Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 127 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1146 — zmiana uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy …terenie m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 231 — zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście …Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
3. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1111 — wybór przedstawiciela Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Mokotów …Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
radni zdrowie
4. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1415 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ. …Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ. zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ. zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
5. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 633 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo — Włochy …Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
6. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 797 — ustalenie liczby i wybór przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Centrum Odwykowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej …m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Centrum Odwykowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej alkohol alkohol zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
alkohol zdrowie
7. Sesja nr 35 z dnia
2016-09-22
Uchwała nr 873 — określenie terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę …poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę określenie terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
8. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 373 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer …Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
9. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 789 — przyznanie w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa …obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa bezdomni dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
bezdomni dotacje zdrowie
10. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 466 — zmiana statutu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej …Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zmiana statutu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …uruchomienia Domu Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 2. Omówienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2017 r. W sprawie potrzebnych zmian mających na…
2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …i bezpieczeństwo obywateli - ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa - opiniowanie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego - funkcjonowanie taksówek - wnioski o odwołanie ławników…
3. Komisja Ochrony Środowiska …porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 45/17 oraz protokołu ze Wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Zdrowia 4. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy za rok…
4. Komisja Zdrowia …Komisja Zdrowia 2014-12-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 - 2042 - druk 2691 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st […] czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń - druk 68 8. Przyjęcie protokołu nr 1/14 z dn. 15 grudnia 2014 r. 9. Sprawy […] projektu uchwały Radym.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń"- druk 193 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska
Plaga kleszczy na Mazowszu
2017-06-08 …plagi kleszczy na Mazowszu 2017-06-08 Plaga kleszczy na Mazowszu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
2.
Jacek Cieślikowski
Były dyrektor szpitala im. Świętej Rodziny
2015-06-16 …interpelacja Dotyczy byłego dyrektora szpitala im. Świętej Rodziny 2015-06-16 Były dyrektor szpitala im. Świętej Rodziny zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
3.
Ewa Janczar
Możliwość usprawnienie systemu zdrowotnej opieki w warszawskich szkołach
2015-01-15 …warszawskich szkołach 2015-01-15 Możliwość usprawnienie systemu zdrowotnej opieki w warszawskich szkołach szkoły podstawowe, gimnazja, licea zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
4.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy wprowadzenia zachęt i preferencji dla lekarzy rezydentów oraz średniego i niższego personelu medycznego podejmujacych pracę w publicznej słuzbe zdrowia w Warszawie
2017-07-27 …zachęt i preferencji dla lekarzy rezydentów oraz średniego i niższego personelu medycznego podejmujacych pracę w publicznej słuzbe zdrowia w Warszawie…
5.
Aleksandra Gajewska
Zatrudnienie lekarza pediatry w Nocnej Pomocy Lekarskiej na terenie Dzielnicy Białołeka m.st. Warszawy
2015-10-15 …Warszawy 2015-10-15 Zatrudnienie lekarza pediatry w Nocnej Pomocy Lekarskiej na terenie Dzielnicy Białołeka m.st. Warszawy zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
6.
Agnieszka Soin
Dotyczy ednostek służby zdrowia m.st. Warszawy
2015-01-28 …interpelacja Dotyczy ednostek służby zdrowia m.st. Warszawy…
7.
Lech Jaworski
Obowiązki szczepień dzieci /dotyczy wcześniejszej interpelacji /
2015-04-16 …Obowiązki szczepień dzieci /dotyczy wcześniejszej interpelacji / dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
8.
Oskar Hejka
Współpraca m.st. Warszawy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
2016-03-16 …Krwiolecznictwa w Warszawie 2016-03-16 Współpraca m.st. Warszawy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
9.
Agnieszka Jakowicka
Promowanie dzieci szczepionych w systemie rekrutacji do miejskich przedszkoli
2015-04-16 …systemie rekrutacji do miejskich przedszkoli 2015-04-16 Promowanie dzieci szczepionych w systemie rekrutacji do miejskich przedszkoli zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
10.
Filip Frąckowiak
Termin przywrócenia do pracy prof. Bogdana Chazana
2015-06-12 …terminu przywrócenia do pracy prof. Bogdana Chazana 2015-06-12 Termin przywrócenia do pracy prof. Bogdana Chazana zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników