Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 38 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 439 — zmiana statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy …statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zmiana statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 903 — zmiana uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków …sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
3. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 305 — zmiany w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Warszawy …sprawie zmiany w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Warszawy zmiany w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
kultura radni
4. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1420 — zmiana Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. …Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. zmiana Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
5. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1229 — zmiana nazwy Państwowego Ogniska Artystycznego w Warszawie …w sprawie zmiany nazwy Państwowego Ogniska Artystycznego w Warszawie zmiana nazwy Państwowego Ogniska Artystycznego w Warszawie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
6. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1071 — zmiany do Umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historii Żydów Polskich oraz ustalenia brzmienia statutu tego Muzeum …zmian do Umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historii Żydów Polskich oraz ustalenia brzmienia statutu tego Muzeum zmiany do Umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historii Żydów Polskich oraz ustalenia brzmienia […] statutu tego Muzeum kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
7. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1170 — utworzenie i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą "Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie" …w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą "Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie" utworzenie i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą "Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie" kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
8. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 264 — połączenie Domu Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury pod nazwą "Wolskie Centrum Kultury" w Warszawie …w sprawie połączenia Domu Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury pod […] nazwą "Wolskie Centrum Kultury" w Warszawie połączenie Domu Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku […] połączenia instytucji kultury pod nazwą "Wolskie Centrum Kultury" w Warszawie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
9. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 240 — zamiar połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie z instytucją kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Warszawy …w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie z instytucją kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Warszawy zamiar połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Karykatury im. Eryka […] Lipińskiego w Warszawie z instytucją kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
10. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1494 — zmiana statutu Teatru Rozmaitości …zmiany statutu Teatru Rozmaitości zmiana statutu Teatru Rozmaitości kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Kultury i Promocji Miasta …Komisja Kultury i Promocji Miasta 2014-12-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 - druk nr […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pod nazwą Teatr „Scena Prezentacje" z instytucją kultury m.st. Warszawy pod nazwą Północne Centrum Sztuki - Teatr […] Stołecznego Warszawy za 2014 rok. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie z instytucją kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum…
2. Komisja Ochrony Środowiska …uchwały Rady m. st. Warszawy w jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy pod nazwą - Warszawa" i pod nazwą „Park Kultury w Powsinie" - druk nr 124 5. Sprawy różne, wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia…
3. Komisja Edukacji i Rodziny …projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą „Centrum Nauki Kopernik" - druk nr 494 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie…
4. Komisja Budżetu i Finansów …Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy - druk nr 590 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
5. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …Urzędu m.st. Warszawy na temat otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych […] Urzędu m.st. Warszawy na temat otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych […] Propozycje do Planu Pracy Komisji na rok 2015 r. 6. Sprawy różne Tematy prac komisji: - kultura fizyczna - tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe - inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy - opiniowanie dokumentów określających strategię…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 54 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1.
Lech Jaworski
Program pokazów multimedialnych na Podzamczu (dotyczy wcześniejszej interpelacji)
2015-04-16 …z 15 maja 2014 r./ 2015-04-16 Program pokazów multimedialnych na Podzamczu (dotyczy wcześniejszej interpelacji) kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
2.
Piotr Guział
Przeznaczenie Dworca Wodnego na pochylni w Porcie Czerniakowskim na cele Muzeum Wisły
2015-02-26 …Muzeum Wisły 2015-02-26 Przeznaczenie Dworca Wodnego na pochylni w Porcie Czerniakowskim na cele Muzeum Wisły kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
3.
Oskar Hejka
Spektakl "Klątwa"
2017-03-09 …zapytanie Dotyczy spektaklu "Klątwa" 2017-03-09 Spektakl "Klątwa" kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
4.
Rafał Dorosiński
Zabytki techniki z przyfabrycznego muzeum dawnych Zakładów Mechanicznych Ursus i planów ich wyprzedaży
2015-05-28 …wyprzedaży 2015-05-28 Zabytki techniki z przyfabrycznego muzeum dawnych Zakładów Mechanicznych Ursus i planów ich wyprzedaży kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
5.
Filip Frąckowiak
Przedstawiona podczas posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Miasta analiza programu "Miasto kultury i obywateli". Program rozwoju w Warszawie do roku 2020"
2016-04-14 …zapytanie Dotyczy przedstawionej podczas posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Miasta analizy programu "Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju w Warszawie do roku 2020" 2016-04-14 Przedstawiona podczas posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Miasta analiza […] programu "Miasto kultury i obywateli". Program rozwoju w Warszawie do roku 2020" kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
6.
Aleksandra Gajewska
Kino letnie na terenie Pragi-Północ
2017-07-04 …zapytanie Dotyczy kina letniego na terenie Pragi-Północ 2017-07-04 Kino letnie na terenie Pragi-Północ kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
7.
Anna Maria Rożek
Dotyczy rezerwacji w budżecie m.st. Warszawy środków na budowę Domu Kultury w Dzielnicy Praga-Północ
2017-05-11 …interpelacja Dotyczy rezerwacji w budżecie m.st. Warszawy środków na budowę Domu Kultury w Dzielnicy Praga-Północ…
8.
Filip Frąckowiak
Petycje i pisemne protesty w sprawie spektaklu "Klątwa"
2017-03-16 …pisemnych protestów w sprawie spektaklu "Klątwa" 2017-03-16 Petycje i pisemne protesty w sprawie spektaklu "Klątwa" kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
9.
Jarosław Szostakowski
Dotyczy kampanii społecznej propagującej większą kulturę jazdy rowerzystów
2015-07-21 …interpelacja Dotyczy kampanii społecznej propagującej większą kulturę jazdy rowerzystów…
10.
Iwona Wujastyk
Dotyczy modernizacji Sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt /int. złożona z Katarzyną Górską-Manczenko radną Dzielnicy Targówek/
2016-09-16 …interpelacja Dotyczy modernizacji Sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt /int. złożona z Katarzyną Górską-Manczenko radną Dzielnicy Targówek…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Inne strony

Brak wyników