Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 97 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1312 — zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ostrobramskiej …ulicy Ostrobramskiej zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ostrobramskiej zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 656 — przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ursynowa Zachodniego w dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy –część zachodnia A …zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ursynowa Zachodniego w dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy –część zachodnia A zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 456 — przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Jeziorka Gocławskiego …rejonie Jeziorka Gocławskiego przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Jeziorka Gocławskiego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1411 — wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry …wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry hazard zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 199 — wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry …w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 475 — wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Senatorska 13/15) …o lokalizacji kasyna gry (ul. Senatorska 13/15) wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Senatorska 13/15) zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1412 — wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry …wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry hazard zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 87 — wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry …w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 589 — przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Europejskiego …planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Europejskiego przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Europejskiego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 195 — uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zwoleńskiej – część I …przestrzennego rejonu ulicy Zwoleńskiej – część I uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zwoleńskiej – część I zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 48 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska
Zagospodarowanie podwórka przy al. Waszyngtona 30/36 /wcześniejsza int. 473/
2016-01-14 …śniejsza int. 473/ 2016-01-14 Zagospodarowanie podwórka przy al. Waszyngtona 30/36 /wcześniejsza int. 473/ zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
2.
Dariusz Figura
Usytuowanie Muzeum Historii Polski
2015-05-07 …Dotyczy usytuowania Muzeum Historii Polski 2015-05-07 Usytuowanie Muzeum Historii Polski kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
3.
Aleksandra Gajewska, Ewa Malinowska-Grupińska, Jarosław Szostakowski
Udostępnianie informacji o wszczynanych postępowaniach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
2016-06-16 …Biuletynu Informacji Publicznej 2016-06-16 Udostępnianie informacji o wszczynanych postępowaniach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego nieruchomości głównie mieszkania, grunty tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
4.
Agnieszka Jakowicka
Stopień zaawansowania prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Wawrzyszewa — Dzielnica Bielany
2015-02-26 …Bielany 2015-02-26 Stopień zaawansowania prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Wawrzyszewa - Dzielnica Bielany zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
5.
Piotr Guział
Zagospodarowanie brzegów Wisły
2015-02-26 …interpelacja Dotyczy zagospodarowania brzegów Wisły 2015-02-26 Zagospodarowanie brzegów Wisły zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
6.
Aleksandra Gajewska
Zagospodarowanie podwórka przy al. Waszyngtona 30/36
2015-05-15 …Dotyczy zagospodarowania podwórka przy al. Waszyngtona 30/36 2015-05-15 Zagospodarowanie podwórka przy al. Waszyngtona 30/36 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
7.
Aleksandra Gajewska, Gabriela Szustek
Naturalny plac zabaw w Dzielnicy Praga-Północ
2017-06-21 …plac zabaw w Dzielnicy Praga-Północ dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
8.
Aleksandra Gajewska, Ewa Malinowska-Grupińska, Jarosław Szostakowski
Udostępnianie informacji o wszczynanych postępowaniach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
2016-06-16 …Biuletynu Informacji Publicznej 2016-06-16 Udostępnianie informacji o wszczynanych postępowaniach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego nieruchomości głównie mieszkania, grunty tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
9.
Aleksandra Gajewska
Odpowiedź na interpelację w sprawie konieczności podjęcia pilnych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Żoliborza Przemysłowego
2016-09-16 …interpelację w sprawie konieczności podjęcia pilnych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Żoliborza Przemysłowego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
10.
Aleksandra Gajewska, Ewa Malinowska-Grupińska, Jarosław Szostakowski
Udostępnianie informacji o wszczynanych postępowaniach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
2016-06-16 …Biuletynu Informacji Publicznej 2016-06-16 Udostępnianie informacji o wszczynanych postępowaniach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego nieruchomości głównie mieszkania, grunty tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników