Wyniki wyszukiwania dla tagu: alkohol

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 980 — Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r. …Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r. alkohol pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
alkohol pomoc społeczna
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 251 — ustalenie zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych …i podawania napojów alkoholowych ustalenie zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych alkohol
alkohol
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 252 — ustalenie na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży …w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży ustalenie na terenie m.st. Warszawy […] liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży alkohol
alkohol
4. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 641 — w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych …Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych alkohol opłaty…
alkohol opłaty
5. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 797 — ustalenie liczby i wybór przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Centrum Odwykowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej …przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Centrum Odwykowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej alkohol alkohol zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
alkohol zdrowie
6. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1103 — przyznanie podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2017 r. „Programu ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych” …podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2017 r. „Programu ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych” przyznanie podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2017 r. „Programu ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z […] zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych” alkohol dotacje…
alkohol dotacje
7. Sesja nr 29 z dnia
2016-06-02
Uchwała nr 728 — ustalenie na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży …w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży ustalenie na terenie m.st. Warszawy […] liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży alkohol
alkohol
8. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 530 — w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. …Warszawy w 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. alkohol
alkohol
9. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 635 — przyznanie podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2016 r. „Programu obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, osoby o specjalnych potrzebach oraz uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego” …przemoc, osoby o specjalnych potrzebach oraz uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego” alkohol dotacje pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
alkohol dotacje pomoc społeczna zdrowie
10. Sesja nr 29 z dnia
2016-06-02
Uchwała nr 726 — zmiana uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. …r. zmiana uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. alkohol
alkohol
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników