Wyniki wyszukiwania dla tagu: statut

Uchwały

Wyniki 1–10 z 78 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1149 — zmiana statutu Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej …zmiany statutu Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zmiana statutu Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
2. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1109 — zmiana statutu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej …w sprawie zmiany statutu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zmiana statutu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
3. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 439 — zmiana statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy …w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zmiana statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1105 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer …w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
5. Sesja nr 22 z dnia
2016-01-14
Uchwała nr 554 — zmiana uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół …Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st […] Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st…
dzieci
6. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1101 — zmiana uchwały w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zmiany statutów tych placówek …zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zmiany statutów tych placówek zmiana uchwały w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zmiany […] statutów tych placówek pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 528 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ …w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
8. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 754 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota …w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
9. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1413 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota …zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
10. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1280 — zmiana statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie …w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie zmiana statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zwierzęta…
środowisko zwierzęta
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych - druk nr 1067 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały…
2. Komisja Ochrony Środowiska …obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 18/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą ,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt"- druk nr 462. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały […] Zarząd Zieleni m.st. Warszawy" - druk nr 861 2/ Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie statutu „Zarządu Oczyszczania Miasta" - druk nr 862 3/ Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia […] w jednostkę budżetową m.st. Warszawy - druk nr 863 4/ Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Praskich Terenów Publicznych" w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - druk…
3. Komisja Statutowo-Regulaminowa …i kompetencji m.st. Warszawy - druk nr 895 4. Wolne wnioski i sprawy różne Tematy prac komisji: - zmian statutu m.st. Warszawy oraz statutów dzielnic m.st. Warszawy - opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu kompetencji przekazanych dzielnicom m.st. Warszawy […] Warszawy - druk nr 1088 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy - druk nr 1090 5.Wolne wnioski i sprawy różne. 2016-12-15 1. Przyjęcie…
4. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …r. - druk 304 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały w Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego - druk 199 7. Zapoznanie członków komisji z działalnością Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. 8. Sprawy różne […] druk nr 446 2015-10-15 „Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich druk nr 455" 2015-11-03 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad…
5. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …różne 2015-02-17 1. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie - druk nr 100. 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę […] różne 2015-02-26 1. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie - druk nr 100. 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę […] rok - druk nr 499. 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie - druk nr 535. 5. Informacja na temat sytuacji osób bezdomnych i żebrzących…
6. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …Wola na rok 2016 -druk nr825. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz - druk nr 836. 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutu Dzielnicowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - druk nr468. 3. Przyjęcie protokołu nr 13/15 i 14/15 z…
7. Komisja Kultury i Promocji Miasta …m.st. Warszawy i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury pod nazwą „Wolskie Centrum Kultury" w Warszawie - druk nr […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 450. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] zmiany statutu Białołęckiego Ośrodka Kultury - druk nr 451. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków…
8. Komisja Zdrowia …1.Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa -Wesoła - druk 44 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w […] sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa - Ursynów - druk 60 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w spra wie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa OtwartegoWarszawa - Mokotów - druk […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa - Wola - Śródmieście - druk 72 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–1 z 1 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jarosław Krajewski
Dotyczy statutów miejskich spółek
2015-04-16 …zapytanie Dotyczy statutów miejskich spółek…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników