Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Tematy prac komisji: - porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa - opiniowanie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego - funkcjonowanie taksówek - wnioski o odwołanie ławników

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-05-30 Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa w rejonie Jeziorka Czerniakowskíego
2017-05-09 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie plaży nad Jeziorkiem Czerniakowskim — druk 1348 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletnie] Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017 — 2045 — druk 1345 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st Warszawy na 2017 r. — druk 1346 5. Zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. 6. Przyjęcie protokołów nr 34/17 i nr 35/17 z dn. 06 kwietnia 2017 r. 7. Sprawy różne
2017-04-06
9:30
1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2017 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjne] — druk 1307 3. Przyjęcie protokołu Komisji nr 33/17 z dn. 14 marca 2017 r. 4. Sprawy różne
2017-04-06 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2017 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej — druk 1329
2017-03-14 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 31 2 dnia 9.02.2017 r. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie przystąpienia m.st. Warszawy do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa — druk nr 1296 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2017-02-09 Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 1212
2017-02-01 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy przy ul. Polnej 1 2. Przyjęcie protokołu nr 30/17 z dn. 09 stycznia 2017 r
2017-01-09
16:30
1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016 — 2045 - druk 1098 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 r. — druk 1099 4. Przyjęcie protokołu nr 28/16 z dn. 6 grudnia 2016 r. 5. Sprawy różne
2017-01-09
17:00
1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Informacja na temat bezpieczeństwa obiektu sportowego przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie 3. Sprawy różne
2016-12-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016 — 2045 - druk 1098 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 r. — druk 1099 4. Przyjęcie protokołu nr 28/16 z dn. 6 grudnia 2016 r. 5. Sprawy różne
2016-12-06 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016- druk 1115 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletnie] Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na 2017 r. — druk 1050 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. — druk 1051 5. Przyjęcie protokołów nr 26/16 z dn. 15 listopada 2016 r. i 27/16 z dn. 17 listopada 2016 r. 6. Sprawy różne
2016-11-17 1/ Przyjęcie porządku posiedzenia; 2/ Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalania wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2017 r. — druk 1048 3/ Przyjęcie protokołu nr 25/16 z dn. 20 października 2016 r. 4/ Sprawy różne
2016-11-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016 — 2045 - druk 1013 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 r. — druk nr 1014 4. Przyjecie protokołów: nr 23 z dn. 23 sierpnia 2016 r. i nr 24/16 z dn. 22 września 2016 r. 5. Sprawy różne
2016-10-20 1 _ Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016 — 2045 — druk 1013 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 r. — druk nr 1014 4. Przyjęcie protokołów: nr 23 z dn. 23 sierpnia 2016 r. i nr 24/16 z dn. 22 września 2016 r. 5. Sprawy różne
2016-09-22 1. Informacja na temat bezpieczeństwa zgromadzeń publicznych po nowelizacji ustawy "Prawo o zgromadzeniach" 2. Sprawy różne
2016-08-23 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia petycji Pani B[zamazane] L[zamazane] 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 921 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 922 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 923 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 924 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 925 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 926 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 927 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 955 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie m.st. Warszawy 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian budżecie m.st. Warszawy na 2016 r. — druk nr 94 13. Przyjęcie protokołu nr 22/16 z dn. 16 czerwca 2016 r. 14. Sprawy różne
2016-06-16 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w - Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016 — 2042 — druk nr 830 - budżecie m.st. Warszawy na 2016 r. — druk nr 831 3. Przyjęcie protokołu nr 21/16 z dn. 12 maja 2016 r. 4. Sprawy różne
2016-05-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie plaży nad Jeziorkiem Czerniakowskim — druk 786 3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 — druk 782, budżecie m.st. Warszawy na 2016 r. — druk 783 4. Przyjęcie protokołu nr 20/16 z dn. 19 kwietnia 2016 r. 5. Sprawy różne
2016-04-19 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Informacja dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego w sprawie petycji p. B[zamazane] L[zamazane] z dn. 4 marca 2016 r. 3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 755 5. Przyjęcie protokołu nr 19/16 z dn. 15 marca 2016 r. 6. Sprawy różne
2016-03-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja w sprawie petycji w sprawie przywrócenia zasad dotyczących przyznawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych sprzed wejścia w życie uchwał Radym.st. Warszawy: nr XIII/251/2015 i nr XIII/252/2015. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 — 2042 — druk 691 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy — druk 692 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie uchwalenia programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016 — 2021 p.n. ,,Bezpieczna Warszawa" — druk 706 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych — druk 707 7. Przyjęcie protokołu nr 18/16 z dn. 23 i 25 lutego 2016 r. 8. Sprawy różne
2016-02-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 654 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 656 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 655 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 r. i sprawozdania z działalności Komisji w 2015 r. 6. Przyjęcie protokołu nr 17/16 z dn. 11 stycznia 2016 r. 7. Sprawy różne
2016-02-23 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 654 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 656 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 655 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 r. i sprawozdania z działalności Komisji w 2015 r. 6. Przyjęcie protokołu nr 17/16 z dn. 11 stycznia 2016 r. 7. Sprawy różne
2016-01-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2016 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej — druk 613 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2016 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej — druk 614 4. Przyjęcie protokołu nr 16/15 z dn. 08 grudnia 2015 r. 5. Sprawy różne
2015-12-08 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016 — 2042 -druk 569 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 r. — druk 570 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w 2015 r. — druk 572 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy — druk 595 6. Informacja na temat systemu powiadamiania mieszkańców m.st. Warszawy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa. 7. Przyjęcie protokołu nr 15/15 z dn. 24 listopada 2015 r. 8. Sprawy różne
2015-11-24 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016 — 2042 — druk 502 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. — druk 503 4. Przyjęcie protokołu nr 14/15 z dn. 03 listopada 2015 r. 5. Sprawy różne
2015-11-03 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 526 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 527 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- druk 528 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 529 6. Informacja dotycząca projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 414 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 — 2042 — druk 498 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. — druk 499 9. Przyjęcie protokołu nr 13/15 z dn. 20 października 2015 r. 10. Sprawy różne
2015-10-20 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem i wyposażeniem Laboratorium Kryminalistycznego 2. Przyjęcie protokołu nr 11/15 z dn. 15 września 2015 r. 3. Sprawy różne i wolne wnioski
2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 — 2042 — druk 412 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. — druk 413 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- druk 414 5. Przyjęcie protokołu nr 10/15 z dn. 23 czerwca 2015 r. 6. Sprawy różne
2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-06-23 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk 303 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. — druk 304 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych — druk 301 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży — druk 309 6. Przyjęcie protokołu nr 9/15 z dn. 19 maja 2015 r. 7. Sprawy różne
2015-05-19 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat funkcjonowania na terenie m.st. Warszawy całodobowych sklepów alkoholowych z uwzględnieniem przestrzegania prawa o wychowaniu w trzeźwości. 3. Wizytacja szkoleniowej bazy Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 4. Przyjęcie protokołu nr 8/15 z dn. 7 maja 2015 r. 5. Sprawy różne i wolne wnioski
2015-05-07 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody lokalizacji kasyna gry — druk 231 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk 239 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. — druk 240 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 r. 6. Przyjęcie protokołu nr 7/15 z dn. 17 marca 2015 r. 7. Sprawy różne
2015-03-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dn. 27 października 2014 r. 3. Przyjęcie protokołu nr 6/15 z dn. 12 marca 2015 r. 4. Sprawy różne
2015-03-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 — 2042 — druk 136 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk 137 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej — druk 138 5. Przyjęcie protokołu nr 4/15 z dn. 3 lutego i nr 5/15 z dn. 12 lutego 2015 r. 6. Sprawy rożne
2015-02-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę — druk nr 105 3. Przyjęcie protokołów. — protokół nr 3 z dn. 7 stycznia 2015 oraz protokół nr 4 z dn. 14 stycznia 2015 r. 4. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-02-03 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Przyjęcie protokołów: nr 1/14 z dn. 16 grudnia 2014 r., nr 2/15 i 3/15 z dn. 15 stycznia 2015 r. 3. Sprawy rożne 4. Zapoznanie z się z funkcjonowaniem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzani Kryzysowego. 5. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Straży Miejskiej m.st. Warszawy
2015-01-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 — 2042 — druk 2691 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. — druk 2692 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 25 5. Sprawy organizacyjne komisji 6. Sprawy różne i wolne wnioski
2014-12-16 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 — 2042 — druk 2691 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. — druk 2692 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry — druk 25 5. Sprawy organizacyjne komisji 6. Sprawy różne i wolne wnioski
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Budżetu i Finansów

Tematy prac komisji: - opiniowanie projektu budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej m.st. Warszawy, - opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat - proponowanie wysokości sumy, do której Prezydent m.st. Warszawy może samodzielnie zaciągać zobowiązania - opiniowanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-06-21 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Omówienie petycji nr 29/2017 Stowarzyszenia interesu Społecznego „WIECZYSTE" z dnia 21 kwietnia 2017 r. — kontynuacja 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletnie] Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1431 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m. st. Warszawy na 2017 rok — druk nr 1432 5. Przyjęcie protokołu nr 48 z dnia 24 maja 2017 r. 6. Sprawy różne, wolne wnioski
2017-05-24 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty — druk nr 1209 (ul. W. Broniewskiego) 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty — druk nr 1372 (al. Solidarności) 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty — druk nr 1373 (ul. Łomżyńska) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty — druk nr 1397 (ul. Świętojańska) 6. Przyjęcie protokołu nr 47 z dnia 10 maja 2017 r. 7. Sprawy różne, wolne wnioski
2017-05-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 rok (w zakresie dochodów) 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1345 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1346 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku — druk nr 1360 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej — druk nr 1337 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty (Kirasjerów 4a) — druk nr 1341 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty (Al. Zjednoczenia 15) - druk nr 1342 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty (J. Olbrachta 15B) — druk nr 1343 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej- druk nr 1357 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso — druk nr 1336 12. Omówienie petycji nr 29/2017 Stowarzyszenia interesu Społecznego ,,WIECZYSTE" z dnia 21 kwietnia 2017 r. 13. Przyjęcie protokołu nr 46 z dnia 5 kwietnia 2017 r. 14. Sprawy różne, wolne wnioski
2017-04-05 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty — druk nr 1309 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie — druk nr 1314 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie — druk nr 1323 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2017 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia W służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej — druk nr 1307 6. Przyjęcie protokołu nr 44 z dnia 15 marca 2017 r. oraz protokołu nr 45 z dnia 16 marca 2017 r. 7. Sprawy różne, wolne wnioski
2017-03-16 Omówienie autopoprawki nr 3 do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1251 oraz projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017- druk nr 1252
2017-03-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1251 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017- druk nr 1252 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonífikaty — druk nr 1262 (ul. Wiktorska) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty — druk nr 1263 (ul. Bieniewicka) 6. Przyjęcie protokołu nr 43 z dnia 8 lutego 2017 r. 7. Sprawy różne, wolne wnioski
2017-02-08 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty — druk nr 1207 (ul. Wiktorska) 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty — druk nr 1208 (ul. B. Podczaszyńskiego) 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty - (ul. W.Broniewskiego) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty — druk nr 1210 (ul. Szlenkierów) 6. Przyjęcie protokołu nr 42 z dnia 18 stycznia 2017 r 7. Przejęcie sprawozdania za 2016 rok 8. Przyjęcie planu pracy na 2017 rok 9. Sprawy różne, wolne wnioski
2017-01-18 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się 0 wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej - druk nr 1184 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty — druk nr 1179 (ul. Malczewskiego) 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy działające W zakresie sportu, turystyki i wypoczynku w ramach Warszawskiego Programu „Lato/Zima W Mieście" — druk nr 1177 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego W Warszawie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Warszawskiego Programu „Lato/Zima W Mieście” — druk nr 1178 6. Przyjęcie protokołu nr 39 z dnia 7 grudnia 2016 r., protokołu nr 40 z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz protokołu nr 41 z dnia 15 grudnia 2016 r 7. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-12-15 Doprecyzowanie zapisów zawartych w poprawkach przyjętych przez Komisję Budżetu i Finansów w dniu 14 grudnia 2016 r.
2016-12-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty — druk nr 1106 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności m.st. Warszawy przypadających od Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej za lata 1998-2002 — druk nr 1102 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej — druk nr 1103 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu miasta stołecznego Warszawy samorządowym zakładom budżetowym środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług — druk nr 1130 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2016- 2045 — druk nr 1098 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 1099 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletnie] Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1050 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1051 10. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-12-07 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” przy ul. Z. Nałkowskiej 11 w Warszawie — druk nr 1061 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 — druk nr 1115 4. Kontynuacja prac nad projektem budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok 5. Przyjęcie protokołu nr 37 z dnia 16 listopada 2016 r. oraz protokołu nr 38 z dnia 23 listopada 2016 r. 6. Sprawy różne, wolne wnioski.
2016-11-23 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Omówienie wydatków majątkowych: ogólnomiejskich i dzielnicowych na 2017 rok i lata dalsze 3. Omówienie wydatków edukacyjnych na 2017 rok i lata dalsze 4. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-11-16 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 - druk nr 1053 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA na rok 2017 — druk nr 1058 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania - druk nr 1059 5. Omówienie projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok 6. Przyjęcie protokołu nr 36 z dnia 19 października 2016 r 7. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-10-19 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej — druk nr 1035 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków — druk nr 1041 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 1013 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 rok — druk nr 1014 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok — druk nr 1033 7. Przyjęcie protokołu nr 34 z dnia 24 sierpnia 2016 r. oraz protokołu nr 35 z dnia 25 sierpnia 2016 r. 8. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-08-25 1. Zaopiniowanie autopoprawki nr 3 do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 947 2. Zaopiniowanie autopoprawki nr 3 do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 rok — druk nr 948 C
2016-08-24 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 947 3. Zaopiniowanie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 rok — druk nr 948 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej — druk nr 929 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty (ul. Białobrzeska) — druk nr 938 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zażądania zwrotu bonifikaty (ul. Swarzewska) — druk nr 939 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zażądania zwrotu bonifikaty (ul. Kasprowicza) 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie — druk nr 952 9. Zaopiniowanie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie — druk nr 971 11. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-07-07 Zaopiniować projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 rok — druk nr 908
2016-06-16 Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok obrotowy 2015 — druk nr 845
2016-06-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej — druk nr 790 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok (w zakresie dochodów) 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 782 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 783 6. Przyjęcie protokołu nr 29 z dnia 21 kwietnia 2016 r. 7. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-05-11 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej — druk nr 790 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok (w zakresie dochodów) 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 782 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 783 6. Przyjęcie protokołu nr 29 z dnia 21 kwietnia 2016 r. 7. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-04-21 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2016 — druk nr 733 3. Przyjęcie protokołu nr 28 z dnia 16 marca 2016 r. 4. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-03-16 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej — druk nr 697 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2016 r. ,,Programu obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, osoby o specjalnych potrzebach oraz uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego" — druk nr 701 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2042 — druk nr 691 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 692 6. Przyjęcie protokołu nr 26 z dnia 28 stycznia 2016 r. oraz protokołu nr 27 z dnia 25 lutego 2016 r. 7. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-02-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym - druk nr 678 3. Przyjęcie protokołu nr 24 z dnia 13 stycznia 2016 r. oraz protokołu nr 25 z dnia 14 stycznia 2016 r. 4. Przyjęcie sprawozdania za rok 2015. 5. Przyjęcie planu pracy na rok 2016. 6. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-01-28 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów" bonifikaty od pierwszej opiaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicach: Arctowskiego, Makowskiego, Cybisa i Okaryny — druk nr 607 3. Przyjęcie protokołu nr 24 z dnia 13 stycznia 2016 r. oraz protokołu nr 25 z dnia 14 stycznia 2016 r. 4. Przyjęcie sprawozdania za rok 2015. 5. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-01-14 I czytanie projektu uchwały z druku nr 607 oraz przedstawienie treść poprawki zaproponowaną przez Biuro Prawne.
2016-01-13 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów" bonifikaty od pierwszej opiaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicach: Arctowskiego, Makowskiego, Cybisa i Okaryny — druk nr 607 3. Przyjęcie protokołu nr 22 z dnia 2 grudnia 2015 r. oraz protokołu nr 23 z dnia 9 grudnia 2015 r. 4. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-12-09 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy — druk nr 590 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej -druk nr 591 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok -druk nr 592 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych — druk nr 593 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 569 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 570 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015- druk nr 572 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 502 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 503 11. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-12-02 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Przyjęcie protokołu nr 18 z dnia 4 listopada 2015 r. oraz protokołu nr 19 z dnia 5 listopada 2015 r. 3. Kontynuacja prac nad projektem budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok (edukacja, budownictwo komunalne, inwestycje) 4. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-11-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opiat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016 — druk nr 555 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty-druk nr 114 (ul. Różana) 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty- druk nr 115 (ul Ostrobramska) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty- druk nr 116 (ul. Smoleńska) 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty — druk nr 117 ( ul. Racławicka) 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty-druk nr 118 (ul. Bagno) 8. Omówienie wydatków majątkowych: ogólnomiejskich i dzielnicowych na rok 2016 i lata dalsze. 9. Przyjęcie protokołu nr 18 z dnia 4 listopada 2015 r. oraz protokołu nr 19 z dnia 5 listopada 2015 r. 10. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-11-18 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Omówienie projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok 3. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-11-05 Zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 499 wraz z autopoprawką nr 1 -druk nr 499 A
2015-11-04 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej — druk nr 497 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 498 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 499 5. Przyjęcie protokołu nr 17 z dnia 14 października 2015. 6. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-10-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opiaty targowej — druk nr 469 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok — druk nr 495 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok- druk nr 471 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych — druk nr 472 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o lasach — druk nr 473 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o gruntach — druk nr 474 8. Przyjęcie protokołu nr 16 z dnia 16 września 2015. 9. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-09-16 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 412 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 413 4. Przyjęcie protokołu nr 15 z dnia 27 sierpnia 2015. 5. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-08-27 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym — druk nr 392 3. Przyjęcie protokołu nr 13 z dnia 24 czerwca oraz protokołu nr 14 z dnia 8/9 lipca. 4. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-07-08 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały Nr L/1439/2013 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenia na raty spłaty należności m.st. Warszawy przypadających od Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie ul. Foksal 3/5, z tytułu opiat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej za lata 1998-2002 — druk nr 355 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenia na raty spłaty należności o charakterze cywilnoprawnym przysługujących m.st. Warszawie od Stowarzyszenia Kupców Grochowa z siedzibą w Warszawie (04-080) przy ul. Męcińskiej 30, z tytułu dzierżawy oraz bezumownego zajmowania gruntu położonego przy ul. Grochowskiej 207 w Warszawie — druk nr 356 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok obrotowy 2014 - druk nr 336 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji na remonty podmiotom leczniczym — druk nr 337 6. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-06-24 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opiat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej — druk nr 280 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 -druk nr 303 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok- druk nr 304 5. Przyjęcie protokołu nr 12 z dn. 28 maja 2015 r. 6. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-05-28 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej — druk nr 258 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Stołeczne Centrum Opiekuńczo — Lecznicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym -druk nr 259 4. Przyjęcie protokołu nr 10 z dn. 6 maja 2015 r. oraz protokołu nr 11 z dn. 13 maja 2015 r. 5. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-05-13 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2014 rok (w zakresie dochodów). 3. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-05-06 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 239 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 240 4. Przyjęcie protokołu nr 9 z dnia 15 kwietnia 2015 r. 5. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-04-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu użytkowego (lu 4) położonego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 126A — druk nr 217 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie samorządowemu zakładowi budżetowemu m.st. Warszawy pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości — druk nr 215 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej — druk nr 218 5. Przyjęcie protokołu nr 8 z dnia 26 marca 2015 r. 6. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-03-26 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2015 — druk nr 201 3. Przyjęcie protokołu nr 7 z dnia 11 marca 2015 r. 4. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-03-11 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 136 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok-druk nr 137 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej — druk nr 152 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej — druk nr 138 6. Przyjęcie protokołu nr 6 z dnia 25 lutego 2015 r. 7. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-02-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu uczestników 45. Rajdu Arsenał środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie — druk nr 135 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej — druk nr 128 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty — druk nr 114 (ul. Różana) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty — druk nr 115 (ul Ostrobramska) 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty — druk nr 116 (ul. Smoleńska) 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty — druk nr 117 ( ul. Racławicka) 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty- druk nr 118 (ul.Bagno) 9. Przyjęcie protokołu nr 5 z dnia 12 lutego 2015 r. 10. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-02-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę — druk nr 105 3. Przyjęcie protokołów. — protokół nr 3 z dn. 7 stycznia 2015 oraz protokół nr 4 z dn. 14 stycznia 2015 r. 4. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-01-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus na rok 2015 — druk nr 82 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 2691 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok- druk nr 2692 5. Przyjęcie protokołów. 6. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-01-07 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo na rok 2015 — druk nr 54 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście na rok 2015 — druk nr 55 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej- druk nr 69 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej- druk nr 70 6. Kontynuacja prac nad projektem budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.: - wnioski komisji merytorycznych - wnioski dzielnic 7. Przyjęcie protokołu nr 1 8. Sprawy różne, wolne wnioski
2014-12-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015 — 2042 — druk nr 2691 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 — druk nr 29 + autopoprawka- druk nr 29A 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy — druk nr 50 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy — druk nr 47 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji na rok 2015 — druk nr 28 7. Sprawy różne, wolne wnioski
2014-12-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 2692 3. Ustalenie harmonogramu prac nad projektem budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. 4. Sprawy różne, wolne wnioski
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego

Tematy prac komisji: -rozpatrywanie wniosków oraz opiniowanie projektów uchwał w sprawie nadawania nazw obiektom miejskim w m.st. Warszawie -opiniowanie wniosków w sprawach herbu gminy

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-06-22 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy — druk nr 1423 (Bulwar gen. George'a Smitha Pattona) 3. Sprawy różne
2017-06-07 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy — druk nr 1406 (Skwer Maryny Falskiej) 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy — druk nr 1408 (ul. ks. Romana lndrzejczyka) 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy — druk nr 1423 (Bulwar gen. George'a Smitha Pattona) 5. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z 10.05.2017 r. 6. Przyjęcie protokołu nr 41/17 z posiedzenia komisji z 25.05.2017 r. 7. Sprawy różne
2017-05-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 1359 (Las Ireny Jarockiej) 3. Przyjęcie protokołu nr 40/17 z posiedzenia komisji z 10.05.2017 r. 4. Sprawy różne
2017-05-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy — druk nr 1308 (Pasaż Krzysztofa Kolbergera) 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 1339 (ul. Sygnetowa) 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 1340 (ul. Daniszewska) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy — druk nr 1349 (Zaułek Marii i Aleksandra Żabczyńskich). 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy — druk nr 1350 (ul. Matuszewska) 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy — druk nr 1351 (Rondo Wąskotorówki) 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy — druk nr 1352 (ul. Dźwińska) 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy — druk nr 1353 (ul. Hafciarska) 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 1358 (ul. Pieskowa Skała) 11.Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z 8.03.2017 r. i 12.04.2017 r. 12. Przyjęcie protokołu nr 39/17 z posiedzenia komisji z 15.03.2017 r 13. Sprawy różne
2017-03-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy — druk nr 1234 (dot. ul. Kamedulskiej) 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy — druk nr 1235 (ul. Batalionu AK ,,Włochy") 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 1236 (ul. Sadkowska) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy — druk nr 1237 (dot. ul. Podhalańskiej) 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy — druk nr 1243 (Rondo Kazimierza Granzowa) 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy — druk nr 1244 (ul. Pamiętna) 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany, nadania i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy — druk nr 1245 (ul. Jerzego Ficowskiego, ul. Elbląska) 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy — druk nr 1246 (ul. Zatylna) 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy — druk nr 1247 (ul. Przewozowa) 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy — druk nr 1248 (ul. Pohulanka) 12. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy — druk nr 1249 (ul. Skrót) 13. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy — druk nr 1259 (ul. Odmienna) 14. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z 8.02.2017 r. 15. Przyjęcie protokołu nr 38/17 z posiedzenia komisji z 8.02.2017 r. 16. Sprawy różne
2017-02-08 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z 18.01.2017 r. 3. Przyjęcie protokołu nr 37/17 2 posiedzenia komisji z 18.01.2017 r. 4. Sprawy różne
2017-01-18 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Sprawy różne. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy — druk nr 1141 (Bulwar Zbigniewa Religi). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy — druk nr 1142 (Rondo Roberta Schumana) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy skrzyżowania ulic w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 1164 (Rondo Ligi Morskiej i Rzecznej) 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 1167 (ul. Podkładowa) 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy — druk nr 1168 (Aleja ks. Janusza Stanisława Pasierba) 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy — druk nr 1186 (ul. Jana Pohoskiego) 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy — druk nr 1195 (Skwer Wasyla Stusa) 10. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z 14.12.2016 r. 11.Przyjęcie protokołu nr 35/16 z posiedzenia komisji z 14.12.2016 r. i nr 36/16 z 15.12.2016 r. 12. Sprawy różne
2016-12-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy — druk nr 1150 (Rondo Legii Warszawa) 3. Sprawy różne
2016-12-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy — druk nr 1086 (dot. Placu UNICEF). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy — druk nr 1087 (dot. ul. Zapustnej, ul. Tynkarskiej, ul. Legnickiej). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 1094 (ul. Pszczółki Mai). 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy — druk nr 1095 (dot. ul. Oficerskiej) 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy — druk nr 1096 (ul. Stefana Korbońskiego) 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 1118 (ul. Ogrody Przyjaciół) 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy — druk nr 1119 (ul. Mocna) 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy — druk nr 1120 (ul. Pontonierów) 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy — druk nr 1121 (ul. Dymkowska) 11. Przyjęcie protokołu nr 34/16 z posiedzenia komisji z 29.11.2016 r. 12. Sprawy różne
2016-11-29 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z 9.11.2016 r. 3. Przyjęcie protokołu nr 32/16 z posiedzenia komisji z 16.11.2016 r., 33/16 z 17.11.2016 r. 4. Sprawy różne
2016-11-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 1083 (Kładka Żerańska). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy — druk nr 931 (Rondo Zegarmistrza Gałeckiego). 4. Sprawy różne.
2016-11-16 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy — druk nr 999 (Skwer Jolanty Brzeskiej). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 1063 (ul. Koziołka). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy — druk nr 1064 (Skwer Bolesława Dubickiego). 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 1065 (ul. Podolszyńska). 6. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z 5.10.2016 r. i 12.10.2016 r. 7. Przyjęcie protokołu nr 31/16 z posiedzenia komisji z 19.10.2016 r. 8. Sprawy różne
2016-10-19 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy — druk nr 1016 (Skwer Władysława Bartoszewskiego) 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 1019 (ul. Przy Kanale) 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy — druk nr 1020 (ul. Wiktoryn) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 1021 (dot. ul. Wypoczynkowej) 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 1022 (dot. ul. Wałuszewskiej) 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 1024 (ul. Bohaterów, ul. Czołowa) 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 1025 (ul. Skarbka z Gór) 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 1026 (ul. Klasyków) 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 1027 (ul. Tajemna) 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 1028 (ul. Szynowa) 12. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy — druk nr 1015 (Skwer Ronalda Reagana) 13. Zaopiniowanie spraw ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z 14.09.2016 r. 14. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu m.st. Warszawy. 15. Przyjęcie protokołu nr 29/16 z posiedzenia komisji z 21.09.2016 r. i 30/16 z 22.09.2016 r. 16. Sprawy różne
2016-09-22 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu m.st. Warszawy 3. Sprawy różne
2016-09-21 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu m.st. Warszawy 3. Przyjęcie protokołu nr 28/16 z posiedzenia komisji z 14.09.2016 r. 4. Sprawy różne
2016-09-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z 13.07.2016 r. 3. Przyjęcie protokołu nr 26/16 z posiedzenia komisji z 24.08.2016 r. 4. Sprawy różne
2016-08-24 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy — druk nr 865 (ul. Hefajstosa). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy — druk nr 866 (ul. Cienka, ul. Rokokowa). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy — druk nr 867 (dot. ul. Tarczowej). 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 868 (ul. Szafrańców) 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy — druk nr 869 (ul. Rzeczna). 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy — druk nr 870 (ul. Świętej Rodziny). 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy — druk nr 871 (ul. Attykowa). 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy- druk nr 918 (ul. Zdzisława Krasnodębskiego). 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy — druk nr 919 (ul. Tania). 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy — druk nr 920 (Aleja gen. Marii Wittek). 12. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy — druk nr 930 (Aleja Harcerzy Rzeczypospolitej). 13. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 932 (Rondo Geografów). 14. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy — druk nr 941 (ul. Poczty Gdańskiej) . 15. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy — druk nr 942 (ul. Ulrychowska, ul. Traktorzystki). 16. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 943 (Rondo Jana Webera). 17. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 944 (ul. Złoty Potok). 18. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy — druk nr 945 (ul. Chrzanowska). 19. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nazwy ulicy w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy — druk nr 788 (ul. Juliana Konstantego Ordona). 20. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z 8.06.2016r. 21. Przyjęcie protokołu nr 23/16 z posiedzenia komisji z 15.06.2016 r. nr 24//16 z 16.06.2016 r. i 25/16 z 7.07.2016r. 22. Sprawy różne
2016-07-07 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy — druk nr 902 (Skwer Martina Luthera Kinga). 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy — druk nr 912 (Skwer Francois Mitterranda). 4. Sprawy różne
2016-06-16 Zaopiniowanie wniosku radnych Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania imienia Francois Mitterranda skwerowi u zbiegu ul. Pięknej i ul. Wiejskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
2016-06-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 817 (Rondo Bratanków). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w dzielnicach Włochy m.st. Warszawy i Bemowo m.st. Warszawy — druk nr 818 (Aleja 4 Czerwca 1989 r.). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 819 (Rondo Budowniczych Ursynowa) wraz z autopoprawką — druk nr 819A. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 820 (ul. Jurajska). 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 821 (ul. Przejezdna). 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy — druk nr 822 (Aleja ks. Janusza Pasierba). 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 823 (dot. ul. Kościeszów). 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy — druk nr 855 (Rondo Ryszarda Kaczorowskiego). 10. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z 11.05 .2016 r. 11. Przyjęcie protokołu nr 22/16 z posiedzenia komisji z 11.05.2016 r. 12. Sprawy różne
2016-05-11 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu m.st. Warszawy. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 767 (Aleja płk. Ryszarda Kuklińskiego). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 768 (ul. Ogniskowa). 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy- druk nr 769 (ul. Borsucza). 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy — druk nr 770 (Aleja Obrońców Warszawy). 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy — druk nr 771 (ul. Lekka). 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy- druk nr 789 (ul. Gawronia). 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy — druk nr 791 (ul. Pilawska). 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy — druk nr 798 (ul. Lazurowa). 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia parku miejskiego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 803 (dot. Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK). 12. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy — druk nr 806 (Rondo Kamili Skolimowskiej). 13. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z 13.04.2016 r. 14. Przyjęcie protokołu nr 21/16 z posiedzenia komisji z 20.04.2016 r. 15. Sprawy różne
2016-04-20 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Sprawy różne. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy- druk nr 719 (ul. Chodzonego). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy — druk nr 731 (dot. ul. Handlowej i ul. Fragment). 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 732 (dot. ul. Turoszowskiej). 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 735 (ul. Kabacki Zakątek). 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy — druk nr 739 (dot. ul. Domaniewskiej, ul. Bukowińskiej). 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy- druk nr 740 (ul. Herbu Janina). 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy- druk nr 746 (ul. Dyniowa). 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy- druk nr 747 (ul. gen. Ludomiła Rayskiego). 11. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z 9.03.2016 r. 12. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu m.st. Warszawy. 13. Przyjęcie protokołu nr 20/16 z posiedzenia komisji z 16.03.2016 r.
2016-03-16 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawienadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy — druk nr 698 (ul. Przedmiejska). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy — druk nr 699 (ul. Aleksandra Prystora). 4. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z 10.02.2016 r. 5. Zaopiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu m.st. Warszawy. 6. Przyjęcie protokołu nr 19/16 z posiedzenia komisji z dnia 24.02.2016 r. 7. Sprawy różne
2016-02-24 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 657 (ul. gen. Milana Śtefimika). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy — druk nr 658 (ul. Stanisława Mikkego). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy- druk nr 659 (dot. ul. Libawskiej). 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy — druk nr 660 (Skwer Psa Fafika). 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 661 (ul. Gawota). 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 662 (ul. Salsy). 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 663 (ul. Tyrolska). 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 664 (ul. Gromowładna). 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 668 (ul. Piruet). 11. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z 27.01.2016 r. 12. Zaopiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu m.st. Warszawy. 13. Przyjęcie protokołu nr 17/16 z dnia 13.01.2016 r. i 18/16228.01.2016 r. 14. Sprawy różne
2016-01-28 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 623 (ul. Konik Polny). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 624 (ul. Jesiennych Liści). 4. Sprawy różne
2016-01-13 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu m.st. Warszawy. 3. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z dnia 9.12.2015 r. 4. Przyjęcie protokołu nr 16/15 z dnia 9.12.2015 r. 5. Sprawy różne
2015-12-09 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 564 (ul. Czystej Wody). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy — druk nr 565 (ul. Patriotów). 4. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z dnia 18.11.2015 r. 5. Przyjęcie protokołu nr 15/15 z 25.11.2015 r. 6. Sprawy różne
2015-11-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy — druk nr 547 (ul. Raoula Wallenberga). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy — druk nr 548 (ul. Strużańska). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy — druk nr 549 (dot. ul. Klinowej, ul. Kurzawskiej). 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy — druk nr 550 (dot. ul. Wykusz, ul. Janka Muzykanta). 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy — druk nr 551 (dot. ul. Sworzniowej, ul. Żniwnej). 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazw niektórych ulic w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy — druk nr 552 (dot. ul. Foliałowej, ul. Andrzeja Struga). 8. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z dnia 14.10.2015 r. 9. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu m.st. Warszawy. 10. Przyjęcie protokołu nr 13/15 z posiedzenia komisji z dnia 14.10.2015 r. i 14/15 z 4.11.2015 r. 11. Sprawy różne
2015-11-04 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wiochy m.st. Warszawy — druk nr 534 (ul. Rakowska). 3. Sprawy różne
2015-10-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 447 (ul. Polskie Drogi). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany, nadania i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 448 (ul. Gminna). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 449 (ul. Ziemska). 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy — druk nr 491 (ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego). 6. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z dnia 9.09.2015 r. i 23.09.2015 r. 7. Zaopiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu m.st. Warszawy. 8. Przyjęcie protokołu nr 12/15 z posiedzenia komisji z dnia 16.09.2015 r. 9. Sprawy różne
2015-09-16 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazw niektórych ulic w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy — druk nr 415 (dot. ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, ul. Andrzeja Szomańskiego). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy- druk nr 416 (ul. Słupska). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazw niektórych ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy druk nr 417 (dot. ul. Kądziołeczki). 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 418 (ul. Kinetyczna). 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 419 (ul. Gawota). 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 420 (ul. Fokstrota). 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy — druk nr 425 (ul. Czerwonej Jarzębiny). 9. Przyjęcie protokołu nr 11/15 z posiedzenia komisji z dnia 26.08.2015 r. 10. Sprawy różne
2015-08-26 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy — druk nr 367 (ul. Lewinowska). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 368 (dot. ul. Złoty Róg). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy- druk nr 375 (ul. Gonionego). 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy — druk nr 376 (ul. Kołomyjska). 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy- druk nr 377 (ul. Ignacego Maleckiego). 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy — druk nr 378 (Skwer Igora Newerlego). 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy — druk nr 379 (ul. Józefa Brandta). 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy — druk nr 380 (ul. Przy Fosie). 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy — druk nr 381 (Rondo mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki"). 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 382 (ul. Stumilowy Las). 12. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z dnia 8.07.2015 r. 13. Przyjęcie protokołu nr 10/15 z posiedzenia Komisji z dnia 8.07.2015 r. 14. Sprawy różne
2015-07-08 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy — druk nr 325 (ul. Żwirowa). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania i zmiany nazw ulic w Dzielnicy Wiochy m.st. Warszawy — druk nr 326 (ul. ks. Juliana Chróścickiego). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy — druk nr 327 (Skwer Straży Obywatelskiej 1939 r.). 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy — druk nr 328 (ul. Zygmunta Vogla). 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazw ulic w dzielnicach Wiochy m.st. Warszawy i Ursus m.st. Warszawy — druk nr 345 (ul. Przerwana). 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy — druk nr 346 (ul. Sadurka). 8. Przyjęcie protokołu nr 9/15 z posiedzenia Komisji z dnia 24.06.2015 r. 9. Sprawy różne
2015-06-24 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 281 (ul. Czyżyka). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 282 (ul. Kosa). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warsza_wy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 283 (ul. Zerańska). 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy — druk nr 284 (ul. Buraczana). 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 286 (ul. Pani na Wiśniewie). 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy — druk nr 287 (ul. Ptasi Raj). 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy — druk nr 288 (ul. Rudzika). 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy — druk nr 289 (ul. Kosa). 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy — druk nr 290 (ul. Czyżyka). 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 297 (ul. Mariana Wyrzykowskiego). 12. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w spawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy — druk nr 298 (ul. Cykady). 13. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy — druk nr 299 (ul. Barbary Ludwiżanki). 14. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. WarszawY, w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy — druk nr 300 (ul. Swierszcza). 15. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy — druk nr 306 (ul. Wiedeńska). 16. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 315 (ul. Atrakcyjna). 17. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy — druk nr 316 (ul. gen. Ludomiła Rayskiego). 18. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z dnia 10.06.2015 r. 19. Przyjęcie protokołu nr 8/15 z posiedzenia Komisji z dnia 27.05.2015 r. 20. Sprawy różne
2015-05-27 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy — druk nr 260 (ul. Cicha Dolina). 3. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z dnia 13.05.2015 r. 4. Przyjęcie protokołu nr 7/15 z posiedzenia Komisji z dnia 6.05.2015r. 5. Sprawy różne
2015-05-06 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy — druk nr 225 (ul. Strumień). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy — druk nr 226 (ul. Niecodzienna). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy — druk nr 227 (Aleja Henryka Jordana). 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy — druk nr 228 (dot. ul. Wirażowej, ul. Gorzkiewki). 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy- druk nr 229 (ul. Ustronie). 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienianazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 230 (dot. ul. Chodzonego). 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy- druk nr 236 (ul. Penelopy). 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy — druk nr 242 (ul. Zygmuntów). 10. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z dnia 8.04.2015 r. 11. Przyjęcie protokołu nr 6/15 z posiedzenia Komisji z dnia 15.04.2015 r. 12. Sprawy różne
2015-04-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Zarządu Transportu Miejskiego na temat zasad nadawania nazw przystankom komunikacji publicznej w m.st. Warszawie. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy — druk nr 222 (ul. Grupy AK „Krybar"). 4. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z dnia 11.03.2015 r. 5. Przyjęcie protokołu nr 5/15 z posiedzenia Komisji z dnia 25.03.2015 r. 6. Sprawy różne
2015-03-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy- druk nr 159 (ul. Gwarna). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy-druk nr 160 (ul. Montwiłłowska). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy placowi w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy — druk nr 161 (Plac Trynopolski). 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 162 (ul. Majolikowa i ul. Kącik). 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy- druk nr 163 (dot. ul. Skawińskiej). 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy- druk nr 164 (dot. ul. Cechowej). 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy- druk nr 165 (dot. ul. Barometrycznej). 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy- druk nr 166 (dot. ul. Konarowej). 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicom w dzielnicach Ursus m.st. Warszawy i Włochy m.st. Warszawy — druk nr 167 (Aleja Polskiej Organizacji Wojskowej). 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy — druk nr 178 (Skwer Igora Abramowa-Newerlego). 12. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Sródmieście m.st. Warszawy — druk nr 179 (Skwer Jerzego Janickiego). 13. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Sródmieście m.st. Warszawy — druk nr 181 (Skwer Janusza Grabiańskiego). 14. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Sródmieście m.st. Warszawy — druk nr 182 (Skwer Żołnierzy Tułaczy). 15. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicom w dzielnicach Włochy m.st. Warszawy i Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 192 (Aleja Legionów Piłsudskiego). 16. Przyjęcie protokołu nr 4/15 z posiedzenia Komisji z dnia 11.03.2015r. 17. Sprawy różne
2015-03-11 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy — druk nr 139 (ul. Łęgowa). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 140 (ul. Fajna). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy — druk nr 141 (ul. Zamoście). 5. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z dnia 11.02.2015r. 6. Przyjęcie protokołu nr 3/15 z posiedzenia Komisji z dnia 25.02.2015r. 7. Sprawy różne.
2015-02-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy- druk nr 112 (ul. Herbu Szreniawa). 3. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z dnia 14.01.2015r. 4. Przyjęcie protokołu nr 2/15 z posiedzenia Komisji z dnia 11.02.2015.r 5. Sprawy różne
2015-02-11 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 94 (ul. Podróżnicza). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 95 (ul. Braci Zawadzkich). 4. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z dnia 10.12.2014 r. 5. Przyjęcie protokołu nr 1/15 z posiedzenia Komisji z dnia 14.01.2015r. 6. Sprawy różne
2015-01-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy — druk nr 31 (ul. Skalnicowa). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy — druk nr 32 (dot. ul. Andrieja Sacharowa). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy — druk nr 33 (ul. Henryka Łasaka). 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Śródmieściem.st. Warszawy- druk nr 34 (ul. Błońska). 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy — druk nr 35 (ul. Pamiętajcie o Ogrodach). 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Wiochy m.st. Warszawy — druk nr 36 (ul. Wiktoryn). 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Wiochy m.st. Warszawy — druk nr 37 (ul. Zosi). 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy — druk nr 38 (dot. ul. Jana Kasprowicza). 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 39 (ul. Ceramiczna). 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 40 (ul. Stuletnia). 12. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy — druk nr 41 (ul. Estragonowa). 13. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy — druk nr 42 (ul. Mango). 14. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy — druk nr 43 (Rondo ks. Wacława Karłowicza). 15. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy — druk nr 57 (ul. Franciszka Starowieyskiego). 16. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy — druk nr 58 (Rondo Haliny Szwarc). 17. Zaopiniowanie spraw wynikających ze sprawozdania z posiedzenia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego z dnia 12.11.2014r. 18. Sprawy różne
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Edukacji i Rodziny

Tematy prac komisji: - oświata, w tym szkoły podstawowe, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze - polityka prorodzinna

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-06-20 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletnie] Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1431 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m. st. Warszawy na 2017 rok — druk nr 1432 4. Przyjęcie protokołów nr 47 i 48 z dnia 8 czerwca 2017 r. 5. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski
2017-06-08
9:45
1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 415 przy ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 w Warszawie — druk nr 1407 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 433 w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 8A — druk nr 1425 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 428 w Warszawie, ul. Myśliborska 35 — druk nr 1426 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 429 w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 9A — druk nr 1427 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 430 w Warszawie, ul. Ceramiczna 11 — druk nr 1428 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 431 w Warszawie, ul. Głebocka 66 — druk nr 1429 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła ll dla uczniów i studentów — druk nr 1430 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Państwowego Ogniska Artystycznego w Warszawie, ul. Nowolipki 9b — druk nr 1403 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odpłatności za korzystanie z nauki i kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę — druk nr 1404 11. Przyjęcie protokołu nr 46 z dnia 25 maja 2017 r. 12. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski
2017-06-08 1. Techniczna korekta autopoprawki do druku 1430 2. Przewodnicząca wznowiła pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów
2017-05-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych — druk nr 1394 3. Przyjęcie protokołu nr 44 z 9 maja 2017 r. oraz protokołu nr 45 z 11 maja 2017 r. 4. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski
2017-05-11 Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych — druk nr 1375
2017-05-09 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 rok 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1345 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1346 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku — druk nr 1360 6. Omówienie projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie pilotażu modernizacji akustycznej warszawskich szkół 7. Przyjęcie protokołu nr 43 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 8. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski
2017-04-04 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania — druk nr 1325 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 150 w Warszawie, ul. Pralatowska 12 — druk nr 1303 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 88 „Pod Zielonym Listkiem" w Warszawie, ul. Poborzańska 1 — druk nr 1304 5. Informacja Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ na temat koncepcji zminimalizowania skutków przeprowadzane] reformy oświatowej (szczególnie w kontekście Gimnazjum nr 30 i Technikum Geodezyjnego) 6. Przyjęcie protokołu nr 42 z dnia 14 marca 2017 r. 7. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski
2017-02-09 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe — druk nr 1197 + A 3.Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych — druk nr 1198 4. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski.
2017-02-07 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych — druk nr 1198 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia — druk nr 1219 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia — druk nr 1220 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę — druk nr 1221 5. Przyjęcie protokołu nr 38 z dnia 10 stycznia 2017 r. oraz protokołu nr 39 z dnia 17 stycznia 2017 r. 6. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski.
2017-01-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe 3. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę -druk nr 1163 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy — druk nr 1185 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, podporządkowane] organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie" w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 — druk nr 1188 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji CIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej w Warszawie, ul. E. Warchałowskiego 4- druk nr 1193 8, Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 96 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie, ul. Wokalna 1 - druk nr 1194 9. Przyjęcie sprawozdania Komisji za 2016 rok. 10. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski.
2017-01-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Omówienie projektu uchwały dotyczącej sieci szkół w Warszawie w związku ze zmianami w systemie oświaty 3. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-12-06 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1050 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1051 4. Przyjęcie protokołu nr 35 z dnia 15 listopada 2016 r. 5. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-11-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania - druk nr 1059 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych — druk nr 1067 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy — druk nr 1068 5. Współpraca merytoryczna Biura Edukacji z innymi biurami szansą na realizację innowacyjnych projektów edukacyjnych 6, Przyjęcie protokołu nr 34 z dnia 18 października 2016 r. 7. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-09-20 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 384 w Warszawie, ul. Meissnera 8B — druk nr 915 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 230 w Warszawie, ul. Szaserów 118A — druk nr 916 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 179, ul. Jarocińska 12/14 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznej przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniającej akt założycielski Przedszkola nr 344 w Warszawie, ul. J. Maklakiewicza 9a — druk nr 980 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 424 w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J — druk nr 987 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 427 w Warszawie, przy ul. Radosnej 11 — druk nr 988 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę — druk nr 983 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m.st. Warszawie — druk nr 985 10. Rekrutacja dzieci 6-letnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych 11. Przyjęcie protokołu nr 32 z dnia 23 sierpnia 2016 r. 12. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-08-23 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 947 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 rok — druk nr 948 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 384 w Warszawie, ul. J. Meissnera 88 — druk nr 915 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 230 w Warszawie, ul. Szaserów 118A — druk nr 916 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 179 w Warszawie, ul. Jarocińska 12/14 — druk nr 917 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy — druk nr 928 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli — druk nr 954 9. Przyjęcie protokołu nr 30 z dnia 5 lipca 2016 r. oraz protokołu nr 31 z dnia 7 lipca 2016 r. 10. Zapytania radnych, sprawy różne, wolne wnioski: a) Informacja o wyniku kontroli w Przedszkolu Integracyjnym nr 6 przy ul. Śniegockiej 4/6 w Warszawie, b) Informacja na temat organizacji lekcji wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22a w Warszawie
2016-07-07 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Burmistrza Dzielnicy Mokotów Bogdana Olesińskiego w sprawie stanowiska Rady Pedagogicznej Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 z dnia 29 czerwca 2016 roku. 3. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-07-05 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 330 w Warszawie, Al. Niepodległości 17 — druk nr 900 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 193 w Warszawie, ul. Odyńca 61 — druk nr 901 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 426 w Warszawie, ul. Boguszewska 4 — druk nr 907 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania — druk nr 886 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach — druk nr 894 7. Informacja na temat sytuacji w Gimnazjum nr 150 przy ul. Różanej 22/24 w Warszawie. 8. Informacja o wyniku kontroli w Przedszkolu Integracyjnym nr 6 przy ul. Śniegockiej 4/6 w Warszawie. 9. Informacja na temat organizacji lekcji wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22a w Warszawie. 10. Przyjęcie protokołu nr 29 z dnia 14 czerwca 2016 r. 11. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-06-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 830 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 831 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy Przedszkolu nr 259 w Warszawie, Plac Wojska Polskiego 18 — druk nr 813 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 420 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 — druk nr 858 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem dla dzieci i nauczycieli z Białorusi — druk nr 824 7. Informacja Biura Edukacji o planowanych zmianach w funkcjonowaniu DBFO. 8. Przyjęcie protokołu nr 28 z dnia 10 maja 2016 r. 9. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-05-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 -druk nr 782 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 783 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok (w zakresie działania Komisji) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w niektórych szkolnych schroniskach młodzieżowych m.st. Warszawy — druk nr 772 6. Przyjęcie protokołu nr 27 z dnia 19 kwietnia 2016 r. 7. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-04-19 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akty założycielskie Zespołu Szkół Specjalnych nr 87 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, ul. Marszałkowska 24 i szkół wchodzących w jego skład — druk nr 734 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie niektórych szkół podstawowych w dzielnicach Mokotów i Ursynów — druk nr 647 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie niektórych gimnazjów w dzielnicach Mokotów i Ursynów — druk nr 648 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Technikum Budowlanego nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego w Warszawie, ul. Górnośląska 31, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 23 w Warszawie, ul. Górnośląska 31 — druk nr 736 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie szkół podstawowych w dzielnicy Wola — druk nr 715 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 99 w Warszawie, ul. Siewierska 3 — druk nr 730 8. Rekrutacja dzieci 6-letnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych. 9. Przyjęcie protokołu nr 26 z dnia 15 marca 2016 r. 10. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-04-19 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akty założycielskie Zespołu Szkół Specjalnych nr 87 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, ul. Marszałkowska 24 i szkół wchodzących w jego skład — druk nr 734 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie niektórych szkół podstawowych w dzielnicach Mokotów i Ursynów — druk nr 647 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie niektórych gimnazjów w dzielnicach Mokotów i Ursynów — druk nr 648 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Technikum Budowlanego nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego w Warszawie, ul. Górnośląska 31, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 23 w Warszawie, ul. Górnośląska 31 — druk nr 736 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie szkół podstawowych w dzielnicy Wola — druk nr 715 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 99 w Warszawie, ul. Siewierska 3 — druk nr 730 8. Rekrutacja dzieci 6-letnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych. 9. Przyjęcie protokołu nr 26 z dnia 15 marca 2016 r. 10. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-03-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2042 — druk nr 691 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 692 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę — druk nr 714 5. Przyjęcie protokołu nr 22 z dnia 26 stycznia 2016 r., protokołu nr 24 z dnia 25 lutego 2016 r. oraz protokołu nr 25 z dnia 26 lutego 2016 r. 6. Przyjęcie sprawozdania za okres od 4 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 7. Przyjęcie planu pracy na lata 2016-2017. 8. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-02-26 Debata „Kolejne 25 warszawskiej edukacji"
2016-02-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozwiązania Zespołu Szkól Specjalnych nr 103 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym — Filii w Warszawie, ul. Działdowska 1 oraz likwidacji szkól wchodzących w skład tego Zespołu — druk nr 684 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opiat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę — druk nr 652 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 359 w Warszawie, ul. Promienista 12a i włączenia jej do Zespołu Szkól nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria" w Warszawie, ul. Promienista 12a oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie, ul. Przepiórki 16/18 — druk nr 631 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie połączenia Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Malownicza 31a i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Gar/uch" w Warszawie, ul. Malownicza 31 w Zespól Szkól nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Malownicza 31 oraz zmiany obwodów tych szkól- druk nr 632 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 85 w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a, wchodzącego w skład Zespołu Szkól nr 48 w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a — druk nr 682 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania imienia CXXXVII Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie, ul. Olgierda 35/41 — druk nr 677 8. Przyjęcie protokołu nr 22 z dnia 26 stycznia 2016 r. 9. Przyjęcie sprawozdania za okres od 4 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 10. Przyjęcie planu pracy na lata 2016-2017. 11. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-01-26 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie, ul. Mahatmy Ganhdiego 13 — druk nr 651 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018-druk nr 630 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 359 w Warszawie, ul. Promienista 12a i włączenia jej do Zespołu Szkól nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria" w Warszawie, ul. Promienista 12a oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie, ul. Przepiórki 16/18 — druk nr 631 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie połączenia Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Malownicza 31a i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Gar/uch" w Warszawie, ul. Malownicza 31 w Zespól Szkól nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Malownicza 31 oraz zmiany obwodów tych szkól- druk nr 632 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia - druk nr 627 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie — druk nr 628 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia — druk nr 629 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 96 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie, ul. Wokalna 1 — druk nr 645 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji CIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej w Warszawie, ul. E. Warchałowskiego 4 — druk nr 646 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie niektórych szkól podstawowych w dzielnicach Mokotów i Ursynów — druk nr 647 12. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie niektórych gimnazjów w dzielnicach Mokotów i Ursynów — druk nr 648 13. Urlop Dyrektora Szkoły w Warszawie w świetle obowiązujących przepisów i możliwość jego wykorzystania w aspekcie najnowszych zarządzeń i wynikających stąd obowiązków. 14. Przyjęcie protokołu nr 21 z dnia 11 stycznia 2016 r. 15. Sprawy różne, wolne wnioski
2016-01-11 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniającej akty założycielskie tych szkól — druk nr 616 3. Przyjęcie protokołu nr 20 z dnia 8 grudnia 2015 r. 4. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-12-08 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 569 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 570 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 — druk nr 572 5. Przyjęcie protokołu nr 19 z dn. 24 listopada 2015 r. 6. Zapytania Radnych dotyczące Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2014/2015. 7. Informacja o najważniejszych konferencjach, spotkaniach i imprezach w obszarze edukacji w okresie grudzień-styczeń. 8. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-11-24 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 502 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 503 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. Rozwadowska 9/11 oraz Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. Topazowa 26, podporządkowanych organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie, ul. Radzymińska 227 — druk nr 543 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. Gilarska 58 A, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka" w Warszawie, ul. Samarytanka 11 A — druk nr 544 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji szkól wchodzących w skład Zespołu Szkól Specjalnych nr 103 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym — Filii w Warszawie, ul. Działdowska 1 — druk nr 561 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia — druk nr 559 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia — druk nr 560 9. Przyjęcie protokołu nr 18 z dn. 3 listopada 2015 r. 10. Zapytania radnych, sprawy różne, wolne wnioski
2015-11-03 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 -druk nr 498 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 499 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania — druk nr 537 5. Informacja Biura Edukacji nt. proponowanych kryteriów rekrutacji do szkól podstawowych i gimnazjów. 6. Przyjęcie protokołu nr 17 z dn. 13 października 2015 r. 7. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-10-13 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą „Centrum Nauki Kopernik" — druk nr 494 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania imienia Gimnazjum Specjalnemu nr 64 w Warszawie, ul. J. Brożka 26 — druk nr 443 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Bursy Szkolnej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo­ Wychowawczych w Warszawie, ul. W. Reymonta 16 — druk nr 467 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniającej akty założycielskie niektórych szkól podstawowych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy — druk nr 444 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniającej akty założycielskie niektórych gimnazjów w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy — druk nr 445 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 — druk nr 464 8. Przyjęcie protokołu nr 16 z dn. 15 września 2015 r. 9. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 412 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok- druk nr 413 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 80 w Warszawie, ul. Łukowa 4 — druk nr 369 5. Informacja Burmistrza Dzielnicy Mokotów na temat sytuacji w Przedszkolu nr 191 im. Marii Kownackiej w Warszawie. 6. Przyjęcie protokołu nr 14 z dn. 26 sierpnia 2015 r. oraz protokołu nr 15 z dn. 27 sierpnia 2015 r. 7. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-08-27 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoty Zawodowej nr 60 dla Dorosłych w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 z Zespołu Szkól nr 27 w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 oraz jej likwidacji — druk nr 366 3. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-08-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Nr 17 w Warszawie, pl. J. H. Dąbrowskiego 10 — druk nr 359 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Nr 36 w Warszawie, ul. Nowy Świat 41A — druk nr 360 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Nr 30 w Warszawie, ul. Rozbrat 10/14 -druk nr 361 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 104 w Warszawie, ul. Wilgi 19, wchodzącego w skład Zespołu Szkól nr 120 w Warszawie, ul. Wilgi 19 — druk nr 370 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 60 dla Dorosłych w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 z Zespołu Szkól nr 27 w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 oraz jej likwidacji — druk nr 366 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 80 w Warszawie, ul. Łukowa 4 — druk nr 369 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól specjalnych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akty założycielskie Zespołu Szkól Specjalnych nr 94 w Instytucie Reumatologicznym w Warszawie, ul. Spartańska 1 i szkól wchodzących w jego skład — druk nr 364 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól ponadgimnazjalnych w m.st. Warszawie — druk nr 374 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach — druk nr 390 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkól i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż m.st. Warszawa, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania — druk nr 400 12. Przyjęcie protokołu nr 13 z dn. 7 lipca 2015 r. 13. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-07-07 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniającej akty założycielskie tych szkól -druk nr 349 3. Informacja Burmistrza Dzielnicy Ursynów i Dyrektora Biura Edukacji na temat przygotowania szkól podstawowych w Dzielnicy Ursynów do przyjęcia uczniów klas pierwszych. 4. Przyjęcie protokołu nr 11 z dn. 28 maja 2015 r. oraz protokołu nr 12 z dn. 23 czerwca 2015 r. 5. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-06-23 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 303 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 304 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 395 w Warszawie, ul. Na Uboczu 9 — druk nr 293 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 28 w Warszawie, ul. W. żywnego 25 — druk nr 279 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniającej akt założycielski Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 — druk nr 310 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie połączenia Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A i Szkoły Podstawowej nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie, ul. Kadetów 15 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie, ul. Kadetów 15 — druk nr 311 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniającej akty założycielskie niektórych szkól podstawowych w dzielnicy Wawer — druk nr 312 9. Przyjęcie protokołu nr 11 z dn. 28 maja 2015 r. 10. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-05-28 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem dla dzieci i nauczycieli z Białorusi — druk nr 263 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie włączenia Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej — Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo­ Szkoleniowego „Omega" w Stręgielku, Stręgielek 40 w skład Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola" w Warszawie, ul. Myśliwiecka 9 -druk nr 264 4. Przyjęcie protokołu nr 9 z dn. 28 kwietnia 2015 r. oraz protokołu nr 10 z dnia 5 maja 2015 r. 5. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-05-05 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 239 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 240 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2014 rok. 5. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-04-28 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Edukacja przedszkolna i sześciolatek w szkole podstawowej 2a. Omówienie I etapu rekrutacji do przedszkoli i SP. 2b. Harmonogram rekrutacji. 2c. Sześciolatek w warszawskiej szkole (demografia, odroczenia). 2d. Inwestycje przedszkolne/szkolne — plany. 2e. Warszawski model nauczania języka obcego w przedszkolach. ( w tych zagadnieniach będą omówione również kwestie finansowe) 3. Projekty uchwał skierowane do Komisji. 4. Przyjęcie protokołu nr 6 z dn. 10.03.2015 r. oraz protokołu nr 8 z dn. 26.03.2015 r. 5. Wydarzenia edukacyjne (maj, czerwiec). 6. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-03-26 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania trzech przedstawicieli Radym.st. Warszawy do pełnienia funkcji członków Komisji do spraw stypendiów edukacyjnych Prezydenta m.st. Warszawy.
2015-03-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 136 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 137 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia — druk nr 149 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia — druk nr 150 6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok. 7. Przyjęcie protokołu nr 5 z dn. 26 lutego 2015. 8. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-02-26 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie — druk nr 130 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok. 4. Przyjęcie protokołu nr 4 z dn. 10 lutego 2015 Sprawy różne, wolne wnioski
2015-02-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9- druk nr 106 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 66 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 — druk nr 103 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie, ul. J. Bema 76 — druk nr 90 + Autopoprawka — druk nr 90A 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę — druk nr 105 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert — druk nr 93 7. Pierwsze czytanie projektu· uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę — druk nr 92 8. Rozpatrzenie skargi, która wpłynęła do Komisji od rodziców uczniów z klasy 1/2 VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Rejtana w Warszawie. 9. Przyjęcie protokołów — protokół nr 1 z dn. 16 grudnia 2014 r., protokół nr 2 z dn. 13 stycznia 2015 r. oraz protokół nr 3 z dn. 15 stycznia 2015 r. 10. Sprawy różne, wolne wnioski
2015-01-15 Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały z druku nr 73.
2015-01-13 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja dotycząca zadań Biura Edukacji oraz podstawowych dokumentów regulujących zasady działania edukacji warszawskie.j 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę- druk nr 45 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia — druk nr 73 5. Sprawy różne, wolne wnioski
2014-12-16 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 (w zakresie kompetencji Komisji) — druk nr 2691 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok (w zakresie kompetencji Komisji) — druk nr 2692 4. Sprawy organizacyjne. 5. Sprawy różne, wolne wnioski
1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st_ Warszawy w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 48 im. Armii Krajowej w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a oraz likwidacji Gimnazjum nr 85 w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a — druk nr 1030 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st_ Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 1013 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st_ Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 1014 5. Przyjęcie protokołu nr 33 z dnia 20 września 2016 r. 6. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski
1. Przyjęcie porządku posiedzenia, 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1251 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017- druk nr 1252 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 432 w Warszawie, przy ul. Kunieckiej 8 — druk nr 1292 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę w latach szkolnych 2017/2018 — 2019/2020 — druk nr 1286 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. — druk nr 1287 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie — druk nr 1288 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. — druk nr 1289 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z kryteriów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia — druk nr 1253 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia — druk nr 1254 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla przedszkoli integracyjnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne — druk nr 1255 12. Przyjęcie protokołu nr 40 z 7 lutego 2017 r. oraz protokołu nr 41 z 9 lutego 2017 r. 13. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Etyki

Tematy prac: - rozpatrywanie spraw radnych, wobec których postawiono zarzuty, iż naruszają powszechnie przyjęte zasady etyczne bądź zachowują się w sposób nie odpowiadający godności radnego lub godności Rady

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Infrastruktury i Inwestycji

Tematy prac komisji: - drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego - wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, urządzenia komunalne, wysypiska i utylizacja odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz -lokalny transport zbiorowy

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-06-20 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1431 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m. st. Warszawy na 2017 rok — druk nr 1432 4. Przyjęcie protokołów nr 47 i 48 z dnia 8 czerwca 2017 r. 5. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski
2017-06-08 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 40/17 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna na okres od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. — druk nr 14,05 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę izbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pod firmą Zespół Zarządców Nieruchomości Spółka z 0.0. na okres od dnia 28 lipca 2017 r. do dnia 27 lipca 2018 r.- druk nr 14,20 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie - druk nr 14,21 7. Omówienie petycji Stowarzyszenia Walczących 0 Niepodległość 1956-89 dotyczącą przyznania prawa do nieodpłatnych usług przewozowych środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku, oraz dla osób pozostających bez prawa pracy z powodów politycznych 8, Sprawy różne, wolne wnioski 9. Zakończenie posiedzenia
2017-05-25 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołów nr nr: 37/17 i 39/17 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych — druk nr 1390 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie pozbawienia dróg do kategorii dróg gminnych — druk nr 1391 6. Sprawy różne, wolne wnioski 7. Zakończenie posiedzenia
2017-05-09 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 rok 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1345 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1346 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku — druk nr 1360 6. Omówienie projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie pilotażu modernizacji akustycznej warszawskich szkół. 7. Przyjęcie protokołu nr 43 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 8. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski
2017-04-04 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie Warszawskiej Polityki Mobilności — druk nr 1299 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przejęcia przez m. st. Warszawę od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadania z zakresu administracji rządowej w postaci przebudowy pasa drogowego drogi ekspresowej S79 (obszar węzła ,,Marynarska") oraz finansowania przejętego zadania — druk nr 1313 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego Transportu zbiorowego w m.st. Warszawie — druk nr 1314 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego Transportu zbiorowego w m.st. Warszawa — druk nr 1323 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób — druk nr 1324 8. Informacja nt. porozumienia wynegocjowanej umowy wieloletniej z Miejskimi Zakładami Autobusowymi Sp. z o.o. 9. Wolne wnioski, sprawy różne 10. Zakończenie posiedzenia
2017-03-27 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 36/17 4. Prezentacja „Analizy rozwiązania problemów transportowych Dzielnicy Targówek" 5. Informacja na temat komunikacji na Powiślu 6. Zakończenie posiedzenia
2017-03-14 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 35/17 4. Przyjęcie Sprawozdania za rok 2016 z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji 5. Przyjęcie Planu pracy Komisji Infrastruktury i Inwestycji na rok 2017 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu „Plan aglomeracji Pruszków" — druk nr 1290 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1251. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1252 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej (ul. Lajkonika) — druk nr 1278 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie ,,Parkuj i Jedź" organizowanych przez m.st. Warszawę W związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2017 roku — druk nr 1291 11. Omówienie petycji nr 3/2017 Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE z dnia 13 stycznia 2017 roku 12. Wolne wnioski, sprawy różne 13. Zakończenie posiedzenia.
2017-01-17 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołów nr 33/16 i nr 34/16 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym i oraz dla dzieci tych osób — druk nr 1166 5. Wolne wnioski, sprawy różne 6. Zakończenie posiedzenia
2016-12-15 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016 — 2045 — druk nr 1098 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 1099 5. Zaopiniowanie Autopoprawki Nr 1 Prezydenta m.st. Warszawy do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016 — 2045 — druk nr 1098 A 6. Zaopiniowanie Autopoprawki Nr 1 Prezydenta m.st. Warszawy do uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 1099 A. 7. Zaopiniowanie Autopoprawki Nr 1 Prezydenta m.st. Warszawy do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1050 A 8. Zaopiniowanie Autopoprawki Nr 1 Prezydenta m.st. Warszawy do uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1051 A. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 — druk nr 1115. 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo — kanalizacyjne Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych sp. z 0.0., z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. — druk nr 1117 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie Środowiska i gospodarce wodnej- druk nr 1123 12. Informacja na temat petycji zgłoszonych w Publikatorze informacji o petycjach złożonych do Urzędu m.st. Warszawy nr nr: 59/2016, 60/2016 i 62/2016 13. Wolne wnioski, sprawy różne 14. Zakończenie posiedzenia
2016-12-06 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 32/16 4, Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017 — 2045 — druk nr 1050 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1051 — wraz z zestawieniem opinii rad dzielnic do załączników budżetowych oraz protokołem rozbieżności 6. Wolne wnioski, sprawy różne 7. Zakończenie posiedzenia
2016-11-17 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 31/16 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-201,5 — druk nr 1053 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych — druk nr 101,7 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych — druk nr 1060 7. Omówienie petycji [zamazane] 8. Wolne wnioski, sprawy różne 9. Zakończenie posiedzenia
2016-11-03 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołów nr 29/16 i 30/16 4. Omówienie petycji Pana J[zamazane] i Ł[zamazane] z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wpisania do katalogu podmiotów zwolnionych z opłat parkingowych użytkowników aut hybrydowych i elektrycznych 5. Omówienie petycji [zamazane] w sprawie przyznania ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie 6. Omówienie petycji [zamazane] Warszawie w sprawie rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego o południową stronę ul. Wawelskiej (róg Al. Niepodległości) 7. Wolne wnioski, sprawy różne 8. Zakończenie posiedzenia
2016-10-18 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 1013 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 1014 5. Wolne wnioski, sprawy różne 6. Zakończenie posiedzenia
2016-10-11 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 28/16 4. Informacja na temat możliwości rozwoju komunikacji publicznej w dzielnicy Białołęka 5. Informacja na temat możliwości realizacji zadania inwestycyjnego pod roboczą nazwą "Tramwaj na Gocław" 6. Zakończenie posiedzenia
2016-09-22 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 27/16. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1 — druk nr 984. 5. Wolne wnioski, sprawy różne. 6. Zakończenie posiedzenia
2016-08-23 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 26/16. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 947. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 948. 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszaw ie — druk nr 952. 7. Omówienie petycji Pana J[zamazane] Ł[zamazane] z dnia 25 maja 2016 roku dotyczącej wpisania do katalogu podmiotów zwolnionych z opłat parkingowych użytkowników aut hybrydowych i elektrycznych. 8. Informacja na temat projektu dokumentu pn. "Warszawska polityka mobilności". 9. Informacja na temat modernizacji ulicy Łodygowej. 10. Informacja na temat stanu komunikacji publicznej w Dzielnicy Śródmieściem.st. Warszawy. 11. Wolne wnioski, sprawy różne. 12. Zakończenie posiedzenia
2016-07-05 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 25/16. 4. Pierwsze czytanie projektu chwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź" organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2016 roku — druk nr 893. 5. Pierwsze czytanie projektu chwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zespół Zarządców Nieruchomości sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 28 lipca 2016 r. do dnia 27 lipca 2017 r. — druk nr 904. 6. Informacja na temat prowadzenia usługi carshering-u w Warszawie. 7. Wolne wnioski, sprawy różne. 8. Zakończenie posiedzenia
2016-06-14 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 24/16. 4. Omówienie petycji nr 9/2016 Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.06.2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysoka:'ri opaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania pat. 5. Omówienie petycji Pan J[zamazane] Ł[zamazane] z dnia 25 maja 2016 roku dotyczącą wpisania do katalogu podmiotów zwolnionych z opat parkingowych użytkowników aut hybrydowych i elektrycznych. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 830. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 831. 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych — druk nr 838. 9. Informacja na temat rowerowego systemu Veturilo w kontekście zabezpieczonych środków finansowych na jego funkcjonowanie. 10. Wolne wnioski, sprawy różne. 11 . Zakończenie posiedzenia
2016-05-10 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2015 r. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042- druk nr 782. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 783. 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez m.st. Warszawę umów i porozumień z gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych, z zakresu publicznego transportu zbiorowego — druk nr 773. 7. Przyjęcie protokołu nr nr: 20/16, 21/16, 22/16, 23/16. 8. Zakończenie posiedzenia
2016-04-21 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia oraz warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody GREEN WARSAW AWARD podczas festiwalu filmowego DOCS AGAINST GRAVITY FILM FESTIVAL — druk nr 750 4. Omówienie petycji nr 32/2015 Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956=89 dotyczącej zmiany przepisów prawa — przyznania ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie działaczom opozycji antykomunistycznej. 5. Omówienie petycji nr 40/2015 Stowarzyszenia Polskiej Partii Niepodległościowej o zmianę przepisów prawa — przyznania ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie działaczom opozycji antykomunistycznej. 6. Omówienie petycji nr 9/2016 Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVl/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.06.2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat. 7. Sprawy różne, wolne wnioski. 8. Zakończenie posiedzenia
2016-03-17 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym — druk nr 625 + A (kontynuacja z 15.03.2016 r.) 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji za rok 2015 oraz Planu pracy Komisji Infrastruktury i Inwestycji na rok 2016. 5. Sprawy różne, wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia
2016-03-15 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 20/16. 4. Omówienie petycji nr 9/2016 Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVl/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.06.2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat. 5. Informacja w sprawie dokończenia budowy ulicy Topolowej w dzielnicy Białołęka . 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 691 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 692 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym — druk nr 625 (kontynuacja z 26.01.2016 r.) 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji za rok 2015 oraz Planu pracy Komisji Infrastruktury i Inwestycji na rok 2016. 10. Sprawy różne, wolne wnioski. 11. Zakończenie posiedzenia
2016-01-26 1. Otwarcie obrad. 2. Przekazanie przewodniczenia Komisji. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu nr 19/15. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym — druk nr 625. 6. Omówienie petycji nr 40/2015 w sprawie zmiany uchwały nr LVl/1584/2913 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie. 7. Informacja w sprawie dokończenia budowy ulicy Topolowej w dzielnicy Białołęka. 8. Sprawy różne, wolne wnioski. 9. Zakończenie posiedzenia
2016-01-12 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 18/15. 4. Omówienie petycji (1/32/2015) w sprawie zmiany uchwały nr LVl /1584 /2913 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie — c.d. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie granic strefy biletowej 1 — druk nr 608. 6. Zakończenie posiedzenia
2015-12-08 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 17/15. 4. Omówienie petycji (1/32/2015) w sprawie zmiany uchwały nr LVl/1584/2913 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016 — 2042 — druk nr 569. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 570. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 — druk nr 572. 8. Zakończenie posiedzenia
2015-11-24 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 16/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -druk nr 568. 5. Informacja na temat realizacji „Polityki rozwoju systemu wodociągowo­ kanalizacyjnego w Warszawie do 2025 roku". 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016 — druk nr 555. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016 — 2042 — druk nr 502. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 503. 9. Zakończenie posiedzenia
2015-11-03 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 14/15 i nr 15/15. 4. Informacja o wyborze wykonawców na rozbudowę 2. linii metra. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 — 2042 — druk nr 498. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok — druk nr 499. 7. Zakończenie posiedzenia
2015-10-15 „Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich druk nr 455"
2015-10-13 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 13/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych — druk nr 446
2015-09-15 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr nr: 11/15 i 12/15. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej n.st. Warszawy na lata 2015 — 2042 — druk nr 412. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok — druk nr 413. 6. Prezentacjaa koncepcji modernizacji ulicy Kondratowicza do zrealizowania przy okazji rozbudowy metra. 7. Zakończenie posiedzenia
2015-08-25 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady m.st. Warszawy. 4. Informacja na temat możliwości budowy drogi łączącej ul. Woronicza z ul. Żwirki i Wigury. 5. Informacja na temat skargi mieszkańca do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w sprawie zmiany zasad udzielania ulg dla doktorantów w opłatach za przejazdy komunikacją miejską. 6. Rozpatrzenie skargi z pisma Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lipca 2015 roku. 7. Zakończenie posiedzenia
2015-06-23 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 10/15 z dn. 26 maja 2015 r. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 — 2042 — druk 303 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. — druk 304 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały w Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego — druk 199 7. Zapoznanie członków komisji z działalnością Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. 8. Sprawy różne, wolne wnioski. 9. Zakończenie posiedzenia
2015-05-26 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 9/15 z dn. 05 maja 2015 r. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do międzynarodowej organizacji zrzeszającej samorządy ICLEI — druk 254 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejskiego przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie — druk 266 6. Zapoznanie członków Komisji z działalnością Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym. 7. Informacja o realizowanych w 2014 r. i planowanych do realizacji w 2015 r. inwestycjach w pasie drogi. 8. Sprawy różne, wolne wnioski. 9. Zakończenie posiedzenia
2015-05-05 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 8/15 z dn. 14 kwietnia 2015 r. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (ul. Stuletnia) — druk 234 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi — druk 214 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk 239 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. — druk 240 8. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 r. 9. Sprawy różne, wolne wnioski. 10. Zakończenie posiedzenia
2015-04-14 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 7/15 z dn. 24 marca 2015 r. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. — druk 177 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi — druk 214 6. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Dróg Miejskich 7. Informacja na temat remontu mostu Łazienkowskiego 8. Sprawy różne, wolne wnioski. 9. Zakończenie posiedzenia
2015-03-24 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołów nr 5/15 z dn. 10 marca 2015 i nr 6/15 z dn. 12 marca 2015 r. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. — druk 177 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych 6. Informacja na temat modernizacji ulicy Łodygowej 7. Zapoznanie członków Komisji z działalnością spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. 8. Sprawy różne, wolne wnioski. 9. Zakończenie posiedzenia
2015-03-12 1. Stanowisko Komisji Infrastruktury i Inwestycji w sprawie pasów rowerowych na ul. Tarnka
2015-03-10 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 04/15 z 24 lutego 2015 r. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015- 2042 — druk 136. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. — druk 137 6. Stanowisko komisji Infrastruktury i Inwestycji w sprawie ścieżek rowerowych na ul. Tarnka. 7. Sprawy różne, wolne wnioski. 8. Zakończenie posiedzenia
2015-02-24 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 01/14 z 16 grudnia 2014 r. i 03/15 z 10 lutego 2015 r. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu uczestników 45. Rajdu Arsenał środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie — druk 135 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych — druk nr 120 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób — druk 108 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź" organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją i przeprowadzeniem finałowego meczu piłki nożnej Ligi Europy UEFA 2015 na Stadionie Narodowym w Warszawie — druk 113 8. Sprawy różne i wolne wnioski. 9. Zakończenie posiedzenia
2015-02-10 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 02/15 z 13 stycznia 2015 r. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych — druk nr 96 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Zapoznanie członków komisji z działalnością spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 7. Zapoznanie członków komisji z działalnością spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 8. Prezentacja „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi". 9. Sprawy różne, wolne wnioski. 10. Zakończenie posiedzenia
2015-01-13 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Zapoznanie członków Komisji z działalnością Biura Infrastruktury. 4. Zapoznanie członków Komisji z działalnością Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 5. Zapoznanie członków Komisji z działalnością Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 6. Zapoznanie członków Komisji z działalnością spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. 7. Sprawy różne, wolne wnioski. 8. Zakończenie posiedzenia
2014-12-16 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Zapoznanie członków Komisji z działalnością Biura Drogownictwa i Komunikacji. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy — druk nr 47. 5. Zapoznanie członków Komisji z działalnością Biura Planowania Budżetowego. 6. Zapoznanie członków Komisji z działalnością Biura Rozwoju Miasta. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 — druk nr 29 wraz z autopoprawka druk nr 29 A. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015 — 2042 — druk nr 2691. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok wraz z uzasadnieniem — druk nr 2692. 10. Sprawy różne, wolne wnioski. 11. Zakończenie posiedzenia
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Inwentaryzacyjna

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-06-22 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian W Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 - druk nr 1431 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie zmian W budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1432 4. Przyjęcie protokołu nr 33 z dnia 10.05.2017 r. 5. Wolne Wnioski i sprawy różne
2017-06-08 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 25/17 4, Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości 5. Zakończenie posiedzenia
2017-05-25 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 25/17 4, Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości 5. Zakończenie posiedzenia
2017-05-11 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 24/17 4, Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości 5. Zakończenie posiedzenia
2017-04-06 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 11 z dnia 30.03.2017 r. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy — druk nr 1326 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy — druk nr 1327 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2017-03-16 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 11 z dnia 30.03.2017 r. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy — druk nr 1326 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy — druk nr 1327 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2017-02-09 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 21/17 4, Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości 5. Zakończenie posiedzenia
2017-01-19 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3- Przyjęcie protokołu nr 21/16 4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Inwentaryzacyjnej za rok 2016 5. Przyjęcie Planu pracy Komisji Inwentaryzacyjnej na 2017 rok 6. Podpisanie kart inwentaryzacyjnych 7. Zakończenie posiedzenia
2016-12-15 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 19/16 4. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych 5. Zakończenie posiedzenia.
2016-10-20 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 18/16 4. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych Zakończenie posiedzenia
2016-08-25 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 17/16 z 7 lipca 2016 r 4. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości 5. Zakończenie posiedzenia
2016-07-07 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 16/16 z 16 czerwca 2016 r. 4. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 5. Zakończenie posiedzenia
2016-06-16 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 15/16 z 12 maja 2016 r. 4. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 5. Zakończenie posiedzenia
2016-05-12 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 14/16 z 17 marca 2016 r. 4. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 5. Zakończenie posiedzenia
2016-03-17 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 13/16 z 25 lutego 2016 r. 4. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 5. Zakończenie posiedzenia
2016-02-25 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 12/16 z 28 stycznia 2016 r. 4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Inwentaryzacyjnej za rok 2015. 5. Przyjęcie Planu pracy Komisji Inwentaryzacyjnej na 2016 rok. 6. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 7. Zakończenie posiedzenia
2016-01-28 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 11/15 z 5 listopada 2015 r. 4. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 5. Zakończenie posiedzenia
2015-11-05 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 10/15. 4. Informacja na temat pracy Komisji Inwentaryzacyjnej w okresie od 26 lutego 2015 roku do 5. listopada 2015 roku. 5. Zakończenie posiedzenia
2015-10-15 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Podpisanie kart inwentaryzacyjnych. 3. Zakończenie posiedzenia
2015-08-27 1. Podpisanie kart inwentaryzacyjnych. 2. Przyjęcie protokołu nr 8/15 z posiedzenia Komisji w dniu 25 czerwca 2015 r. 3. Zakończenie posiedzenia
2015-06-25 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie protokołu nr 7/15 z posiedzenia Komisji w dniu 28.05.2015 r. 5. Zakończenie posiedzenia
2015-05-28 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie protokołu nr 6/15 z posiedzenia Komisji z w dniu 7.05.2015 r. 5. Zakończenie posiedzenia
2015-05-07 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie protokołu nr 5/15 z posiedzenia Komisji z w dniu 16.04.2015 r. 5. Zakończenie posiedzenia
2015-04-16 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie protokołu nr 4/15 z posiedzenia Komisji z w dniu 26.03.2015 r. 5. Zakończenie posiedzenia
2015-03-26 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie protokołu nr 3/15 z posiedzenia Komisji z w dniu 12.03.2015 r. 5. Zakończenie posiedzenia
2015-03-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 3. Przyjęcie protokołu nr 2/15 z posiedzenia Komisji z dnia 10.03.2015 r. 4. Sprawy różne
2015-03-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy o stanie mienia m.st. Warszawy. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie protokołu nr 1/15 z posiedzenia Komisji z dnia 26.02.2015 r. 5. Sprawy różne
2015-02-26 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawy organizacyjne. 4. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 5. Zakończenie posiedzenia
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Kultury i Promocji Miasta

Temat prac komisji: - kultura w tym biblioteki miejskie i inne placówki upowszechniania kultury - promocja m.st. Warszawy, - wznoszenie pomników - stołeczne zabytki

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-06-21 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1431 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1432 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków — druk nr 1447 5. Przyjęcie protokołu nr 35/17 z posiedzenia komisji z 10.05.2017 r. 6. Sprawy różne
2017-05-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Stołecznego Warszawy za 2016 rok 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1345 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1346 5. Raport z działalności Biura Kultury za 2016 r. 6. Informacja dyrektora Muzeum Warszawy na temat otwarcia nowej wystawy głównej „Rzeczy warszawskie" w odrestaurowanych kamienicach przy Rynku Starego Miasta 7. Przyjęcie protokołu nr 34/17 z posiedzenia komisji z 5.04.2017 r. 8. Sprawy różne.
2017-04-05 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej — druk nr 1312 3. Informacja na temat działalności bibliotek miejskich 4. Informacja dyrektora Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie na temat spektaklu ,,Klątwa" 5. Przyjęcie protokołu nr 33/17 z posiedzenia komisji z 15.03.2017 r. 6. Sprawy różne
2017-03-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1251 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1252 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła ll w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy — druk nr 1242 5. Informacja na temat rozstrzygniętych konkursów dla organizacji pozarządowych 6. Informacja na temat działalności bibliotek miejskich 7. Informacja na temat sytuacji Muzeum Techniki í Przemysłu NOT 8. Przyjęcie protokołu nr 32/17 z posiedzenia komisji z 8.02.2017 r. 9. Informacja na temat przedstawienia „Klątwa” w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie 10. Sprawy różne
2017-02-08 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian do Umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwa Muzeum Historii Żydów Polskich oraz ustalenia brzmienia statutu tego Muzeum — druk nr 1216 3. Przyjęcie protokołu nr 31/17 z posiedzenia komisji z 18.01.2017 r. 4. Sprawy różne
2017-01-18 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im, Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy — druk nr 1191 3. Przyjęcie protokołu nr 29/16 z posiedzenia komisji z 14.12.2016 r. i nr 30/16 z 15.12.2016 r. 4. Sprawy różne
2016-12-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia oraz nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów — druk nr 1143+A 3. Sprawy różne
2016-12-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletnie] Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 1098 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 1099 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 — druk nr 1115 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami m.st. Warszawy — druk nr 1122 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia oraz nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów — druk nr 1143 7. Przyjęcie protokołu nr 28/16 z posiedzenia komisji z 28.11.2016 r. 8. Sprawy różne
2016-11-28 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1050 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1051 4. Przyjęcie protokołu nr 27/16 z posiedzenia komisji z 16.11.2016 r. 5. Sprawy różne
2016-11-16 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Prezentacja projektu Programu Opieki nad Zabytkami 2017-2020 3. Informacja na temat sytuacji Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. 4. Przyjęcie protokołu nr 26/16 z posiedzenia komisji z 19.10.2016 r 5. Sprawy różne
2016-10-19 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 1013 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 1014 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków — druk nr 1041 5. Przyjęcie protokołu nr 25/16 z posiedzenia komisji z 21.09.2016 r. 6. Sprawy różne
2016-09-21 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Informacja na temat realizacji Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 3. Przyjęcie protokołu nr 24/16 z posiedzenia komisji z 24.08.2016 4. Sprawy różne
2016-08-24 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 947. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok- druk nr 948. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków — druk nr 953. 5. Przyjęcie protokołu nr 23/16 z posiedzenia komisji z 6.07.2016 r. 6. Sprawy różne
2016-07-06 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat postępów prac przy inwestycji Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej. 3. Informacja na temat postępów prac przy inwestycji Budowa TR Warszawa oraz planów instytucji kultury na czas trwania inwestycji. 4. Przyjęcie protokołu nr 22/16 z posiedzenia komisji z 15.06.2016r. 5. Sprawy różne
2016-06-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 830. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok- druk nr 831. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków — druk nr 837. 5. Przyjęcie stanowiska w sprawie zmiany orientacji pomnika Tysiąclecia Jazdy Polskiej. 6. Przyjęcie protokołu nr 21/16 z 11.05.2016 r. 7. Sprawy różne
2016-05-11 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków — druk nr 787. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 782. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 783. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Bielańskiego Ośrodka Kultury- druk nr 797. 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - druk nr 801. 7. Przyjęcie protokołu nr 19/16 z 12.04.2016 r. i nr 20/16 z 20.04.2016 r. 8. Sprawy różne
2016-04-20 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok. 3. Informacja na temat pomnika Tysiąclecia Jazdy Polskiej. 4. Sprawy różne
2016-04-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat programów operacyjnych dla programu „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020". 3. Przyjęcie protokołu nr 18/16 z posiedzenia komisji z dnia 16.03.2016 r. 4. Sprawy różne
2016-03-16 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 691. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 rok — druk nr 692. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy w zawodach WARSAW CHALLENGE — Otwartych Mistrzostwach Warszawy w Breakdance — druk nr 696. 5. Przyjęcie stanowiska w sprawie ochrony zabytków architektury modernistycznej w m.st. Warszawie. 6. Przyjęcie protokołu nr 17/16 z posiedzenia komisji z dnia 24.02.2016 r. 7. Sprawy różne
2016-02-24 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Omówienie wniosku Stowarzyszenia „MUZYKA BEZ GRANIC". 3. Przyjęcie protokołu nr 16/16 z posiedzenia komisji z dnia 27.01.2016 r. 4. Sprawy różne
2016-01-27 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat sytuacji Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza. 3. Przyjęcie protokołu nr 15/15 z posiedzenia komisji z dnia 9.12.2015 r. 4. Sprawy różne
2015-12-09 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 569. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 570. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 — druk nr 572. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy — druk nr 590. 6. Przyjęcie protokołu nr 14/15 z posiedzenia komisji z dnia 25.11.2015 r. 7. Sprawy różne
2015-11-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2016-2042- druk nr 502. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok- druk nr 503. 4. Przyjęcie protokołu nr 13/15 z posiedzenia komisji z dnia 4.11.2015 r. 5. Sprawy różne
2015-11-04 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 498. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 499. 4. Przyjęcie protokołu nr 12/15 z posiedzenia komisji z dnia 14.10.2015 r. 5. Sprawy różne
2015-10-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 450. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Białołęckiego Ośrodka Kultury — druk nr 451. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków — druk nr 463. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie — druk nr 470. 6. Przyjęcie protokołu nr 9/15 z posiedzenia komisji z dnia 16.09.2015 r. 7. Sprawy różne
2015-09-16 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury — Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie — druk nr 431. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 412. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok- druk nr 413. 5. Przyjęcie protokołu nr 8/15 z posiedzenia Komisji z dnia 8.07.2015 r. i 9.07.2015 r. 6. Sprawy różne
2015-07-08 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków na temat przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Warszawy — druk nr 329. 4. Przyjęcie protokołu nr 7/15 z posiedzenia Komisji z dnia 24.06.2015 r. 5. Sprawy różne
2015-06-24 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042- druk nr 303. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 304. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie połączenia Domu Kultury „Działdowska" w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury pod nazwą „Wolskie Centrum Kultury" w Warszawie — druk nr 278. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków — druk nr 307. 6. Przyjęcie protokołu nr 6/15 z posiedzenia Komisji z dnia 27.05.2015 r. i 28.05.2015 r. 7. Sprawy różne
2015-05-27 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków — druk nr 265. 3. Przyjęcie protokołu nr 5/15 z posiedzenia Komisji z dnia 6.05.2015 r. 4. Sprawy różne
2015-05-06 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 239. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok — druk nr 240. 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Stołecznego Warszawy za 2014 rok. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie z instytucją kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Warszawy- druk nr 238. 6. Przyjęcie protokołu nr 4/15 z posiedzenia Komisji z dnia 11.03.2015 r. 7. Sprawy różne
2015-03-11 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042-druk nr 136. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok-druk nr 137. 4. Przyjęcie protokołu nr 3/15 z posiedzenia Komisji z dnia 25.02.2015 r. 5. Sprawy różne
2015-02-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pod nazwą Teatr „Scena Prezentacje" z instytucją kultury m.st. Warszawy pod nazwą Północne Centrum Sztuki — Teatr Komedia — druk nr 129. 3. Przyjęcie protokołu nr 2/15 z posiedzenia Komisji z dnia 11.02.2015 r. 4. Sprawy różne
2015-02-11
2014-12-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 2691. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 2692.' 4. Sprawy różne
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Ładu Przestrzennego

Temat prac komisji: - ład przestrzenny, - opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - administracja architektoniczno-budowlana, nadzór budowlany - geodezja i kartografia

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-06-29 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Przyjęcie protokołu nr 59/17 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ulicy Tanecznej 74 — druk nr 1455 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal — druk nr 1454 6. Informacja na temat wydanej decyzji o warunkach zabudowy na działce przy ul. Puławskiej, na której rośnie dąb — pomnik przyrody 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji 8. Sprawy różne
2017-06-19 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Przyjęcie protokołu nr 58/17 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Ujazdowskiego — druk nr 1448 5. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń 6. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji 7. Sprawy różne
2017-06-05 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Przyjęcie protokołów nr 55/17, 56/17, 57/17 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr XIX/457/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych W rejonie ul. Kinowej — druk nr 1400 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Fundamentowej 38/42 — druk 1392 + A 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70 — druk 1393 + A 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji 8. Sprawy różne
2017-05-18 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Przyjęcie protokołu nr 54/17 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2016 r. 5. Informacja 0 korespondencji, która wpłynęła do Komisji 6. Sprawy różne
2017-05-11 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9A — druk nr 1347
2017-04-27 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Przyjęcie protokołu nr 53/17 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn — część A — druk nr 1338 + A — kontynuacja 5. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji 6. Sprawy różne
2017-04-13 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj — druk nr 1322 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn — część A *) 5. Zaopiniowanie wniosku Burmistrza Dzielnicy Ursynów dotyczącego oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz SBM „Imielin” gruntów położonych W rejonie ulic: Malinowskiego 1 i 3 oraz Hawajskiej 7, 11 i Dereniowej 52/54 — kontynuacja Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. Sprawy różne.
2017-03-30 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołów nr 51/17 i 52/17 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 r. — kontynuacja 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchylenia w części uchwał: Rady Gminy Warszawa — Wawer Nr 304/XL/96 z dnia 6 grudnia 1996r. i Rady Miasta Wesoła Nr 64/Xlll/99 z dnia 28 maja 1999 r. — druk nr 1300 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna część II — druk nr 1302 7. Zaopiniowanie wniosku Burmistrza Dzielnicy Ursynów dotyczącego oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz SBM „Imielin” gruntów położonych w rejonie ulic: Malinowskiego 1 i 3 oraz Hawajskiej 7, 11 i Dereniowej 52/54 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji 9. Sprawy różne
2017-03-16 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18A — druk nr 1240 + A — kontynuacja
2017-03-02 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Przyjęcie protokołu nr 50/17 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st_ Warszawy zmieniającej uchwałę nr XXVII/549/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego — druk nr 1232 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m_st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Kruczkowskiego 12B — druk nr 1233 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st_ Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18A — druk nr 1240 7. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 r. — kontynuacja 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji 9. Sprawy różne
2017-02-02 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Przyjęcie protokołu nr 49/17 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 49/1 2 obrębu 6-01-04 położonej w rejonie ulicy Żelaznej- druk nr 1211 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki — druk nr 1189 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Langiewicza 1/3 — druk nr 1213 7. Omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Narutowicza. 8. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 r. 9. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 10 Sprawy różne
2017-01-12 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Przyjęcie protokołów nr 46/16, 47/16, 48/16 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września — część I — druk nr 1101 + A, B, C i D — kontynuacja 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ul. Korzona 2 — druk nr 1147 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ul. Gościeradowskiej 18/20 — druk nr 1148 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Św. Wincentego — druk nr 1149 8. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2016 r. 9. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji 10. Sprawy różne
2016-12-15 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kępy Tarchomíńskiej — druk nr 1137 — kontynuacja 4. Sprawy różne
2016-12-08 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września — część I — druk nr 1101 + Ai B — kontynuacja 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Postępu 3/5 — druk nr 1128 5, Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anecina Południowego — druk nr 1138 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiśniewo w rejonie ul. Kolacińskiej — druk nr 1137 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kępy Tarchomińskiej — druk nr 1136 8. Omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Załuski 9. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji 10. Sprawy różne
2016-12-01 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Przyjęcie protokołów nr 43/16, 44/16, 45/16. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1050 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1051 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej — część północna C — druk nr 1069 — kontynuacja 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste — rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU — druk nr 1097 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września — część I — druk nr 1101 + A i B 9. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji 10. Sprawy różne
2016-11-15 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej — część północna C — druk nr 1069 — kontynuacja 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wniosku o pozbawienie lasu charakteru ochronnego (ul. Podkowy) — druk nr 1037 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wniosku o pozbawienie lasu charakteru ochronnego (ul. Popradzka) — druk nr 1038 6. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji 7. Sprawy różne
2016-11-10 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu nr 42/16. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” — druk nr 1066 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej — część północna C — druk nr 1069 6. Omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opacz 7. Informacja 0 korespondencji, która wpłynęła do Komisji 8. Sprawy różne
2016-10-27 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Przyjęcie protokołu nr 41/16 Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Jerzego Zaruby — druk nr 1036 + A 5. Omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Słodowiec 6. Omówienie realizacji planu pracy Komisji na 2016 r. 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji 8. Sprawy różne
2016-10-13 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Informacja Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Michała Olszewskiego w sprawie zmian w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kolonia Borków — druk nr 1023 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Chrzanów 2” — druk nr 1031 + A 6. Omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji 8. Sprawy różne
2016-10-06 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Przyjęcie protokołów nr 39/16 i 40/16 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr LVIII/1779/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Traugutta — druk nr 991 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 — druk nr 989 6. Umówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chrzanów 2" 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji 8. Sprawy różne
2016-09-22 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej — część południowa — druk nr 889 · kontynuacja
2016-09-15 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu nr 38/16 (23.08.2016r.). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej — druk nr 965 + A — kontynuacja 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część IV — rejon ulicy Synów Pułku — druk nr 986 + A 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia m1eJscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej — część południowa — druk nr 889 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 8. Sprawy różne
2016-08-23
2016-07-04 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi w części na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. mpzp ZPP w rejonie ul. Sporne1)- druk nr 897 2. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część I — rejon ulicy Górczewskiej — druk nr 885 + A 4. Informacja o korespondencj,i która wpłynęła do Komisji
2016-07-04 1.Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej — druk nr 763 + A — kontynuacja 4. Sprawy różne
2016-06-29 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołów: nr 32/16 (28.04.16r) z uwagą, nr 34/16 cz. I i li (19.05 i 2.06.16r), nr 35/16 (13.06.16r) 4. Omówienie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami dotyczącego regulacji gruntów na rzecz Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Stokłosy". 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Żołny — druk nr 864 + A 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr XXX/952/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kamionka — druk nr 879 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Muchomora — druk nr 896 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej - druk nr 763 + A — kontynuacja 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wniesieniaskargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. mpzp ZPP w rejonie ul. Spornej)- druk nr 897 10. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część I — rejon ulicy Górczewskiej — druk nr 885 + A 12. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 13. Sprawy różne
2016-06-13 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołów nr: 32/16 (28.04.16r), 33/16 (12.05.16r). 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września — druk nr 846 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Rzeczypospolitej — druk nr 847 + A 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sejmu Czteroletniego — druk nr 850 + A 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej - druk nr 763 + A — kontynuacja 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne
2016-06-02 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej — druk nr 763 + A — kontynuacja 2. Przyjęcie protokołów nr: 17/15 (19.11.15r), 29/16 (7.04.16r), 30/16 (14.04.16r), 31/16 (21.04.16r). 3. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 4. Sprawy różne
2016-05-19 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej — druk nr 763 + A — kontynuacja 4. Przyjęcie protokołów nr: 17/15 (19.11.15r), 29/16 (7.04.16r), 30/16 (14.04.16r), 31/16 (21.04.16r). 5. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 6. Sprawy różne
2016-05-12 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul — druk nr 784 + A — kontynuacja
2016-04-28 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok. 4. Przyjęcie protokołów nr 14/15 (8.10.15r), nr 16/15 (29.10.15r), nr 17/15 (19.11.15r), nr 21/15 (17.12.15r), nr 22/15 (21.01.16r), nr 23/16 cz. I i li (27.01.16r i 18.02.16r), nr 25/16 (28.01.16r), 28/16 (31.03.16r.) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul — druk nr 784 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta, Łowicką- druknr 785 7. Omówienie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podskarbińskiej. 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej - druk nr 763 + A 9. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 10. Sprawy różne
2016-04-21 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej — druk nr 683 + A — kontynuacja
2016-04-14 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 1 — druk nr 358 + A- kontynuacja 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej — druk nr 683 + A — kontynuacja 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc- druk nr 742 — kontynuacja 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc — część 11 a — druk nr 741 — kontynuacja 7. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia ul. Poznańskiej — kontynuacja 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne
2016-04-07 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 1 — druk nr 358 — kontynuacja 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej — druk nr 683 + A — kontynuacja 5. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc. 6. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc — część li a. 7. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskie.j 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne
2016-03-31 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 r. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ursynowa Zachodniego w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy- część zachodnia A — druk nr 717 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Pelcowizny i Śliwic — druk nr 729 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 1 — druk nr 358 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej — druk nr 683 +A-kontynuacja 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Przyjęcie protokołów nr 9/15 (7.07.15r), nr 23/16 cz. li (18.02 .16r), nr 26/16 (18.02.16r), nr 27/16 (3.03.16r). 10. Sprawy różne
2016-03-03 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu nr 24/16. 4. Przyjęcie stanowiska w sprawie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6-5/14 oraz część dz. ew. nr 5/15 z obrębu 1-10-17 o łącznej powierzchni ok. 7400m2 położonych u zbiegu ulic: rtm. W. Pileckiego i lndiri Gandhi. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej — druk nr 683 + A 6. Omówienie koncepcji m1eJscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Radzymińską, gen. T. Rozwadowskiego, Księcia Ziemowita, Naczelnikowską. 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 8. Sprawy różne
2016-02-18 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2015r. 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016r. 5. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 6. Sprawy różne
2016-01-28
13:40
Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa — druk nr 458 + 458A — kontynuacja
2016-01-28
13:15
1. Otwarcie obrad. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. li — druk nr 626 kontynuacja 3. Sprawy różne
2016-01-27 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa — druk nr 458 + 458A — kontynuacja 4. Pierwsze czytanie proj. uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia mpzp rejonu Ronda Wiatraczna cz. II — druk nr 626 — kontynuacja 5. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej. 6. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 7. Sprawy różne
2016-01-21 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu nr 20/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa — druk nr 458 + 458A — kontynuacja 5. Wniosek Biura Gospodarki Nieruchomościami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6-5/14 oraz część dz. ew. nr 5/15 z obrębu 1-10-17 o łącznej powierzchni ok. 7400m2 położonych u zbiegu ulic: rtm. W. Pileckiego i lndiri Gandhi. 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. li — druk nr 626 7. Omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ekspresowej. 8. Informacja o korespondencj,i która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne
2015-12-17 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołów nr 17 / 15, 18 /15, 19 / 15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa — druk nr 458 + 458A — kontynuacja 5. Informacja o korespondencji , która wpłynęła do Komisji. 6. Sprawy różne
2015-12-10 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki — druk nr 596 + A — kontynuacja
2015-12-03 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 502 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok- druk nr 503 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego — druk nr 566 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pasa Nadwiślańskiego na Bielanach — druk nr 573 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonek — druk nr 596 8. Wniosek mieszkańców o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 2/65 i 4/23 z obrębu 11029 położonych przy ul. Grzegorzewskiej w Dzielnicy Ursynów (część terenu tzw. Górki Ursynowskiej) 9. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 10. Sprawy różne
2015-11-26 Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego w Dzielnicy Wesoła — druk nr 563 + 563A
2015-11-19 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołów nr 15/15 i 16/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej — druk nr 554 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa — druk nr 458 + 458A — kontynuacja 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego w Dzielnicy Wesoła — druk nr 563 + 563A 7. Omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie. 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne
2015-10-29 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna — część I dla terenu oznaczonego symbolem D3.1OU-HB — druk nr 500 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej — druk nr 540 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Jeziorka Gocławskiego — druk nr 539 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa — druk nr 458 + 458A — kontynuacja 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 8. Sprawy różne
2015-10-22 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołów nr 13/15 i 14/15. 4. Omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podskarbińskiej. 5. Omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha". 6. Omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Chłopickiego. 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 8. Sprawy różne
2015-10-08 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma — druk nr 405 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską — druk nr 456 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2/2 z obrębu 1-05-53 — druk nr 457 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarza Wojskowego — druk nr 459 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pasa Nadwiślańskiego na Żoliborzu — druk nr 460 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata — druk nr 461 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cytadeli Warszawskiej — druk nr 466 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj część pierwsza — druk 429 + 429A — kontynuacja 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa - druk nr 458 + 458A — kontynuacja 12. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 13. Sprawy różne
2015-10-01 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu nr 11/15 i 12/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj część pierwsza — druk 429 + 429A — kontynuacja 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa — druk nr 458 + 458A 6. Informacja o korespondencji, która wpłynę/a do Komisji. 7. Sprawy różne
2015-09-17 Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów malej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń — druk nr 433
2015-09-10 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu nr 10/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy — druk nr 348 — kontynuacja 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ul. Tanecznej 74 — druk nr 427 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj część pierwsza — druk nr 429. 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 8. Sprawy różne
2015-08-25 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu nr 9/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy — druk nr 348 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr XClll/2376/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy pętli autobusowej Metro Wilanowska — druk nr 362 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego — druk nr 373 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma — druk nr 405 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne
2015-07-07 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu nr 8/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego — druk nr 344. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego — druk nr 331. 6. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. 7. Podjęcie stanowiska w sprawie utworzenia i przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ewidencyjnego 2/2 z obrębu 10553. 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne
2015-06-18 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołów nr 3/15, 6/15, 7/15. 4. Omówienie wniosku mieszkanki dotyczącego interpretacji zapisów uchwały Nr XX/680/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 6.12.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego — część ,,Żołny", w zakresie możliwości zabudowy działki. 5. Wyrażenie opinii do wniosków Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy dotyczących połączenia i podziału nieruchomości w rejonie Borkowa: a/ dotyczy działki ew. nr 164 z obrębu 3-13-54 bi dotyczy działki ew. nr 101 z obrębu 3-13-54 cl dotyczy działki ew. nr 18 z obrębu 3-13-54 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego — druk nr 285 7. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne
2015-05-28 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu nr 9/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy — druk nr 348 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr XClll/2376/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy pętli autobusowej Metro Wilanowska — druk nr 362 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego — druk nr 373 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma — druk nr 405 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne
2015-04-23 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołów nr 4/15 i 5/15 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2014 r. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zwoleńskiej - część I — druk nr 241 i 241A. 6. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 7. Sprawy różne
2015-03-26 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Kontynuacja pierwszego czytania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej — część I — druk nr 148 + autopoprawka — druk nr 148 A i B
2015-03-19 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej — część I - druk nr 148+ autopoprawka — druk nr 148A. 4. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na temat samowoli budowlanych na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem ważnych przestrzeni publicznych. 5. Omówienie sprawy wpisania do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego Sielc Północnych. 6. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej. 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 8. Sprawy różne
2015-03-05 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołów nr 1/14 i 2/15. 4. Informacja na temat postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy, toczących się w Urzędzie Dzielnicy Mokotów, dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa. 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 r. 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej - część I — druk nr 148 + autopoprawka — druk nr 148A. 7. Omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Ostrobramskiej. 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne
2015-01-08 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. Sielce-Beethovena) — druk nr 74 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. Wierzbna) — druk nr 75 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. ul. Towarowej) — druk nr 76 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. ul. Niecałej 14) — druk nr 77 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. ul. Elektoralnej 5/7) — druk nr 78 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. rejonu Jazdowa — część Zach.) — druk nr 79 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. Nowodwory Południowe) — druk nr 80 9. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji 10. Sprawy różne
2014-12-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 (w zakresie kompetencji Komisji) — druk nr 2691 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok (w zakresie kompetencji Komisji) — druk nr 2692 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze — druk nr 30 (dot. mpzp Henrykowa) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze — druk nr 48 (dot. mpzp obszaru Miasto-Ogród Sadyba część I) 6. Sprawy organizacyjne. 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. Sprawy różne
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Ochrony Środowiska

Temat prac komisji: - ochrona środowiska i przyrody - gospodarka wodna - zieleń komunalna i zadrzewienie - gospodarka odpadami

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-06-01 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Funkcjonowanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego W kontekście nowych wyzwań i potrzeb. 4. Sprawy różne, wolne wnioski 5. Zakończenie posiedzenia
2017-05-22 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 49/17 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody — druk nr 1395. 5. "Informacja Prezydent m.st. Warszawy na temat stanu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz perspektyw zmiany i rozwoju tego systemu. 6. Sprawy rózne, wolne wnioski 7. Zakończenie posiedzenia.
2017-05-08 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 48/17 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady m.st. Warszawy 5. Zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2016 rok" 6. Sprawy różne, wolne wnioski 7. Zakończenie posiedzenia
2017-04-03 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 47/17 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st_ Warszawy w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt — druk nr 1257- c. dalszy 5. Informacja nt. stanu pomnika przyrody zlokalizowanego przy ul. Puławska 225/Wołodyjowskiego 47 6. Informacja nt. pomnika przyrody (jałowiec wirginijski) zlokalizowanego przy ul. Wróbla/Wałbrzyskiej 7. Projekt stanowiska ws. zagrożeń i procedur opieki nad pomnikami przyrody na terenie m.st. Warszawy 8. Problematyka zagrożeń przeciwpowodziowych na terenie m.st Warszawy 9. Zakończenie posiedzenia
2017-03-13 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 46/17. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017 — 2045 — druk nr 1251 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1252 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt — druk nr 1257 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku" — druk nr 1258 8. Omówienie petycji nr 1/2017 Stowarzyszenia NaprawMY z dnia 10 stycznia 2017 roku 9. Informacja na temat realizacji projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania Zarządu Zieleni m.st. Warszawy 10. Informacja nt. zaobserwowanych skutków nowelizacji ustawy o ochronie przyrody (problem tzw. wycinki). 11. Informacja nt. stanu pomnika przyrody zlokalizowanego przy ul. Puławska 225/Wołodyjowskiego 47. 12. Zakończenie posiedzenia
2017-02-09 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 45/17 oraz protokołu ze Wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Zdrowia 4. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy za rok 2016 5. Przyjęcie Planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na rok 2017 6. Zakończenie posiedzenia
2017-02-06 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 43/17 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody — druk nr 1215 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody — druk nr 1217 6. Zakończenie posiedzenia
2017-01-31
17:00
1. Otwarcie posiedzenia 2. Wystąpienie ekspertów Państwowego Instytutu Badawczego — Instytutu Ochrony Środowiska nt. "Warszawski smog — stan obecny i możliwe działania" — referują: - Pan Krystian Szczepański — Dyrektor Wojewódzkiego Instytutu Ochrony Środowiska, - Pan Dominik Kobus — Kierownik Zakładu Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego Instytutu Badawczego: - Pan Krzysztof Skotak — Kierownik Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska “Puszcza Borecka" Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego instytutu Badawczego. 3. Dyskusja. 4. Zamknięcie posiedzenia
2017-01-31
16:45
1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr nr: 39/16-42/16. 4. Omówienie petycji Stowarzyszenia NaprawMY w sprawie przyjęcia uchwały kierunkowej zobowiązującej Prezydenta m.st. Warszawy do opracowania i wdrożenia systemu pomiaru umożliwiającego detekcję spalania odpadów (śmieci) przy użyciu dronów, ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania pomiarów w nocy (nr 1/2017) 5. Zakończenie posiedzenia
2016-12-15 1. Projekt Stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie sposobu prowadzenia istotnych inwestycji infrastrukturalnych na terenie m.st. Warszawy- c.d. dyskusji. 2. Wolne wnioski, sprawy różne. 3. Zakończenie posiedzenia
2016-12-12 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy — druk nr 1127 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016- 2045 — druk nr 1098 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 1099 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 — druk nr 1115 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 1091 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody — druk nr 1092. 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej — druk nr 1123 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023" — druk nr 1093 11. Projekt Stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie sposobu prowadzenia istotnych inwestycji infrastrukturalnych na terenie m.st. Warszawy
2016-11-28
16:00
1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołów nr nr 37/16 i 38/16 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017 — 2045 — druk nr 1050 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1051 — wraz z zestawieniem opinii rad dzielnic do załączników budżetowych oraz protokołem rozbieżności 6. Wolne wnioski, sprawy różne 7. Zakończenie posiedzenia
2016-11-28
17:00
2016-11-17 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 36/16 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 1053 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wniosku o pozbawienie lasu charakteru ochronnego -druk nr 1037 (cz. II) 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wniosku o pozbawienie lasu charakteru ochronnego -druk nr 1038 (cz. II) 7. Wolne wnioski, sprawy różne 8. Zakończenie posiedzenia
2016-11-14 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 36/16 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 1053 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wniosku o pozbawienie lasu charakteru ochronnego -druk nr 1037 (cz. II) 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wniosku o pozbawienie lasu charakteru ochronnego -druk nr 1038 (cz. II) 7. Wolne wnioski, sprawy różne 8. Zakończenie posiedzenia
2016-10-17 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 35/16 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-201,5 — druk nr 1013 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 1011 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wniosku o pozbawienie lasu charakteru ochronnego — druk nr 1037 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wniosku o pozbawienie lasu charakteru ochronnego — druk nr 1038 8. Wolne wnioski, sprawy różne 9. Zakończenie posiedzenia
2016-09-19 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołów nr 33/16 i nr 34/16 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy — druk 992 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie niektórych pomników przyrody na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy — druk 993 6. Informacja na temat stanu prac m.st. Warszawy nad projektem Programu ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku 7. Wolne wnioski, sprawy różne 8. Zakończenie posiedzenia
2016-08-25 1. Wznowienie pierwszego czytania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy" — druk nr 861. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie statutu „ Zarządu Oczyszczania Miasta" — druk nr 862. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przek ształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazw ą „ Zar ząd Terenów Public znych" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy — druk nr 863. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne — druk nr 974. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaopiniow ania wniosku o uznanie lasó w za ochronne — druk nr 975. 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w spraw ie zaopini owania wniosku o uznanie lasów za ochronne — druk nr 976. 7. Wolne wnioski, sprawy różne. 8. Zakończenie posiedzenia
2016-08-22 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 32/16. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st . Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 947. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 948. 6. Informacja na temat kompetencji organów w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz działania jakie miasto podejmuje w tym zakresie. 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody- druk nr 946. 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody — druk nr 951. 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody — druk nr 962. 10. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy — druk nr 961. 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy" — druk nr 861. 12. Pierwsze czytanie projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie statutu „Zarządu Oczyszczania Miasta" — druk nr 862. 13. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Terenów Publicznych" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy — druk nr 863. 14. Wolne wnioski, sprawy różne . 15. Zakończenie posiedzenia
2016-07-04 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 31/16. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 905. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków Komunikacji elektronicznej — druk nr 906. 6. Wolne wnioski, sprawy różne. 7. Zakończenie posiedzenia
2016-06-13 1/ Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy" — druk nr 861 2/ Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie statutu „Zarządu Oczyszczania Miasta" — druk nr 862 3/ Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Terenów Publicznych" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy — druk nr 863 4/ Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Praskich Terenów Publicznych" w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy — druk nr 860.
2016-05-12 Wobec skierowania do Komisji Ochrony Środowiska autopoprawki do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody " Las Bielański" druk nr 796 A — Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Figura wznowił pierwsze czytanie projektu uchwały z druku nr 796
2016-05-09 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 28/16. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 782. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 783. 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Praga Południem.st. Warszawy — druk nr 765. 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy- druk nr 766. 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia parku miejskiego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy- druk 803. 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu dla rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego" — druk 795 . 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bielański — druk 796. 11. Zakończenie posiedzenia
2016-04-28 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 27/16. 4. Informacja nt stanu prac nad ustanowieniem planów ochrony dla rezerwatów przyrody Las Bielański i La Kabacki im. Stefana Starzyńskiego. 5. Sprawy różne, wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia
2016-04-18 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 26/16. 4. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika ochrony przyrody stanowiącego aleję kasztanowców rosnących wzdłuż ul. Karpackiej — druk 743 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze — druk 758 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody- druk 748 8. Sprawy różne, wolne wnioski 9. Zakończenie posiedzenia
2016-03-14 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 25/16 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łęgi Czarnej Strugi" — druk nr 709 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Morysin"- druk nr 710 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Natoliński" — druk nr 711 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2042 — druk nr 691 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 r. — druk nr 692 9. Informacja na temat realizacji programu „Milion drzew dla Warszawy" 10. Informacja na temat działalności pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Zarządzania Zielenią Miejską 11. Sprawy różne, wolne wnioski 12. Zakończenie posiedzenia
2016-01-25 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołów nr nr: 22/15 i 23/15. 4. Informacja na temat stanu prac nad nowym programem ochrony środowiska . 5. Sprawy różne, wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia
2015-12-10 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy" — druk nr 594. 2. Zakończenie posiedzenia
2015-12-07 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 21/15. 4. Informacja dotycząca realizacji Programu ochrony powietrza w Mieście Stołecznym Warszawa. 5. Informacja na temat prac nad nowym programem ochrony środowiska. 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy" — druk nr 594. 7. Zakończenie posiedzenia
2015-11-23 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 20/15. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016 — 2042 — druk nr 502. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok wraz z uzasadnieniem — druk nr 503. 6. Zakończenie posiedzenia
2015-11-05 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 19/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody — alei lip rosnących wzdłuż ul. Żwirki i Wigury — druk nr 496. 5. Zakończenie posiedzenia
2015-11-02 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 18/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą ,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt"- druk nr 462. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 — 2042 — druk nr 498. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok — druk nr 499. 7. Zakończenie posiedzenia
2015-10-15 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 17/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody — druk nr 452. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie — druk nr 470. 6. Zakończenie posiedzenia
2015-09-14 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2042 — druk nr 412. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok — druk nr 413. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt — druk nr 423. 6. Zakończenie porządku obrad
2015-08-27 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr nr: 13-15/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Ochota — druk nr 396. 5. Zakończenie posiedzenia
2015-07-09 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy — druk 353 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów- druk 354
2015-07-06 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 12/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody — druk nr 323 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie dzielnicy Śródmieście — druk 338 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie dzielnicy Żoliborz — druk 339 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie dzielnicy Targówek — druk 340 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie dzielnicy Ursus — druk 341 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie dzielnicy Bielany — druk 342 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy — druk 353 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów — druk nr 354 12. Projekt stanowiska ws. zwierząt dziko żyjących na terenie m.st. Warszawy. 13. Omówienie problemów dotyczących zieleni na terenie tzw Żoliborza Południowego (wnioski po komisji w dn. 6.07.br.) i ustalenie dalszych działań Komisji w tej sprawie. 14. Zakończenie posiedzenia
2015-06-29 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja dotycząca problemów z terenami zielonymi na obszarze Żoliborza Południowego: - wizytacja terenu - dyskusja 4. Zakończenie posiedzenia
2015-06-22 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 10/15 i 11/15. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 303 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 304 6. Projekt stanowiska ws. funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Warszawie. 7. Sprawy różne, wolne wnioski. 8. Zakończenie posiedzenia
2015-06-22 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 10/15 i 11/15. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 303 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 304 6. Projekt stanowiska ws. funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Warszawie. 7. Sprawy różne, wolne wnioski. 8. Zakończenie posiedzenia
2015-05-25 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja o zagrożeniach związanych ze zwierzętami dziko żyjącymi na terenie m.st. Warszawy, w szczególności dzikami. 4. Informacja dotycząca prac nad Programem ochrony środowiska dla m.st. Warszawy. 5. Sprawy różne, wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia
2015-05-11 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 9/15. 4. Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Warszawie w roku 2014. 5. Sprawy różne, wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia
2015-05-04 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 8/15. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 239 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok — druk nr 240 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody — druk nr 221 7. Sprawy różne, wolne wnioski. 8. Zakończenie posiedzenia
2015-04-13 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 7/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody — druk nr 211 5. Zaopiniowanie projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie miejskiego programu nasadzeń „Milion drzew dla Warszawy" — druk nr 224 6. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 r. 7. Sprawy różne, wolne wnioski. 8. Zakończenie posiedzenia
2015-03-26 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 6/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym. st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody- druk nr 176 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w granicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „ARKADIA" — druk nr 189 6. Sprawy różne, wolne wnioski. 7. Zakończenie posiedzenia
2015-03-09 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 5/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody — druk nr 151 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2024 — druk nr 136 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok- druk nr 137 7. Sprawy różne, wolne wnioski. 8. Zakończenie posiedzenia
2015-02-23 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 4/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy pod nazwą - Warszawa" i pod nazwą „Park Kultury w Powsinie" — druk nr 124 5. Sprawy różne, wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia
2015-02-09 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 3/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody — druk nr 97 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opiaty oraz ustalenia stawki opiaty za pojemnik o określonej pojemności — druk nr 98 6. Informacja nt. uciążliwości instalacji do przetwarzania odpadów zlokalizowanych przy ul. Zarzecze a prowadzonych przez firmy Eko-Max i Pro-Las. 7. Sprawy różne, wolne wnioski. 8. Zakończenie posiedzenia
2015-01-12 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 1/15 i nr 2/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody — druk nr 59 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody — druk nr 65 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku — druk nr 67 7. Przyjęcie stanowiska Komisji Ochrony Środowiska w sprawie sporządzenia raportów z realizacji Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 r. oraz opracowania Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 8. Informacja na temat sposobu umiejscowienia w strukturze Urzędu m.st. Warszawy planowanych zadań pełnomocnika prezydenta m.st. Warszawy ds. zieleni. 9. Sprawy różne, wolne wnioski. 10. Zakończenie posiedzenia
2014-12-18 1. Sprawy organizacyjne. 2. Sprawy różne, wolne wnioski. 3. Zakończenie posiedzenia
2014-12-15 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawy organizacyjne. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody — druk nr 24. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015 — 2042 - druk nr 2691. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok wraz z uzasadnieniem — druk nr 2692. 7. Sprawy różne, wolne wnioski. 8. Zakończenie posiedzenia
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom

Tematy prac komisji: - polityka społeczna, w tym ośrodki pomocy społecznej i zakłady opiekuńcze - program „Warszawa bez barier”` - opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na podstawie przepisów dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-06-20 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 - druk nr 1431 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian W budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1432 3. Przyjęcie protokołu nr 31/17 Z dnia 8 czerwca 207 r. 4. Sprawy wniesione i różne
2017-06-08 1. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego — druk nr 1410 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie obsługi jednostki budżetowej m.st. Warszawy — druk nr 1422 3. Przyjęcie protokołu nr 29/17 z dnia 26 kwietnia 207 r. i 30/2017 z dnia 9 maja 2017 r. 4. Sprawy wniesione i różne
2017-05-09 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1345 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1346 5. Przyjęcie protokołu 6. Wolne wnioski i sprawy różne
2017-04-26 1. Omówienie wniosku dotyczącego uruchomienia Domu Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 2. Omówienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2017 r. W sprawie potrzebnych zmian mających na celu wsparcie działań Zespołu lnterdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 3. Przyjęcie protokołu nr 27 i 28 4. Sprawy wniesione i różne
2017-03-16 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1251 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1252 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zmiany statutów tych placówek — druk nr 1256 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — druk nr 1285 5. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2017 r. „Programu ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych" — druk nr 1280 6. Przyjęcie planu pracy na rok 2017 7. Sprawy wniesione i różne.
2017-03-07 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Dyskusja na temat możliwości powołania pełnomocnika prezydenta m.st. Warszawy ds. osób niepełnosprawnych 3. Przyjęcie protokołu nr 26/17 z posiedzenia komisji z 19.01.2017 r. 4. Sprawy różne
2017-01-19 1. Przyjęcie porządku obrad 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka — druk nr 1187 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom w roku 2016 r. 4. Przyjęcie planu pracy na rok 2017 5. Przyjęcie protokołu nr 24 z dnia 6.12.2016 r. oraz protokołu nr 25 z dnia 15.12.2016 r. 6. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-12-15 1. Przyjęcie porządku obrad 2. I czytanie projektu uchwały Rady m_st_ Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m_st_ Warszawy — druk nr 1107 3. I czytanie projektu uchwały Rady m_st_ Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego"- druk nr 1108 4. I czytanie projektu uchwały Rady m_st_ Warszawy w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020 — druk nr 1116 5. I czytanie projektu uchwały Rady m_st_ Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m_st_ Warszawy w 2017 r. — druk nr 1125 6. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-12-06 1 Przyjęcie porządku obrad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1050 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1051 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa przy ul. Z. Nałkowskiej 11 w Warszawie — druk nr 1061 5. Informacja na temat działalności Ośrodków Pomocy Społecznej w 2015 r. 6. Przyjęcie protokołu nr 23 z dnia 17.11.2016 r. 7. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-11-17 1. Przyjęcie porządku obrad 2. I czytanie projektu uchwały Rady m_st_ w sprawie utworzenia Żłobka nr 55 w Warszawie, ul. S. Fiszera 28 — druk nr 1052 3. Przyjęcie protokołu nr 22 z dnia 18.10.2016 r. 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-10-18 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 -druk nr 1013 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 1014 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych — druk nr 1029 5. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej — druk nr 1034 6. Przyjęcie protokołu nr 21 z dnia 16.06.2016 r. 7. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-06-16
2016-05-10 1. Przyjęcie porzadku obrad 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu — druk nr 835 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 830 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 831 5. Przyjęcie protokołu nr 20 z dnia 10/12.05.2016 r. 6. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-04-19 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym — druk nr 625 + A 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — druk nr 749 4. Przyjęcie protokołu nr 18 z dnia 15.03.2016 r. 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-04-19 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Sytuacja osób z niepełnosprawnościami, które opuszczają system edukacji. 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-03-14 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 691 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 692 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2016 r. ,.Programu obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, osoby o specjalnych potrzebach oraz uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego — druk nr 701 5. Informacja na temat działań podejmowanych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych w zakresie pomocy osobom przybyłym do Polski na podstawie wizy repatriacyjne.j 6. Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom na rok 2016. 7. Przyjęcie protokołu nr 17 z dnia 23.02.2016 r. 8. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-02-23 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie połączenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1 w Warszawie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 w Warszawie i Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie — druk nr 667. 3. Informacja na temat sytuacji w Domach Samotnej Matki zlokalizowanych przy ul. Chlubnej oraz przy ul. Skierdowskiej w Dzielnicy Białołęka. 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom w roku 2015 r. 5. Omówienie planu pracy na rok 2016. 6. Przyjęcie protokołu nr 16 z dnia 26.01.2016 r. 7. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-01-26 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018- druk nr 630. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym — druk nr 625. 4. Informacja na temat transportu osób niepełnosprawnych. 5. Przyjęcie protokołu nr 15 z dnia 12.01.2016 r. 6. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-01-12 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018 — druk nr 606. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół oraz zmieniającej uchwalę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającej uchwalę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół- druk nr 609. 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół- druk nr 61O. 5. I czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie utworzenia Żłobka nr 53 w Warszawie, ul. Akacjowa 15 — druk nr 611. 6. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Żłobka nr 54 w Warszawie, ul. Kinowa 19 — druk nr 612. 7. Informacja na temat wdrażania ustawy o pieczy zastępczej — kontynuacja. 8. Przyjęcie protokołu nr 14 z dnia 08.12.2015 r. 9. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-12-08 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 569. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 570. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 — druk nr 572. 5. I czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w m. st. Warszawie — druk nr 556. 6. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. — druk nr 575. 7. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 — druk nr 576. 8. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2016-2018-druk nr 577. 9. Informacja na temat wdrażania ustawy o pieczy zastępczej. 1O. Przyjęcie protokołu nr 13 z dnia 24.11.2015 r. 11. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-11-24 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 502. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok- druk nr 503. 4. Informacja na temat wdrażania ustawy o pieczy zastępczej. 5. Przyjęcie protokołu nr 12 z dnia 3.11.2015 r. 6. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-11-03 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 498. 3. Projekt uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok — druk nr 499. 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie — druk nr 535. 5. Informacja na temat sytuacji osób bezdomnych i żebrzących. 6. Przyjęcie protokołu nr 11 z dnia 13.10.2015 r. 7. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-10-13 1. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie — druk nr 470. 2. Informacja na temat wynagrodzenia pracowników instytucji o charakterze opiekuńczo - pomocowym. 3. Informacja na temat Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Walecznych w Warszawie. 4. Przyjęcie protokołu nr 10 z dn. 15/17.09.2015 r. 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-09-15 1. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042-druk nr 412. 2. Projekt uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok — druk nr 413. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Domowi Dziecka Nr 4 przy ul. Łukowskiej 25 w Warszawie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy — druk nr 404. 4. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku — druk nr 424. 5. Informacja na temat wynagrodzenia pracowników instytucji o charakterze opiekuńczo - pomocowym. 6. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-08-25 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Ośrodkowi Wsparcia Dziecka i Rodziny „Kolo" przy ul. Dalibora 1 w Warszawie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy- druk nr 365. 2. Podsumowanie tematu kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 3. Informacja na temat dostępności pomieszczeń Urzędu Pracy m.st. Warszawy dla osób niepełnosprawnych. 4. Informacja na temat Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Warszawie. 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-07-09
2015-06-25 1. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 303. 2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok-druk nr 304. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych — druk nr 301. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży — druk nr 309. 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-05-05 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok. 2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042- druk nr 239. 3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok — druk nr 240. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa" i likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka" w Warszawie — druk nr 243. 5. Informacja na temat systemu żłobków. 6. Informacja na temat zasad wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym. 7. Sprawy wniesione i różne
2015-04-16 1. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — druk nr 216 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 50 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie — druk nr 204 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół — druk nr 205 (dot. żłobka przy ul. Czerwona Droga 6) 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół — druk nr 206 (dot. żłobka przy ul. 6 Sierpnia 1/5) 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-03-10 1. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 136 2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok — druk nr 137 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2015 r. , programu obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym program skierowany do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego" — druk nr 132 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej — druk nr 152 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-02-26 1. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie — druk nr 100. 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół — druk nr 101. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół- druk nr 102. 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy — druk nr 11O. 5. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy — druk nr 111. 6. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy — druk nr 126. 7. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w m.st. Warszawie — druk nr 127. 8. Omówienia planu pracy na 2015 rok. 9. Sprawy wniesione i różne
2015-02-17 1. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie — druk nr 100. 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół — druk nr 101. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół- druk nr 102. 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy — druk nr 11O. 5. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy — druk nr 111. 6. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy — druk nr 126. 7. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w m.st. Warszawie — druk nr 127. 8. Omówienia planu pracy na 2015 rok. 9. Sprawy wniesione i różne
2015-02-12 1. Informacja na temat przewozu osób niepełnosprawnych. 2. Informacja na temat zasad wydania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym. 3. Sprawy wniesione i różne
2014-12-16 1. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 2691. 2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 2692 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy- druk nr 26. 4. Sprawy wniesione i różne
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rewizyjna

Tematy prac: 1. kontrola legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta oraz dzielnic, w szczególności w zakresie: - wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych, - realizacji uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta, - działalności finansowej i gospodarczej, - dokonywanych przekształceń w strukturze organizacyjno-prawnej jednostek organizacyjnych Miasta 2. opiniowanie wykonania budżetu Miasta i przygotowanie oraz przedstawienie Radzie Miasta wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielania Prezydentowi absolutorium 3. przygotowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg, w których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada Miasta 4. opiniowanie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-05-31 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 rok 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2017-05-17 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 rok 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2017-04-19 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Sprawozdanie Z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 rok 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2017-04-12 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Sprawozdanie Z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 rok 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2017-03-15 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Rozpatrywanie skarg 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2017-02-08 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Rozpatrywanie skarg 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-11-17 Omówienie skargi Pana M[zamazane] O[zamazane]
2016-11-16 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy przed upływem kadencji. 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-11-07 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Rozpatrywanie skarg 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-10-19 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Rozpatrywanie skarg 3. Wolne wnioski í sprawy różne
2016-09-22 Uzyskanie informacji na temat działalności powołanego zespołu kontrolnego ds. kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej pod dawnym numerem hipotecznym — ul. Chmielna 70, na dzisiejszym Placu Defilad.
2016-08-24 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Rozpatrywanie skarg 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-07-06 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Powołanie zespołu kontrolnego ds. kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej pod dawnym numerem hipotecznym — ul. Chmielna 70, na dzisiejszym Placu Defilad. 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-06-16 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za lata 2016- 2018 (2016, 2017, 2018) i wydania opinii wraz z raportem odrębnie za każdy rok o tym, czy sprawozdanie finansowe m.st. Warszawy jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową m.st. Warszawy — druk nr 839
2016-05-31 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-05-17 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok. 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-05-11 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok. 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-04-27 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok. 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-04-13 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok. 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-04-05 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok. 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-01-13 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Przyjęcie sprawozdania za okres od dnia 22 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 4. Plan pracy na 2016 rok. 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-11-04 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-09-30 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-08-26 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-07-08 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-06-02 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 r. 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-05-20 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok. 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-05-13 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok. 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-05-11 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok. 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-03-31 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok. 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-02-18 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-01-07 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Plan pracy na 2015 rok. 3. Rozpatrywanie skarg. 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2014-12-10
16:00
1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Organizacja pracy komisji. 3. Plan pracy na 2015 rok. 4. Rozpatrywanie skarg. 5. Wolne wnioski i sprawy różne
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Tematy prac komisji: - utrzymanie miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych - opiniowanie spraw związanych z prywatyzacją mienia komunalnego - opiniowanie projektów przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - targowiska i hale targowe - opiniowanie projektów programów gospodarczych - opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych m.st. Warszawy, przekraczających zakres zwykłego zarządu - opiniowanie projektów uchwał dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej - opiniowanie zasad współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku - opiniowanie projektów przepisów gminnych dotyczących zasad zarządu mieniem m.st. Warszawy - zasady gospodarowania zasobem budownictwa komunalnego m.st. Warszawy - zasady gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością i pozostającymi w zarządzie m.st. Warszawy - cmentarze

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-06-05 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 41/17 4. Pierwsze czytanie projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 9 lat i 11 miesięcy dotyczącej części nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Z. Modzelewskiego 42/44 w Warszawie — druk nr 1411 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 9 lat i 11 miesięcy dotyczącej części nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. O. Kolberga 7 w Warszawie — druk nr 1412 6. Zaopiniowanie wniosku z dnia 22.05.2017 r. Burmistrza Dzielnicy Ochota w sprawie celowości przystąpienia m.st. Warszawy do połączenia i podziału nieruchomości przy ul. Szczęśliwickiej 56 7. Informacja na temat działalności spółek miejskich 8. Sprawy różne
2017-05-22 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołów nr 38/17, 39/17, 40/17 4. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych — druk nr 1320 — kontynuacja 5. Omówienie petycji nr 8/2017 dotyczącej zwiększenia minimalnej powierzchni mieszkalne] z 6m2 do 10m2 na osobę w lokalach mieszkalnych należących do m.st. Warszawy (zaopiniowanie projektu uchwały) — kontynuacja 6.Sprawy różne
2017-05-11 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata — druk nr 1328 — wznowienie
2017-05-08 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 37/17. 4/ Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2016 rok 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1345 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1346 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata — druk nr 1328 8. Omówienie petycji nr 8/2017 dotyczącej zwiększenia minimalnej powierzchni mieszkalnej z 6m2 do 10m2 na osobę w lokalach mieszkalnych należących do m.st. Warszawy — kontynuacja 9. Omówienie spraw związanych z zarządzaniem Zasobem mieszkaniowym, w tym pustostany — kontynuacja 10.Sprawy różne
2017-04-24 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Omówienie sposobu wdrożenia i realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z wystąpienia pokontrolnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczącego kontroli w zakresie określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji W zakresie rozporządzania mieniem publicznym, wydawanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w szczególności na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy W latach 2010-2016 4. Sprawy różne
2017-04-03 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołów nr 35/17 i 36/17 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej W Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1 — druk nr 1131 + A — kontynuacja 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży części nieruchomości Wpisanej do rejestru zabytków położonej w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy ul. Jazdów 3, 5A, 7 — druk nr 1301 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych — druk nr 1320 7. Sprawy różne: - temat dotyczący roszczeń zgłoszonych do działki na terenie dzielnicy Ursynów
2017-03-16 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 rok 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2017-03-13 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 34/17 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1251 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1252 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania części nieruchomości zabudowanej położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 — druk nr 1293 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych — druk nr 1260 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych — druk nr 1261 9. Omówienie petycji nr 75/2016 w sprawie podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały przywracającej zasady sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą lub indywidualne potraktowanie wniosku zainteresowanej o sprzedaż mieszkania z bonifikatą — kontynuacja 10. Omówienie petycji nr 8/2017 dotyczącej zwiększenia minimalnej powierzchni mieszkalnej z 6m2 do 10m2 na osobę w lokalach mieszkalnych należących do m.st. Warszawy. 11. Omówienie spraw związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, w tym pustostany. 12. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2016 r. 13. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 r. 14. Sprawy różne: - wniosek Miejskiego Eksperymentu Mieszkaníowego — Stowarzyszenia Mieszkańców Abramowskiego, Marii Kazimiery, Ząbkowskiej, Mickiewicza, Meissnera
2017-01-30 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołów nr 32/17 i 33/17. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych (projekt Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy) + autopoprawka — kontynuacja 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego W prawo własności nieruchomości (projekt Komitetu Inicjatywy „Grunt to Warszawa') + autopoprawka — kontynuacja 6. Sprawy różne
2017-01-19 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej- druk nr 1180 — kontynuacja 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej- druk nr 1182 — kontynuacja 5. Sprawy różne
2017-01-16 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 31/16 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1 — druk nr 1131 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej- druk nr 1180 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej- druk nr 1182 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Majorki 53, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka — druk nr 1183 8. Omówienie petycji nr 75/2016 w sprawie podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały przywracającej zasady sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą lub indywidualne potraktowanie wniosku zainteresowane] o sprzedaż mieszkania z bonifikatą. 9. Sprawy różne
2016-12-12 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 30/16 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 1098 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 1099 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają Z upływem roku budżetowego 2016 — druk nr 1115 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty — druk nr 1106 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w Warszawie w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Giuseppe Verdiego — druk nr 1100 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej W Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1 — druk nr 1131 10.Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso — druk nr 1104 11.Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste W trybie bezprzetargowym części nieruchomości na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z 0. o. z siedzibą w Warszawie — druk nr 1134 12.Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Warexpo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki — druk nr 1105 13. Sprawy różne
2016-12-05 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 29/16 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1050 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1051 6. Sprawy różne
2016-11-14 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 28/16 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w spawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 1053 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st, Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Traktorzystów — druk nr 1049 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności nieruchomości położonej w Warszawie w rejonie ul. Szeligowskiej — druk nr 1057 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki — druk nr 1055 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki — druk nr 1056 9. Sprawy różne: - Omówienie wniosku Spółki Omnicom w sprawie wydzierżawienia na rzecz Spółki, na okres 30 lat, nieruchomości przy ul. Bałtyckiej 20/24 — kontynuacja
2016-10-17 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 27/16 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 1013 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 1014 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w Warszawie w rejonie ulic Modlińskiej i projektowanej ulicy Światowida — druk nr 1011 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso — druk nr 1032 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych (projekt Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy) + autopoprawka — kontynuacja 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości — (projekt Komitetu Inicjatywy „Grunt to Warszawa”) — kontynuacja 10. Sprawy różne: - Omówienie wniosku Spółki Omnicom w sprawie wydzierżawienia na rzecz Spółki, na okres 30 lat, nieruchomości przy ul. Bartyckiej 20/24
2016-09-19 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 26/16. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga — Południe miasta stołecznego Warszawy przy ul. Jubilerskie] — druk nr 972 — kontynuacja 5. Sprawy różne: - omówienie sprawy uzyskania przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniowa „Puławska” prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Puławskiej 11
2016-08-22 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 24/16 i 25/16. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 947 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 rok — druk nr 948 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 — druk nr 745 — kontynuacja 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości zabudowanych położonych w dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Grzybowskiej 79 i przy ul. Przyokopowej 28 na rzecz Muzeum Powstania Warszawskiego - druk nr 970 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie — druk nr 971 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga — Południe miasta stołecznego Warszawy przy ul. Jubilerskiej — druk nr 972 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym — druk nr 956 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Solec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym — druk nr 957 12. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m. st. Warszawy pod firmą Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce TOWING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym — druk nr 958 13. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci akcji spółki POL-MOT Holding S.A. na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym — druk nr 959 14. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym — druk nr 960 15. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki — druk nr 963 16. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych — druk nr 811 17. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych — druk nr 812 18. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku — druk nr 949 19. Omówienie petycji nr 12/2016 Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste" dotyczącej zmiany przepisów prawa — obniżenia stawek opłat wieczystego użytkowania dla nieruchomości mieszkaniowych (projekt uchwały) — kontynuacja 20. Sprawy różne
2016-05-12 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości położonej w rejonie ulic Radzymińskiej i Handlowej na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie części nieruchomości w użytkowanie wieczyste — druk rir 799 — kontynuacja
2016-05-09 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 23/16. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 782 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 rok- druk nr 783 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości położonej w rejonie ulic Radzymińskiej i Handlowej na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie części nieruchomości w użytkowanie wieczyste — druk nr 799 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości położonej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy — druk nr 802 8. Sprawy różne
2016-04-18 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 22/16. 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015r. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażeniezgody na obciążenie służebnościami przesyłu nieruchomości m.st. Warszawy położonych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy- druk nr 744 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 — druk nr 745 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na dzierżawę na okres do dnia 15 maja 2034 r. nieruchomości gruntowych położonych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w rejonie ulic Franciszkańskiej, Sapieżyńskiej i Zakroczymskiej — druk nr 760 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki — druk nr 752 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres 1O lat nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 257 na rzecz Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie — druk nr 753 10. Omówienie petycji nr 12/2016 dotyczącej zmiany przepisów prawa — obniżenia stawek opłat wieczystego użytkowania dla nieruchomości mieszkaniowych. 11. Zaprezentowanie Komisji wniosku Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w sprawie nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 1. 12. Sprawy różne
2016-03-14 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 21/16. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych — projekt Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 691 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 692 7. Sprawy różne
2016-02-22 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 7/15 i 8/15. 4. Wyrażenie opinii do wniosków Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy dotyczących połączenia i podziału nieruchomości w rejonie Borkowa: al dotyczy działki ew. nr 101 z obrębu 3-13-54 b/ dotyczy działki ew. nr 18 z obrębu 3-13-54 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 - druk nr 303 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 304 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w rejonie ul. Antoniewskiej — druk nr 305 8. Sprawy różne
2016-01-14 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 17/15 i 18/15. 4. Omówienie petycji (nr 39/2015) dotyczącej podjęcia uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia bonifikat od opiat rocznych użytkowania wieczystego dla nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe. 5. Sprawy różne /punkt wprowadzony w trakcie posiedzenia
2015-12-07 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 17/15. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 569 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 570 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 — druk nr 572 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wieloletniej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Powsińskiej i Konstancińskiej — druk nr 586 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę w sprawie określenia inkasenta opiaty targowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso — druk nr 578 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę w sprawie określenia inkasentów opiaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Ursynów) — druk nr 579 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę w sprawie określenia inkasenta opiaty targowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso — druk nr 580 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę w sprawie określenia inkasenta opiaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Bemowo) — druk nr 581 12. Sprawy różne
2015-11-23 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 15/15 i 16/15. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 502 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok- druk nr 503 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Szlenkierów 8 — druk nr 546 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy u zbiegu ulic Otwockiej i Siedleckiej — druk nr 553 8. Sprawy różne
2015-11-05 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy — druk nr 541 2. Sprawy różne
2015-11-02 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 14/15. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 498 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 499 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Dzielnicy Białołęka m.st Warszawy w rejonie ul. Białołęckiej, na rzecz spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie — druk nr 517 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości położonej w Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 101 -druk nr 518 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości położonej w Dzielnicy Białołęka m.st Warszawy przy ul. Marywilskiej — druk nr 519 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny pomiędzy miastem stołecznym Warszawa a Skarbem Państwa — druk nr 536 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st Warszawy działającej pod firmą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i Wystaw Artystycznych "WAREXPO" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki — druk nr 520 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st Warszawy działającej pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładów niepieniężnych (aportów) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki — druk nr 521 12. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na połączenie jednoosobowej spółki m.st Warszawy działającej pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z jednoosobowymi spółkami m.st Warszawy działającymi pod firmą: Trasa Świętokrzyska sp. z o.o, w likwidacji z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie łączenia przez przejęcie — druk nr 522 13. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki (ul. Łomżyńska 20) — druk nr 523 14. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki (ul. Łomżyńska 26) — druk nr 524 15. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki (ul. Konopacka) — druk nr525 16. Sprawy różne
2015-10-12 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 12/15 i 13/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 1O lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem — druk nr 465 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę nieruchomości położonych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Bartyckiej oraz ul. Gościniec i ul. Siekierkowskiej — druk nr 492 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwalę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opiaty targowej — druk nr 469 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie — druk nr 470 8. Sprawy różne
2015-09-17 Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku — druk nr 424 + 424A
2015-09-14 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 11/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu niesamodzielnego nr 1O - pustostanu przyłączonego do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nr 9 położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 1 oraz bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu — druk nr 422 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 412 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok- druk nr 413 7. Pierwsze czY1anie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku — druk nr 424 8. Sprawy różne
2015-08-24 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 10/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową przejścia i przejazdu nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy przy ul. Obarowskiej — druk nr 371 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości oraz części nieruchomości położonych w Dzielnicy Wiochy m.st. Warszawy przy ul. Podborskiej — druk nr 372 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 1O lat nieruchomości położonej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy — druk nr 383 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na dzierżawę, na okres 30 lat, gruntu położonego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w rejonie ul. Białołęckiej — druk nr 401 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki — druk nr 391 9. Sprawy różne
2015-07-06 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 9/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej — druk nr 332 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości położonej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rzymowskiego 28 — druk nr 334 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki akcyjnej m.st. Warszawy oraz wniesienie do nowo utworzonej spółki akcyjnej udziałów m.st. Warszawy w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. i akcji m.st. Warszawy w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. — druk nr 343 7. Sprawy różne
2015-06-22 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 7/15 i 8/15. 4. Wyrażenie opinii do wniosków Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy dotyczących połączenia i podziału nieruchomości w rejonie Borkowa: al dotyczy działki ew. nr 101 z obrębu 3-13-54 b/ dotyczy działki ew. nr 18 z obrębu 3-13-54 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 - druk nr 303 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 304 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w rejonie ul. Antoniewskiej — druk nr 305 8. Sprawy różne
2015-05-25 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 7/15. 4. Wyrażenie opinii do wniosku Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy dotyczącego połączenia i podziału nieruchomości w rejonie Borkowa. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki — druk nr 267 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym .st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Halinów darowizny zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Halinów — druk nr 256 7. Sprawy różne
2015-05-04 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 5/15 i 6/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie wysokości stawek opiat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych — druk nr 237 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2014r. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 239 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok — druk nr 240 8. Sprawy różne
2015-04-16 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 5/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę w drodze darowizny nieruchomości położonej w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w granicach rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego"- druk nr 213 5. Sprawy różne
2015-03-23 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 3/15 i 4/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez m.st. Warszawa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Warzelniczej — druk nr 190 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez m.st. Warszawa nieruchomości położonej w Warszawie w rejonie ul. Jesiennych Liści — druk nr 191 6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 r. 7. Sprawy różne
2015-03-09 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2024 — druk nr 136 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 137 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola -Śródmieście — druk nr 142 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Cyraneczki 3, na rzecz Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością — druk nr 143 7. Sprawy różne
2015-02-23 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 1 i 2. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujących w latach 2015 — 2019" — druk nr 119 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty — druk nr 114 (ul. Różana) 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty- druk nr 115 (ul. Ostrobramska) 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty- druk nr 116 (ul. Smoleńska) 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty- druk nr 117 (ul. Racławicka) 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty — druk nr 118 (ul. Bagno) 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy- druk nr 110 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokali mieszkalnych wraz z wyposażeniem z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy — druk nr 111 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy — druk nr 126 13. Sprawy różne
2015-01-25 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 19/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Rynek Nowego Miasta 7 — druk nr 649 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych budynkami podstacji trakcyjnych na rzecz spółki Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie — druk nr 650 6. Sprawy różne
2015-01-12 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 1. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Warszawskiemu Szpitalowi dla Dzieci — Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej do nieodpłatnego korzystania na okres 1O lat nieruchomości m.st. Warszawy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 1O lat — druk nr 66 4. Informacja Dyrektora Biura Polityki Lokalowej w sprawie wykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego nr I OSK 298/14 z dn. 17.06.2014r. dotyczącego uchwały Nr XXIX/615/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2011r. w sprawie obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy. 5. Sprawy różne
2014-12-15 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 2691, w zakresie działania Komisji. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 2692, w zakresie działania Komisji. 4. Sprawy różne
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej

Tematy prac komisji: - opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania jednostek pomocniczych oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki - opiniowanie wniosków o nadanie honorowego obywatelstwa m.st. Warszawy - problematyka integracji europejskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - współpraca z organizacjami pozarządowymi

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-06-22 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie zmian W Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1431 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie zmian W budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1432. 4. Przyjęcie protokołu nr 33 z dnia 10.05.2017 r. 5. Wolne Wnioski i sprawy różne
2017-05-10 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. 3. Przyjęcie protokołu 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2017-03-16 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 31 z dnia 9.02.2017 r. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia m.st. Warszawy do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa — druk nr 1296 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2017-02-09 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 30 z dnia 19.01.2017 r. 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej w roku 2016 4. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2017-01-19 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 29 z dnia 15.12.2016 r. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego — druk nr 1165 4. Omówienie planu pracy Komisji na rok 2017 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-12-15 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 28 z dnia 24.11.2016 r. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 — druk nr 1115 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 -druk nr 1098 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 1099 6. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-11-24 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 26 z dnia 19.10.2016 r. oraz protokołu nr 27 z dnia 20.10.2016 r. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1050 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1051 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-10-20 1. Przyjęcie porządku obrad 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie — druk nr 1012 wraz z autopoprawką 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-10-19 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 25 z dnia 22.09.2016 r 3. Informacja na temat inwestycji realizowanych W ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-09-22 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 24 z dnia 25.08.2016 r. 3. Informacja na temat inwestycji realizowanych w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-08-25 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 22 z dnia 16.06.2016 r. oraz protokołu nr 23 z dnia 7.07.2016 r. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 947 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 948 5. Informacja na temat inwestycji realizowanych w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską. 6. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-07-07 Propozycja zgłoszenia się do Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego z prośbą o udzielenie informacji na temat inwestycji realizowanych w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską w ostatnim półroczu, w tym uwzględnienie wszystkich konkursów do których Miasto przystąpiło oraz wyników tych konkursów
2016-06-16 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 21 z dnia 11.05.2016 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 830 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 831 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-05-11 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 20 z dnia 21.04.2016 r. 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 782 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 783 6. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-04-21 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 19 z dnia 17.03.2016 r. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej m.st. Warszawy z lwano-Frankiwskiem (Ukraina) — druk nr 751 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-03-17 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 18 z dnia 25.02.2016 r. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 691 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 692 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-02-25 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej — druk nr 665. 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej w roku 2015. 4. Przyjęcie protokołu nr 17 z dnia 28.01.2016 r. 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-01-28 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 16 z dnia 10.12.2015 r. 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej na rok 2016 r. 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-12-10 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 15 z dnia 25.11.2015 r. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 — druk nr 572. 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-11-25 1. Przyjęcie protokołu nr 14 z dnia 5.11.2015 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 502. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok- druk nr 503. 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-11-05 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 13 z dnia 15.10.2015 r. 3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 498. 4. Projekt uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok — druk nr 499. 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-10-15 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 12 z dnia 17.09.2015 r. 3. I czytanie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie — druk nr 470. 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-09-17 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. I czytanie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku - druk nr 430. 3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 412. 4. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok — druk nr 413. 5. Przyjęcie protokołu nr 11 z dnia 27.08.2015 r. 6. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-08-27 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody glosowania — druk nr 398. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy — druk nr 402. 4. Przyjęcie protokołu nr 10 z dnia 9.07.2015 r. 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-07-09 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 — druk nr 330. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie podziału m.st. Warszawy na stale obwody glosowania — druk nr 350. 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku — druk nr 351. 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-05-06 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Informacja na temat cyfryzacji i informatyzacji danych przestrzennych w tym danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich udostępniania. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy- druk 253 (wprowadzony w trakcie obrad) 4. Przyjęcie protokołu. 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 r. 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 — 2042 — druk nr 239. 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 240. 8. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-04-16 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Sprawy organizacyjne. 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-03-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania — druk nr 186. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku — druk nr 187. 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-03-12 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 136 3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok — druk nr 137 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-02-25 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie desygnowania delegata miasta stołecznego Warszawy do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich — druk nr 133 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie desygnowania delegata miasta stołecznego Warszawy do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich - druk nr 134 4. Prezentacja Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020. 5. Przyjęcie protokołu. 6. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-02-11 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie wskazania kandydatów na członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego — druk nr 109. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwal Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy- druk nr 104. 4. Plan pracy na 2015 rok. 5. Przyjęcie protokołu. 6. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-01-15 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia m.st. Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego — druk nr 64. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2014-12-17 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042. — druk nr 2691. 3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok. — druk nr 2692 4. I czytania projektów uchwal: a) I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy — druk nr 51. b) I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy — druk nr 52. c) I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Budżetu i Finansów Radym.st. Warszawy — druk nr 53. 5. Wolne wnioski i sprawy różne
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki

Tematy prac komisji: - kultura fizyczna - tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe - inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy - opiniowanie dokumentów określających strategię rozwoju turystyki w m.st. Warszawie - wyzwalanie społecznej aktywności poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami zajmującymi się turystyką - opiniowanie wniosków i działań zmierzających do pozyskania dofinansowania rozwoju turystyki w m.st. Warszawie ze środków Unii Europejskiej - inspirowanie i opiniowanie działań związanych z doskonaleniem i rozwijaniem systemu informacji turystycznej

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-06-05 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Informacja na temat utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji W Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 3. Informacja na temat kontroli inwestycji Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA 4. Przyjęcie protokołu nr 44/17 z posiedzenia komisji z 22.05.2017 r. 5. Sprawy różne
2017-05-22 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Omówienie stanowiska nr 45 z dnia 11.05.2017 r. Rady m.st. Warszawy w sprawie programów sportowych. 3. Omówienie projektu stanowiska komisji w sprawie wyrównywania dysproporcji pomiędzy dzielnicami m.st. Warszawy w zakresie wydatkowania środków na działalność sportowo — rekreacyjna 4. Informacja dyrektora Stołecznego Biura Turystyki na temat działalności biura oraz upowszechniania turystyki na terenie m.st. Warszawy 5. Przyjęcie protokołu nr 43/17 z posiedzenia komisji z 8.05.2017 r. 6. Sprawy różne
2017-05-08 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Stołecznego Warszawy za 2016 rok 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1345 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1346 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2017 — druk nr 1354 6. Przyjęcie protokołu nr 42/17 z posiedzenia komisji z 3.04.2017 r. 7. Sprawy różne
2017-04-03 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych za rok 2016 — druk nr 1318. 3. Informacja na temat rozstrzygniętych konkursów ofert na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym z zakresu sportu i rekreacji. 4. Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji na 2017 rok. 5. Przyjęcie protokołu nr 41/17 z posiedzenia komisji z 13.03.2017 r. 6. Sprawy różne
2017-03-13 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej 3. Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1251 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1252 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA na rok 2017 — druk nr 1264 Informacja na temat możliwej zabudowy Stadionu Gwardii przez budynku biurowe. Informacja na temat niezaakceptowania przez Prezydenta m.st. Warszawy niektórych ofert, rekomendowanych do dofinansowania przez Komisję Konkursowa do Opiniowania Ofert na Realizacje Zadań Publicznych w Zakresie Wspierania i Upowszechnianie Kultury Fizycznej. Przyjęcie protokołu nr 40/17 z posiedzenia komisji z 9.02.2017 r. Sprawy różne.
2017-02-09 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Założenia do planu pracy komisji na 2017 r. 3. Przyjęcie protokołu nr 38/17 z posiedzenia komisji z 9.01.2017 r. i nr 39/17 z 16.01.2017 r. 4. Sprawy różne
2017-01-16 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy działające w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku w ramach Warszawskiego Programu ,,Lato/Zima w Mieście” — druk nr 1177 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Warszawskiego Programu ,,Lato/Zima w Mieście" — druk nr 1178 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej- druk nr 1180 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej — druk nr 1182 6. Sprawy różne
2017-01-09
17:00
1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Informacja na temat bezpieczeństwa obiektu sportowego przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie 3. Sprawy różne
2017-01-09
18:00
1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Stanowisko w sprawie Warszawskiego Centrum Sportów Wodnych w Porcie Żerańskim 3. Wstępna informacja na temat konkursów dotacyjnych rozpisanych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy na 2017 rok 4. Informacja na temat projektów wsparcia warszawskich drużyn ligowych 5. Przyjęcie protokołu nr 36/16 z posiedzenia komisji z 12.12.2016 r. i nr 37/16 z 21.12.2016 r. 6. Sprawy różne
2016-12-21 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Informacja na temat napaści podczas wigilii kibiców Klubu Sportowego Polonia Warszawa 3. Sprawy różne
2016-12-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2017 — druk nr 1111 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy na 2017 rok — druk nr 1112 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na rok 2016 — druk nr 1113 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola na rok 2017 — druk nr 1114 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus na rok 2017 — druk nr 1126 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji na rok 2017 — druk nr 1129 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na 2017 rok — druk nr 1182 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na rok 2017 — druk nr 1133. 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2017 — druk nr 1144. 11 Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady most. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2016 — druk nr 1145. 12. Pierwsze czytanie projektu uchwaly Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Targówek na 2017 rok — druk nr 1146. 13. Zaopiniowanle projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletnie] Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 1098. 14. Zaopiniowanle projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 1099. 15. Informacja na temat toru rowerowego na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej. 16. Przyjęcie protokołu nr 35/16 z 5.12.2016 r. 17, Sprawy różne
2016-12-05 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2017-2045 — druk nr 1050 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok — druk nr 1051 4. Informacja na temat sytuacji związanej z rozliczeniem podatku VAT w podległych Miastu jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych 5. Informacja na temat zasad płacenia podatku VAT za wynajęcie miejskich obiektów sportowych przez kluby sportowe (8% czy 23%) 6. Przyjęcie protokołu nr 34/16 z 14.11.2016 r. 7. Sprawy różne.
2016-11-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNNA WARSZAWA na rok 2017 — druk nr 1058. 3. Informacja na temat rekreacyjno-sportowego zagospodarowania Kanału Żerańskiego 4. Przyjęcie protokołu nr 31/16 z posiedzenia z 26.09.2016 r., nr 32/16 z 17.10.2016 r. i nr 33/16 z 24.10.2016 r. 5. Sprawy różne
2016-10-24 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Sytuacja Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego 3. Sprawy różne
2016-10-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Projekt stanowiska komisji w sprawie sytuacji Robotniczego Klubu Sportowego SKRA Warszawa 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 1013 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 1014 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek na 2016 rok — druk nr 1010 6. Informacja na temat sytuacji Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego Legia Warszawa Sekcja Strzelecka 7. Sprawy różne
2016-09-26 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Informacja na temat sytuacji Robotniczego Klubu Sportowego SKRA Warszawa 3. Przyjęcie protokołu nr 29/16 z posiedzenia komisji z 22.08.2016 r. i nr 30/16 z 12.09.2016 r. 4. Sprawy różne
2016-09-12 Dokonanie oceny następujących obiektów sportowych: 1) stadionu Robotniczego Klubu Sportowego SKRA Warszawa przy ul. Wawelskiej 5, 2) toru rowerowego na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej, 3) przystani przy Kanale Żerańskim, ul. Modlińska 16, 4) obiektów sportowych przy ul. Konwiktorskiej 6
2016-08-22 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 — druk nr 947. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok- druk nr 948. 4. Omówienie realizacji projektu zagospodarowania terenów przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie na potrzeby sportu dzieci i młodzieży przez Klub Legia Warszawa S.A. 5. Informacja na temat startów zawodników warszawskich klubów sportowych na XXX.I Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. 6. Przyjęcie protokołu nr 28/16 z posiedzenia komisji z 6.07.2016 r. 7. Sprawy różne
2016-07-06 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na 2016 rok — druk nr 888. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej — druk nr 910. 4. Przyjęcie protokołu nr 26/16 z posiedzenia komisji z 13.06.2016 r. i nr 27/16 z 16.06.2016 r. 5. Sprawy różne
2016-06-16 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na rok 2016 — druk nr 872. 3. Sprawy różne
2016-06-13 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 830. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 831. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola na rok 2016 -druk nr825. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz — druk nr 836. 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2016 — druk nr 840. 7. Przyjęcie protokołu nr 25/16 z posiedzenia komisji z 12.05.2016 r. 8. Sprawy różne
2016-05-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 782. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk nr 783. 4. Przyjęcie protokołu nr 24/16 z posiedzenia komisji z 18.04 .2016 r. 5. Sprawy różne
2016-04-18 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat nowego systemu rozliczania VAT ośrodków sportu i rekreacji działających w formie samorządowych zakładów budżetowych. 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2016 — druk nr 733. 5. Przyjęcie protokołu nr 23/16 z posiedzenia komisji z 14.03.2016 r. 6. Sprawy różne
2016-03-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042- druk 691. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 rok — druk nr 692. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na 2016 rok — druk nr 700. 5. Przyjęcie protokołu nr 22/16 z posiedzenia komisji z 29.02.2016 r. 6. Sprawy różne
2016-02-29 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat przygotowań m.st. Warszawy do obchodów 100-lecia Klubu Sportowego Legia Warszawa. 3. Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Sportu Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy na rok 2016. 4. Przyjęcie protokołu nr 21/16 z posiedzenia komisji z 25.01.2016 r. 5. Sprawy różne
2016-01-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat doniesień medialnych dotyczących możliwego wycofania się Ministerstwa Sportu i Turystyki ze współfinansowania budowy zadaszenia toru łyżwiarskiego „Stegny". 3. Przyjęcie protokołu komisji nr 18/15 z 7.12.2015 r., 19/15 z 10.12.2015 r., 20/16 z 5.01.2016 r. 4. Sprawy różne
2016-01-05 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Sport i rekreacja nad Wisłą, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Portu Czerniakowskiego. 3. Sprawy różne
2015-12-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na rok 2016 — druk nr 604 3. Przyjęcie stanowiska komisji w sprawie sytuacji warszawskich klubów sportowych. 4. Sprawy różne
2015-12-07 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 569. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 570. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 — druk nr 572. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2016 — druk nr 571. 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA na rok 2016-druk nr 574. 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga­ Południe m.st. Warszawy na 2016 rok — druk nr 582. 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola na rok 2016 — druk nr 583. 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji na rok 2016 — druk nr 584
2015-11-23 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2016-2042 — druk nr 502. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok- druk nr 503. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wejście do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Warszawskiego Programu ,.Lato/Zima w Mieście" — druk nr 557. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy działające w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku w ramach Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście" — druk nr 558 6. Przyjęcie protokołu nr 16/15 z posiedzenia komisji z dnia 5.11.2015 r. 7. Sprawy różne
2015-11-05 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 498. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 499. 4. Przyjęcie protokołu nr 15/15 z posiedzenia komisji z dnia 15.10.2015 r. 5. Sprawy różne
2015-10-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutu Dzielnicowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy — druk nr468. 3. Przyjęcie protokołu nr 13/15 i 14/15 z posiedzenia komisji z dnia 14.09.2015 r. i 29.09.2015r. 4. Sprawy różne
2015-09-29 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Informacja na temat remontu hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 3. Sprawy różne
2015-09-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042- druk nr 412. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 413. 4. Przyjęcie protokołu nr 12/15 z posiedzenia komisji z dnia 27.08.2015 r. Sprawy różne
2015-08-27 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na 2015 rok — druk nr 395. 3. Przyjęcie protokołu nr 11/15 z posiedzenia komisji z dnia 2.07.2015.r 4. Sprawy różne
2015-07-02 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Sytuacja i baza treningowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2 w Warszawie. 3. Przyjęcie protokołu nr 10/15 z posiedzenia komisji z dnia 22.06.2015r. 4. Sprawy różne
2015-06-22 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 303. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 304. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek nadwyżki środków obrotowych za rok 2014 — druk nr 302. 5. Przyjęcie protokołu nr 8/15 z posiedzenia komisji z dnia 25.05.2015 r. 6. Sprawy różne
2015-05-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat wniosku klubów: Legii Warszawa S.A. i Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego Legia Warszawa Sekcja Strzelecka dotyczącego zagospodarowania terenów wokół Stadionu Miejskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie. 3. Przyjęcie protokołu nr 7/15 z posiedzenia komisji z dnia 4.05.2015 r. 4. Sprawy różne
2015-05-044 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok. 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Stołecznego Warszawy za 2014 rok. 5. Sprawy różne
2015-04-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź" organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2015 roku — druk nr 207 3. Informacja na temat podpisania umowy o współpracy pomiędzy m.st. Warszawą a Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie — możliwości współpracy i wzajemnego wsparcia. 4. Sprawy różne
2015-03-11 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 136. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok- druk nr 137. 4. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2015 r. 5. Informacja Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy na temat otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2015. 7. Przyjęcie protokołu nr 4/15 z posiedzenia Komisji z dnia 24.02.2015 r. 8. Sprawy różne
2015-03-09 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 136. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok- druk nr 137. 4. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2015 r. 5. Informacja Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy na temat otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2015. 7. Przyjęcie protokołu nr 4/15 z posiedzenia Komisji z dnia 24.02.2015 r. 8. Sprawy różne
2015-02-24 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Sytuacja, kierunki rozwoju i zasady współpracy Klubu Sportowego Legia Warszawa S.A. z Miastem Stołecznym Warszawa. 3. Sprawy różne
2015-01-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2015 — druk nr 54. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na 2015 rok — druk nr 55. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus na rok 2015 — druk nr 82. 5. Przyjęcie protokołu nr 1/14 z posiedzenie Komisji z dnia 15.12.2014 r. i 2/14 z 18.12.2014 r. 6. Sprawy różne
2014-12-18 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 2691 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok — druk nr 2692
2014-12-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji na rok 2015- druk nr 28. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 — druk nr 2691. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok- druk nr 2692.' 5. Propozycje do Planu Pracy Komisji na rok 2015 r. 6. Sprawy różne
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Tematy prac komisji: - zmian statutu m.st. Warszawy oraz statutów dzielnic m.st. Warszawy - opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu kompetencji przekazanych dzielnicom m.st. Warszawy

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-04-06 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 11 z dnia 30.03.2017 r. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy — druk nr 1326 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy — druk nr 1327 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2017-03-30 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 9 z dnia 13.12.2016 r. i nr 10 z dnia 15.12.2016 r. 3. Omówienie petycji Stowarzyszenia interesu Społecznego ,,Wieczyste" z dnia 1 marca 2017 r. dotyczącej uchylenia uchwały nr XLII/1065/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2017-03-16 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 31 2 dnia 9.02.2017 r. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie przystąpienia m.st. Warszawy do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa — druk nr 1296 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2017-02-09 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 11 z dnia 30.03.2017 r. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy — druk nr 1326 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy — druk nr 1327 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-12-15 1. Przyjęcie porządku obrad 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy — druk nr 1088 3. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-12-13 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 8 z dnia 24.08.2016 r. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy — druk nr 1088 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy — druk nr 1090 5.Wolne wnioski i sprawy różne.
2016-08-24 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 7 z dnia 4.07.2016 r. 3. l czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy — druk nr 969 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-07-04 1. Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 6 z dnia 15.06.2016 r. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy — druk nr 895 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-05-16 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 5 z dnia 16.03.2016 r. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez mieszkańców dzielnicy posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez radę dzielnicy m.st. Warszawy — druk nr 848 wraz z autopoprawką — druk nr 848A 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-03-16 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 4 z dnia 24.02.2016 r. 3. I czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 713 4. Wolne wnioski i sprawy różne
2016-02-14 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 3 z dnia 13.01.2015 r. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Wiochy m.st. Warszawy- druk nr 686. 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwal Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy- druk nr 687. 5. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwal Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy — druk nr 689. 6. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze — druk nr 688. 7. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-11-25 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 1 z dnia 5.11.2015 r. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy — druk nr 253 wraz z autopoprawką — druk nr 253 A. 4. Omówienie uwag dzielnic m.st. Warszawy dotyczących projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez rady dzielnic m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy — druk nr 501. 5. Wolne wnioski i sprawy różne
2015-05-11 1. Przyjęcie porządku obrad 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez Radę Dzielnicy m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy — druk nr 501 3. Wolne wnioski i sprawy różne
1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 2 z dnia 25.11.2015 r. 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwal Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy- druk nr 617. 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwal Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy- druk nr 618. 5. Wolne wnioski i sprawy różne
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Zdrowia

Tematy prac komisji: - ochrona zdrowia - zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2017-06-08 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola — Śródmieście umowy najmu na okres do 10 lat — druk 1409 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017 — 2019" — druk 1418 4. Przyjęcie protokołu nr 33/17 z dn. 22 maja 2017 r. 5. Sprawy różne
2017-05-22 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola — Śródmieście — druk 1365 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Rembertów — druk 1366 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa — Ursynów — druk 1367 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego Warszawa — Żoliborz — druk 1368 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Białołęka — druk 1369 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Targówek — druk 1370 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo — Włochy — druk 1371 9. Przyjęcie protokołów nr 31/17 z dn. 8 maja 2017 r. i 32/17 z dn. 11 maja 2017 10.Sprawy różne
2017-05-11 Zaopiniowanie "Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r." / dokończenie posiedzenia z dn. 8 maja 2017 r.
2017-05-08 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Wola-Śródmieście — druk 1289 3. Zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletnie] Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017 — 2045 — druk 1345 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st Warszawy na 2017 r. — druk 1346 6. Przyjęcie protokołu 30/17 z dn. 3 kwietnia 2017 r. 7. Sprawy różne
2017-04-03 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu promocji zdrowia pn. WARSZAWSKIE DNI ZDROWIA na 2017 rok — druk 1305 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy — druk 1306 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Szpitalowi Czerniakowskiemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej do nieodpłatnego korzystania na okres 10 lat nieruchomości m.st. Warszawy oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 10 lat- druk 1310 Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- druk 1311 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa — Wola Śródmieście — druk 1269 6. Przyjęcie protokołu Komisji nr 29/17 z dn. 13 marca 2017 r. 7. Sprawy różne
2017-03-13 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017 — 2045 druk 1251 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r. druk 1252 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Mokotow — druk 1272 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładow Lecznictwa Otwartego Warszawa — Wawer — druk 1265 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Bemowo Włochy druk 1266 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej — druk 1267 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładow Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła — druk 1268
2017-01-31 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Wystąpienie ekspertów Państwowego Instytutu Badawczego — instytutu Ochrony Środowiska nt. "Warszawski smog — stan obecny i możliwe działania" — referują: - Pan Krystian Szczepański — Dyrektor Wojewódzkiego Instytutu Ochrony Środowiska, - Pan Dominik Kobus — Kierownik Zakładu Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego Instytutu Badawczego, - Pan Krzysztof Skotak — Kierownik Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska “Puszcza Borecka" Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego instytutu Badawczego 3. Dyskusja 4. Zamknięcie posiedzenia
2017-01-16 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawiciela Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Specjalistycznym ,,Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej ,,Zakurzonej" w Warszawie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej — druk 1169 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego „lnflancka" im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej" w Warszawie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej — druk 1170 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej — druk 1171 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej — druk 1172 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Wesoła — druk 1173 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa -Mokotów — druk 1176 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Rembertów- druk 1181 9. Przyjęcie protokołu nr 27/16 z dn. 15 grudnia 2016 r. 10. Sprawy różne
2016-12-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2017 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń" — druk 1110 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletnie] Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016 — 2045 — druk 1098 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 r. — druk 1099 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 r. — druk 1 6. Przyjęcie protokołu nr 26/16 z dn. 14 listopada 2016 r. 7. Sprawy różne
2016-11-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn."Program opieki zdrowotnej nad kombatantami" na lata 2017- 2019 — druk 1062 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu Polityki Zdrowotnej „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie ,, na lata 2017 — 2019 — druk 1054 4. Przyjęcie protokołu nr 25/16 z dn. 17 października 2016 r. 5. Sprawy różne
2016-10-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016 — 2045 — druk 1013 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 r. — druk 1014 4. Przyjęcie protokołu nr 24/16 z dn, 22 września 2016 r. 5. Sprawy różne
2016-09-22 1. Przyjęcie posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota — druk 994 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grypa 65+" na lata 2017-2019 — druk 996 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. "Zdrowie, Mama i Ja — etap II" na lata 2017-2018 — druk 997 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia" na lata 2016-2019 druk 998 6. Przyjęcie protokołów: nr 21/16 z dn. 04 lipca 2016 r., nr 22/16 z dn. 07 lipca 2016 i nr 23/16 z dn. 25 sierpnia 2016 r. 7. Sprawy różne
2016-08-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016 — 2045 — druk 947 3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok — druk 948 4. Sprawy różne
2016-07-07 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Wawer — druk 881 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Praga — Północ — druk 882 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odwołania oraz wyboru przedstawiciela Rady m.st. Warszawy w skład Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Mokotów — druk 898 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny Samodzielnym PublicznymZakładzie Opieki Zdrowotnej — druk 880 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Ochota — druk 883 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Centrum Odwykowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej -druk 884 8. Sprawy różne
2016-07-04 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Radym.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej — druk 880 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Radym.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Wawer — druk 881 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Radym.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Praga — Północ — druk 882 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Ochota — druk 883 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Radym.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Centrum Odwykowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - druk 884 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odwołania oraz wyboru przedstawiciela Rady m.st. Warszawy w skład Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Mokotów — druk 898 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującej szczepienia przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa — druk 890 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienia przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo — Leczniczym Sp. z o.o. — druk 891 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu Polityki Zdrowotnej pn „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia" — druk 892 11. Informacja na temat sytuacji w Szpitalu Czerniakowskim. 12. Przyjęcie protokołu nr 20/16 z dn. 13 czerwca 2016 r. 13. Sprawy różne.
2016-06-13 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016 — 2042 -druk 830 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 r. — druk 831 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok obrotowy 2015 - druk 845 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu promocji zdrowia pn. ,,Warszawskie Dni Zdrowia" na 2016 r. - druk 814 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy — druk 815 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Begonii 1O na rzecz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer — druk 816 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. umowy najmu na okres do 7 lat- druk 832 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej — druk 844 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji na remonty podmiotom leczniczym — druk 852 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Ochota — druk 849 12. Przyjęcieprotokołu nr 19/16 z dn. 12 maja 2016 r. 13. Sprawy różne
2016-05-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r." 3. Przyjęcie protokołu nr 18/16 z dn. 14 marca 2016 r. 4. Sprawy różne
2016-03-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 — 2042 — druk 691 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m. st. Warszawy — druk 692 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniający uchwałę w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń" — druk 703 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota — druk 693 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Wawer — druk 694 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo — Włochy — druk 695 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Targówek — druk 705 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Szpitala Bielańskiegoim. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej — druk 702 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej — druk 704 11. Informacja na temat funkcjonowania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. 12. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia na 2016 r. i sprawozdania z działalności Komisji w 2015 r. 13. Przyjęcie protokołu nr 16/16 z dn. 28 stycznia 2016 r. 14. Sprawy różne
2016-01-28 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej — druk nr 634 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Czerniakowskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej — druk nr 635 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Mokotów — druk nr 636 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Radym.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe — druk nr 637 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Targówek — druk nr 638 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa - Ursynów — druk nr 639 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Radym.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej — druk nr 640 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Radym.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Wesoła — druk nr 641 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola — Śródmieście — druk nr 642 11. Pierwsze czytanie Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej — druk nr 643 12. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Żoliborz — druk nr 644 13. Przyjęcie protokołu nr 15/16 z dn. 11 stycznia 2016 r. 14. Sprawy różne
2016-01-11 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń" - druk 615 3. Przyjęcie protokołu nr 14/15 z dn. 10 grudnia 2015 r. 4. Sprawy różne
2015-12-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w 2015 r. - druk 572 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga — Południe — druk 587 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga — Północ — druk 588 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa -Wesoła — druk 589 6. Przyjęcie protokołu nr 13/15 z dn. 23 listopada 2015 r. 7. Sprawy różne
2015-11-23 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016 — 2042 — druk 502 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. — druk 503 4. Przyjęcie protokołu nr 12/15 z dn. 2 listopada 2015 r. 5. Sprawy różne
2015-11-02 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 — 2042 -druk 498 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. — druk 499 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Żoliborz — druk 504 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej — druk 505 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmiany Statutu Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej — druk 516 7. Przyjęcie protokołu nr 11/15 z dn. 17 września 2015 r. 8. Sprawy różne
2015-09-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 — 2042 — druk 412 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. — druk 413 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Wawer — druk 421 5. Przyjęcie protokołu nr 10/15 z dn. 24 sierpnia 2015 r. 6. Sprawy różne.
2015-08-24 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. — druk 392 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital SOLEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. — druk 393 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Szpitalowi Bielańskiemu im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej do nieodpłatnego korzystania na okres 1O lat nieruchomości m.st. Warszawy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 1O lat — druk 397 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odwołania oraz wyboru przedstawiciela Rady m.st. warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Specjalistycznym „Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej - „Zakurzonej" w Warszawie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej — druk 322 6. Przyjęcie protokołu nr 9/15 z dn. 09 lipca 2015 r. 7. Sprawy różne.
2015-07-09 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 — 2042 — druk 303 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. — druk 304 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Szpitala Wolskiego im. Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej — druk 291 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa — Ursynów - druk 292 6. Informacja Biura Polityki Zdrowotnej na temat możliwości zbudowania szpitala udzielającego świadczeń zdrowotnych w systemie jednodniowym na terenie dzielnicy Białołęka. 7. Przyjęcie protokołu nr 7/15 z dn. 25 maja 2015 r. 8. Sprawy różne.
2015-06-22 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 — 2042 — druk 303 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. — druk 304 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Szpitala Wolskiego im. Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej — druk 291 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa — Ursynów - druk 292 6. Informacja Biura Polityki Zdrowotnej na temat możliwości zbudowania szpitala udzielającego świadczeń zdrowotnych w systemie jednodniowym na terenie dzielnicy Białołęka. 7. Przyjęcie protokołu nr 7/15 z dn. 25 maja 2015 r. 8. Sprawy różne.
2015-05-25 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Targówek — druk 261 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola — Śródmieście — druk 262 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez szpital specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej umowy najmu na okres do 6 lat — druk 268 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych i przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa — druk 269 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo — Leczniczym Sp. z o.o. — druk 270 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. ,,P rogramwczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia" — druk 271 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy- druk 272 9. Przyjęcie protokołu nr 6/15 z dn. 4 maja 2015 r. 10. Sprawy różne.
2015-05-04 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej umowy najmu na okres do 6 lat - druk 235 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady r:n.st. Warszawy sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 — druk 239 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. — druk 240 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 r. 6. Przyjęcie protokołu nr 5/15 z dn. 13 kwietnia 2015 r. 7. Sprawy różne
2015-04-13 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 3 na rzecz Szpitala Solec sp. z o.o. — druk 210 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Mokotów — druk 212 4. Przyjęcie protokołu nr 4/15 z dn. 23 marca 2015 r. 5. Sprawy różne
2015-03-23 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń"- druk 193 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015 - 2018 — druk 194 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas li szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015 — 2018 — druk 195 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,,P rogram profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas li szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018 -druk 196 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy sprawie przyjęcia programu promocji zdrowia pn. ,,Warszawskie Dni Zdrowia" na 2015 r. - druk 197 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,, Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018-druk 198 8. Przyjęcie protokołu nr 3/15 z dn. 9 marca 2015 r. 9. Sprawy różne
2015-03-09 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 — 2042 -druk 136 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. — druk 137 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola — Śródmieście — druk 142 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Cyraneczki 3, na rzecz Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Spółki z o.o. — druk 143 6. Przyjęcie protokołu nr 2/15 z dn. 12 stycznia 2015 r. 7. Sprawy różne
2015-01-12 1.Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa -Wesoła — druk 44 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa — Ursynów - druk 60 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w spra wie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa OtwartegoWarszawa - Mokotów — druk 71 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa — Wola - Śródmieście — druk 72 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Warszawskiemu Szpitalowi dla Dzieci Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej do nieodpłatnego korzystania na okres 1O lat nieruchomości m.st. Warszawy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 1O lat — druk 66 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń — druk 68 8. Przyjęcie protokołu nr 1/14 z dn. 15 grudnia 2014 r. 9. Sprawy różne
2014-12-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 — 2042 — druk 2691 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. — druk 2692 4. Sprawy organizacyjne komisji 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
Zobacz pozostałe
Zwiń