Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 97 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1134 — uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna część II …przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna część II uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna część II zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 249 — zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego …Warszawskiego zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 827 — przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Fortu Wawrzyszew …planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Fortu Wawrzyszew przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Fortu Wawrzyszew zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1287 — wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry …w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry hazard zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1172 — zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj …w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1219 — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70 zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1284 — wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry …w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry hazard zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 519 — przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego …północnej części Targówka Mieszkaniowego przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1064 — zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki …przestrzennego obszaru Jelonki zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1221 — przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej …rejonie ul. Kinowej przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 48 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Lech Jaworski
"Warszawski kodeks reklamowy"
2015-05-28 …interpelacja Dotyczy "Warszawskiego kodeksu reklamowego" 2015-05-28 "Warszawski kodeks reklamowy" zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
2.
Aleksandra Gajewska, Ewa Malinowska-Grupińska, Jarosław Szostakowski
Udostępnianie informacji o wszczynanych postępowaniach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
2016-06-16 …Biuletynu Informacji Publicznej 2016-06-16 Udostępnianie informacji o wszczynanych postępowaniach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego nieruchomości głównie mieszkania, grunty tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
3.
Piotr Guział
Zagospodarowanie brzegów Wisły ( dotyczy wcześniejszej interpelacji)
2015-05-07 …Dotyczy zagospodarowania brzegów Wisły ( interpelacji nr 197) 2015-05-07 Zagospodarowanie brzegów Wisły ( dotyczy wcześniejszej interpelacji) zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
4.
Aleksandra Gajewska
Konieczność podjęcia pilnych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Żoliborza Przemysłowego
2016-06-24 …Konieczność podjęcia pilnych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Żoliborza Przemysłowego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
5.
Aleksandra Gajewska
Zagospodarowanie podwórka przy al. Waszyngtona 30/36
2015-05-15 …Dotyczy zagospodarowania podwórka przy al. Waszyngtona 30/36 2015-05-15 Zagospodarowanie podwórka przy al. Waszyngtona 30/36 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
6.
Piotr Guział
Przystąpienie do prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ursynów Południe-Kabaty
2015-07-09 …Przystąpienie do prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ursynów Południe-Kabaty zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
7.
Michał Czaykowski
Zezwolenia na reklamę w pasie drogowym wydanych przez Zarząd Dróg Miejskich
2016-01-15 …Zezwolenia na reklamę w pasie drogowym wydanych przez Zarząd Dróg Miejskich drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
8.
Aleksandra Gajewska, Ewa Malinowska-Grupińska, Jarosław Szostakowski
Udostępnianie informacji o wszczynanych postępowaniach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
2016-06-16 …Biuletynu Informacji Publicznej 2016-06-16 Udostępnianie informacji o wszczynanych postępowaniach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego nieruchomości głównie mieszkania, grunty tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
9.
Aleksandra Gajewska
Zagospodarowanie podwórka przy al. Waszyngtona 30/36 /wcześniejsza int. 473/
2016-01-14 …śniejsza int. 473/ 2016-01-14 Zagospodarowanie podwórka przy al. Waszyngtona 30/36 /wcześniejsza int. 473/ zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
10.
Izabela Chmielewska
Wizja rozwoju Muranowa
2016-07-07 …interpelacja Dotyczy wizji rozwoju Muranowa 2016-07-07 Wizja rozwoju Muranowa zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników