Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 34 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 94 — zmiana statutu Stołecznej Estrady …w sprawie zmiany statutu Stołecznej Estrady zmiana statutu Stołecznej Estrady kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 410 — zmiana uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków …sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
3. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 709 — zmiana statutu Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy …w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmiana statutu Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1112 — zmiana statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy …Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zmiana statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
5. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 254 — zmiana uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków …sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
6. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 998 — zmiana uchwały w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie …uchwałę w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie zmiana uchwały w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości […] stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
7. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-21
Uchwała nr 1385 — szczegółowe warunki, tryb przyznawania i wysokość stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie …szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie szczegółowe warunki, tryb przyznawania i wysokość stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną […] upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 117 — zamiar połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pod nazwą Teatr „Scena Prezentacje” z instytucją kultury m.st. Warszawy pod nazwą Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia …w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pod nazwą Teatr „Scena Prezentacje” z instytucją kultury m.st. Warszawy pod nazwą Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia zamiar połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pod nazwą Teatr „Scena […] Prezentacje” z instytucją kultury m.st. Warszawy pod nazwą Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
9. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 388 — wyrażenie zgody na dokonanie zmian w umowie o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą „Centrum Nauki Kopernik” …w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą „Centrum Nauki Kopernik” wyrażenie zgody na dokonanie zmian w umowie o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą „Centrum Nauki Kopernik” kultura
kultura
10. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 264 — połączenie Domu Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury pod nazwą "Wolskie Centrum Kultury" w Warszawie …w sprawie połączenia Domu Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury pod […] nazwą "Wolskie Centrum Kultury" w Warszawie połączenie Domu Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku […] połączenia instytucji kultury pod nazwą "Wolskie Centrum Kultury" w Warszawie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …Urzędu m.st. Warszawy na temat otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych […] Urzędu m.st. Warszawy na temat otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych […] Propozycje do Planu Pracy Komisji na rok 2015 r. 6. Sprawy różne Tematy prac komisji: - kultura fizyczna - tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe - inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy - opiniowanie dokumentów określających strategię…
2. Komisja Ochrony Środowiska …uchwały Rady m. st. Warszawy w jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy pod nazwą - Warszawa" i pod nazwą „Park Kultury w Powsinie" - druk nr 124 5. Sprawy różne, wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia…
3. Komisja Kultury i Promocji Miasta …Komisja Kultury i Promocji Miasta 2014-12-17 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 - druk nr […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pod nazwą Teatr „Scena Prezentacje" z instytucją kultury m.st. Warszawy pod nazwą Północne Centrum Sztuki - Teatr […] Stołecznego Warszawy za 2014 rok. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie z instytucją kultury m.st. Warszawy pn. Muzeum…
4. Komisja Budżetu i Finansów …Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy - druk nr 590 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
5. Komisja Edukacji i Rodziny …projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą „Centrum Nauki Kopernik" - druk nr 494 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 50 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Jarosław Krajewski
Dotyczy łącznych wynagrodzeń członków zarządów wraz z premiami za 2014 r. następujących miejskich spółek: Metro Warszawskie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych, Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe, Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji , Miejskie Zakłady Autobusowe, Szybka Kolej Miejska, Tramwaje Warszawskie i Zarząd Pałacu Kultury i Nauki
2015-08-27 …Komunalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji , Miejskie Zakłady Autobusowe, Szybka Kolej Miejska, Tramwaje Warszawskie i Zarząd Pałacu Kultury i Nauki…
2.
Maciej Wyszyński
Dotyczy informacji w sprawie możliwości dopuszczenia w Parku Kultury w Powsinie jazdy na rowerze
2015-09-17 …interpelacja Dotyczy informacji w sprawie możliwości dopuszczenia w Parku Kultury w Powsinie jazdy na rowerze…
3.
Agnieszka Jakowicka
Formy wspierania artystów zmagających się z trudną sytuacją finansową
2015-05-07 …się z trudną sytuacją finansową 2015-05-07 Formy wspierania artystów zmagających się z trudną sytuacją finansową kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
4.
Piotr Guział
Likwidacja kina Wars
2016-06-02 …interpelacja Dotyczy likwidacji kina Wars 2016-06-02 Likwidacja kina Wars kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
5.
Michał Czaykowski
Lista imprez kulturalnych organizowanych w 2015 r. przez podmioty niezależne od Urzędu Miasta i urzędów dzielnic, a dofinansowanych przez nie
2015-05-28 …organizowanych w 2015 r. przez podmioty niezależne od Urzędu Miasta i urzędów dzielnic, a dofinansowanych przez nie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
6.
Aleksandra Gajewska
Kino letnie na terenie Pragi-Północ
2017-07-04 …zapytanie Dotyczy kina letniego na terenie Pragi-Północ 2017-07-04 Kino letnie na terenie Pragi-Północ kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
7.
Michał Czaykowski
Oferty domów kultury
2016-11-17 …interpelacja Dotyczy ofert domów kultury 2016-11-17 Oferty domów kultury kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
8.
Michał Czaykowski
Duże imprezy plenerowe
2016-04-21 …zapytanie Dotyczy dużych imprez plenerowych 2016-04-21 Duże imprezy plenerowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
9.
Filip Frąckowiak
Petycje i pisemne protesty w sprawie spektaklu "Klątwa"
2017-03-16 …pisemnych protestów w sprawie spektaklu "Klątwa" 2017-03-16 Petycje i pisemne protesty w sprawie spektaklu "Klątwa" kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
10.
Michał Czaykowski
Imprezy miejskie w przyszłym roku
2016-12-15 …zapytanie Dotyczy imprez miejskich w przyszłym roku 2016-12-15 Imprezy miejskie w przyszłym roku kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników