Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 250 — zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. na okres od dnia 28 lipca 2015 r. do dnia 27 lipca 2016 r. …zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. na okres od dnia […] lipca 2015 r. do dnia 27 lipca 2016 r. zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z […] o.o. na okres od dnia 28 lipca 2015 r. do dnia 27 lipca 2016 r. opłaty woda i ścieki
opłaty woda i ścieki
2. Sesja nr 20 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 487 — zatwierdzenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. …Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. opłaty woda i ścieki
opłaty woda i ścieki
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 228 — przedłużenie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna na okres od dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia 29 czerwca 2016 r. …w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna na okres od dnia 30 czerwca […] r. do dnia 29 czerwca 2016 r. przedłużenie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka […] Akcyjna na okres od dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia 29 czerwca 2016 r. opłaty woda i ścieki
opłaty woda i ścieki
4. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-15
Uchwała nr 975 — zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej …m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej dotacje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki
dotacje środowisko woda i ścieki
5. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 985 — przedłużenie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. …Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. opłaty woda i ścieki
opłaty woda i ścieki
6. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1224 — przedłużenie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna na okres od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. …w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna na okres od dnia […] r. do dnia 29 czerwca 2018 r. przedłużenie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie […] Spółka Akcyjna na okres od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. woda i ścieki
woda i ścieki
7. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1225 — zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pod firmą Zespół Zarządców Nieruchomości Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie na okres od dnia 28 lipca 2017 r. do dnia 27 lipca 2018 r. …w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pod firmą Zespół Zarządców Nieruchomości Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie na okres od dnia […] lipca 2017 r. do dnia 27 lipca 2018 r. zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pod firmą Zespół Zarządców Nieruchomości Spółka z o. o. z […] Warszawie na okres od dnia 28 lipca 2017 r. do dnia 27 lipca 2018 r. opłaty woda i ścieki
opłaty woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników