Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 307 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1426 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. …nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1498 — nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy …obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1469 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
4. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1430 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. …nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 938 — pozbawienie dróg kategorii dróg gminnych …w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych pozbawienie dróg kategorii dróg gminnych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 855 — nadanie, zmiana i zniesienie nazw ulic w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (ul. Ulrychowska, Traktorzystki) …Ulrychowska, Traktorzystki) nadanie, zmiana i zniesienie nazw ulic w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (ul. Ulrychowska, Traktorzystki) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 999 — zniesienie nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (dot. Placu UNICEF) …Warszawy (dot. Placu UNICEF) zniesienie nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (dot. Placu UNICEF) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
8. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1456 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
9. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 605 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. gen. M. Štefánika) …ul. gen. M. Štefánika) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. gen. M. Štefánika) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1442 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …wolne wnioski 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
2. Komisja Budżetu i Finansów …uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 1336 12. Omówienie petycji nr…
3. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę w drodze darowizny nieruchomości położonej w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w granicach rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego […] czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie wysokości stawek opiat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych - druk nr 237 5. Zaopiniowanie […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga - Południe miasta stołecznego Warszawy przy ul. Jubilerskiej - druk nr…
4. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …stycznia 2015 r. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 96 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Zapoznanie członków komisji […] zbiorowego w m.st. Warszawie - druk 135 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 120 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w […] w sprawie przejęcia przez m. st. Warszawę od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadania z zakresu administracji rządowej w postaci przebudowy pasa drogowego drogi ekspresowej S79 (obszar węzła ,,Marynarska") oraz finansowania przejętego zadania…
5. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół - druk nr 205 (dot. żłobka przy ul. Czerwona Droga 6) 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą…
6. Komisja Ładu Przestrzennego …sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany […] sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany […] sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany…
7. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - druk nr 447 (ul. Polskie Drogi). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany, nadania i zniesienia nazw ulic w…
8. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …Sprawy różne 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 181 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lp. Tytuł Data
1.
Krzysztof Bosak
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Branickiego/Przyczółkowa
2017-04-14 …Dotyczy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Branickiego/Przyczółkowa 2017-04-14 Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Branickiego/Przyczółkowa drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
2.
Aleksandra Gajewska
Wprowadzenie zegarów przy drogowej sygnalizacji świetlnej
2015-09-17 …Dotyczy wprowadzenia zegarów przy drogowej sygnalizacji świetlnej 2015-09-17 Wprowadzenie zegarów przy drogowej sygnalizacji świetlnej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport…
3.
Izabela Chmielewska
Planowana przeładownia kruszywa na terenach PKP pomiędzy ul. Parowcową i Fortuny
2017-06-08 …i Fortuny 2017-06-08 Planowana przeładownia kruszywa na terenach PKP pomiędzy ul. Parowcową i Fortuny drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
4.
Aleksandra Gajewska
Zamontowanie progów zwalniających na ul. Krokwi
2017-01-30 …Dotyczy zamontowania progów zwalniających na ul. Krokwi 2017-01-30 Zamontowanie progów zwalniających na ul. Krokwi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
5.
Michał Czaykowski
Synchronizacja świateł przejścia dla pieszych przy ul. Nowolipki przez ul. Okopową na wysokości przystanku tramwajowego "Dzielna"
2016-01-15 …Synchronizacja świateł przejścia dla pieszych przy ul. Nowolipki przez ul. Okopową na wysokości przystanku tramwajowego "Dzielna" drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
6.
Jacek Cieślikowski
Stan Trasy Toruńskiej
2015-03-26 …interpelacja Dotyczy stanu Trasy Toruńskiej 2015-03-26 Stan Trasy Toruńskiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
7.
Dariusz Figura
Aktualizacja projektu realizacji inwestycji mostu Krasińskiego oraz kontynuacji trasy mostu po stronie praskiej
2015-09-24 …Aktualizacja projektu realizacji inwestycji mostu Krasińskiego oraz kontynuacji trasy mostu po stronie praskiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje…
8.
Aleksandra Gajewska
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Radzymińskiej i Grodzieńskiej
2017-01-19 …skrzyżowaniu ul. Radzymińskiej i Grodzieńskiej 2017-01-19 Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Radzymińskiej i Grodzieńskiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
9.
Wojciech Zabłocki
Dotyczy drogi dojazdowej do działki przy ul. Jana Rosoła
2015-07-22 …zapytanie Dotyczy drogi dojazdowej do działki przy ul. Jana Rosoła…
10.
Aleksandra Gajewska
Ulica Bohaterów na Białołęce Dworskiej
2016-01-14 …interpelacja Dotyczy ulicy Bohaterów na Białołęce Dworskiej 2016-01-14 Ulica Bohaterów na Białołęce Dworskiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Inne strony

Brak wyników