Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 127 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 51 — zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście …Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
2. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 670 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akty założycielskie Zespołu Szkół Specjalnych nr 87 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, ul. Marszałkowska 24 i szkół wchodzących w jego skład …Szpitalu Klinicznym w Warszawie, ul. Marszałkowska 24 i szkół wchodzących w jego skład szkoły podstawowe, gimnazja, licea zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
szkoły zdrowie
3. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 795 — ustalenie liczby i wybór przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga — Północ …Otwartego Warszawa Praga - Północ radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
radni zdrowie
4. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 466 — zmiana statutu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej …Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zmiana statutu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
5. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 793 — ustalenie liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej …Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
radni zdrowie
6. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 234 — przyznanie w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym Sp. z o. o. …zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym Sp. z o. o. dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
dotacje zdrowie
7. Sesja nr 22 z dnia
2016-01-14
Uchwała nr 552 — przyznanie w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” …w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” przyznanie w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
dotacje zdrowie
8. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 572 — ustalenie liczby i wybór przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe …Otwartego Warszawa Praga Południe radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
radni zdrowie
9. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 628 — zmiana uchwały w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” …zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” zmiana uchwały w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” młodzież zdrowie przychodnie…
młodzież zdrowie
10. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1108 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wesoła …Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wesoła zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wesoła zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …uruchomienia Domu Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 2. Omówienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2017 r. W sprawie potrzebnych zmian mających na…
2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …i bezpieczeństwo obywateli - ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa - opiniowanie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego - funkcjonowanie taksówek - wnioski o odwołanie ławników…
3. Komisja Zdrowia …Komisja Zdrowia 2014-12-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 - 2042 - druk 2691 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st […] czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń - druk 68 8. Przyjęcie protokołu nr 1/14 z dn. 15 grudnia 2014 r. 9. Sprawy […] projektu uchwały Radym.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń"- druk 193 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej…
4. Komisja Ochrony Środowiska …porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 45/17 oraz protokołu ze Wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Zdrowia 4. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy za rok…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Jacek Cieślikowski
Budowa Szpitala Południowego
2015-09-17 …interpelacja Dotyczy budowy Szpitala Południowego 2015-09-17 Budowa Szpitala Południowego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
2.
Lech Jaworski
Obowiązki szczepień dzieci /dotyczy wcześniejszej interpelacji /
2015-04-16 …Obowiązki szczepień dzieci /dotyczy wcześniejszej interpelacji / dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
3.
Ewa Janczar
Możliwość usprawnienie systemu zdrowotnej opieki w warszawskich szkołach
2015-01-15 …warszawskich szkołach 2015-01-15 Możliwość usprawnienie systemu zdrowotnej opieki w warszawskich szkołach szkoły podstawowe, gimnazja, licea zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
4.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy wprowadzenia zachęt i preferencji dla lekarzy rezydentów oraz średniego i niższego personelu medycznego podejmujacych pracę w publicznej słuzbe zdrowia w Warszawie
2017-07-27 …zachęt i preferencji dla lekarzy rezydentów oraz średniego i niższego personelu medycznego podejmujacych pracę w publicznej słuzbe zdrowia w Warszawie…
5.
Filip Frąckowiak
Uzupełnienie odpowiedzi na wcześniejszą interpelację (w sprawie terminu przywrócenia do pracy prof. Bogdana Chazana)
2015-07-01 …Uzupełnienie odpowiedzi na wcześniejszą interpelację (w sprawie terminu przywrócenia do pracy prof. Bogdana Chazana) zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
6.
Aleksandra Gajewska
Opryski przeciwko kleszczom
2016-04-29 …Opryski przeciwko kleszczom środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
7.
Agnieszka Soin
Dotyczy ednostek służby zdrowia m.st. Warszawy
2015-01-28 …interpelacja Dotyczy ednostek służby zdrowia m.st. Warszawy…
8.
Filip Frąckowiak
Były Dyrektor Szpitala im. Świętej Rodziny
2015-05-07 …interpelacja Dotyczy byłego Dyrektora Szpitala im. Świętej Rodziny 2015-05-07 Były Dyrektor Szpitala im. Świętej Rodziny zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
9.
Aleksandra Gajewska
Zatrudnienie lekarza pediatry w Nocnej Pomocy Lekarskiej na terenie Dzielnicy Białołeka m.st. Warszawy
2015-10-15 …Warszawy 2015-10-15 Zatrudnienie lekarza pediatry w Nocnej Pomocy Lekarskiej na terenie Dzielnicy Białołeka m.st. Warszawy zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
10.
Jacek Cieślikowski
Były dyrektor szpitala im. Świętej Rodziny
2015-06-16 …interpelacja Dotyczy byłego dyrektora szpitala im. Świętej Rodziny 2015-06-16 Były dyrektor szpitala im. Świętej Rodziny zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników