Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 38 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1229 — zmiana nazwy Państwowego Ogniska Artystycznego w Warszawie …w sprawie zmiany nazwy Państwowego Ogniska Artystycznego w Warszawie zmiana nazwy Państwowego Ogniska Artystycznego w Warszawie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 642 — zmiana uchwały w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy w zawodach WARSAW CHALLENGE — Otwartych Mistrzostwach Warszawy w Breakdance …warunków i trybu przyznawania Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy w zawodach WARSAW CHALLENGE - Otwartych Mistrzostwach Warszawy w Breakdance kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
3. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 548 — wyposażenie Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy …w sprawie wyposażenia Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy wyposażenie Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 305 — zmiany w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Warszawy …sprawie zmiany w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Warszawy zmiany w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
kultura radni
5. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1070 — zmiana statutu Biblioteki Publicznej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszaw …Dzielnicy Ursynów m.st. Warszaw zmiana statutu Biblioteki Publicznej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszaw kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
6. Sesja nr 51 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 1247 — przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków …zabytków przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
7. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1493 — intencja przystąpienia do prac mających na celu utworzenie parku kulturowego …prac mających na celu utworzenie parku kulturowego intencja przystąpienia do prac mających na celu utworzenie parku kulturowego kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
8. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 240 — zamiar połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie z instytucją kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Warszawy …w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie z instytucją kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Warszawy zamiar połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Karykatury im. Eryka […] Lipińskiego w Warszawie z instytucją kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
9. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1495 — zmiana statutu Muzeum Warszawy …zmiany statutu Muzeum Warszawy zmiana statutu Muzeum Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
10. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 410 — zmiana uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków …sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą „Centrum Nauki Kopernik" - druk nr 494 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie…
2. Komisja Kultury i Promocji Miasta …Komisja Kultury i Promocji Miasta 2014-12-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 - druk nr […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pod nazwą Teatr „Scena Prezentacje" z instytucją kultury m.st. Warszawy pod nazwą Północne Centrum Sztuki - Teatr […] Stołecznego Warszawy za 2014 rok. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie z instytucją kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum…
3. Komisja Ochrony Środowiska …uchwały Rady m. st. Warszawy w jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy pod nazwą - Warszawa" i pod nazwą „Park Kultury w Powsinie" - druk nr 124 5. Sprawy różne, wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia…
4. Komisja Budżetu i Finansów …Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy - druk nr 590 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
5. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …Urzędu m.st. Warszawy na temat otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych […] Urzędu m.st. Warszawy na temat otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych […] Propozycje do Planu Pracy Komisji na rok 2015 r. 6. Sprawy różne Tematy prac komisji: - kultura fizyczna - tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe - inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy - opiniowanie dokumentów określających strategię…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 54 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska
Kino letnie na terenie Pragi-Północ
2017-07-04 …zapytanie Dotyczy kina letniego na terenie Pragi-Północ 2017-07-04 Kino letnie na terenie Pragi-Północ kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
2.
Lech Jaworski
Remont zabytkowej fontanny przed Pałacem w Wilanowie (int. nr 2833 z 2014 r.)
2015-01-15 …r.) 2015-01-15 Remont zabytkowej fontanny przed Pałacem w Wilanowie (int. nr 2833 z 2014 r.) kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
3.
Agnieszka Jakowicka
Formy wspierania artystów zmagających się z trudną sytuacją finansową
2015-05-07 …się z trudną sytuacją finansową 2015-05-07 Formy wspierania artystów zmagających się z trudną sytuacją finansową kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
4.
Michał Czaykowski
Imprezy kulturalne zaplanowane na rok 2016
2015-12-10 …kulturalnych zaplanowanych na rok 2016 2015-12-10 Imprezy kulturalne zaplanowane na rok 2016 załącznik do odpowiedzi kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
5.
Dorota Zbińkowska
Dotyczy łańcuchowych barierek umieszczonych wzdłuż przejść i wyjazdów z terenu Pałacu Kultury i Nauki
2015-03-26 …interpelacja Dotyczy łańcuchowych barierek umieszczonych wzdłuż przejść i wyjazdów z terenu Pałacu Kultury i Nauki…
6.
Filip Frąckowiak
Lokalizacja "Kiermaszu Świątecznego" w Warszawie
2017-01-02 …interpelacja Dotyczy lokalizacji "Kiermaszu Świątecznego" w Warszawie 2017-01-02 Lokalizacja "Kiermaszu Świątecznego" w Warszawie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
7.
Maciej Wyszyński
Dotyczy informacji na temat długofalowych planów w sprawie przyszłości Parku Kultury w Powsinie
2015-09-17 …interpelacja Dotyczy informacji na temat długofalowych planów w sprawie przyszłości Parku Kultury w Powsinie…
8.
Michał Czaykowski
Duże imprezy plenerowe
2016-04-21 …zapytanie Dotyczy dużych imprez plenerowych 2016-04-21 Duże imprezy plenerowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
9.
Filip Frąckowiak
Brak zgody na organizację koncertu 3 maja 2015 r przez Fundację Lux Veritatis — Telewizję Trwam na Krakowskim Przedmieściu
2015-05-28 …zgody na organizację koncertu 3 maja 2015 r przez Fundację Lux Veritatis - Telewizję Trwam na Krakowskim Przedmieściu kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
10.
Oskar Hejka
Spektakl "Klątwa"
2017-03-09 …zapytanie Dotyczy spektaklu "Klątwa" 2017-03-09 Spektakl "Klątwa" kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Inne strony

Brak wyników