Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 86 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 576 — ustalenie liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Wesoła …Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wesoła radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka…
radni zdrowie
2. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 167 — wskazanie kandydatów na członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego …kandydatów na członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wskazanie kandydatów na członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 1 — cz. II z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 7 — wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy …przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 579 — ustalenie liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Żoliborz …Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka…
radni zdrowie
5. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 326 — odwołanie oraz wybór przedstawiciela Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Specjalistycznym „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej – „Zakurzonej” w Warszawie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej …Społecznej działającej w Szpitalu Specjalistycznym „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej – „Zakurzonej” w Warszawie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka…
radni zdrowie
6. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 35 — zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy …m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 569 — ustalenie liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej …w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka…
radni zdrowie
8. Sesja nr 22 z dnia
2016-01-14
Uchwała nr 564 — zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy …m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 82 — zmiana uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Etyki Rady m.st. Warszawy …stałej Komisji Etyki Rady m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Etyki Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr 3 — wybór wiceprzewodniczących Rady m.st. Warszawy …w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady m.st. Warszawy /Olga Johann, Ewa Masny-Askanas/ wybór wiceprzewodniczących Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …potwierdzenia - druk nr 560 9. Przyjęcie protokołu nr 18 z dn. 3 listopada 2015 r. 10. Zapytania radnych, sprawy różne, wolne wnioski 2015-12-08 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st […] druk nr 572 5. Przyjęcie protokołu nr 19 z dn. 24 listopada 2015 r. 6. Zapytania Radnych dotyczące Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2014/2015. 7. Informacja o najważniejszych […] Warszawy - druk nr 772 6. Przyjęcie protokołu nr 27 z dnia 19 kwietnia 2016 r. 7. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski 2016-06-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st…
2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …modernizacji akustycznej warszawskich szkół. 7. Przyjęcie protokołu nr 43 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 8. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski 2017-05-25 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołów […] nr 1432 4. Przyjęcie protokołów nr 47 i 48 z dnia 8 czerwca 2017 r. 5. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski Michał Bitner Ewa Janczar Izabela Chmielewska Edmund Świderski Michał Kondrat Iwona Wujastyk Maria…
3. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …protokołu nr 22/16 z posiedzenia komisji z 11.05.2016 r. 12. Sprawy różne 2016-06-16 Zaopiniowanie wniosku radnych Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania imienia Francois Mitterranda skwerowi u zbiegu ul. Pięknej i ul. Wiejskiej…
4. Komisja Etyki …Komisja Etyki Tematy prac: - rozpatrywanie spraw radnych, wobec których postawiono zarzuty, iż naruszają powszechnie przyjęte zasady etyczne bądź zachowują się w sposób nie odpowiadający godności radnego lub godności Rady Jacek Cieślikowski Tomasz Koziński Anna Nehrebecka…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Krzysztof Bosak
Niezrealizowane deklaracje dotyczące wdrożenia postulowanych przez mieszkańców i radnych zmian w komunikacji miejskiej w Dzielnicy Targówek
2016-08-05 …interpelacja Dotyczy niezrealizowanych deklaracji dotyczących wdrożenia postulowanych przez mieszkańców i radnych zmian w komunikacji miejskiej w Dzielnicy Targówek 2016-08-05 Niezrealizowane deklaracje dotyczące wdrożenia postulowanych przez mieszkańców i radnych zmian w komunikacji miejskiej w…
2.
Jarosław Krajewski
Dotyczy sposobu traktowania mieszkańców i ich reprezentantów — radnych — przez władze Dzielnicy Targówek w sprawach infrastruktury
2015-09-10 …interpelacja Dotyczy sposobu traktowania mieszkańców i ich reprezentantów - radnych - przez władze Dzielnicy Targówek w sprawach infrastruktury…
3.
Zbigniew Cierpisz
Dotyczy poniesienia przez m.st. Warszawa nieuzasadnionych wydatków w związku z postępowaniem sądowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy dla m.st. Warszawy w sprawie mandatu radnego Dzielnicy Białołęka
2016-04-01 …nieuzasadnionych wydatków w związku z postępowaniem sądowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy dla m.st. Warszawy w sprawie mandatu radnego Dzielnicy Białołęka…
4.
Paweł Terlecki
Dotyczy sytuacji w Dzielnicy Białołęka — po złożeniu przez grupę radnych ww. dzielnicy wniosku o odwołanie Burmistrza
2015-11-26 …interpelacja Dotyczy sytuacji w Dzielnicy Białołęka - po złożeniu przez grupę radnych ww. dzielnicy wniosku o odwołanie Burmistrza…
5.
Aleksandra Gajewska, Tomasz Tretter, Iwona Wujastyk
Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36
2015-12-10 …interpelacja Dotyczy odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36 2015-12-10 Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36…
6.
Krzysztof Bosak
Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnego
2016-05-25 …zapytanie Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnego 2016-05-25 Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnego radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
7.
Jarosław Krajewski, Wojciech Zabłocki
Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje radnych
2015-11-05 …zapytanie Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje radnych
8.
Aleksandra Gajewska
Realizacja stanowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z 30 stycznia 2017 r.
2017-02-16 …r. 2017-02-16 Realizacja stanowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z 30 stycznia 2017 r. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
9.
Aleksandra Gajewska, Tomasz Tretter, Iwona Wujastyk
Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36
2015-12-10 …interpelacja Dotyczy odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36 2015-12-10 Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36…
10.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy braku odpowiedzi na interpelację nr 1205 w sprawie sposobów poprawy jakości odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
2016-09-09 …Dotyczy braku odpowiedzi na interpelację nr 1205 w sprawie sposobów poprawy jakości odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników