Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 38 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 51 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 1247 — przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków …zabytków przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
2. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 439 — zmiana statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy …statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zmiana statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
3. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1420 — zmiana Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. …Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. zmiana Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1071 — zmiany do Umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historii Żydów Polskich oraz ustalenia brzmienia statutu tego Muzeum …zmian do Umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historii Żydów Polskich oraz ustalenia brzmienia statutu tego Muzeum zmiany do Umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historii Żydów Polskich oraz ustalenia brzmienia […] statutu tego Muzeum kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
5. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 708 — zmiana statutu Bielańskiego Ośrodka Kultury …w sprawie zmiany statutu Bielańskiego Ośrodka Kultury zmiana statutu Bielańskiego Ośrodka Kultury kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
6. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 440 — zmiana statutu Białołęckiego Ośrodka Kultury …w sprawie zmiany statutu Białołęckiego Ośrodka Kultury zmiana statutu Białołęckiego Ośrodka Kultury kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
7. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1421 — wyrażenie zgody na dokonanie przez Muzeum Warszawy darowizny na rzecz Muzeum Niepodległości w Warszawie …Niepodległości w Warszawie. wyrażenie zgody na dokonanie przez Muzeum Warszawy darowizny na rzecz Muzeum Niepodległości w Warszawie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
8. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1112 — zmiana statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy …Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zmiana statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
9. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 709 — zmiana statutu Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy …w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmiana statutu Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
10. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1494 — zmiana statutu Teatru Rozmaitości …zmiany statutu Teatru Rozmaitości zmiana statutu Teatru Rozmaitości kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą „Centrum Nauki Kopernik" - druk nr 494 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie…
2. Komisja Kultury i Promocji Miasta …Komisja Kultury i Promocji Miasta 2014-12-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 - druk nr […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pod nazwą Teatr „Scena Prezentacje" z instytucją kultury m.st. Warszawy pod nazwą Północne Centrum Sztuki - Teatr […] Stołecznego Warszawy za 2014 rok. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie z instytucją kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum…
3. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …Urzędu m.st. Warszawy na temat otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych […] Urzędu m.st. Warszawy na temat otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych […] Propozycje do Planu Pracy Komisji na rok 2015 r. 6. Sprawy różne Tematy prac komisji: - kultura fizyczna - tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe - inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy - opiniowanie dokumentów określających strategię…
4. Komisja Ochrony Środowiska …uchwały Rady m. st. Warszawy w jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy pod nazwą - Warszawa" i pod nazwą „Park Kultury w Powsinie" - druk nr 124 5. Sprawy różne, wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia…
5. Komisja Budżetu i Finansów …Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy - druk nr 590 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 54 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Guział
Obietnice Prezydent m.st. Warszawy
2015-05-07 …interpelacja Dotyczy obietnic Prezydent m.st. Warszawy 2015-05-07 Obietnice Prezydent m.st. Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje…
2.
Dorota Zbińkowska
Dotyczy łańcuchowych barierek umieszczonych wzdłuż przejść i wyjazdów z terenu Pałacu Kultury i Nauki
2015-03-26 …interpelacja Dotyczy łańcuchowych barierek umieszczonych wzdłuż przejść i wyjazdów z terenu Pałacu Kultury i Nauki…
3.
Filip Frąckowiak
Petycje i pisemne protesty w sprawie spektaklu "Klątwa"
2017-03-16 …pisemnych protestów w sprawie spektaklu "Klątwa" 2017-03-16 Petycje i pisemne protesty w sprawie spektaklu "Klątwa" kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
4.
Michał Czaykowski
Imprezy kulturalne na terenie Dzielnicy Wola
2015-03-26 …zapytanie Dotyczy imprez kulturalnych na terenie Dzielnicy Wola 2015-03-26 Imprezy kulturalne na terenie Dzielnicy Wola kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
5.
Michał Czaykowski
Wspólne inicjatywy z cudzoziemcami mieszkającymi w Warszawie
2016-11-17 …wspólnych inicjatyw z cudzoziemcami mieszkającymi w Warszawie 2016-11-17 Wspólne inicjatywy z cudzoziemcami mieszkającymi w Warszawie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
6.
Aleksandra Gajewska
Kino letnie na terenie Pragi-Północ
2017-07-04 …zapytanie Dotyczy kina letniego na terenie Pragi-Północ 2017-07-04 Kino letnie na terenie Pragi-Północ kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
7.
Michał Czaykowski
Imprezy miejskie w przyszłym roku
2016-12-15 …zapytanie Dotyczy imprez miejskich w przyszłym roku 2016-12-15 Imprezy miejskie w przyszłym roku kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
8.
Filip Frąckowiak
Lokalizacja "Kiermaszu Świątecznego" w Warszawie
2017-01-02 …interpelacja Dotyczy lokalizacji "Kiermaszu Świątecznego" w Warszawie 2017-01-02 Lokalizacja "Kiermaszu Świątecznego" w Warszawie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
9.
Oskar Hejka
Koszt spektaklu "Klątwa"
2017-02-28 …interpelacja Dotyczy kosztów spektaklu "Klątwa" 2017-02-28 Koszt spektaklu "Klątwa" kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
10.
Aleksandra Gajewska
Seans filmu "Smoleńsk" ze środków Dzielnicy Bemowo
2016-10-17 …seansu filmu "Smoleńsk" ze środków Dzielnicy Bemowo 2016-10-17 Seans filmu "Smoleńsk" ze środków Dzielnicy Bemowo kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Inne strony

Brak wyników