Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 91 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1432 — rozpatrzenie skargi Pani T... D... na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie. …rozpatrzenia skargi Pani T... D... na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie. rozpatrzenie skargi Pani T... D... na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia […] dla uczniów skargi szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata skargi szkoły
2. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1150 — zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st […] kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby […] inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacje przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dotacje przedszkola szkoły
3. Sesja nr 35 z dnia
2016-09-22
Uchwała nr 870 — przyjęcie programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” na lata 2016-2019 …w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” na lata 2016-2019 przyjęcie programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” na lata 2016-2019 zdrowie przychodnie, pogotowie…
zdrowie
4. Sesja nr 22 z dnia
2016-01-14
Uchwała nr 558 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie tych szkół …planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie tych szkół zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów […] oraz zmieniająca akty założycielskie tych szkół szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
5. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 259 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci […] publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
6. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 172 — rozpatrzenie skargi Pani T... D... na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie [uznana częściowo za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pani T. D. na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie rozpatrzenie skargi Pani T... D... na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie [uznana częściowo za […] zasadną] skargi niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni skargi szkoły
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 584 — zamiar likwidacji Gimnazjum nr 96 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie, ul. Wokalna 1 …Warszawie, ul. Wokalna 1 zamiar likwidacji Gimnazjum nr 96 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie, ul. Wokalna 1 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
8. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 901 — rozwiązanie Zespołu Szkół nr 48 im. Armii Krajowej w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a oraz likwidacji Gimnazjum nr 85 w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a …w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 48 im. Armii Krajowej w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a oraz likwidacji Gimnazjum nr 85 w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a rozwiązanie Zespołu Szkół nr 48 im. Armii Krajowej […] w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a oraz likwidacji Gimnazjum nr 85 w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
9. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 260 — połączenie Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A i Szkoły Podstawowej nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie, ul. Kadetów 15 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie, ul. Kadetów 15 …w sprawie połączenia Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A i Szkoły Podstawowej nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie, ul. Kadetów 15 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie, ul. Kadetów […] połączenie Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A i Szkoły Podstawowej nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie, ul. Kadetów 15 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie, ul. Kadetów 15 szkoły
szkoły
10. Sesja nr 20 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 499 — określenie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia określenie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę- druk nr 45 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów […] Kadrowa 9- druk nr 106 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 66 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr…
2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 105 3. Przyjęcie protokołów. - protokół nr 3 z dn […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski 2015-10-20 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem i wyposażeniem…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Pułku - druk nr 1360 6. Omówienie projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie pilotażu modernizacji akustycznej warszawskich szkół. 7. Przyjęcie protokołu nr 43 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 8. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne…
4. Komisja Zdrowia …Warszawy sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015 - 2018 - druk 194 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady […] przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas li szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015 - 2018 - druk 195 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st […] zdrowotnej pn. ,,P rogram profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas li szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018 -druk 196 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st…
5. Komisja Budżetu i Finansów …doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 105 3. Przyjęcie protokołów. - protokół nr 3 z dn […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 48 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Jacek Cieślikowski
Przeniesiene siedziby Dwujęzycznego Gimnazjum nr 42 z budynku przy ul. Twardej 8/12
2016-07-21 …Przeniesiene siedziby Dwujęzycznego Gimnazjum nr 42 z budynku przy ul. Twardej 8/12 nieruchomości głównie mieszkania, grunty szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
2.
Jarosław Krajewski
Dotyczy wykazu przedszkoli i szkół, w których będą trwały prace remontowe po rozpoczęciu nowego roku szkolnego
2015-08-20 …interpelacja Dotyczy wykazu przedszkoli i szkół, w których będą trwały prace remontowe po rozpoczęciu nowego roku szkolnego…
3.
Dorota Zbińkowska
Dotyczy wynagrodzeń nauczycieli w klasach dwujęzycznych w warszawskich szkołach
2017-06-08 …interpelacja Dotyczy wynagrodzeń nauczycieli w klasach dwujęzycznych w warszawskich szkołach
4.
Rafał Dorosiński
Prace remontowe lub budowlane trwające w warszawskich szkołach
2015-06-02 …interpelacja Dotyczy prac remontowych lub budowlanych trwających w warszawskich szkołach 2015-06-02 Prace remontowe lub budowlane trwające w warszawskich szkołach załącznik do odpowiedzi szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
5.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze Szkoły i Przedszkola przy ul. Na Skraju 32
2016-03-17 …interpelacja Dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze Szkoły i Przedszkola przy ul. Na Skraju…
6.
Aleksandra Gajewska
Skutki likwidacji tzw. "godzin karcianych" w szkołach
2016-01-14 …zapytanie Dotyczy skutków likwidacji tzw. "godzin karcianych" w szkołach 2016-01-14 Skutki likwidacji tzw. "godzin karcianych" w szkołach oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
7.
Piotr Guział
Przeniesienie Zespołu Szkół nr 28 na Żoliborz
2015-08-27 …interpelacja Dotyczy przeniesienia Zespołu Szkół nr 28 na Żoliborz 2015-08-27 Przeniesienie Zespołu Szkół nr 28 na Żoliborz szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
8.
Olga Johann
Dotyczy okoliczności wypadku ucznia Zespołu Szkół nr 77
2016-03-02 …interpelacja Dotyczy okoliczności wypadku ucznia Zespołu Szkół nr…
9.
Tomasz Koziński
Dotyczy Szkoły Podstawowej nr 16
2015-07-09 …interpelacja Dotyczy Szkoły Podstawowej nr…
10.
Wojciech Zabłocki
Dotyczy możliwości wprowadzenia kontroli jakości żywności sprzedawanej w sklepikach stołecznych szkół
2015-03-06 …interpelacja Dotyczy możliwości wprowadzenia kontroli jakości żywności sprzedawanej w sklepikach stołecznych szkół
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników