Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 86 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 1 — cz. II z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 17 — wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej Rady m.st. Warszawy …Integracji Europejskiej Rady m.st. Warszawy wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 22 z dnia
2016-01-14
Uchwała nr 563 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy …Warszawy zmiana uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 83 — zmiana uchwały w sprawie wskazania kandydatów na członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego …Rady Działalności Pożytku Publicznego zmiana uchwały w sprawie wskazania kandydatów na członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 573 — ustalenie liczby i wybór przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Targówek …Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Targówek radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka…
radni zdrowie
5. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 37 — wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy …ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr 1 — wybór Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy …w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy /Ewa Malinowska-Grupińska/ wybór Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy 55 1 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 571 — ustalenie liczby i wybór przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Mokotów …Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka…
radni zdrowie
8. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 741 — zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady m.st. Warszawy …Rady m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 98 — plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy do dnia 31 grudnia 2015 r. …grudnia 2015 r. plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy do dnia 31 grudnia 2015 r. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 1 — cz. II z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 6 — ustalenie składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy …stałych komisji Rady m.st. Warszawy ustalenie składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …protokołu nr 22/16 z posiedzenia komisji z 11.05.2016 r. 12. Sprawy różne 2016-06-16 Zaopiniowanie wniosku radnych Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania imienia Francois Mitterranda skwerowi u zbiegu ul. Pięknej i ul. Wiejskiej…
2. Komisja Etyki …Komisja Etyki Tematy prac: - rozpatrywanie spraw radnych, wobec których postawiono zarzuty, iż naruszają powszechnie przyjęte zasady etyczne bądź zachowują się w sposób nie odpowiadający godności radnego lub godności Rady Jacek Cieślikowski Tomasz Koziński Anna Nehrebecka…
3. Komisja Edukacji i Rodziny …potwierdzenia - druk nr 560 9. Przyjęcie protokołu nr 18 z dn. 3 listopada 2015 r. 10. Zapytania radnych, sprawy różne, wolne wnioski 2015-12-08 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st […] druk nr 572 5. Przyjęcie protokołu nr 19 z dn. 24 listopada 2015 r. 6. Zapytania Radnych dotyczące Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2014/2015. 7. Informacja o najważniejszych […] Warszawy - druk nr 772 6. Przyjęcie protokołu nr 27 z dnia 19 kwietnia 2016 r. 7. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski 2016-06-14 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st…
4. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …modernizacji akustycznej warszawskich szkół. 7. Przyjęcie protokołu nr 43 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 8. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski 2017-05-25 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołów […] nr 1432 4. Przyjęcie protokołów nr 47 i 48 z dnia 8 czerwca 2017 r. 5. Zapytania radnych. Sprawy różne, wolne wnioski Michał Bitner Ewa Janczar Izabela Chmielewska Edmund Świderski Michał Kondrat Iwona Wujastyk Maria…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy odpowiedzi na interpelacje radnych
2016-04-18 …interpelacja Dotyczy odpowiedzi na interpelacje radnych
2.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy braku odpowiedzi na interpelację nr 1205 w sprawie sposobów poprawy jakości odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
2016-09-09 …Dotyczy braku odpowiedzi na interpelację nr 1205 w sprawie sposobów poprawy jakości odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
3.
Paweł Terlecki
Dotyczy sytuacji w Dzielnicy Białołęka — po złożeniu przez grupę radnych ww. dzielnicy wniosku o odwołanie Burmistrza
2015-11-26 …interpelacja Dotyczy sytuacji w Dzielnicy Białołęka - po złożeniu przez grupę radnych ww. dzielnicy wniosku o odwołanie Burmistrza…
4.
Aleksandra Gajewska, Tomasz Tretter, Iwona Wujastyk
Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36
2015-12-10 …interpelacja Dotyczy odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36 2015-12-10 Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36…
5.
Aleksandra Gajewska, Tomasz Tretter, Iwona Wujastyk
Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36
2015-12-10 …interpelacja Dotyczy odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36 2015-12-10 Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36…
6.
Jarosław Krajewski, Wojciech Zabłocki
Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje radnych
2015-11-05 …zapytanie Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje radnych
7.
Olga Johann
Dotyczy problemów zawartych w piśmie radnego Rady Osiedla Służew Południowy
2015-12-04 …interpelacja Dotyczy problemów zawartych w piśmie radnego Rady Osiedla Służew Południowy…
8.
Krzysztof Bosak
Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnego
2016-05-25 …zapytanie Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnego 2016-05-25 Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnego radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
9.
Zbigniew Cierpisz
Dotyczy poniesienia przez m.st. Warszawa nieuzasadnionych wydatków w związku z postępowaniem sądowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy dla m.st. Warszawy w sprawie mandatu radnego Dzielnicy Białołęka
2016-04-01 …nieuzasadnionych wydatków w związku z postępowaniem sądowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy dla m.st. Warszawy w sprawie mandatu radnego Dzielnicy Białołęka…
10.
Krzysztof Bosak
Niezrealizowane deklaracje dotyczące wdrożenia postulowanych przez mieszkańców i radnych zmian w komunikacji miejskiej w Dzielnicy Targówek
2016-08-05 …interpelacja Dotyczy niezrealizowanych deklaracji dotyczących wdrożenia postulowanych przez mieszkańców i radnych zmian w komunikacji miejskiej w Dzielnicy Targówek 2016-08-05 Niezrealizowane deklaracje dotyczące wdrożenia postulowanych przez mieszkańców i radnych zmian w komunikacji miejskiej w…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników