Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 86 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1212 — wybór przedstawiciela Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo — Włochy …m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka…
radni zdrowie
2. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 34 — zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy …Warszawy zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 576 — ustalenie liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Wesoła …Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wesoła radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka…
radni zdrowie
4. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 651 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy …Warszawy zmiana uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 578 — ustalenie liczby i wybór przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej …w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka…
radni zdrowie
6. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1165 — zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Zdrowia Rady m.st. Warszawy …Zdrowia Rady m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Zdrowia Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 742 — zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy …m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 577 — ustalenie liczby i wybór przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola — Śródmieście …działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni zdrowie
9. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 38 — zmiana uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Etyki Rady m.st. Warszawy …stałej Komisji Etyki Rady m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Etyki Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 1 — cz. II z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 21 — powołanie stałej Komisji Etyki Rady m.st. Warszawy …w sprawie powołanie stałej Komisji Etyki Rady m.st. Warszawy powołanie stałej Komisji Etyki Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …modernizacji akustycznej warszawskich szkół. 7. Przyjęcie protokołu nr 43 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 8. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski 2017-05-25 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołów […] nr 1432 4. Przyjęcie protokołów nr 47 i 48 z dnia 8 czerwca 2017 r. 5. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski Michał Bitner Ewa Janczar Izabela Chmielewska Edmund Świderski Michał Kondrat Iwona Wujastyk Maria…
2. Komisja Etyki …Komisja Etyki Tematy prac: - rozpatrywanie spraw radnych, wobec których postawiono zarzuty, iż naruszają powszechnie przyjęte zasady etyczne bądź zachowują się w sposób nie odpowiadający godności radnego lub godności Rady Jacek Cieślikowski Tomasz Koziński Anna Nehrebecka…
3. Komisja Edukacji i Rodziny …potwierdzenia - druk nr 560 9. Przyjęcie protokołu nr 18 z dn. 3 listopada 2015 r. 10. Zapytania radnych, sprawy różne, wolne wnioski 2015-12-08 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st […] druk nr 572 5. Przyjęcie protokołu nr 19 z dn. 24 listopada 2015 r. 6. Zapytania Radnych dotyczące Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2014/2015. 7. Informacja o najważniejszych […] Warszawy - druk nr 772 6. Przyjęcie protokołu nr 27 z dnia 19 kwietnia 2016 r. 7. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski 2016-06-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st…
4. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …protokołu nr 22/16 z posiedzenia komisji z 11.05.2016 r. 12. Sprawy różne 2016-06-16 Zaopiniowanie wniosku radnych Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania imienia Francois Mitterranda skwerowi u zbiegu ul. Pięknej i ul. Wiejskiej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy braku odpowiedzi na interpelację nr 1205 w sprawie sposobów poprawy jakości odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
2016-09-09 …Dotyczy braku odpowiedzi na interpelację nr 1205 w sprawie sposobów poprawy jakości odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
2.
Jarosław Krajewski, Wojciech Zabłocki
Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje radnych
2015-11-05 …zapytanie Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje radnych
3.
Aleksandra Gajewska, Tomasz Tretter, Iwona Wujastyk
Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36
2015-12-10 …interpelacja Dotyczy odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36 2015-12-10 Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36…
4.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy odpowiedzi na interpelacje radnych
2016-04-18 …interpelacja Dotyczy odpowiedzi na interpelacje radnych
5.
Aleksandra Gajewska
Realizacja stanowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z 30 stycznia 2017 r.
2017-02-16 …r. 2017-02-16 Realizacja stanowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z 30 stycznia 2017 r. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
6.
Olga Johann
Dotyczy problemów zawartych w piśmie radnego Rady Osiedla Służew Południowy
2015-12-04 …interpelacja Dotyczy problemów zawartych w piśmie radnego Rady Osiedla Służew Południowy…
7.
Aleksandra Gajewska, Tomasz Tretter, Iwona Wujastyk
Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36
2015-12-10 …interpelacja Dotyczy odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36 2015-12-10 Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36…
8.
Krzysztof Bosak
Niezrealizowane deklaracje dotyczące wdrożenia postulowanych przez mieszkańców i radnych zmian w komunikacji miejskiej w Dzielnicy Targówek
2016-08-05 …interpelacja Dotyczy niezrealizowanych deklaracji dotyczących wdrożenia postulowanych przez mieszkańców i radnych zmian w komunikacji miejskiej w Dzielnicy Targówek 2016-08-05 Niezrealizowane deklaracje dotyczące wdrożenia postulowanych przez mieszkańców i radnych zmian w komunikacji miejskiej w…
9.
Krzysztof Bosak
Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnego
2016-05-25 …zapytanie Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnego 2016-05-25 Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnego radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
10.
Paweł Terlecki
Dotyczy sytuacji w Dzielnicy Białołęka — po złożeniu przez grupę radnych ww. dzielnicy wniosku o odwołanie Burmistrza
2015-11-26 …interpelacja Dotyczy sytuacji w Dzielnicy Białołęka - po złożeniu przez grupę radnych ww. dzielnicy wniosku o odwołanie Burmistrza…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników