Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 91 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1228 — odpłatność za korzystanie z nauki i kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę …w sprawie odpłatności za korzystanie z nauki i kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę odpłatność za korzystanie z nauki i kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi w […] szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
2. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-21
Uchwała nr 1373 — stwierdzenie przekształcenia zespołów szkół, prowadzonych przez m.st. Warszawę, w skład których wchodzi sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum w ośmioletnie szkoły podstawowe …stwierdzenia przekształcenia zespołów szkół, prowadzonych przez m.st. Warszawę, w skład których wchodzi sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum w ośmioletnie szkoły podstawowe stwierdzenie przekształcenia zespołów szkół, prowadzonych przez m.st. Warszawę, w skład których wchodzi sześcioletnia szkoła […] podstawowa i gimnazjum w ośmioletnie szkoły podstawowe szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
3. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 574 — ustalenie liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa — Ursynów …przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa - Ursynów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
4. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 435 — zmiany nazwy Bursy Szkolnej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Warszawie, ul. W. Reymonta 16 …Bursy Szkolnej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Warszawie, ul. W. Reymonta 16 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 584 — zamiar likwidacji Gimnazjum nr 96 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie, ul. Wokalna 1 …Warszawie, ul. Wokalna 1 zamiar likwidacji Gimnazjum nr 96 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie, ul. Wokalna 1 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 585 — zamiar likwidacji CIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej w Warszawie, ul. E. Warchałowskiego 4 …zamiar likwidacji CIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej w Warszawie, ul. E. Warchałowskiego 4 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
7. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1275 — likwidacja Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 …w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 likwidacja […] Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja…
niepełnosprawni szkoły
8. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 438 — założenie Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 …w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 założenie Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1081 — dostosowanie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia […] r. dostosowanie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia […] r. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1330 — stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych, prowadzonych przez m.st. Warszawę, w szkoły policealne, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe …stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych, prowadzonych przez m.st. Warszawę, w szkoły policealne, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych, prowadzonych przez m.st […] Warszawę, w szkoły policealne, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę- druk nr 45 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów […] Kadrowa 9- druk nr 106 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 66 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr…
2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 105 3. Przyjęcie protokołów. - protokół nr 3 z dn […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski 2015-10-20 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem i wyposażeniem…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Pułku - druk nr 1360 6. Omówienie projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie pilotażu modernizacji akustycznej warszawskich szkół. 7. Przyjęcie protokołu nr 43 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 8. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne…
4. Komisja Zdrowia …Warszawy sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015 - 2018 - druk 194 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady […] przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas li szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015 - 2018 - druk 195 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st […] zdrowotnej pn. ,,P rogram profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas li szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018 -druk 196 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st…
5. Komisja Budżetu i Finansów …doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 105 3. Przyjęcie protokołów. - protokół nr 3 z dn […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 48 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Gabriela Szustek
Dotyczy interpelacji nr 860 w sprawie likwidacji zespołu szkół na terenie m.st. Warszawy
2016-08-19 …zapytanie Dotyczy interpelacji nr 860 w sprawie likwidacji zespołu szkół na terenie m.st. Warszawy…
2.
Jarosław Szostakowski
Dotyczy przystanku autobusowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Kolegium Zakonu Pijarów
2015-01-28 …interpelacja Dotyczy przystanku autobusowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Kolegium Zakonu Pijarów…
3.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy zasad współpracy szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę z organizacjami pozarządowymi w zakresie bazy szkolenj
2016-07-20 …zapytanie Dotyczy zasad współpracy szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę z organizacjami pozarządowymi w zakresie bazy szkolenj…
4.
Piotr Guział
Ograniczenie naboru do Gimnazjum nr 96
2015-07-09 …interpelacja Dotyczy ograniczenia naboru do Gimnazjum nr 96 2015-07-09 Ograniczenie naboru do Gimnazjum nr 96 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
5.
Piotr Guział
Rozbudowa placówek oświatowych na Ursynowie
2015-08-27 …interpelacja Dotyczy rozbudowy placówek oświatowych na Ursynowie 2015-08-27 Rozbudowa placówek oświatowych na Ursynowie szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
6.
Rafał Dorosiński
Prace remontowe lub budowlane trwające w warszawskich szkołach
2015-06-02 …interpelacja Dotyczy prac remontowych lub budowlanych trwających w warszawskich szkołach 2015-06-02 Prace remontowe lub budowlane trwające w warszawskich szkołach załącznik do odpowiedzi szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
7.
Aleksandra Gajewska
Pozyskanie gruntów pod plac zabaw przy ul. Głębockiej obok Szkoły Podstawowej nr 356
2017-02-03 …interpelacja Dotyczy pozyskania gruntów pod plac zabaw przy ul. Głębockiej obok Szkoły Podstawowej nr 356 2017-02-03 Pozyskanie gruntów pod plac zabaw przy ul. Głębockiej obok Szkoły Podstawowej nr 356 dzieci żłobki, kluby dziecięce […] opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza nieruchomości głównie mieszkania, grunty szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
8.
Jacek Cieślikowski
Przeniesiene siedziby Dwujęzycznego Gimnazjum nr 42 z budynku przy ul. Twardej 8/12
2016-07-21 …Przeniesiene siedziby Dwujęzycznego Gimnazjum nr 42 z budynku przy ul. Twardej 8/12 nieruchomości głównie mieszkania, grunty szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
9.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy propozycji zwiększenia kompetencji dyrektorów szkół w zakresie przenoszenia środków
2016-04-13 …interpelacja Dotyczy propozycji zwiększenia kompetencji dyrektorów szkół w zakresie przenoszenia środków…
10.
Krzysztof Bosak
likwidacja boiska przy LO im. Królowej Jadwigi
2016-09-14 …Królowej Jadwigi 2016-09-14 likwidacja boiska przy LO im. Królowej Jadwigi nieruchomości głównie mieszkania, grunty sport szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników