Wyniki wyszukiwania dla tagu: statut

Uchwały

Wyniki 1–10 z 65 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 440 — zmiana statutu Białołęckiego Ośrodka Kultury …w sprawie zmiany statutu Białołęckiego Ośrodka Kultury zmiana statutu Białołęckiego Ośrodka Kultury kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1206 — zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście …zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
3. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 518 — ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy …w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy statut zmiany statutu gminy…
statut
4. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 441 — nadanie statutu Dzielnicowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy …w sprawie nadania statutu Dzielnicowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy nadanie statutu Dzielnicowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy sport…
sport
5. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 256 — zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów …w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
6. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1209 — zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz …zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
7. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 817 — zmiana uchwały w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta …zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta zmiana uchwały w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta porządek czystość, sprzątanie ulic…
porządek
8. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 630 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Targówek …w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Targówek zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Targówek zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1106 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy …w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
10. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1149 — zmiana statutu Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej …zmiany statutu Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zmiana statutu Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …Wola na rok 2016 -druk nr825. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz - druk nr 836. 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutu Dzielnicowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - druk nr468. 3. Przyjęcie protokołu nr 13/15 i 14/15 z…
2. Komisja Ochrony Środowiska …obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 18/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą ,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt"- druk nr 462. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały […] Zarząd Zieleni m.st. Warszawy" - druk nr 861 2/ Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie statutu „Zarządu Oczyszczania Miasta" - druk nr 862 3/ Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia […] w jednostkę budżetową m.st. Warszawy - druk nr 863 4/ Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Praskich Terenów Publicznych" w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - druk…
3. Komisja Zdrowia …1.Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa -Wesoła - druk 44 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w […] sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa - Ursynów - druk 60 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w spra wie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa OtwartegoWarszawa - Mokotów - druk […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa - Wola - Śródmieście - druk 72 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie…
4. Komisja Statutowo-Regulaminowa …i kompetencji m.st. Warszawy - druk nr 895 4. Wolne wnioski i sprawy różne Tematy prac komisji: - zmian statutu m.st. Warszawy oraz statutów dzielnic m.st. Warszawy - opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu kompetencji przekazanych dzielnicom m.st. Warszawy […] Warszawy - druk nr 1088 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy - druk nr 1090 5.Wolne wnioski i sprawy różne. 2016-12-15 1. Przyjęcie…
5. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …różne 2015-02-17 1. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie - druk nr 100. 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę […] różne 2015-02-26 1. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie - druk nr 100. 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę […] rok - druk nr 499. 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie - druk nr 535. 5. Informacja na temat sytuacji osób bezdomnych i żebrzących…
6. Komisja Kultury i Promocji Miasta …m.st. Warszawy i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury pod nazwą „Wolskie Centrum Kultury" w Warszawie - druk nr […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 450. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] zmiany statutu Białołęckiego Ośrodka Kultury - druk nr 451. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków…
7. Komisja Edukacji i Rodziny …Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych - druk nr 1067 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały…
8. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …r. - druk 304 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały w Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego - druk 199 7. Zapoznanie członków komisji z działalnością Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. 8. Sprawy różne […] druk nr 446 2015-10-15 „Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich druk nr 455" 2015-11-03 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników