Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 229 — przystąpienie do międzynarodowej organizacji zrzeszającej samorządy ICLEI …w sprawie przystąpienia do międzynarodowej organizacji zrzeszającej samorządy ICLEI przystąpienie do międzynarodowej organizacji zrzeszającej samorządy ICLEI współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
2. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 786 — ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy …jednolitego uchwały w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
3. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 198 — uchwalenie Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi …Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi komunikacja miejska transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
komunikacja miejska transport współpraca regionalna
4. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1097 — przystąpienie m.st. Warszawy do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa …w sprawie przystąpienia m.st. Warszawy do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa przystąpienie m.st. Warszawy do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
5. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 376 — wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu …zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
finanse współpraca regionalna
6. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 900 — powierzenie Powiatowi Pułtuskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej …Pułtuskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
pomoc społeczna współpraca regionalna
7. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 663 — zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej m. st. Warszawy z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina) …z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina) zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej m. st. Warszawy z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina) współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
8. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1316 — udzielenie pomocy rzeczowej Miastu Piastów …udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Piastów udzielenie pomocy rzeczowej Miastu Piastów współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
9. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 695 — zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez m.st. Warszawę umów i porozumień z gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego …gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego tekst ujednolicony uchwały komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
komunikacja miejska współpraca regionalna
10. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1305 — udzielenie pomocy finansowej Gminie Chojnice …udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice udzielenie pomocy finansowej Gminie Chojnice współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników