Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 79 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1060 — określenie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia określenie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez […] m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
2. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 599 — założenie Szkoły Podstawowej nr 359 w Warszawie, ul. Promienista 12a i włączenia jej do Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria” w Warszawie, ul. Promienista 12a oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie, ul. Przepiórki 16/18 …w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 359 w Warszawie, ul. Promienista 12a i włączenia jej do Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria” w Warszawie, ul. Promienista 12a oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr […] im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie, ul. Przepiórki 16/18 założenie Szkoły Podstawowej nr 359 w Warszawie, ul. Promienista 12a i włączenia jej do Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria” w Warszawie, ul. Promienista […] 12a oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie, ul. Przepiórki 16/18 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
3. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 647 — w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez  m.st. Warszawę …w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez  m.st. Warszawę w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez  m.st. Warszawę szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
4. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 435 — zmiany nazwy Bursy Szkolnej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Warszawie, ul. W. Reymonta 16 …Bursy Szkolnej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Warszawie, ul. W. Reymonta 16 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 172 — rozpatrzenie skargi Pani T... D... na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie [uznana częściowo za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pani T. D. na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie rozpatrzenie skargi Pani T... D... na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie [uznana częściowo za […] zasadną] skargi niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni skargi szkoły
6. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 977 — zamiar likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, ul. W. Sławka 9 …w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, ul. W. Sławka 9 zamiar likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 podporządkowanej organizacyjnie […] Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, ul. W. Sławka 9 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 584 — zamiar likwidacji Gimnazjum nr 96 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie, ul. Wokalna 1 …Warszawie, ul. Wokalna 1 zamiar likwidacji Gimnazjum nr 96 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie, ul. Wokalna 1 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
8. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 330 — zmiana uchwały w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach …uchwały w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
przedszkola szkoły
9. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 601 — zamiar likwidacji Gimnazjum nr 85 w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 48 w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a …w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 85 w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 48 w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a zamiar likwidacji Gimnazjum nr 85 w Warszawie, ul. K […] Irzykowskiego 1a, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 48 w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 88 — plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę …doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania […] opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Zdrowia …Warszawy sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015 - 2018 - druk 194 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady […] przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas li szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015 - 2018 - druk 195 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st […] zdrowotnej pn. ,,P rogram profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas li szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018 -druk 196 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st…
2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Pułku - druk nr 1360 6. Omówienie projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie pilotażu modernizacji akustycznej warszawskich szkół. 7. Przyjęcie protokołu nr 43 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 8. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne…
3. Komisja Budżetu i Finansów …doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 105 3. Przyjęcie protokołów. - protokół nr 3 z dn […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby…
4. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 105 3. Przyjęcie protokołów. - protokół nr 3 z dn […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski 2015-10-20 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem i wyposażeniem…
5. Komisja Edukacji i Rodziny …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę- druk nr 45 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów […] Kadrowa 9- druk nr 106 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 66 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników