Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 376 — wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu …zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
finanse współpraca regionalna
2. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 900 — powierzenie Powiatowi Pułtuskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej …Pułtuskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
pomoc społeczna współpraca regionalna
3. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 756 — wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu …zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
finanse współpraca regionalna
4. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 198 — uchwalenie Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi …Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi komunikacja miejska transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
komunikacja miejska transport współpraca regionalna
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 663 — zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej m. st. Warszawy z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina) …z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina) zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej m. st. Warszawy z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina) współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
6. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 695 — zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez m.st. Warszawę umów i porozumień z gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego …gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego tekst ujednolicony uchwały komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
komunikacja miejska współpraca regionalna
7. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1320 — wyrażenie zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę porozumienia międzygminnego z Gminą Piaseczno na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie …nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zwierzęta…
współpraca regionalna zwierzęta
8. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1316 — udzielenie pomocy rzeczowej Miastu Piastów …udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Piastów udzielenie pomocy rzeczowej Miastu Piastów współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
9. Sesja nr 35 z dnia
2016-09-22
Uchwała nr 882 — desygnowanie delegata miasta stołecznego Warszawy do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich (p. Dorota Zbińkowska) …Dorota Zbińkowska) desygnowanie delegata miasta stołecznego Warszawy do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich (p. Dorota Zbińkowska) współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
10. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 889 — desygnowanie delegata miasta stołecznego Warszawy do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (p.Ewa Janczar) …Polskich (p.Ewa Janczar) desygnowanie delegata miasta stołecznego Warszawy do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (p.Ewa Janczar) współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników