Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 127 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 752 — wyrażenie zgody na zawarcie przez Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umowy najmu na okres do 7 lat …Pańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umowy najmu na okres do 7 lat nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
nieruchomości spółki zdrowie
2. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1256 — wyrażenie zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki …Masztaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki spółki zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
spółki zdrowie
3. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1295 — ustalenie liczby i zmiany w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów …liczby i zmiany w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
4. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1257 — wyrażenie zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Czerniakowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki …Czerniakowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki spółki zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
spółki zdrowie
5. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 979 — przyznanie w 2017 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” …w sprawie przyznania w 2017 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” przyznanie w 2017 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
dotacje zdrowie
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 671 — założenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 14 …w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 14 założenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 14 młodzież zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
młodzież zdrowie
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 576 — ustalenie liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Wesoła …Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wesoła radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
radni zdrowie
8. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 579 — ustalenie liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Żoliborz …Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
radni zdrowie
9. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 794 — ustalenie liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Wawer …Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
radni zdrowie
10. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1206 — zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście …Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …i bezpieczeństwo obywateli - ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa - opiniowanie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego - funkcjonowanie taksówek - wnioski o odwołanie ławników…
2. Komisja Ochrony Środowiska …porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 45/17 oraz protokołu ze Wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Zdrowia 4. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy za rok…
3. Komisja Zdrowia …Komisja Zdrowia 2014-12-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 - 2042 - druk 2691 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st […] czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń - druk 68 8. Przyjęcie protokołu nr 1/14 z dn. 15 grudnia 2014 r. 9. Sprawy […] projektu uchwały Radym.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń"- druk 193 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej…
4. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …uruchomienia Domu Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 2. Omówienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2017 r. W sprawie potrzebnych zmian mających na…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska
Plaga kleszczy na Mazowszu
2017-06-08 …plagi kleszczy na Mazowszu 2017-06-08 Plaga kleszczy na Mazowszu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
2.
Aleksandra Gajewska
Zatrudnienie lekarza pediatry w Nocnej Pomocy Lekarskiej na terenie Dzielnicy Białołeka m.st. Warszawy
2015-10-15 …Warszawy 2015-10-15 Zatrudnienie lekarza pediatry w Nocnej Pomocy Lekarskiej na terenie Dzielnicy Białołeka m.st. Warszawy zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
3.
Ewa Janczar
Możliwość usprawnienie systemu zdrowotnej opieki w warszawskich szkołach
2015-01-15 …warszawskich szkołach 2015-01-15 Możliwość usprawnienie systemu zdrowotnej opieki w warszawskich szkołach szkoły podstawowe, gimnazja, licea zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
4.
Oskar Hejka
Współpraca m.st. Warszawy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
2016-03-16 …Krwiolecznictwa w Warszawie 2016-03-16 Współpraca m.st. Warszawy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
5.
Agnieszka Jakowicka
Promowanie dzieci szczepionych w systemie rekrutacji do miejskich przedszkoli
2015-04-16 …systemie rekrutacji do miejskich przedszkoli 2015-04-16 Promowanie dzieci szczepionych w systemie rekrutacji do miejskich przedszkoli zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
6.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy wprowadzenia zachęt i preferencji dla lekarzy rezydentów oraz średniego i niższego personelu medycznego podejmujacych pracę w publicznej słuzbe zdrowia w Warszawie
2017-07-27 …zachęt i preferencji dla lekarzy rezydentów oraz średniego i niższego personelu medycznego podejmujacych pracę w publicznej słuzbe zdrowia w Warszawie…
7.
Lech Jaworski
Obowiązkowe szczepienie dzieci
2015-03-12 …Obowiązkowe szczepienie dzieci załącznik do odpowiedzi dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
8.
Aleksandra Gajewska
Opryski przeciwko kleszczom
2016-04-29 …Opryski przeciwko kleszczom środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
9.
Jacek Cieślikowski
Budowa Szpitala Południowego
2015-09-17 …interpelacja Dotyczy budowy Szpitala Południowego 2015-09-17 Budowa Szpitala Południowego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
10.
Lech Jaworski
Obowiązki szczepień dzieci /dotyczy wcześniejszej interpelacji /
2015-04-16 …Obowiązki szczepień dzieci /dotyczy wcześniejszej interpelacji / dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników