Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 30 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1170 — utworzenie i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą "Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie" …w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą "Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie" utworzenie i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą "Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie" kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 548 — wyposażenie Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy …w sprawie wyposażenia Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy wyposażenie Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
3. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 903 — zmiana uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków …sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 117 — zamiar połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pod nazwą Teatr „Scena Prezentacje” z instytucją kultury m.st. Warszawy pod nazwą Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia …w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pod nazwą Teatr „Scena Prezentacje” z instytucją kultury m.st. Warszawy pod nazwą Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia zamiar połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pod nazwą Teatr „Scena […] Prezentacje” z instytucją kultury m.st. Warszawy pod nazwą Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
5. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1229 — zmiana nazwy Państwowego Ogniska Artystycznego w Warszawie …w sprawie zmiany nazwy Państwowego Ogniska Artystycznego w Warszawie zmiana nazwy Państwowego Ogniska Artystycznego w Warszawie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
6. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 703 — przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków …zabytków przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
7. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 240 — zamiar połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie z instytucją kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Warszawy …w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie z instytucją kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Warszawy zamiar połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Karykatury im. Eryka […] Lipińskiego w Warszawie z instytucją kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
8. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 709 — zmiana statutu Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy …w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmiana statutu Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
9. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 708 — zmiana statutu Bielańskiego Ośrodka Kultury …w sprawie zmiany statutu Bielańskiego Ośrodka Kultury zmiana statutu Bielańskiego Ośrodka Kultury kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
10. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 237 — przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków …zabytków przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …Urzędu m.st. Warszawy na temat otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych […] Urzędu m.st. Warszawy na temat otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych […] Propozycje do Planu Pracy Komisji na rok 2015 r. 6. Sprawy różne Tematy prac komisji: - kultura fizyczna - tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe - inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy - opiniowanie dokumentów określających strategię…
2. Komisja Budżetu i Finansów …Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy - druk nr 590 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
3. Komisja Kultury i Promocji Miasta …Komisja Kultury i Promocji Miasta 2014-12-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 - druk nr […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pod nazwą Teatr „Scena Prezentacje" z instytucją kultury m.st. Warszawy pod nazwą Północne Centrum Sztuki - Teatr […] Stołecznego Warszawy za 2014 rok. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie z instytucją kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum…
4. Komisja Edukacji i Rodziny …projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą „Centrum Nauki Kopernik" - druk nr 494 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie…
5. Komisja Ochrony Środowiska …uchwały Rady m. st. Warszawy w jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy pod nazwą - Warszawa" i pod nazwą „Park Kultury w Powsinie" - druk nr 124 5. Sprawy różne, wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników