Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 86 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 38 — zmiana uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Etyki Rady m.st. Warszawy …stałej Komisji Etyki Rady m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Etyki Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 795 — ustalenie liczby i wybór przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga — Północ …m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga - Północ radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka…
radni zdrowie
3. Sesja nr 1 — cz. II z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 16 — wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady m.st. Warszawy …wiceprzewodniczących Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady m.st. Warszawy wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady m.st. Warszawy radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 793 — ustalenie liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej …Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka…
radni zdrowie
5. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 35 — zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy …m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 1 — cz. II z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 9 — wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy …Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1161 — zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ładu Przestrzennego …przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ładu Przestrzennego zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ładu Przestrzennego radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1111 — wybór przedstawiciela Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Mokotów …Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka…
radni zdrowie
9. Sesja nr 1 — cz. II z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 8 — wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy …Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 689 — zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy …m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …modernizacji akustycznej warszawskich szkół. 7. Przyjęcie protokołu nr 43 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 8. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski 2017-05-25 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołów […] nr 1432 4. Przyjęcie protokołów nr 47 i 48 z dnia 8 czerwca 2017 r. 5. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski Michał Bitner Ewa Janczar Izabela Chmielewska Edmund Świderski Michał Kondrat Iwona Wujastyk Maria…
2. Komisja Edukacji i Rodziny …potwierdzenia - druk nr 560 9. Przyjęcie protokołu nr 18 z dn. 3 listopada 2015 r. 10. Zapytania radnych, sprawy różne, wolne wnioski 2015-12-08 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st […] druk nr 572 5. Przyjęcie protokołu nr 19 z dn. 24 listopada 2015 r. 6. Zapytania Radnych dotyczące Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2014/2015. 7. Informacja o najważniejszych […] Warszawy - druk nr 772 6. Przyjęcie protokołu nr 27 z dnia 19 kwietnia 2016 r. 7. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski 2016-06-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st…
3. Komisja Etyki …Komisja Etyki Tematy prac: - rozpatrywanie spraw radnych, wobec których postawiono zarzuty, iż naruszają powszechnie przyjęte zasady etyczne bądź zachowują się w sposób nie odpowiadający godności radnego lub godności Rady Jacek Cieślikowski Tomasz Koziński Anna Nehrebecka…
4. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …protokołu nr 22/16 z posiedzenia komisji z 11.05.2016 r. 12. Sprawy różne 2016-06-16 Zaopiniowanie wniosku radnych Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania imienia Francois Mitterranda skwerowi u zbiegu ul. Pięknej i ul. Wiejskiej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Jarosław Krajewski, Wojciech Zabłocki
Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje radnych
2015-11-05 …zapytanie Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje radnych
2.
Aleksandra Gajewska, Tomasz Tretter, Iwona Wujastyk
Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36
2015-12-10 …interpelacja Dotyczy odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36 2015-12-10 Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36…
3.
Zbigniew Cierpisz
Dotyczy poniesienia przez m.st. Warszawa nieuzasadnionych wydatków w związku z postępowaniem sądowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy dla m.st. Warszawy w sprawie mandatu radnego Dzielnicy Białołęka
2016-04-01 …nieuzasadnionych wydatków w związku z postępowaniem sądowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy dla m.st. Warszawy w sprawie mandatu radnego Dzielnicy Białołęka…
4.
Aleksandra Gajewska, Tomasz Tretter, Iwona Wujastyk
Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36
2015-12-10 …interpelacja Dotyczy odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36 2015-12-10 Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36…
5.
Aleksandra Gajewska
Realizacja stanowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z 30 stycznia 2017 r.
2017-02-16 …r. 2017-02-16 Realizacja stanowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z 30 stycznia 2017 r. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
6.
Jarosław Krajewski
Dotyczy sposobu traktowania mieszkańców i ich reprezentantów — radnych — przez władze Dzielnicy Targówek w sprawach infrastruktury
2015-09-10 …interpelacja Dotyczy sposobu traktowania mieszkańców i ich reprezentantów - radnych - przez władze Dzielnicy Targówek w sprawach infrastruktury…
7.
Olga Johann
Dotyczy problemów zawartych w piśmie radnego Rady Osiedla Służew Południowy
2015-12-04 …interpelacja Dotyczy problemów zawartych w piśmie radnego Rady Osiedla Służew Południowy…
8.
Jarosław Krajewski, Wojciech Zabłocki
Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje radnych
2015-11-05 …zapytanie Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje radnych
9.
Paweł Terlecki
Dotyczy sytuacji w Dzielnicy Białołęka — po złożeniu przez grupę radnych ww. dzielnicy wniosku o odwołanie Burmistrza
2015-11-26 …interpelacja Dotyczy sytuacji w Dzielnicy Białołęka - po złożeniu przez grupę radnych ww. dzielnicy wniosku o odwołanie Burmistrza…
10.
Aleksandra Gajewska, Tomasz Tretter, Iwona Wujastyk
Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36
2015-12-10 …interpelacja Dotyczy odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36 2015-12-10 Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników