzani Kryzysowego. 5. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Straży Miejskiej m.st. Warszawy 2015-02-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] Warszawy całodobowych sklepów alkoholowych z uwzględnieniem przestrzegania prawa o wychowaniu w trzeźwości. 3. Wizytacja szkoleniowej bazy Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 4. Przyjęcie protokołu nr 8/15 z dn. 7 maja 2015 r. 5. Sprawy […] druk 572 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy - druk 595 6. Informacja na temat systemu powiadamiania mieszkańców m.st. Warszawy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa…
2. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - druk nr 327 (Skwer Straży Obywatelskiej 1939 r.). 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w […] ul. Ignacego Maleckiego). 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - druk nr 378 (Skwer Igora Newerlego). 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 24 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Jarosław Krajewski
Dotyczy statystyk za 2014 r. wykroczeń drogowych zarejestrowanych za pomocą fotoradarów stacjonarnych obsługiwanych przez Straż Miejską m.st. Warszawy
2015-08-27 …interpelacja Dotyczy statystyk za 2014 r. wykroczeń drogowych zarejestrowanych za pomocą fotoradarów stacjonarnych obsługiwanych przez Straż Miejską m.st. Warszawy…
2.
Agnieszka Soin
Dotyczy utrzymywania przez Urząd m.st. Warszawy Straży Miejskiej
2015-05-14 …interpelacja Dotyczy utrzymywania przez Urząd m.st. Warszawy Straży Miejskiej
3.
Lech Jaworski
Dotyczy kontroli placów zabaw przez Straż Miejską
2015-05-28 …zapytanie Dotyczy kontroli placów zabaw przez Straż Miejską
4.
Filip Frąckowiak, Cezary Jurkiewicz
Zgłoszenia przekazane do Straży Miejskiej podczas protestów w okolicach budynków Sejmu i Senatu RP od 16 grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r.
2017-01-19 …Zgłoszenia przekazane do Straży Miejskiej podczas protestów w okolicach budynków Sejmu i Senatu RP od 16 grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r. straż miejska straż miejska
5.
Agnieszka Soin
Dotyczy funkcjonowania Straży Miejskiej na Pradze Północ
2015-01-28 …interpelacja Dotyczy funkcjonowania Straży Miejskiej na Pradze Północ…
6.
Izabela Chmielewska
Skierowanie stałych patroli Straży Miejskiej w rejon Parku Kombatantów i Stawu Koziorożca
2016-02-03 …Skierowanie stałych patroli Straży Miejskiej w rejon Parku Kombatantów i Stawu Koziorożca bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring straż miejska straż miejska
7.
Filip Frąckowiak
Niewyczerpująca odpowiedź na interpelację nr 1679 w sprawie zgłoszeń przekazanych do Straży Miejskiej podczas protestów w okolicach budynków Sejmu i Senatu RP od 16 grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r.
2017-03-14 …w sprawie zgłoszeń przekazanych do Straży Miejskiej podczas protestów w okolicach budynków Sejmu i Senatu RP od 16 grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r. straż miejska straż miejska
8.
Michał Czaykowski
Pożary w Dzielnicy Wola
2016-06-16 …bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring policja policja straż miejska straż miejska
9.
Michał Czaykowski
Zaczepianie przechodniów
2015-09-17 …Zaczepianie przechodniów bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring straż miejska straż miejska
10.
Jarosław Krajewski
Dotyczy rocznego kosztu dwuosobowego patrolu zmotoryzowanego Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy pl. Zbawiciela w Warszawie
2015-04-16 …zapytanie Dotyczy rocznego kosztu dwuosobowego patrolu zmotoryzowanego Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy pl. Zbawiciela w Warszawie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników