Wyniki wyszukiwania dla tagu: zwierzęta

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1319 — zmiana statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” w Warszawie …zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” w Warszawie zmiana statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” w Warszawie zwierzęta
zwierzęta
2. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1096 — przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku …w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w […] roku zwierzęta
zwierzęta
3. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 477 — zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą ,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” …zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą ,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą ,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierzątzwierzęta
zwierzęta
4. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1280 — zmiana statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie …jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zwierzęta
środowisko zwierzęta
5. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 372 — zaopiniowanie wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt …w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt zaopiniowanie wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt zwierzęta
zwierzęta
6. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 61 — przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku …w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w […] roku zwierzęta
zwierzęta
7. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 595 — przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2016 roku …w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2016 roku przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w […] roku zwierzęta
zwierzęta
8. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1137 — zaopiniowanie wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt …zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt zaopiniowanie wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
9. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1320 — wyrażenie zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę porozumienia międzygminnego z Gminą Piaseczno na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie …publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie wyrażenie zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę porozumienia międzygminnego z Gminą Piaseczno na realizację zadania […] publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zwierzęta
współpraca regionalna zwierzęta
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 22 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Michał Czaykowski
Adopcja zwierząt przebywających w schroniskach
2015-08-10 …zapytanie Dotyczy adopcji zwierząt przebywających w schroniskach 2015-08-10 Adopcja zwierząt przebywających w schroniskach zwierzęta
2.
Oskar Hejka
Zarządzenie nr 51/2016 Prezydenta Miasta w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do m.st. Warszawy objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt
2016-03-01 …Prezydenta Miasta w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do m.st. Warszawy objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt 2016-03-01 Zarządzenie nr 51/2016 Prezydenta Miasta w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do m.st […] Warszawy objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt zwierzęta
3.
Aleksandra Gajewska
Utworzenie parku dla psów na Białołęce
2015-08-27 …na Białołęce 2015-08-27 Utworzenie parku dla psów na Białołęce tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne zwierzęta
4.
Michał Czaykowski
Zapewnienie zwierzętom dostępu do wody podczas upałów
2016-06-16 …interpelacja Dotyczy zapewnienia zwierzętom dostępu do wody podczas upałów 2016-06-16 Zapewnienie zwierzętom dostępu do wody podczas upałów zwierzęta
5.
Michał Czaykowski
Populacja kotów w Warszawie
2015-12-10 …zapytanie Dotyczy populacji kotów w Warszawie 2015-12-10 Populacja kotów w Warszawie zwierzęta
6.
Aleksandra Gajewska, Jarosław Szostakowski
Poprawienie warunków życia zwierząt bezdomnych podczas upałów
2015-08-10 …interpelacja Dotyczy poprawienia warunków życia zwierząt bezdomnych podczas upałów 2015-08-10 Poprawienie warunków życia zwierząt bezdomnych podczas upałów zwierzęta
7.
Aleksandra Gajewska
Weryfikacja stosowania na terenie Dzielnicy Białołęka Zarządzenia nr 51/2016 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zakazu organizowania objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt
2016-02-18 …Dzielnicy Białołęka Zarządzenia nr 51/2016 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zakazu organizowania objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt 2016-02-18 Weryfikacja stosowania na terenie Dzielnicy Białołęka Zarządzenia nr 51/2016 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie […] zakazu organizowania objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt zwierzęta
8.
Michał Czaykowski
Możliwość organizacji ogólnowarszawskiego Dnia Kota z okazji Międzynarodowego Dnia Kota (17 lutego)
2015-05-28 …lutego) 2015-05-28 Możliwość organizacji ogólnowarszawskiego Dnia Kota z okazji Międzynarodowego Dnia Kota (17 lutego) zwierzęta
9.
Piotr Mazurek
Dotyczy torebek biodegradowalnych na odchody zwierząt domowych użytkujących tereny przeznaczone do wspólnego użytku
2016-11-23 …interpelacja Dotyczy torebek biodegradowalnych na odchody zwierząt domowych użytkujących tereny przeznaczone do wspólnego użytku…
10.
Michał Czaykowski
Liczba karmicieli kotów w poszczególnych dzielnicach
2016-12-15 …zapytanie Dotyczy liczby karmicieli kotów w poszczególnych dzielnicach 2016-12-15 Liczba karmicieli kotów w poszczególnych dzielnicach zwierzęta
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników