Wyniki wyszukiwania dla tagu: dotacje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 83 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 168 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2015 …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2015 zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i […] Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2015 dotacje sport…
dotacje sport
2. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 791 — przyznanie w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” …w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” przyznanie w 2016 r. dotacji na realizację programu […] polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
dotacje zdrowie
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 140 — zmiana uchwały w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” …zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” zmiana uchwały w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” zdrowie przychodnie, pogotowie…
zdrowie
4. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1492 — określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy …określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy określenie zasad udzielania dotacji na prace […] zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
5. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 798 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na 2016 rok …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na 2016 rok zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i […] Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na 2016 rok dotacje sport…
dotacje sport
6. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 643 — ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na 2016 rok …w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na 2016 rok ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na 2016 rok dotacje sport…
dotacje sport
7. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 58 — ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2015 …w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2015 ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo […] na rok 2015 dotacje sport…
dotacje sport
8. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 996 — ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek na rok 2017 …w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek na rok 2017 ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek na rok 2017 dotacje
dotacje sport
9. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 942 — zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st […] trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby […] fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacje przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dotacje przedszkola szkoły
10. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 986 — ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2017 …w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2017 ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz […] na rok 2017 dotacje sport…
dotacje sport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …rok - druk nr 137 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2015 r. , programu obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików […] rok - druk nr 692 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2016 r. ,.Programu obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików […] Niepełnosprawnych - druk nr 1285 5. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2017 r. „Programu ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków…
2. Komisja Budżetu i Finansów …Świątecznej Pomocy - druk nr 47 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji na rok 2015 - druk nr 28 7. Sprawy różne, wolne […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo na rok 2015 - druk nr 54 3. Zaopiniowanie projektu […] uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście na rok 2015 - druk nr 55 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie…
3. Komisja Edukacji i Rodziny …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkól i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i […] rok - druk nr 499 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i…
4. Komisja Kultury i Promocji Miasta …Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - druk nr 265. 3. Przyjęcie protokołu nr […] Warszawie - druk nr 278. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - druk nr […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków na temat przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy…
5. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …grudnia 2017 r. - druk nr 1117 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie Środowiska i gospodarce wodnej- druk…
6. Komisja Zdrowia …lat - druk 66 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń - druk 68 8. Przyjęcie protokołu nr 1/14 z dn […] porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń"- druk 193 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] lat - druk 268 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych i przebywających w noclegowniach i schroniskach…
7. Komisja Ochrony Środowiska …pomnika przyrody - druk nr 1092. 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - druk…
8. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na 2016 rok - druk nr […] porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na rok 2016 - druk nr 872. 3. Sprawy różne […] nr 831. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola na rok 2016 -druk nr825…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Tomasz Koziński
Dotyczy powodów opóźnienia realizacji dotacji na szkolenie i współzawodnictwo dla klubów sportowych na terenie Dzielnicy Praga Południe
2016-04-21 …interpelacja Dotyczy powodów opóźnienia realizacji dotacji na szkolenie i współzawodnictwo dla klubów sportowych na terenie Dzielnicy Praga Południe…
2.
Lech Jaworski
Dotyczy dotacji celowych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
2015-09-18 …zapytanie Dotyczy dotacji celowych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych…
3.
Paweł Terlecki
Dotyczy wysokości dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportowego MOS Wola za lata 2005-2015 oraz mechanizmów ich przydzielania
2015-08-27 …interpelacja Dotyczy wysokości dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportowego MOS Wola za lata 2005-2015 oraz mechanizmów ich przydzielania…
4.
Lech Jaworski
Dotyczy dotacji na działalność pożytku publicznego i wolontariatu w 2016 r.
2017-03-17 …zapytanie Dotyczy dotacji na działalność pożytku publicznego i wolontariatu w 2016 r…
5.
Anna Maria Rożek
Dotyczy dotacji miasta dla prywatnych teatrów
2016-02-25 …interpelacja Dotyczy dotacji miasta dla prywatnych teatrów…
6.
Aleksandra Sheybal-Rostek
Dotyczy dotacji na Muzeum Techniki
2017-06-06 …interpelacja Dotyczy dotacji na Muzeum Techniki…
7.
Piotr Guział
Dotowanie klubów sportowych
2015-07-09 …interpelacja Dotyczy dotowania klubów sportowych 2015-07-09 Dotowanie klubów sportowych dotacje sport…
8.
Lech Jaworski
Dotyczy dotacji na działalność pożytku publicznego i wolontariat
2015-08-18 …zapytanie Dotyczy dotacji na działalność pożytku publicznego i wolontariat…
9.
Olga Johann
Dotyczy udzielania dotacji teatrom (w nawiązaniu do int. nr 1087)
2016-03-02 …interpelacja Dotyczy udzielania dotacji teatrom (w nawiązaniu do int. nr…
10.
Olga Johann
Dotyczy dotacji dla teatrów
2016-02-11 …interpelacja Dotyczy dotacji dla teatrów…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników