Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 126 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 35 z dnia
2016-09-22
Uchwała nr 868 — przyjęcie programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65+” na lata 2017-2019 …populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65+” na lata 2017-2019 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
2. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1212 — wybór przedstawiciela Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo — Włochy …Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
radni zdrowie
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 123 — wyrażenie zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście …ul. Żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście nieruchomości głównie mieszkania, grunty zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
nieruchomości zdrowie
4. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 576 — ustalenie liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Wesoła …Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wesoła radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
radni zdrowie
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 578 — ustalenie liczby i wybór przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej …Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
radni zdrowie
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 577 — ustalenie liczby i wybór przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola — Śródmieście …Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w…
radni zdrowie
7. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1210 — zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka …statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
8. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 628 — zmiana uchwały w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” …zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” zmiana uchwały w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” młodzież zdrowie przychodnie…
młodzież zdrowie
9. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1147 — przyjęcie programu promocji zdrowia pn. „WARSZAWSKIE DNI ZDROWIA” na 2017 rok …przyjęcia programu promocji zdrowia pn. „WARSZAWSKIE DNI ZDROWIA” na 2017 rok przyjęcie programu promocji zdrowia pn. „WARSZAWSKIE DNI ZDROWIA” na 2017 rok zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
10. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 952 — rozpatrzenie skargi Pana M... O... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
partycypacja skargi zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …i bezpieczeństwo obywateli - ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa - opiniowanie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego - funkcjonowanie taksówek - wnioski o odwołanie ławników…
2. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …uruchomienia Domu Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 2. Omówienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2017 r. W sprawie potrzebnych zmian mających na…
3. Komisja Ochrony Środowiska …porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 45/17 oraz protokołu ze Wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Zdrowia 4. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy za rok…
4. Komisja Zdrowia …Komisja Zdrowia 2014-12-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 - 2042 - druk 2691 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st […] czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń - druk 68 8. Przyjęcie protokołu nr 1/14 z dn. 15 grudnia 2014 r. 9. Sprawy […] projektu uchwały Radym.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń"- druk 193 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska
Opryski przeciwko kleszczom
2016-04-29 …Opryski przeciwko kleszczom środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
2.
Filip Frąckowiak
Były Dyrektor Szpitala im. Świętej Rodziny
2015-05-07 …interpelacja Dotyczy byłego Dyrektora Szpitala im. Świętej Rodziny 2015-05-07 Były Dyrektor Szpitala im. Świętej Rodziny zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
3.
Agnieszka Soin
Dotyczy ednostek służby zdrowia m.st. Warszawy
2015-01-28 …interpelacja Dotyczy ednostek służby zdrowia m.st. Warszawy…
4.
Filip Frąckowiak
Termin przywrócenia do pracy prof. Bogdana Chazana
2015-06-12 …terminu przywrócenia do pracy prof. Bogdana Chazana 2015-06-12 Termin przywrócenia do pracy prof. Bogdana Chazana zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
5.
Oskar Hejka
Współpraca m.st. Warszawy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
2016-03-16 …Krwiolecznictwa w Warszawie 2016-03-16 Współpraca m.st. Warszawy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
6.
Filip Frąckowiak
Uzupełnienie odpowiedzi na wcześniejszą interpelację (w sprawie terminu przywrócenia do pracy prof. Bogdana Chazana)
2015-07-01 …Uzupełnienie odpowiedzi na wcześniejszą interpelację (w sprawie terminu przywrócenia do pracy prof. Bogdana Chazana) zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
7.
Aleksandra Gajewska
Zatrudnienie lekarza pediatry w Nocnej Pomocy Lekarskiej na terenie Dzielnicy Białołeka m.st. Warszawy
2015-10-15 …Warszawy 2015-10-15 Zatrudnienie lekarza pediatry w Nocnej Pomocy Lekarskiej na terenie Dzielnicy Białołeka m.st. Warszawy zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
8.
Jacek Cieślikowski
Były dyrektor szpitala im. Świętej Rodziny
2015-06-16 …interpelacja Dotyczy byłego dyrektora szpitala im. Świętej Rodziny 2015-06-16 Były dyrektor szpitala im. Świętej Rodziny zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
9.
Aleksandra Gajewska
Plaga kleszczy na Mazowszu
2017-06-08 …plagi kleszczy na Mazowszu 2017-06-08 Plaga kleszczy na Mazowszu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
10.
Jacek Cieślikowski
Budowa Szpitala Południowego
2015-09-17 …interpelacja Dotyczy budowy Szpitala Południowego 2015-09-17 Budowa Szpitala Południowego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników