Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 83 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 825 — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej — część północna B …rejonu ulicy Żelaznej - część północna B miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej - część północna B zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 826 — zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Miasta …Starego Miasta zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Miasta zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 784 — w sprawie wniesienia skargi w części na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XXVI/652/2016) …dot. uchwały Nr XXVI/652/2016) prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych skargi zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
prawo skargi zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 474 — wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry (Plac Powstańców Warszawy 2)   …kasyna gry (Plac Powstańców Warszawy 2)   wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry (Plac Powstańców Warszawy 2)   zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 594 — wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Krucza 28) …kasyna gry (ul. Krucza 28) wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Krucza 28) hazard kasyno zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 363 — odstąpienie od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy …do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
drogi zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1284 — wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry …w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry hazard zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 894 — zmiana uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Chrzanów 2” …przestrzennego obszaru „Chrzanów 2” zmiana uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Chrzanów 2” zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 230 — przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicach pętli tramwajowej Banacha …przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicach pętli tramwajowej Banacha zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1088 — uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18 A …ul. Świętokrzyskiej 18 A uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18 A zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników