Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 307 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 722 — rozpatrzenie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Topiel 27 na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za zasadną] …skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Topiel 27 na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za zasadną] bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe skargi…
bezpieczeństwo drogi skargi
2. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 609 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Gawota) …Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Gawota) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Gawota) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 683 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (ul. Dyniowa) …Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (ul. Dyniowa) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (ul. Dyniowa) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 924 — nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (Kładka Żerańska) …Białołęka m.st. Warszawy (Kładka Żerańska) nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (Kładka Żerańska) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 549 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Czystej Wody) …m.st. Warszawy (ul. Czystej Wody) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Czystej Wody) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 851 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (al.gen.M.Wittek ) …ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (al.gen.M.Wittek ) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (al.gen.M.Wittek ) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1352 — zniesienie nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy …zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zniesienie nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 152 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Montwiłłowska) …Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Montwiłłowska) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Montwiłłowska) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
9. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 346 — nadanie nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (Rondo mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”) …Łupaszki”) nadanie nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (Rondo mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1361 — zmiana nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy …zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmiana nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ładu Przestrzennego …sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany […] sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany […] sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany…
2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …stycznia 2015 r. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 96 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Zapoznanie członków komisji […] zbiorowego w m.st. Warszawie - druk 135 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 120 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w […] w sprawie przejęcia przez m. st. Warszawę od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadania z zakresu administracji rządowej w postaci przebudowy pasa drogowego drogi ekspresowej S79 (obszar węzła ,,Marynarska") oraz finansowania przejętego zadania…
3. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …Sprawy różne 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
4. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - druk nr 447 (ul. Polskie Drogi). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany, nadania i zniesienia nazw ulic w…
5. Komisja Edukacji i Rodziny …wolne wnioski 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
6. Komisja Budżetu i Finansów …uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 1336 12. Omówienie petycji nr…
7. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół - druk nr 205 (dot. żłobka przy ul. Czerwona Droga 6) 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą…
8. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę w drodze darowizny nieruchomości położonej w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w granicach rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego […] czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie wysokości stawek opiat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych - druk nr 237 5. Zaopiniowanie […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga - Południe miasta stołecznego Warszawy przy ul. Jubilerskiej - druk nr…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 181 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lp. Tytuł Data
1.
Krzysztof Bosak
Spodziewany termin realizacji przejścia pieszego do Lasu Kabackiego od strony ulic Wilczy Dół i Rybałtów (wcześniejsza int. nr 1176)
2017-04-06 …przejścia pieszego do Lasu Kabackiego od strony ulic Wilczy Dół i Rybałtów (wcześniejsza int. nr 1176) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
2.
Michał Czaykowski
Koszt sygnalizacji świetlnej na drodze dla rowerów
2015-06-25 …Dotyczy kosztów sygnalizacji świetlnej na drodze dla rowerów 2015-06-25 Koszt sygnalizacji świetlnej na drodze dla rowerów drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
3.
Izabela Chmielewska
Budowa chodnika przy ul. Świerszcza
2017-06-30 …interpelacja Dotyczy budowy chodnika przy ul. Świerszcza 2017-06-30 Budowa chodnika przy ul. Świerszcza drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
4.
Dariusz Figura
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod pojemniki na odpady komunalne
2017-03-09 …odpady komunalne 2017-03-09 Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod pojemniki na odpady komunalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
5.
Filip Frąckowiak
Usunięcie nazwy ul. Teodora Franciszka Duracza
2015-06-02 …Dotyczy usunięcia nazwy ul. Teodora Franciszka Duracza 2015-06-02 Usunięcie nazwy ul. Teodora Franciszka Duracza drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
6.
Filip Frąckowiak
Wystąpienie z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmian nazw wybranych ulic w Warszawie
2017-06-08 …Wystąpienie z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmian nazw wybranych ulic w Warszawie drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
7.
Aleksandra Gajewska
Zamontowanie progów zwalniających na ul. Krokwi
2017-01-30 …Dotyczy zamontowania progów zwalniających na ul. Krokwi 2017-01-30 Zamontowanie progów zwalniających na ul. Krokwi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
8.
Aleksandra Gajewska
Dbałość o bezpieczeństwo pieszych w dzielnicy Białołęka
2017-01-30 …bezpieczeństwo pieszych w dzielnicy Białołęka bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
9.
Izabela Chmielewska
Progi zwalniające
2017-08-31 …interpelacja Dotyczy progów zwalniających 2017-08-31 Progi zwalniające drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
10.
Aleksandra Gajewska
Postępy w pracach nad rozszerzeniem sieci buspasów
2017-06-22 …w pracach nad rozszerzeniem sieci buspasów 2017-06-22 Postępy w pracach nad rozszerzeniem sieci buspasów drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe komunikacja miejska…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Inne strony

Brak wyników