Wyniki wyszukiwania dla tagu: dotacje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 75 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 234 — przyznanie w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym Sp. z o. o. …w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym Sp. z o. o. przyznanie w 2015 r. dotacji na realizację programu […] polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym Sp. z o. o. dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
dotacje zdrowie
2. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 538 — ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2016 …w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2016 ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz […] na rok 2016 dotacje sport…
dotacje sport
3. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1086 — wyrażenie zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla przedszkoli integracyjnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne …w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla przedszkoli integracyjnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne wyrażenie zgody na udzielenie dotacji w wyższej […] przedszkoli integracyjnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne dotacje przedszkola…
dotacje przedszkola
4. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1293 — przyznanie w 2017 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa …w sprawie przyznania w 2017 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa przyznanie w 2017 r. dotacji na realizację programu […] zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa bezdomni dotacje
bezdomni dotacje
5. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1294 — przyznanie w 2017 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym Sp. z o. o. …w sprawie przyznania w 2017 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym Sp. z o. o. przyznanie w 2017 r. dotacji na realizację programu […] polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym Sp. z o. o. dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
dotacje zdrowie
6. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 902 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek na 2016 rok …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek na 2016 rok zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i […] Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek na 2016 rok dotacje sport…
dotacje sport
7. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 996 — ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek na rok 2017 …w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek na rok 2017 ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek na rok 2017 dotacje
dotacje sport
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 168 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2015 …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2015 zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i […] Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2015 dotacje sport…
dotacje sport
9. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 993 — ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na rok 2017 …w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na rok 2017 ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na rok 2017 dotacje sport…
dotacje sport
10. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 233 — przyznanie w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa …w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa przyznanie w 2015 r. dotacji na realizację programu […] i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
bezpieczeństwo dotacje zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …grudnia 2017 r. - druk nr 1117 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie Środowiska i gospodarce wodnej- druk…
2. Komisja Kultury i Promocji Miasta …Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - druk nr 265. 3. Przyjęcie protokołu nr […] Warszawie - druk nr 278. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - druk nr […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków na temat przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy…
3. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na 2016 rok - druk nr […] porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na rok 2016 - druk nr 872. 3. Sprawy różne […] nr 831. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola na rok 2016 -druk nr825…
4. Komisja Edukacji i Rodziny …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkól i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i […] rok - druk nr 499 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i…
5. Komisja Zdrowia …lat - druk 66 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń - druk 68 8. Przyjęcie protokołu nr 1/14 z dn […] porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń"- druk 193 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] lat - druk 268 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych i przebywających w noclegowniach i schroniskach…
6. Komisja Ochrony Środowiska …pomnika przyrody - druk nr 1092. 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - druk…
7. Komisja Budżetu i Finansów …Świątecznej Pomocy - druk nr 47 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji na rok 2015 - druk nr 28 7. Sprawy różne, wolne […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo na rok 2015 - druk nr 54 3. Zaopiniowanie projektu […] uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście na rok 2015 - druk nr 55 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie…
8. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …rok - druk nr 137 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2015 r. , programu obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików […] rok - druk nr 692 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2016 r. ,.Programu obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików […] Niepełnosprawnych - druk nr 1285 5. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2017 r. „Programu ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników