Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 91 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 35 z dnia
2016-09-22
Uchwała nr 870 — przyjęcie programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” na lata 2016-2019 …w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” na lata 2016-2019 przyjęcie programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” na lata 2016-2019 zdrowie przychodnie, pogotowie…
zdrowie
2. Sesja nr 35 z dnia
2016-09-22
Uchwała nr 871 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota …Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
3. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 670 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akty założycielskie Zespołu Szkół Specjalnych nr 87 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, ul. Marszałkowska 24 i szkół wchodzących w jego skład …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akty założycielskie Zespołu Szkół Specjalnych nr 87 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, ul. Marszałkowska 24 i szkół […] wchodzących w jego skład zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akty założycielskie Zespołu Szkół Specjalnych nr 87 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, ul […] Marszałkowska 24 i szkół wchodzących w jego skład szkoły podstawowe, gimnazja, licea zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
szkoły zdrowie
4. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 331 — wyłączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 60 dla Dorosłych w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 z Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 oraz jej likwidacji …w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 60 dla Dorosłych w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 z Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 oraz jej likwidacji wyłączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr […] dla Dorosłych w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 z Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 oraz jej likwidacji szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 91 — wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie, ul. J. Bema 76 …oddziału międzynarodowego w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie, ul. J. Bema 76 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
6. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 599 — założenie Szkoły Podstawowej nr 359 w Warszawie, ul. Promienista 12a i włączenia jej do Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria” w Warszawie, ul. Promienista 12a oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie, ul. Przepiórki 16/18 …w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 359 w Warszawie, ul. Promienista 12a i włączenia jej do Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria” w Warszawie, ul. Promienista 12a oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr […] im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie, ul. Przepiórki 16/18 założenie Szkoły Podstawowej nr 359 w Warszawie, ul. Promienista 12a i włączenia jej do Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria” w Warszawie, ul. Promienista […] 12a oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie, ul. Przepiórki 16/18 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 172 — rozpatrzenie skargi Pani T... D... na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie [uznana częściowo za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pani T. D. na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie rozpatrzenie skargi Pani T... D... na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie [uznana częściowo za […] zasadną] skargi niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni skargi szkoły
8. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 977 — zamiar likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, ul. W. Sławka 9 …w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, ul. W. Sławka 9 zamiar likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 podporządkowanej organizacyjnie […] Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, ul. W. Sławka 9 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 142 — przyjęcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015 – 2018 …przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015 – 2018 przyjęcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego […] wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015 – 2018 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
10. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 583 — zmiana uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia zmiana uchwały w sprawie określenia kryteriów […] rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę- druk nr 45 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów […] Kadrowa 9- druk nr 106 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 66 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr…
2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 105 3. Przyjęcie protokołów. - protokół nr 3 z dn […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski 2015-10-20 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem i wyposażeniem…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Pułku - druk nr 1360 6. Omówienie projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie pilotażu modernizacji akustycznej warszawskich szkół. 7. Przyjęcie protokołu nr 43 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 8. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne…
4. Komisja Zdrowia …Warszawy sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015 - 2018 - druk 194 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady […] przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas li szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015 - 2018 - druk 195 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st […] zdrowotnej pn. ,,P rogram profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas li szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018 -druk 196 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st…
5. Komisja Budżetu i Finansów …doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 105 3. Przyjęcie protokołów. - protokół nr 3 z dn […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 48 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Dorota Zbińkowska
Dotyczy lekcji etyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach
2016-03-17 …interpelacja Dotyczy lekcji etyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach…
2.
Gabriela Szustek
Dotyczy likwidacji zespołów obsługi szkół na terenie m.st. Warszawy
2015-09-30 …interpelacja Dotyczy likwidacji zespołów obsługi szkół na terenie m.st. Warszawy…
3.
Gabriela Szustek
Dotyczy interpelacji Nr 860 w sprawie likwidacji zespołów obsługi szkół na terenie m.st. Warszawy
2016-03-17 …zapytanie Dotyczy interpelacji Nr 860 w sprawie likwidacji zespołów obsługi szkół na terenie m.st. Warszawy…
4.
Piotr Guział
Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum 92 na potrzeby Szkoły Podstawowej 303
2015-06-16 …interpelacja Dotyczy adaptacji pomieszczeń w Gimnazjum 92 na potrzeby Szkoły Podstawowej 303 2015-06-16 Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum 92 na potrzeby Szkoły Podstawowej 303 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
5.
Piotr Guział
Przeniesienie Zespołu Szkół nr 28 na Żoliborz
2015-08-27 …interpelacja Dotyczy przeniesienia Zespołu Szkół nr 28 na Żoliborz 2015-08-27 Przeniesienie Zespołu Szkół nr 28 na Żoliborz szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
6.
Ewa Janczar
Likwidacja/przeniesienie słupa energetycznego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 75, ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjnym nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkolu nr 198 (wcześniejsza interpelacja nr 619)
2015-11-26 …interpelacja Dotyczy likwidacji/przeniesienia słupa energetycznego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 75, ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjnym nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkolu nr 198 (wcześniejsza interpelacja nr […] Likwidacja/przeniesienie słupa energetycznego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 75, ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjnym nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkolu nr 198 (wcześniejsza interpelacja nr 619) bezpieczeństwo ochrona […] z przestępczością, przemocą domową, monitoring dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
7.
Jacek Cieślikowski
Liceum im. Kazimierza Wielkiego na Mokotowie
2016-11-17 …interpelacja Dotyczy Liceum im. Kazimierza Wielkiego na Mokotowie 2016-11-17 Liceum im. Kazimierza Wielkiego na Mokotowie szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
8.
Dorota Zbińkowska
Dotyczy wynagrodzeń nauczycieli w klasach dwujęzycznych w warszawskich szkołach
2017-06-08 …interpelacja Dotyczy wynagrodzeń nauczycieli w klasach dwujęzycznych w warszawskich szkołach
9.
Olga Johann
Dotyczy wypadków w szkołach i przedszkolach na terenie Warszawy
2015-10-22 …interpelacja Dotyczy wypadków w szkołach i przedszkolach na terenie Warszawy…
10.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy zasad współpracy szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę z organizacjami pozarządowymi w zakresie bazy szkolenj
2016-07-20 …zapytanie Dotyczy zasad współpracy szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę z organizacjami pozarządowymi w zakresie bazy szkolenj…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników