Wyniki wyszukiwania dla tagu: dotacje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 83 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 628 — zmiana uchwały w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” …zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” zmiana uchwały w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” młodzież zdrowie przychodnie…
młodzież zdrowie
2. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 838 — zmiana uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków …zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zmiana uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych […] do rejestru zabytków dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
3. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 987 — ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na 2017 rok …w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na 2017 rok ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy […] na 2017 rok dotacje sport…
dotacje sport
4. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 237 — przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków …w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dotacje kultura biblioteki…
dotacje kultura
5. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 763 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na rok 2016 …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na rok 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na rok 2016 dotacje sport…
dotacje sport
6. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 990 — ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus na rok 2017 …w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus na rok 2017 ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus […] na rok 2017 dotacje sport…
dotacje sport
7. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 789 — przyznanie w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa …w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa przyznanie w 2016 r. dotacji na realizację programu […] zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa bezdomni dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
bezdomni dotacje zdrowie
8. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 991 — ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji na rok 2017 …w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji na rok 2017 ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji na rok 2017 dotacje sport…
dotacje sport
9. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 747 — zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków …zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych […] do rejestru zabytków dotacje
dotacje
10. Sesja nr 22 z dnia
2016-01-14
Uchwała nr 552 — przyznanie w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” …w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” przyznanie w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
dotacje zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …rok - druk nr 137 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2015 r. , programu obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików […] rok - druk nr 692 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2016 r. ,.Programu obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików […] Niepełnosprawnych - druk nr 1285 5. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2017 r. „Programu ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków…
2. Komisja Budżetu i Finansów …Świątecznej Pomocy - druk nr 47 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji na rok 2015 - druk nr 28 7. Sprawy różne, wolne […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo na rok 2015 - druk nr 54 3. Zaopiniowanie projektu […] uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście na rok 2015 - druk nr 55 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie…
3. Komisja Edukacji i Rodziny …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkól i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i […] rok - druk nr 499 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i…
4. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na 2016 rok - druk nr […] porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na rok 2016 - druk nr 872. 3. Sprawy różne […] nr 831. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola na rok 2016 -druk nr825…
5. Komisja Kultury i Promocji Miasta …Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - druk nr 265. 3. Przyjęcie protokołu nr […] Warszawie - druk nr 278. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - druk nr […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków na temat przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy…
6. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …grudnia 2017 r. - druk nr 1117 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie Środowiska i gospodarce wodnej- druk…
7. Komisja Ochrony Środowiska …pomnika przyrody - druk nr 1092. 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - druk…
8. Komisja Zdrowia …lat - druk 66 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń - druk 68 8. Przyjęcie protokołu nr 1/14 z dn […] porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń"- druk 193 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] lat - druk 268 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych i przebywających w noclegowniach i schroniskach…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Olga Johann
Dotyczy udzielania dotacji teatrom (w nawiązaniu do int. nr 1087)
2016-03-02 …interpelacja Dotyczy udzielania dotacji teatrom (w nawiązaniu do int. nr…
2.
Olga Johann
Dotyczy dotacji dla teatrów
2016-02-11 …interpelacja Dotyczy dotacji dla teatrów…
3.
Piotr Guział
Dotowanie klubów sportowych
2015-07-09 …interpelacja Dotyczy dotowania klubów sportowych 2015-07-09 Dotowanie klubów sportowych dotacje sport…
4.
Paweł Terlecki
Dotyczy wysokości dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportowego MOS Wola za lata 2005-2015 oraz mechanizmów ich przydzielania
2015-08-27 …interpelacja Dotyczy wysokości dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportowego MOS Wola za lata 2005-2015 oraz mechanizmów ich przydzielania…
5.
Lech Jaworski
Dotyczy dotacji na działalność pożytku publicznego i wolontariat
2015-08-18 …zapytanie Dotyczy dotacji na działalność pożytku publicznego i wolontariat…
6.
Anna Maria Rożek
Dotyczy dotacji miasta dla prywatnych teatrów
2016-02-25 …interpelacja Dotyczy dotacji miasta dla prywatnych teatrów…
7.
Lech Jaworski
Dotyczy dotacji na działalność pożytku publicznego i wolontariatu w 2016 r.
2017-03-17 …zapytanie Dotyczy dotacji na działalność pożytku publicznego i wolontariatu w 2016 r…
8.
Lech Jaworski
Dotyczy dotacji celowych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
2015-09-18 …zapytanie Dotyczy dotacji celowych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych…
9.
Aleksandra Sheybal-Rostek
Dotyczy dotacji na Muzeum Techniki
2017-06-06 …interpelacja Dotyczy dotacji na Muzeum Techniki…
10.
Tomasz Koziński
Dotyczy powodów opóźnienia realizacji dotacji na szkolenie i współzawodnictwo dla klubów sportowych na terenie Dzielnicy Praga Południe
2016-04-21 …interpelacja Dotyczy powodów opóźnienia realizacji dotacji na szkolenie i współzawodnictwo dla klubów sportowych na terenie Dzielnicy Praga Południe…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników