Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 127 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 527 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe …Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
2. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 576 — ustalenie liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Wesoła …Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wesoła radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
radni zdrowie
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 233 — przyznanie w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa …schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
bezpieczeństwo dotacje zdrowie
4. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 755 — wyrażenie zgody na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok obrotowy 2015 …Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok obrotowy 2015 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
finanse zdrowie
5. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 952 — rozpatrzenie skargi Pana M... O... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
partycypacja skargi zdrowie
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 579 — ustalenie liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Żoliborz …Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
radni zdrowie
7. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 326 — odwołanie oraz wybór przedstawiciela Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Specjalistycznym „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej – „Zakurzonej” w Warszawie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej …Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
radni zdrowie
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 145 — przyjęcie programu promocji zdrowia pn. „WARSZAWSKIE DNI ZDROWIA” na 2015 rok …w sprawie przyjęcia programu promocji zdrowia pn. „WARSZAWSKIE DNI ZDROWIA” na 2015 rok przyjęcie programu promocji zdrowia pn. „WARSZAWSKIE DNI ZDROWIA” na 2015 rok zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
9. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1295 — ustalenie liczby i zmiany w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów …liczby i zmiany w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
10. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 569 — ustalenie liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej …Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
radni zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …i bezpieczeństwo obywateli - ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa - opiniowanie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego - funkcjonowanie taksówek - wnioski o odwołanie ławników…
2. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …uruchomienia Domu Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 2. Omówienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2017 r. W sprawie potrzebnych zmian mających na…
3. Komisja Ochrony Środowiska …porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 45/17 oraz protokołu ze Wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Zdrowia 4. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy za rok…
4. Komisja Zdrowia …Komisja Zdrowia 2014-12-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 - 2042 - druk 2691 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st […] czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń - druk 68 8. Przyjęcie protokołu nr 1/14 z dn. 15 grudnia 2014 r. 9. Sprawy […] projektu uchwały Radym.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń"- druk 193 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska
Opryski przeciwko kleszczom
2016-04-29 …Opryski przeciwko kleszczom środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
2.
Aleksandra Gajewska
Plaga kleszczy na Mazowszu
2017-06-08 …plagi kleszczy na Mazowszu 2017-06-08 Plaga kleszczy na Mazowszu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
3.
Jacek Cieślikowski
Budowa Szpitala Południowego
2015-09-17 …interpelacja Dotyczy budowy Szpitala Południowego 2015-09-17 Budowa Szpitala Południowego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
4.
Agnieszka Soin
Dotyczy ednostek służby zdrowia m.st. Warszawy
2015-01-28 …interpelacja Dotyczy ednostek służby zdrowia m.st. Warszawy…
5.
Filip Frąckowiak
Uzupełnienie odpowiedzi na wcześniejszą interpelację (w sprawie terminu przywrócenia do pracy prof. Bogdana Chazana)
2015-07-01 …Uzupełnienie odpowiedzi na wcześniejszą interpelację (w sprawie terminu przywrócenia do pracy prof. Bogdana Chazana) zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
6.
Ewa Janczar
Możliwość usprawnienie systemu zdrowotnej opieki w warszawskich szkołach
2015-01-15 …warszawskich szkołach 2015-01-15 Możliwość usprawnienie systemu zdrowotnej opieki w warszawskich szkołach szkoły podstawowe, gimnazja, licea zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
7.
Filip Frąckowiak
Termin przywrócenia do pracy prof. Bogdana Chazana
2015-06-12 …terminu przywrócenia do pracy prof. Bogdana Chazana 2015-06-12 Termin przywrócenia do pracy prof. Bogdana Chazana zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
8.
Agnieszka Jakowicka
Promowanie dzieci szczepionych w systemie rekrutacji do miejskich przedszkoli
2015-04-16 …systemie rekrutacji do miejskich przedszkoli 2015-04-16 Promowanie dzieci szczepionych w systemie rekrutacji do miejskich przedszkoli zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
9.
Aleksandra Gajewska
Zatrudnienie lekarza pediatry w Nocnej Pomocy Lekarskiej na terenie Dzielnicy Białołeka m.st. Warszawy
2015-10-15 …Warszawy 2015-10-15 Zatrudnienie lekarza pediatry w Nocnej Pomocy Lekarskiej na terenie Dzielnicy Białołeka m.st. Warszawy zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
10.
Lech Jaworski
Tworzenie oddziałów geriatrycznych i zwiększenia ilości miejsc na oddziałach internistycznych w miejskich szpitalach
2015-05-07 …Tworzenie oddziałów geriatrycznych i zwiększenia ilości miejsc na oddziałach internistycznych w miejskich szpitalach seniorzy zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników