Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 253 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 906 — zniesienie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Wypoczynkowa) …Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Wypoczynkowa) zniesienie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Wypoczynkowa) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 716 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (ul. Pilawska) …Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (ul. Pilawska) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (ul. Pilawska) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 609 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Gawota) …Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Gawota) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Gawota) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1356 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy …nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 95 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Podróżnicza) …Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Podróżnicza) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Podróżnicza) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 71 — zmiana nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (ul. Zosi) …Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (ul. Zosi) zmiana nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (ul. Zosi) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 1007 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (ul. Dymkowska) …Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (ul. Dymkowska) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (ul. Dymkowska) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
8. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 379 — zniesienie nazw niektórych ulic w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (ul. Kołłątajowska i Szomańskiego) …Kołłątajowska i Szomańskiego) zniesienie nazw niektórych ulic w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (ul. Kołłątajowska i Szomańskiego) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
9. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1169 — zmiana uchwały w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso …zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmiana uchwały w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty […] skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje opłaty…
finanse opłaty
10. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 619 — rozpatrzenie skarg Pana J…… B……. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za bezzasadną] Dróg Miejskich rozpatrzenie skarg Pana J…… B……. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za bezzasadną] drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe skargi…
drogi skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół - druk nr 205 (dot. żłobka przy ul. Czerwona Droga 6) 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą…
2. Komisja Budżetu i Finansów …uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 1336 12. Omówienie petycji nr…
3. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę w drodze darowizny nieruchomości położonej w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w granicach rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego […] czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie wysokości stawek opiat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych - druk nr 237 5. Zaopiniowanie […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga - Południe miasta stołecznego Warszawy przy ul. Jubilerskiej - druk nr…
4. Komisja Ładu Przestrzennego …sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany […] sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany […] sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany…
5. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …Sprawy różne 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
6. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - druk nr 447 (ul. Polskie Drogi). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany, nadania i zniesienia nazw ulic w…
7. Komisja Edukacji i Rodziny …wolne wnioski 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
8. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …stycznia 2015 r. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 96 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Zapoznanie członków komisji […] zbiorowego w m.st. Warszawie - druk 135 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 120 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w […] w sprawie przejęcia przez m. st. Warszawę od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadania z zakresu administracji rządowej w postaci przebudowy pasa drogowego drogi ekspresowej S79 (obszar węzła ,,Marynarska") oraz finansowania przejętego zadania…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 162 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Lp. Tytuł Data
1.
Krzysztof Bosak
Blokada przejścia z Kabat do Lasu Kabackiego
2016-03-18 …przejścia z Kabat do Lasu Kabackiego 2016-03-18 Blokada przejścia z Kabat do Lasu Kabackiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
2.
Filip Frąckowiak
Brak odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje
2016-08-25 …braku odpowiedzi na interpelacje nr 1012 i 1013 2016-08-25 Brak odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
3.
Michał Czaykowski
Sygnalizacja świetlna przy skrzyżowaniu ulic Smoczej i Nowolipki
2015-09-17 …skrzyżowaniu ulic Smoczej i Nowolipki 2015-09-17 Sygnalizacja świetlna przy skrzyżowaniu ulic Smoczej i Nowolipki drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
4.
Dariusz Figura
Bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych na nowo wybudowanym odcinku ul. Reymonta
2015-09-03 …ul. Reymonta 2015-09-03 Bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych na nowo wybudowanym odcinku ul. Reymonta drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
5.
Paulina Piechna-Więckiewicz
Dotyczy drogi dojazdowej do budynku przy ul. 29 Listopada 29D
2015-02-10 …interpelacja Dotyczy drogi dojazdowej do budynku przy ul. 29 Listopada 29D…
6.
Izabela Chmielewska
Planowana przeładownia kruszywa na terenach PKP pomiędzy ul. Parowcową i Fortuny
2017-06-08 …i Fortuny 2017-06-08 Planowana przeładownia kruszywa na terenach PKP pomiędzy ul. Parowcową i Fortuny drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
7.
Aleksandra Gajewska
Chodnik przy ul. Sąsiedzkiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016-01-26 …Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 2016-01-26 Chodnik przy ul. Sąsiedzkiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
8.
Aleksandra Gajewska
Przeanalizowanie możliwości wyznaczenia bus-pasów na ul. Targowej, ul. Kijowskiej i Alei Zielenieckiej
2017-07-06 …Przeanalizowanie możliwości wyznaczenia bus-pasów na ul. Targowej, ul. Kijowskiej i Alei Zielenieckiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe komunikacja miejska…
9.
Aleksandra Gajewska
Projekt "Pod chodnikiem zieleń — ul. Wileńska"
2015-01-15 …Dotyczy projektu "Pod chodnikiem zieleń - ul. Wileńska" 2015-01-15 Projekt "Pod chodnikiem zieleń - ul. Wileńska" drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
10.
Dariusz Figura
Sposób prowadzenia prac i organizacji ruchu przy budowie kolektora wodno-ściekowego w ciągu ul. Marymonckiej
2014-12-29 …Sposób prowadzenia prac i organizacji ruchu przy budowie kolektora wodno-ściekowego w ciągu ul. Marymonckiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Inne strony

Brak wyników