Wyniki wyszukiwania dla tagu: partycypacja

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 952 — rozpatrzenie skargi Pana M... O... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana M... O... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja skargi zdrowie
2. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 804 — rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie …sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie petycja parkowanie partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
parkowanie partycypacja
3. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1213 — rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste” …rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste” rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste” partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski prawo wnioski do TK, odwołania…
partycypacja prawo
4. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 604 — zmiana uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej …w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
5. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1197 — zmiana uchwały w sprawie wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw wybranych ulic w m.st. Warszawie …konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw wybranych ulic w m.st. Warszawie 1197 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
drogi partycypacja
6. Sesja nr 42 z dnia
2017-02-06
Uchwała nr 1056 — przeprowadzenie referendum gminnego …przeprowadzenie referendum gminnego 1056 referendum partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
7. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 744 — zasady i tryb występowania przez mieszkańców dzielnicy posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez radę dzielnicy m.st. Warszawy …wyborcze do rady dzielnicy m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez radę dzielnicy m.st. Warszawy partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
8. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1159 — wystąpienie z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw wybranych ulic w m.st. Warszawie …m.st. Warszawie wystąpienie z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw wybranych ulic w m.st. Warszawie partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
9. Sesja nr 20 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 495 — zasady i tryb występowania przez grupę osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy …czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Guział
Wybór wykonawcy projektów z drugiej edycji budżetu partycypacyjnego
2016-08-25 …projektów z drugiej edycji budżetu partycypacyjnego 2016-08-25 Wybór wykonawcy projektów z drugiej edycji budżetu partycypacyjnego partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
2.
Piotr Guział
Konsultacje społeczne prowadzone na Ursynowie
2016-08-25 …interpelacja Dotyczy konsultacji społecznych prowadzonych na Ursynowie 2016-08-25 Konsultacje społeczne prowadzone na Ursynowie partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
3.
Piotr Guział
Obietnice Prezydent m.st. Warszawy
2015-05-07 …m.st. Warszawy 2015-05-07 Obietnice Prezydent m.st. Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
4.
Michał Czaykowski
Konsultacje społeczne w związku ze zmianami tras linii autobusowych i tramwajowych
2015-04-16 …tramwajowych 2015-04-16 Konsultacje społeczne w związku ze zmianami tras linii autobusowych i tramwajowych komunikacja miejska partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
5.
Aleksandra Gajewska
Weryfikacja projektów złożonych w ramach budżetu partycypacyjnego
2015-06-11 …weryfikacji projektów złożonych w ramach budżetu partycypacyjnego 2015-06-11 Weryfikacja projektów złożonych w ramach budżetu partycypacyjnego partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
6.
Oskar Hejka
Koszt referendum w sprawie projektu ustawy o zmianie ustroju m.st. Warszawy
2017-02-20 …sprawie projektu ustawy o zmianie ustroju m.st. Warszawy finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
7.
Piotr Guział
Realizacja projektów wybranych w drugiej edycji budżetu partycypacyjnego na Ursynowie
2016-08-25 …Ursynowie 2016-08-25 Realizacja projektów wybranych w drugiej edycji budżetu partycypacyjnego na Ursynowie załącznik do odpowiedzi partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
8.
Michał Czaykowski
Zmiana regulaminu procedowania projektów do budżetu partycypacyjnego
2016-06-16 …budżetu partycypacyjnego 2016-06-16 Zmiana regulaminu procedowania projektów do budżetu partycypacyjnego budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
9.
Michał Czaykowski
Finansowanie projektów z budżetu partycypacyjnego
2015-05-28 …projektów z budżetu partycypacyjnego 2015-05-28 Finansowanie projektów z budżetu partycypacyjnego budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
10.
Piotr Guział
Funkcjonowanie rad osiedli na terenie m.st. Warszawy
2015-05-07 …funkcjonowania rad osiedli na terenie m.st. Warszawy 2015-05-07 Funkcjonowanie rad osiedli na terenie m.st. Warszawy partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników