Warszawa.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Warszawa. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Wczytuję...
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Jak kontrolować Radę Warszawy? Trwa głosowanie internautów na aplikację Zanim Uchwalą

Stowarzyszenie 61 walczy o 50 tys. zł w konkursie Lechstarter.

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 52 z dnia 06.07.2017

Uchwała nr 1303

nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Uchwała nr 1302

nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Uchwała nr 1298

wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ciszewskiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Uchwała nr 1295

ustalenie liczby i zmiany w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów

Uchwała nr 1291

zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola na rok 2017

Uchwała nr 1290

utworzenie jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów

Uchwała nr 1289

zmiana uchwały w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób

Uchwała nr 1287

wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry

Uchwała nr 1285

wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry

Uchwała nr 1284

wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry

Uchwała nr 1280

zmiana statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

Uchwała nr 1276

zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie

Uchwała nr 1270

zmiana uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych

Uchwała nr 1269

zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała nr 1267

utworzenie jednostki budżetowej m.st. Warszawy — Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” i likwidacji Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"

Uchwała nr 1266

zmiana uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

Uchwała nr 1261

utworzenie Żłobka nr 57 w Warszawie, ul. Książkowa 2

Uchwała nr 1259

wyrażenie zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Stołeczne Centrum Opiekuńczo — Lecznicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Uchwała nr 1255

wyrażenie zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki

Uchwała nr 1254

wyrażenie zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki

Uchwała nr 1252

wyrażenie zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki

Uchwała nr 1250

wzniesienie pomnika Adama Loreta

Uchwała nr 1249

wniosek o odwołanie ławnika Sądu Okręgowego w Warszawie

Uchwała nr 1304

rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89

Uchwała nr 1301

nadanie i zniesienie nazw ulic w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Uchwała nr 1300

nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Uchwała nr 1299

zniesienie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Uchwała nr 1297

zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej

Uchwała nr 1296

zmiana uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Uchwała nr 1294

przyznanie w 2017 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym Sp. z o. o.

Uchwała nr 1293

przyznanie w 2017 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa

Uchwała nr 1292

przyznanie w 2017 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia”

Uchwała nr 1288

zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 1286

wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry

Uchwała nr 1283

w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Uchwała nr 1282

zniesienie statusu pomnika przyrody

Uchwała nr 1281

ustanowienie pomnika przyrody

Uchwała nr 1279

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ulicy Tanecznej 74

Uchwała nr 1278

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal

Uchwała nr 1277

zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenie m.st. Warszawy

Uchwała nr 1275

likwidacja Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45

Uchwała nr 1274

zmiana uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady miasta stołecznego Warszawy

Uchwała nr 1273

wyrażenie zgody na nieodpłatne udostępnienie miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem dla dzieci i nauczycieli z Białorusi

Uchwała nr 1272

zmiana uchwały w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach

Uchwała nr 1271

zmiana uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy

Uchwała nr 1268

wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat części nieruchomości położonej przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie

Uchwała nr 1265

zmiana uchwały w sprawie utworzenia Żłobka nr 53 w Warszawie, ul. Akacjowa 15

Uchwała nr 1264

utworzenie Żłobka nr 60 w Warszawie, ul. Rydygiera 8A

Uchwała nr 1263

utworzenie Żłobka nr 59 w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 9

Uchwała nr 1262

utworzenie Żłobka nr 58 w Warszawie, ul. Krzyżówki 24

Uchwała nr 1260

utworzenie Żłobka nr 56 w Warszawie, ul. Truskawkowa 5

Uchwała nr 1258

wyrażenie zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Solec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki

Uchwała nr 1257

wyrażenie zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Czerniakowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki

Uchwała nr 1256

wyrażenie zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki

Uchwała nr 1253

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki

Uchwała nr 1251

wybór sposobu i formy wykonywania zadania własnego m.st. Warszawy polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych
Zobacz pozostałe
Zwiń