Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 90 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 574 — ustalenie liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa — Ursynów …przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa - Ursynów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
2. Sesja nr 20 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 503 — utworzenie Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. Gilarska 58A, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” w Warszawie, ul. Samarytanka 11A …w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. Gilarska 58A, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” w Warszawie, ul. Samarytanka 11A utworzenie Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. Gilarska 58A, podporządkowanej […] organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” w Warszawie, ul. Samarytanka 11A szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 141 — przyjęcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015 – 2018 …w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015 – 2018 przyjęcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych […] słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015 – 2018 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
4. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1228 — odpłatność za korzystanie z nauki i kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę …w sprawie odpłatności za korzystanie z nauki i kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę odpłatność za korzystanie z nauki i kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi w […] szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1080 — składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę w latach szkolnych 2017/2018 — 2019/2020 …w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020 składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych […] branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
6. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 977 — zamiar likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, ul. W. Sławka 9 …w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, ul. W. Sławka 9 zamiar likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 podporządkowanej organizacyjnie […] Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, ul. W. Sławka 9 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
7. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1269 — zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st […] kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby […] trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata przedszkola szkoły
8. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1338 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie przedszkola…
przedszkola
9. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 597 — rozwiązanie Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym — Filii w Warszawie, ul. Działdowska 1 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład tego Zespołu …w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym - Filii w Warszawie, ul. Działdowska 1 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład tego Zespołu rozwiązanie Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w […] Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym - Filii w Warszawie, ul. Działdowska 1 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład tego Zespołu niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni szkoły
10. Sesja nr 20 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 499 — określenie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia określenie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę- druk nr 45 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów […] Kadrowa 9- druk nr 106 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 66 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr…
2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 105 3. Przyjęcie protokołów. - protokół nr 3 z dn […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski 2015-10-20 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem i wyposażeniem…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Pułku - druk nr 1360 6. Omówienie projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie pilotażu modernizacji akustycznej warszawskich szkół. 7. Przyjęcie protokołu nr 43 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 8. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne…
4. Komisja Zdrowia …Warszawy sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015 - 2018 - druk 194 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady […] przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas li szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015 - 2018 - druk 195 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st […] zdrowotnej pn. ,,P rogram profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas li szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018 -druk 196 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st…
5. Komisja Budżetu i Finansów …doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 105 3. Przyjęcie protokołów. - protokół nr 3 z dn […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 47 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Michał Grodzki
Dotyczy podziału uczniów przyjmowanych do klas "0" w Szkole Podstawowej n 356
2015-08-11 …interpelacja Dotyczy podziału uczniów przyjmowanych do klas "0" w Szkole Podstawowej n…
2.
Olga Johann
Dotyczy przyczyn długiego konfliktu w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tony Halika
2015-12-09 …interpelacja Dotyczy przyczyn długiego konfliktu w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tony Halika…
3.
Ewa Janczar
Likwidacja/przeniesienie słupa energetycznego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 75, ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjne nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkola nr 198
2015-06-25 …interpelacja Dotyczy likwidacji/przeniesienia słupa energetycznego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 75, ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjne nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkola nr…
4.
Rafał Dorosiński
Prace remontowe lub budowlane trwające w warszawskich szkołach
2015-06-02 …interpelacja Dotyczy prac remontowych lub budowlanych trwających w warszawskich szkołach 2015-06-02 Prace remontowe lub budowlane trwające w warszawskich szkołach załącznik do odpowiedzi szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
5.
Lech Jaworski
Dotyczy miejskiego programu "Szkoły rodzenia" w latach 2017-2019
2017-03-17 …zapytanie Dotyczy miejskiego programu "Szkoły rodzenia" w latach…
6.
Dariusz Figura
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach podlegających m.st. Warszawa
2017-02-16 …interpelacja Dotyczy nauczycieli zatrudnionych w szkołach podlegających m.st. Warszawa 2017-02-16 Nauczyciele zatrudnieni w szkołach podlegających m.st. Warszawa oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
7.
Iwona Wujastyk
Dotyczy pomijania Podstawowej Szkoły Baletowej w programie "Zdrowy uczeń"
2014-12-18 …zapytanie Dotyczy pomijania Podstawowej Szkoły Baletowej w programie "Zdrowy uczeń…
8.
Lech Jaworski
Dotyczy programu "Owoce i warzywa w szkole" na Ursynowie
2015-03-12 …zapytanie Dotyczy programu "Owoce i warzywa w szkole" na Ursynowie…
9.
Wojciech Zabłocki
Dotyczy możliwości wprowadzenia kontroli jakości żywności sprzedawanej w sklepikach stołecznych szkół
2015-03-06 …interpelacja Dotyczy możliwości wprowadzenia kontroli jakości żywności sprzedawanej w sklepikach stołecznych szkół
10.
Tomasz Koziński
Dotyczy Szkoły Podstawowej nr 16
2015-07-09 …interpelacja Dotyczy Szkoły Podstawowej nr…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników