Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 91 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 598 — plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę …doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania […] opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
finanse oświata
2. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 574 — ustalenie liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa — Ursynów …przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa - Ursynów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 141 — przyjęcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015 – 2018 …w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015 – 2018 przyjęcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych […] słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015 – 2018 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
4. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 331 — wyłączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 60 dla Dorosłych w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 z Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 oraz jej likwidacji …w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 60 dla Dorosłych w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 z Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 oraz jej likwidacji wyłączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr […] dla Dorosłych w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 z Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 oraz jej likwidacji szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 581 — zmiana uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z […] niezbędnych do ich potwierdzenia zmiana uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby […] punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
6. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1150 — zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st […] kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby […] inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacje przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dotacje przedszkola szkoły
7. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 977 — zamiar likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, ul. W. Sławka 9 …w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, ul. W. Sławka 9 zamiar likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 podporządkowanej organizacyjnie […] Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, ul. W. Sławka 9 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
8. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 55 — określenie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów […] i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia określenie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za…
przedszkola
9. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 599 — założenie Szkoły Podstawowej nr 359 w Warszawie, ul. Promienista 12a i włączenia jej do Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria” w Warszawie, ul. Promienista 12a oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie, ul. Przepiórki 16/18 …w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 359 w Warszawie, ul. Promienista 12a i włączenia jej do Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria” w Warszawie, ul. Promienista 12a oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr […] im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie, ul. Przepiórki 16/18 założenie Szkoły Podstawowej nr 359 w Warszawie, ul. Promienista 12a i włączenia jej do Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria” w Warszawie, ul. Promienista […] 12a oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie, ul. Przepiórki 16/18 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
10. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1060 — określenie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia określenie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez […] m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę- druk nr 45 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów […] Kadrowa 9- druk nr 106 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 66 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr…
2. Komisja Zdrowia …Warszawy sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015 - 2018 - druk 194 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady […] przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas li szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015 - 2018 - druk 195 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st […] zdrowotnej pn. ,,P rogram profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas li szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018 -druk 196 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st…
3. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 105 3. Przyjęcie protokołów. - protokół nr 3 z dn […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski 2015-10-20 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem i wyposażeniem…
4. Komisja Budżetu i Finansów …doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 105 3. Przyjęcie protokołów. - protokół nr 3 z dn […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby…
5. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Pułku - druk nr 1360 6. Omówienie projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie pilotażu modernizacji akustycznej warszawskich szkół. 7. Przyjęcie protokołu nr 43 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 8. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 48 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Krzysztof Bosak
likwidacja boiska przy LO im. Królowej Jadwigi
2016-09-14 …Królowej Jadwigi 2016-09-14 likwidacja boiska przy LO im. Królowej Jadwigi nieruchomości głównie mieszkania, grunty sport szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
2.
Gabriela Szustek
Dotyczy likwidacji zespołów obsługi szkół na terenie m.st. Warszawy
2015-09-30 …interpelacja Dotyczy likwidacji zespołów obsługi szkół na terenie m.st. Warszawy…
3.
Dorota Zbińkowska
Dotyczy lekcji etyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach
2016-03-17 …interpelacja Dotyczy lekcji etyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach…
4.
Lech Jaworski
Dotyczy rozbudowy stołówki w Szkole Podstawowej nr 319 na warszawskim Ursynowie
2015-06-25 …interpelacja Dotyczy rozbudowy stołówki w Szkole Podstawowej nr 319 na warszawskim Ursynowie…
5.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze Szkoły i Przedszkola przy ul. Na Skraju 32
2016-03-17 …interpelacja Dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze Szkoły i Przedszkola przy ul. Na Skraju…
6.
Piotr Guział
Budowa szkoły na Kabatach
2015-08-27 …interpelacja Dotyczy budowy szkoły na Kabatach 2015-08-27 Budowa szkoły na Kabatach szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
7.
Piotr Guział
Przeniesienie Zespołu Szkół nr 28 na Żoliborz
2015-08-27 …interpelacja Dotyczy przeniesienia Zespołu Szkół nr 28 na Żoliborz 2015-08-27 Przeniesienie Zespołu Szkół nr 28 na Żoliborz szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
8.
Anna Maria Rożek
Dotyczy zmian w ogólnokształcących szkołach profilowanych na terenie Warszawy
2016-11-17 …interpelacja Dotyczy zmian w ogólnokształcących szkołach profilowanych na terenie Warszawy…
9.
Wojciech Zabłocki
Dotyczy możliwości wprowadzenia kontroli jakości żywności sprzedawanej w sklepikach stołecznych szkół
2015-03-06 …interpelacja Dotyczy możliwości wprowadzenia kontroli jakości żywności sprzedawanej w sklepikach stołecznych szkół
10.
Tomasz Koziński
Dotyczy Szkoły Podstawowej nr 16
2015-07-09 …interpelacja Dotyczy Szkoły Podstawowej nr…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników