Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 38 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1170 — utworzenie i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą "Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie" …w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą "Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie" utworzenie i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą "Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie" kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1421 — wyrażenie zgody na dokonanie przez Muzeum Warszawy darowizny na rzecz Muzeum Niepodległości w Warszawie …Niepodległości w Warszawie. wyrażenie zgody na dokonanie przez Muzeum Warszawy darowizny na rzecz Muzeum Niepodległości w Warszawie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
3. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 708 — zmiana statutu Bielańskiego Ośrodka Kultury …w sprawie zmiany statutu Bielańskiego Ośrodka Kultury zmiana statutu Bielańskiego Ośrodka Kultury kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 997 — utworzenie oraz nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów …w sprawie utworzenia oraz nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów utworzenie oraz nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
5. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-21
Uchwała nr 1385 — szczegółowe warunki, tryb przyznawania i wysokość stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie …szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie szczegółowe warunki, tryb przyznawania i wysokość stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną […] upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
6. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 117 — zamiar połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pod nazwą Teatr „Scena Prezentacje” z instytucją kultury m.st. Warszawy pod nazwą Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia …w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pod nazwą Teatr „Scena Prezentacje” z instytucją kultury m.st. Warszawy pod nazwą Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia zamiar połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pod nazwą Teatr „Scena […] Prezentacje” z instytucją kultury m.st. Warszawy pod nazwą Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
7. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 642 — zmiana uchwały w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy w zawodach WARSAW CHALLENGE — Otwartych Mistrzostwach Warszawy w Breakdance …warunków i trybu przyznawania Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy w zawodach WARSAW CHALLENGE - Otwartych Mistrzostwach Warszawy w Breakdance kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
8. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1229 — zmiana nazwy Państwowego Ogniska Artystycznego w Warszawie …w sprawie zmiany nazwy Państwowego Ogniska Artystycznego w Warszawie zmiana nazwy Państwowego Ogniska Artystycznego w Warszawie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
9. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1420 — zmiana Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. …Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. zmiana Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 94 — zmiana statutu Stołecznej Estrady …w sprawie zmiany statutu Stołecznej Estrady zmiana statutu Stołecznej Estrady kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą „Centrum Nauki Kopernik" - druk nr 494 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie…
2. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …Urzędu m.st. Warszawy na temat otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych […] Urzędu m.st. Warszawy na temat otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych […] Propozycje do Planu Pracy Komisji na rok 2015 r. 6. Sprawy różne Tematy prac komisji: - kultura fizyczna - tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe - inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy - opiniowanie dokumentów określających strategię…
3. Komisja Ochrony Środowiska …uchwały Rady m. st. Warszawy w jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy pod nazwą - Warszawa" i pod nazwą „Park Kultury w Powsinie" - druk nr 124 5. Sprawy różne, wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia…
4. Komisja Budżetu i Finansów …Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy - druk nr 590 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
5. Komisja Kultury i Promocji Miasta …Komisja Kultury i Promocji Miasta 2014-12-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 - druk nr […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pod nazwą Teatr „Scena Prezentacje" z instytucją kultury m.st. Warszawy pod nazwą Północne Centrum Sztuki - Teatr […] Stołecznego Warszawy za 2014 rok. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie z instytucją kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 54 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1.
Lech Jaworski
Remont zabytkowej fontanny przed Pałacem w Wilanowie (int. nr 2833 z 2014 r.)
2015-01-15 …r.) 2015-01-15 Remont zabytkowej fontanny przed Pałacem w Wilanowie (int. nr 2833 z 2014 r.) kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
2.
Zbigniew Cierpisz
Dotyczy konkursu na dyrektora Białołęckiego Ośrodka Kultury
2015-11-09 …interpelacja Dotyczy konkursu na dyrektora Białołęckiego Ośrodka Kultury
3.
Maciej Wyszyński
Dotyczy informacji w sprawie możliwości dopuszczenia w Parku Kultury w Powsinie jazdy na rowerze
2015-09-17 …interpelacja Dotyczy informacji w sprawie możliwości dopuszczenia w Parku Kultury w Powsinie jazdy na rowerze…
4.
Tomasz Koziński
Dotyczy wyremontowanego basenu w Pałacu Kultury i Nauki
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy wyremontowanego basenu w Pałacu Kultury i Nauki…
5.
Filip Frąckowiak
Lokalizacja "Kiermaszu Świątecznego" w Warszawie
2017-01-02 …interpelacja Dotyczy lokalizacji "Kiermaszu Świątecznego" w Warszawie 2017-01-02 Lokalizacja "Kiermaszu Świątecznego" w Warszawie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
6.
Rafał Dorosiński
Wydatki na zakup książek
2015-06-02 …interpelacja Dotyczy wydatków na zakup książek 2015-06-02 Wydatki na zakup książek kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
7.
Dariusz Figura
Usytuowanie Muzeum Historii Polski
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy usytuowania Muzeum Historii Polski 2015-05-07 Usytuowanie Muzeum Historii Polski kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
8.
Piotr Guział
Likwidacja kina Wars
2016-06-02 …interpelacja Dotyczy likwidacji kina Wars 2016-06-02 Likwidacja kina Wars kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
9.
Jacek Cieślikowski
Teren Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sadybianka"
2015-06-16 …interpelacja Dotyczy terenu Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sadybianka" 2015-06-16 Teren Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sadybianka" zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
10.
Aleksandra Gajewska
Seans filmu "Smoleńsk" ze środków Dzielnicy Bemowo
2016-10-17 …seansu filmu "Smoleńsk" ze środków Dzielnicy Bemowo 2016-10-17 Seans filmu "Smoleńsk" ze środków Dzielnicy Bemowo kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Inne strony

Brak wyników