Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 198 — uchwalenie Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi …Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi komunikacja miejska transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
komunikacja miejska transport współpraca regionalna
2. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 900 — powierzenie Powiatowi Pułtuskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej …Pułtuskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
pomoc społeczna współpraca regionalna
3. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1316 — udzielenie pomocy rzeczowej Miastu Piastów …udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Piastów udzielenie pomocy rzeczowej Miastu Piastów współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
4. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 786 — ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy …jednolitego uchwały w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
5. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 376 — wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu …zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
finanse współpraca regionalna
6. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 889 — desygnowanie delegata miasta stołecznego Warszawy do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (p.Ewa Janczar) …Polskich (p.Ewa Janczar) desygnowanie delegata miasta stołecznego Warszawy do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (p.Ewa Janczar) współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
7. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1097 — przystąpienie m.st. Warszawy do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa …w sprawie przystąpienia m.st. Warszawy do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa przystąpienie m.st. Warszawy do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
8. Sesja nr 35 z dnia
2016-09-22
Uchwała nr 882 — desygnowanie delegata miasta stołecznego Warszawy do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich (p. Dorota Zbińkowska) …Dorota Zbińkowska) desygnowanie delegata miasta stołecznego Warszawy do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich (p. Dorota Zbińkowska) współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
9. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 756 — wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu …zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
finanse współpraca regionalna
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 663 — zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej m. st. Warszawy z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina) …z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina) zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej m. st. Warszawy z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina) współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników