Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 91 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1329 — stwierdzenie przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w branżowe szkoły I stopnia …stwierdzenia przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w branżowe szkoły I stopnia stwierdzenie przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w branżowe szkoły I stopnia szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 91 — wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie, ul. J. Bema 76 …oddziału międzynarodowego w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie, ul. J. Bema 76 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
3. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 331 — wyłączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 60 dla Dorosłych w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 z Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 oraz jej likwidacji …w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 60 dla Dorosłych w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 z Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 oraz jej likwidacji wyłączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr […] dla Dorosłych w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 z Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 oraz jej likwidacji szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 109 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie przedszkola…
przedszkola
5. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1057 — założenie CLXI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Smocza 1 …CLXI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Smocza 1 założenie CLXI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Smocza 1 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 675 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie szkół podstawowych w dzielnicy Wola …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie szkół podstawowych w dzielnicy Wola zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych […] szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie szkół podstawowych w dzielnicy Wola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
7. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 436 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie niektórych szkół podstawowych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie niektórych szkół podstawowych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie ustalenia […] planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie niektórych szkół podstawowych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
8. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 581 — zmiana uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z […] niezbędnych do ich potwierdzenia zmiana uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby […] punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
9. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1270 — zmiana uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych …dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych zmiana uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych […] biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1328 — stwierdzenie przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę …stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę stwierdzenie przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę- druk nr 45 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów […] Kadrowa 9- druk nr 106 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 66 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr…
2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 105 3. Przyjęcie protokołów. - protokół nr 3 z dn […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski 2015-10-20 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem i wyposażeniem…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Pułku - druk nr 1360 6. Omówienie projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie pilotażu modernizacji akustycznej warszawskich szkół. 7. Przyjęcie protokołu nr 43 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 8. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne…
4. Komisja Zdrowia …Warszawy sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015 - 2018 - druk 194 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady […] przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas li szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015 - 2018 - druk 195 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st […] zdrowotnej pn. ,,P rogram profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas li szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018 -druk 196 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st…
5. Komisja Budżetu i Finansów …doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 105 3. Przyjęcie protokołów. - protokół nr 3 z dn […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 48 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Olga Johann
Dotyczy przyczyn długiego konfliktu w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tony Halika
2015-12-09 …interpelacja Dotyczy przyczyn długiego konfliktu w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tony Halika…
2.
Lech Jaworski
Dotyczy miejskiego programu "Szkoły rodzenia" w latach 2017-2019
2017-03-17 …zapytanie Dotyczy miejskiego programu "Szkoły rodzenia" w latach…
3.
Gabriela Szustek
Dotyczy przeznaczenia budynku wraz z terenem przy ul. Jagiellońskiej 61 po Zespole Szkół nr 14
2015-05-07 …interpelacja Dotyczy przeznaczenia budynku wraz z terenem przy ul. Jagiellońskiej 61 po Zespole Szkół nr…
4.
Jarosław Krajewski
Dotyczy wykazu przedszkoli i szkół, w których będą trwały prace remontowe po rozpoczęciu nowego roku szkolnego
2015-08-20 …interpelacja Dotyczy wykazu przedszkoli i szkół, w których będą trwały prace remontowe po rozpoczęciu nowego roku szkolnego…
5.
Ewa Janczar
Likwidacja/przeniesienie słupa energetycznego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 75, ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjnym nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkolu nr 198 (wcześniejsza interpelacja nr 619)
2015-11-26 …interpelacja Dotyczy likwidacji/przeniesienia słupa energetycznego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 75, ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjnym nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkolu nr 198 (wcześniejsza interpelacja nr […] Likwidacja/przeniesienie słupa energetycznego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 75, ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjnym nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkolu nr 198 (wcześniejsza interpelacja nr 619) bezpieczeństwo ochrona […] z przestępczością, przemocą domową, monitoring dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
6.
Edmund Świderski
Dotyczy remontu w Szkole Podstawowej nr 77
2016-09-22 …interpelacja Dotyczy remontu w Szkole Podstawowej nr…
7.
Paulina Piechna-Więckiewicz
Dotyczy zwolnienia z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej uczniów szkół podstawowych
2016-09-07 …interpelacja Dotyczy zwolnienia z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej uczniów szkół podstawowych…
8.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze Szkoły i Przedszkola przy ul. Na Skraju 32
2016-03-17 …interpelacja Dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze Szkoły i Przedszkola przy ul. Na Skraju…
9.
Aleksandra Gajewska
Przekazanie gry „Piesku, szukaj domu” do szkół podstawowych
2017-01-19 …interpelacja Dotyczy przekazania gry „Piesku, szukaj domu” do szkół podstawowych 2017-01-19 Przekazanie gry „Piesku, szukaj domu” do szkół podstawowych szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
10.
Krzysztof Bosak
likwidacja boiska przy LO im. Królowej Jadwigi
2016-09-14 …Królowej Jadwigi 2016-09-14 likwidacja boiska przy LO im. Królowej Jadwigi nieruchomości głównie mieszkania, grunty sport szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników