Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 38 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 440 — zmiana statutu Białołęckiego Ośrodka Kultury …w sprawie zmiany statutu Białołęckiego Ośrodka Kultury zmiana statutu Białołęckiego Ośrodka Kultury kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 703 — przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków …zabytków przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
3. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1494 — zmiana statutu Teatru Rozmaitości …zmiany statutu Teatru Rozmaitości zmiana statutu Teatru Rozmaitości kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 254 — zmiana uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków …sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
5. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 548 — wyposażenie Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy …w sprawie wyposażenia Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy wyposażenie Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
6. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1339 — zmiana uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków …sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
7. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 998 — zmiana uchwały w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie …uchwałę w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie zmiana uchwały w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości […] stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
8. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-21
Uchwała nr 1385 — szczegółowe warunki, tryb przyznawania i wysokość stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie …szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie szczegółowe warunki, tryb przyznawania i wysokość stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną […] upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
9. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 708 — zmiana statutu Bielańskiego Ośrodka Kultury …w sprawie zmiany statutu Bielańskiego Ośrodka Kultury zmiana statutu Bielańskiego Ośrodka Kultury kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
10. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 410 — zmiana uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków …sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Kultury i Promocji Miasta …Komisja Kultury i Promocji Miasta 2014-12-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 - druk nr […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pod nazwą Teatr „Scena Prezentacje" z instytucją kultury m.st. Warszawy pod nazwą Północne Centrum Sztuki - Teatr […] Stołecznego Warszawy za 2014 rok. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie z instytucją kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum…
2. Komisja Ochrony Środowiska …uchwały Rady m. st. Warszawy w jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy pod nazwą - Warszawa" i pod nazwą „Park Kultury w Powsinie" - druk nr 124 5. Sprawy różne, wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia…
3. Komisja Budżetu i Finansów …Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy - druk nr 590 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
4. Komisja Edukacji i Rodziny …projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą „Centrum Nauki Kopernik" - druk nr 494 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie…
5. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …Urzędu m.st. Warszawy na temat otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych […] Urzędu m.st. Warszawy na temat otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych […] Propozycje do Planu Pracy Komisji na rok 2015 r. 6. Sprawy różne Tematy prac komisji: - kultura fizyczna - tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe - inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy - opiniowanie dokumentów określających strategię…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 54 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska
Seans filmu "Smoleńsk" ze środków Dzielnicy Bemowo
2016-10-17 …seansu filmu "Smoleńsk" ze środków Dzielnicy Bemowo 2016-10-17 Seans filmu "Smoleńsk" ze środków Dzielnicy Bemowo kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
2.
Anna Maria Rożek
Dotyczy rezerwacji w budżecie m.st. Warszawy środków na budowę Domu Kultury w Dzielnicy Praga-Północ
2017-05-11 …interpelacja Dotyczy rezerwacji w budżecie m.st. Warszawy środków na budowę Domu Kultury w Dzielnicy Praga-Północ…
3.
Iwona Wujastyk
Dotyczy modernizacji Sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt /int. złożona z Katarzyną Górską-Manczenko radną Dzielnicy Targówek/
2016-09-16 …interpelacja Dotyczy modernizacji Sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt /int. złożona z Katarzyną Górską-Manczenko radną Dzielnicy Targówek…
4.
Dariusz Figura
Usytuowanie Muzeum Historii Polski
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy usytuowania Muzeum Historii Polski 2015-05-07 Usytuowanie Muzeum Historii Polski kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
5.
Rafał Dorosiński
Wydatki na zakup książek
2015-06-02 …interpelacja Dotyczy wydatków na zakup książek 2015-06-02 Wydatki na zakup książek kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
6.
Michał Czaykowski
Imprezy kulturalne zaplanowane na rok 2016
2015-12-10 …kulturalnych zaplanowanych na rok 2016 2015-12-10 Imprezy kulturalne zaplanowane na rok 2016 załącznik do odpowiedzi kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
7.
Lech Jaworski
Tegoroczna Nocy Muzeów
2015-03-12 …zapytanie Dotyczy tegorocznej Nocy Muzeów 2015-03-12 Tegoroczna Nocy Muzeów kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
8.
Filip Frąckowiak
Zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych RP na uroczystości upamiętniające generała George'a Pattona na Bulwarach Wiślanych
2017-06-28 …Zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych RP na uroczystości upamiętniające generała George'a Pattona na Bulwarach Wiślanych kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
9.
Ewa Malinowska-Grupińska
Dotyczy włączenia się Pałacu Kultury i Nauki do programu Karta Dużej Rodziny
2016-01-07 …interpelacja Dotyczy włączenia się Pałacu Kultury i Nauki do programu Karta Dużej Rodziny…
10.
Filip Frąckowiak
Zaproszenie Ministra Obrony Narodowej RP na uroczystości upamiętniające generała George'a Pattona na Bulwarach Wiślanych
2017-06-28 …Zaproszenie Ministra Obrony Narodowej RP na uroczystości upamiętniające generała George'a Pattona na Bulwarach Wiślanych kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Inne strony

Brak wyników