Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 97 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 317 — przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego …Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1405 — przystąpienie do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu PKP Warszawa Włochy …przestrzennego rejonu PKP Warszawa Włochy przystąpienie do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu PKP Warszawa Włochy zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 725 — przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta, Łowicką …Narbutta, Łowicką przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta, Łowicką zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 783 — zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Muchomora …zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Muchomora zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1279 — uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ulicy Tanecznej 74 …przy ulicy Tanecznej 74 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ulicy Tanecznej 74 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 405 — przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2/2 z obrębu 1-05-53 …do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2/2 z obrębu 1-05-53 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1063 — uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3 …przestrzennego nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 521 — zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki …przestrzennego obszaru Jelonki zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 588 — zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdziarskiej do północnej granicy miasta …miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdziarskiej do północnej granicy miasta zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 428 — przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarza Wojskowego …miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarza Wojskowego przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarza Wojskowego cmentarze zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
cmentarze zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 48 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Michał Czaykowski
Zezwolenia na ogródki gastronomiczne
2016-01-15 …zapytanie Dotyczy zezwoleń na ogródki gastronomiczne 2016-01-15 Zezwolenia na ogródki gastronomiczne zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
2.
Dariusz Figura
Przygotowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy związanej z wykreśleniem ze Studium przebiegu Trasy Moastu Krasińskiego od pl. Wilsona w kierunku Al.. Prymasa Tysiąclecia
2016-04-01 …wykreśleniem ze Studium przebiegu Trasy Moastu Krasińskiego od pl. Wilsona w kierunku Al.. Prymasa Tysiąclecia zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
3.
Piotr Guział
Ustawa krajobrazowa
2015-07-09 …interpelacja Dotyczy ustawy krajobrazowej 2015-07-09 Ustawa krajobrazowa zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
4.
Michał Czaykowski
Mapa miejsc "free graffiti"
2016-01-15 …mapy miejsc "free graffiti" 2016-01-15 Mapa miejsc "free graffiti" drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
5.
Aleksandra Gajewska, Gabriela Szustek
Naturalny plac zabaw w Dzielnicy Praga-Północ
2017-06-21 …plac zabaw w Dzielnicy Praga-Północ dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
6.
Aleksandra Gajewska, Gabriela Szustek
Naturalny plac zabaw w Dzielnicy Praga-Północ
2017-06-21 …plac zabaw w Dzielnicy Praga-Północ dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
7.
Filip Frąckowiak
Stan zaawansowania prac zmierzających do odbudowy budynków tworzących zachodnią pierzeję placu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz planów zagospodarowania placu
2015-12-07 …budynków tworzących zachodnią pierzeję placu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz planów zagospodarowania placu nieruchomości głównie mieszkania, grunty zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
8.
Krzysztof Bosak
Reklamy na terenie Stadionu Narodowego
2016-01-22 …interpelacja Dotyczy reklam na terenie Stadionu Narodowego 2016-01-22 Reklamy na terenie Stadionu Narodowego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
9.
Izabela Chmielewska
Wizja rozwoju Muranowa
2016-07-07 …interpelacja Dotyczy wizji rozwoju Muranowa 2016-07-07 Wizja rozwoju Muranowa zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
10.
Paweł Lisiecki
Dotyczy ścieżki rowerowej oraz zagospodarowania wolnej przestrzeni na ul. Targowej
2014-12-30 …zapytanie Dotyczy ścieżki rowerowej oraz zagospodarowania wolnej przestrzeni na ul. Targowej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników