Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 95 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 456 — przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Jeziorka Gocławskiego …rejonie Jeziorka Gocławskiego przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Jeziorka Gocławskiego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1173 — przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9A …9A przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9A zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 780 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część I — rejon ulicy Górczewskiej …rejon ulicy Górczewskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część I - rejon ulicy Górczewskiej zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 20 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 485 — przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej …przestrzennego otoczenia węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
drogi zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1401 — miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Zachodni …miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Zachodni miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Zachodni zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1218 — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Fundamentowej 38/42 zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Fundamentowej 38/42 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Fundamentowej 38/42 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1219 — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70 zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1064 — zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki …przestrzennego obszaru Jelonki zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 825 — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej — część północna B …rejonu ulicy Żelaznej - część północna B miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej - część północna B zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1404 — przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakola Wawerskiego …sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakola Wawerskiego. przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakola Wawerskiego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 45 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Michał Bitner
Plan budowy podwórza między ulicami Gandhiego, Bytnara i Bochmacką
2016-11-25 …między ulicami Gandhiego, Bytnara i Bochmacką Plan budowy podwórza między ulicami Gandhiego, Bytnara i Bochmacką interpelacja zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
2.
Aleksandra Gajewska
Wykorzystanie przestrzeni nad stacją metra Plac Wilsona na parking dla samochodów
2016-06-24 …samochodów 2016-06-24 Wykorzystanie przestrzeni nad stacją metra Plac Wilsona na parking dla samochodów parkowanie zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
3.
Izabela Chmielewska
Wizja rozwoju Muranowa
2016-07-07 …interpelacja Dotyczy wizji rozwoju Muranowa 2016-07-07 Wizja rozwoju Muranowa zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
4.
Jacek Cieślikowski, Michał Grodzki
Informacja nt. przygotowań do budowy ratusza w Dzielnicy Mokotów
2015-02-26 …ratusza w Dzielnicy Mokotów 2015-02-26 Informacja nt. przygotowań do budowy ratusza w Dzielnicy Mokotów zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
5.
Michał Czaykowski
Foodtrucki
2015-04-16 …zapytanie Dotyczy "foodtrucków" 2015-04-16 Foodtrucki zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
6.
Aleksandra Gajewska
Odpowiedź na interpelację w sprawie konieczności podjęcia pilnych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Żoliborza Przemysłowego
2016-09-16 …interpelację w sprawie konieczności podjęcia pilnych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Żoliborza Przemysłowego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
7.
Piotr Guział
Odbudowa skateparku przy Kopie Cwila
2015-05-07 …interpelacja Dotyczy odbudowy skateparku przy Kopie Cwila 2015-05-07 Odbudowa skateparku przy Kopie Cwila sport zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
8.
Dariusz Figura
Interpretacja zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Młociny — część II b"
2016-03-10 …b" 2016-03-10 Interpretacja zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Młociny - część II b" zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
9.
Michał Czaykowski
Wymiana nawierzchni dawnego placu zabaw przy ul. Włościańskiej 18 i 18a
2015-06-25 …i 18a 2015-06-25 Wymiana nawierzchni dawnego placu zabaw przy ul. Włościańskiej 18 i 18a zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
10.
Michał Czaykowski
Klub sportowy "Skra"
2015-08-10 …zapytanie Dotyczy klubu sportowego "Skra" 2015-08-10 Klub sportowy "Skra" sport zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników