Wyniki wyszukiwania dla tagu: statut

Uchwały

Wyniki 1–10 z 78 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1071 — zmiany do Umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historii Żydów Polskich oraz ustalenia brzmienia statutu tego Muzeum …zmian do Umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historii Żydów Polskich oraz ustalenia brzmienia statutu tego Muzeum zmiany do Umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historii Żydów Polskich oraz ustalenia brzmienia […] statutu tego Muzeum kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1495 — zmiana statutu Muzeum Warszawy …zmiany statutu Muzeum Warszawy zmiana statutu Muzeum Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
3. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1486 — zmiana statutu Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie …zmiany statutu Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie zmiana statutu Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1415 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ. …zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ. zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ. zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
5. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1211 — zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Targówek …zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Targówek zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Targówek zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
6. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 709 — zmiana statutu Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy …w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmiana statutu Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
7. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1108 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wesoła …w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wesoła zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wesoła zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
8. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1210 — zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka …zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka zmiana statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
9. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 466 — zmiana statutu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej …w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zmiana statutu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
10. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 373 — zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer …w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer zmiana statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Kultury i Promocji Miasta …m.st. Warszawy i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury pod nazwą „Wolskie Centrum Kultury" w Warszawie - druk nr […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 450. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] zmiany statutu Białołęckiego Ośrodka Kultury - druk nr 451. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków…
2. Komisja Edukacji i Rodziny …Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych - druk nr 1067 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …r. - druk 304 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały w Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego - druk 199 7. Zapoznanie członków komisji z działalnością Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. 8. Sprawy różne […] druk nr 446 2015-10-15 „Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich druk nr 455" 2015-11-03 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad…
4. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …różne 2015-02-17 1. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie - druk nr 100. 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę […] różne 2015-02-26 1. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie - druk nr 100. 2. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę […] rok - druk nr 499. 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie - druk nr 535. 5. Informacja na temat sytuacji osób bezdomnych i żebrzących…
5. Komisja Zdrowia …1.Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa -Wesoła - druk 44 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w […] sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa - Ursynów - druk 60 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w spra wie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa OtwartegoWarszawa - Mokotów - druk […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa - Wola - Śródmieście - druk 72 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie…
6. Komisja Ochrony Środowiska …obrad 3. Przyjęcie protokołu nr 18/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą ,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt"- druk nr 462. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały […] Zarząd Zieleni m.st. Warszawy" - druk nr 861 2/ Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie statutu „Zarządu Oczyszczania Miasta" - druk nr 862 3/ Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia […] w jednostkę budżetową m.st. Warszawy - druk nr 863 4/ Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Praskich Terenów Publicznych" w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - druk…
7. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …Wola na rok 2016 -druk nr825. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz - druk nr 836. 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutu Dzielnicowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - druk nr468. 3. Przyjęcie protokołu nr 13/15 i 14/15 z…
8. Komisja Statutowo-Regulaminowa …i kompetencji m.st. Warszawy - druk nr 895 4. Wolne wnioski i sprawy różne Tematy prac komisji: - zmian statutu m.st. Warszawy oraz statutów dzielnic m.st. Warszawy - opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu kompetencji przekazanych dzielnicom m.st. Warszawy […] Warszawy - druk nr 1088 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy - druk nr 1090 5.Wolne wnioski i sprawy różne. 2016-12-15 1. Przyjęcie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–1 z 1 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jarosław Krajewski
Dotyczy statutów miejskich spółek
2015-04-16 …zapytanie Dotyczy statutów miejskich spółek…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników