Wyniki wyszukiwania dla tagu: alkohol

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1179 — wprowadzenie czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie plaży nad Jeziorkiem Czerniakowskim …Czerniakowskim wprowadzenie czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie plaży nad Jeziorkiem Czerniakowskim alkohol
alkohol
2. Sesja nr 29 z dnia
2016-06-02
Uchwała nr 728 — ustalenie na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży …w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży ustalenie na terenie m.st. Warszawy […] liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży alkohol
alkohol
3. Sesja nr 29 z dnia
2016-06-02
Uchwała nr 726 — zmiana uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. …r. zmiana uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. alkohol
alkohol
4. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 980 — Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r. …Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r. alkohol pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
alkohol pomoc społeczna
5. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 251 — ustalenie zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych …i podawania napojów alkoholowych ustalenie zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych alkohol
alkohol
6. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 125 — przyznanie podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2015 r. „Programu obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym program skierowany do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego” …osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego” alkohol dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
alkohol dotacje zdrowie
7. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 698 — wprowadzenie czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie plaży nad Jeziorkiem Czerniakowskim …Czerniakowskim wprowadzenie czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie plaży nad Jeziorkiem Czerniakowskim alkohol
alkohol
8. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1104 — wysokość opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych …w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych wysokość opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych alkohol pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
alkohol pomoc społeczna
9. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 797 — ustalenie liczby i wybór przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Centrum Odwykowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej …przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Centrum Odwykowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej alkohol alkohol zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
alkohol zdrowie
10. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 252 — ustalenie na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży …w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży ustalenie na terenie m.st. Warszawy […] liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży alkohol
alkohol
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Lech Jaworski
Odmowy wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (cateringi)
2015-05-07 …wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (cateringi) załącznik do odpowiedzi alkohol przedsiębiorcy…
2.
Dorota Zbińkowska
Dotyczy skutków ograniczenia udzielania pozwoleń na sprzedaż alkoholu
2015-12-10 …zapytanie Dotyczy skutków ograniczenia udzielania pozwoleń na sprzedaż alkoholu
3.
Piotr Mazurek
Dotyczy uzupełnienia odpowiedzi na int. nr 917 w sprawie informacji na temat działalności Straży Miejskiej i Stołecznej policji związanej z ograniczeniem możliwości sprzedaży alkoholu
2015-12-10 …w sprawie informacji na temat działalności Straży Miejskiej i Stołecznej policji związanej z ograniczeniem możliwości sprzedaży alkoholu
4.
Olga Johann
Dotyczy informacji na temat działalności Straży Miejskiej i Stołecznej policji związanej z ograniczeniem możliwości sprzedaży alkoholu
2015-11-04 …interpelacja Dotyczy informacji na temat działalności Straży Miejskiej i Stołecznej policji związanej z ograniczeniem możliwości sprzedaży alkoholu
5.
Michał Grodzki
Dotyczy wniosków o odebranie koncesji na sprzedaż alkoholu
2015-06-25 …zapytanie Dotyczy wniosków o odebranie koncesji na sprzedaż alkoholu
6.
Dariusz Karczmarczyk
Dotyczy usunięcia pawilonu przy ul. Górczewskiej oraz weryfikacji pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Urlychowa
2017-05-05 …interpelacja Dotyczy usunięcia pawilonu przy ul. Górczewskiej oraz weryfikacji pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Urlychowa…
7.
Olga Johann
Dotyczy udzielania zgody na sprzedaż alkoholu
2015-02-11 …interpelacja Dotyczy udzielania zgody na sprzedaż alkoholu
8.
Olga Johann
Dotyczy liczby punktów sprzedaży alkoholu usytuowanych przy ul. Wrocławskiej
2016-04-13 …interpelacja Dotyczy liczby punktów sprzedaży alkoholu usytuowanych przy ul. Wrocławskiej…
9.
Gabriela Szustek
Dotyczy spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu Bulwarów Wiślanych
2015-03-19 …interpelacja Dotyczy spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu Bulwarów Wiślanych…
10.
Olga Johann
Dotyczy zgody na handel alkoholem w sprzedawanych lokalach użytkowych na terenie Miasta
2016-12-02 …interpelacja Dotyczy zgody na handel alkoholem w sprzedawanych lokalach użytkowych na terenie Miasta…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników