Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 121 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 35 z dnia
2016-09-22
Uchwała nr 870 — przyjęcie programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” na lata 2016-2019 …przyjęcie programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” na lata 2016-2019 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
2. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 755 — wyrażenie zgody na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok obrotowy 2015 …Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok obrotowy 2015 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
finanse zdrowie
3. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1107 — zmiana statutu Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej …Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zmiana statutu Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
4. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 233 — przyznanie w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa …schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
bezpieczeństwo dotacje zdrowie
5. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 790 — przyznanie w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym Sp. z o. o. …zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym Sp. z o. o. dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
dotacje zdrowie
6. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 122 — likwidacja Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy …w sprawie likwidacji Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy likwidacja Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie…
środowisko zdrowie
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 144 — przyjęcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015 – 2018 …korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015 – 2018 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
8. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1211 — zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Targówek …Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Targówek zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Targówek zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
9. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 527 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe …Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
10. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-16
Uchwała nr 185 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Mokotów …Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ochrony Środowiska …porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 45/17 oraz protokołu ze Wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Zdrowia 4. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy za rok…
2. Komisja Zdrowia …Komisja Zdrowia 2014-12-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 - 2042 - druk 2691 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st […] czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń - druk 68 8. Przyjęcie protokołu nr 1/14 z dn. 15 grudnia 2014 r. 9. Sprawy […] projektu uchwały Radym.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń"- druk 193 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej…
3. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …uruchomienia Domu Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 2. Omówienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2017 r. W sprawie potrzebnych zmian mających na…
4. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …i bezpieczeństwo obywateli - ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa - opiniowanie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego - funkcjonowanie taksówek - wnioski o odwołanie ławników…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników