Wyniki wyszukiwania dla tagu: statut

Uchwały

Wyniki 1–10 z 78 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 528 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ …w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
2. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 465 — zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz …w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
3. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 983 — zmiana uchwały w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy …zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1210 — zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka …zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
5. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 440 — zmiana statutu Białołęckiego Ośrodka Kultury …w sprawie zmiany statutu Białołęckiego Ośrodka Kultury zmiana statutu Białołęckiego Ośrodka Kultury kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
6. Sesja nr 35 z dnia
2016-09-22
Uchwała nr 871 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota …w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
7. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1323 — nadanie statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście …nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście nadanie statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście sport…
sport
8. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 477 — zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą ,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” …zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą ,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą ,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” zwierzęta…
zwierzęta
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-16
Uchwała nr 185 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Mokotów …w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
10. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1487 — zmiana statutów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej …zmiany statutów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zmiana statutów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych - druk nr 1067 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały…
2. Komisja Kultury i Promocji Miasta …m.st. Warszawy i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury pod nazwą „Wolskie Centrum Kultury" w Warszawie - druk nr […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 450. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] zmiany statutu Białołęckiego Ośrodka Kultury - druk nr 451. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków…
3. Komisja Statutowo-Regulaminowa …i kompetencji m.st. Warszawy - druk nr 895 4. Wolne wnioski i sprawy różne Tematy prac komisji: - zmian statutu m.st. Warszawy oraz statutów dzielnic m.st. Warszawy - opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu kompetencji przekazanych dzielnicom m.st. Warszawy […] Warszawy - druk nr 1088 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy - druk nr 1090 5.Wolne wnioski i sprawy różne. 2016-12-15 1. Przyjęcie…
4. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …r. - druk 304 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały w Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego - druk 199 7. Zapoznanie członków komisji z działalnością Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. 8. Sprawy różne […] druk nr 446 2015-10-15 „Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich druk nr 455" 2015-11-03 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad…
5. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …Wola na rok 2016 -druk nr825. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz - druk nr 836. 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutu Dzielnicowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - druk nr468. 3. Przyjęcie protokołu nr 13/15 i 14/15 z…
6. Komisja Ochrony Środowiska …obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 18/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą ,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt"- druk nr 462. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały […] Zarząd Zieleni m.st. Warszawy" - druk nr 861 2/ Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie statutu „Zarządu Oczyszczania Miasta" - druk nr 862 3/ Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia […] w jednostkę budżetową m.st. Warszawy - druk nr 863 4/ Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Praskich Terenów Publicznych" w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - druk…
7. Komisja Zdrowia …1.Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa -Wesoła - druk 44 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w […] sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa - Ursynów - druk 60 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w spra wie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa OtwartegoWarszawa - Mokotów - druk […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa - Wola - Śródmieście - druk 72 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie…
8. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …różne 2015-02-17 1. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie - druk nr 100. 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę […] różne 2015-02-26 1. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie - druk nr 100. 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę […] rok - druk nr 499. 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie - druk nr 535. 5. Informacja na temat sytuacji osób bezdomnych i żebrzących…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–1 z 1 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jarosław Krajewski
Dotyczy statutów miejskich spółek
2015-04-16 …zapytanie Dotyczy statutów miejskich spółek…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników