Wyniki wyszukiwania dla tagu: alkohol

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 861 — rozpatrzenie petycji Pani B... L... …w sprawie rozpatrzenia petycji Pani B….. L…….. rozpatrzenie petycji Pani B... L... petycja alkohol
alkohol
2. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1179 — wprowadzenie czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie plaży nad Jeziorkiem Czerniakowskim …Czerniakowskim wprowadzenie czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie plaży nad Jeziorkiem Czerniakowskim alkohol
alkohol
3. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 530 — w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. …Warszawy w 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. alkohol
alkohol
4. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 635 — przyznanie podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2016 r. „Programu obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, osoby o specjalnych potrzebach oraz uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego” …przemoc, osoby o specjalnych potrzebach oraz uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego” alkohol dotacje pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
alkohol dotacje pomoc społeczna zdrowie
5. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 125 — przyznanie podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2015 r. „Programu obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym program skierowany do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego” …osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego” alkohol dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
alkohol dotacje zdrowie
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 252 — ustalenie na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży …w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży ustalenie na terenie m.st. Warszawy […] liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży alkohol
alkohol
7. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 980 — Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r. …Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r. alkohol pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
alkohol pomoc społeczna
8. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1103 — przyznanie podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2017 r. „Programu ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych” …podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2017 r. „Programu ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych” przyznanie podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2017 r. „Programu ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z […] zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych” alkohol dotacje…
alkohol dotacje
9. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 641 — w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych …Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych alkohol opłaty…
alkohol opłaty
10. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 251 — ustalenie zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych …i podawania napojów alkoholowych ustalenie zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych alkohol
alkohol
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Lech Jaworski
Odmowy wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (cateringi)
2015-05-07 …wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (cateringi) załącznik do odpowiedzi alkohol przedsiębiorcy…
2.
Dorota Zbińkowska
Dotyczy skutków ograniczenia udzielania pozwoleń na sprzedaż alkoholu
2015-12-10 …zapytanie Dotyczy skutków ograniczenia udzielania pozwoleń na sprzedaż alkoholu
3.
Piotr Mazurek
Dotyczy uzupełnienia odpowiedzi na int. nr 917 w sprawie informacji na temat działalności Straży Miejskiej i Stołecznej policji związanej z ograniczeniem możliwości sprzedaży alkoholu
2015-12-10 …w sprawie informacji na temat działalności Straży Miejskiej i Stołecznej policji związanej z ograniczeniem możliwości sprzedaży alkoholu
4.
Dariusz Karczmarczyk
Dotyczy usunięcia pawilonu przy ul. Górczewskiej oraz weryfikacji pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Urlychowa
2017-05-05 …interpelacja Dotyczy usunięcia pawilonu przy ul. Górczewskiej oraz weryfikacji pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Urlychowa…
5.
Olga Johann
Dotyczy liczby punktów sprzedaży alkoholu usytuowanych przy ul. Wrocławskiej
2016-04-13 …interpelacja Dotyczy liczby punktów sprzedaży alkoholu usytuowanych przy ul. Wrocławskiej…
6.
Gabriela Szustek
Dotyczy spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu Bulwarów Wiślanych
2015-03-19 …interpelacja Dotyczy spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu Bulwarów Wiślanych…
7.
Olga Johann
Dotyczy zgody na handel alkoholem w sprzedawanych lokalach użytkowych na terenie Miasta
2016-12-02 …interpelacja Dotyczy zgody na handel alkoholem w sprzedawanych lokalach użytkowych na terenie Miasta…
8.
Olga Johann
Dotyczy nadmiernej liczby punktów sprzedaży alkoholu usytuowanych przy ul. Wrocławskiej /nawiązanie do int. nr 1196/
2016-06-02 …interpelacja Dotyczy nadmiernej liczby punktów sprzedaży alkoholu usytuowanych przy ul. Wrocławskiej /nawiązanie do int. nr…
9.
Michał Grodzki
Dotyczy wniosków o odebranie koncesji na sprzedaż alkoholu
2015-06-25 …zapytanie Dotyczy wniosków o odebranie koncesji na sprzedaż alkoholu
10.
Olga Johann
Dotyczy udzielania zgody na sprzedaż alkoholu
2015-02-11 …interpelacja Dotyczy udzielania zgody na sprzedaż alkoholu
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników