Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 307 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1429 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. …nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 151 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (ul.Gwarna) …ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (ul.Gwarna) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (ul.Gwarna) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 84 — zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych …w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1468 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
5. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 856 — nadanie nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (Rondo Jana Webera) …Warszawy (Rondo Jana Webera) nadanie nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (Rondo Jana Webera) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 912 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Szynowa) …Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Szynowa) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Szynowa) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1473 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
8. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 409 — zmiana uchwały w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich …zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich zmiana uchwały w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport…
drogi transport
9. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 72 — zniesienie nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (ul. J. Kasprowicza) …m.st. Warszawy (ul. J. Kasprowicza) zniesienie nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (ul. J. Kasprowicza) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 347 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Stumilowy Las) …m.st. Warszawy (ul. Stumilowy Las) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Stumilowy Las) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - druk nr 447 (ul. Polskie Drogi). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany, nadania i zniesienia nazw ulic w…
2. Komisja Ładu Przestrzennego …sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany […] sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany […] sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany…
3. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę w drodze darowizny nieruchomości położonej w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w granicach rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego […] czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie wysokości stawek opiat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych - druk nr 237 5. Zaopiniowanie […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga - Południe miasta stołecznego Warszawy przy ul. Jubilerskiej - druk nr…
4. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …stycznia 2015 r. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 96 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Zapoznanie członków komisji […] zbiorowego w m.st. Warszawie - druk 135 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 120 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w […] w sprawie przejęcia przez m. st. Warszawę od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadania z zakresu administracji rządowej w postaci przebudowy pasa drogowego drogi ekspresowej S79 (obszar węzła ,,Marynarska") oraz finansowania przejętego zadania…
5. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół - druk nr 205 (dot. żłobka przy ul. Czerwona Droga 6) 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą…
6. Komisja Edukacji i Rodziny …wolne wnioski 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
7. Komisja Budżetu i Finansów …uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 1336 12. Omówienie petycji nr…
8. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …Sprawy różne 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 181 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska
Poprawa dostępności przejścia podziemnego przy Rondzie Waszyngtona.
2017-07-04 …dostępności przejścia podziemnego przy Rondzie Waszyngtona. 2017-07-04 Poprawa dostępności przejścia podziemnego przy Rondzie Waszyngtona. drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
2.
Krzysztof Bosak
Przejazd rowerów w ciągu szlaku pieszo-rowerowego w Dolinie Służewieckiej
2016-02-15 …w Dolinie Służewieckiej 2016-02-15 Przejazd rowerów w ciągu szlaku pieszo-rowerowego w Dolinie Służewieckiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
3.
Filip Frąckowiak
Usunięcie nazwy ul. Wincentego Rzymowskiego
2015-06-02 …interpelacja Dotyczy usunięcia nazwy ul. Wincentego Rzymowskiego 2015-06-02 Usunięcie nazwy ul. Wincentego Rzymowskiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
4.
Lech Jaworski
Przebudowa Mostu Łazienkowskiego
2015-03-12 …interpelacja Dotyczy przebudowy Mostu Łazienkowskiego 2015-03-12 Przebudowa Mostu Łazienkowskiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
5.
Michał Czaykowski
Zezwolenia na reklamę w pasie drogowym wydanych przez Zarząd Dróg Miejskich
2016-01-15 …przez Zarząd Dróg Miejskich 2016-01-15 Zezwolenia na reklamę w pasie drogowym wydanych przez Zarząd Dróg Miejskich drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
6.
Aleksandra Gajewska
Zarządca ulicy Zawiślańskiej w Dzielnicy Białołęka
2017-01-16 …Dotyczy zarządcy ulicy Zawiślańskiej w Dzielnicy Białołęka 2017-01-16 Zarządca ulicy Zawiślańskiej w Dzielnicy Białołęka drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
7.
Michał Czaykowski
Możliwośc zamontowania świateł przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Nowolipki, Smocza (w nawiązaniu do interpelacji nr 2934 z 17 października 2014 r.)
2015-05-28 …na skrzyżowaniu ulic: Nowolipki, Smocza (w nawiązaniu do interpelacji nr 2934 z 17 października 2014 r.) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
8.
Jacek Cieślikowski
Termin zakończenia realizacji inwestycji drogowej miedzy Ursusem a Bemowem
2015-05-28 …miedzy Ursusem a Bemowem 2015-05-28 Termin zakończenia realizacji inwestycji drogowej miedzy Ursusem a Bemowem drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
9.
Lech Jaworski
Częste awarii sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Żelaznej z Al. Solidarności
2015-05-07 …z Al. Solidarności 2015-05-07 Częste awarii sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Żelaznej z Al. Solidarności drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
10.
Aleksandra Gajewska
Pilna naprawa progów zwalniających na ul. Współczesnej
2016-06-02 …naprawy progów zwalniających na ul. Współczesnej 2016-06-02 Pilna naprawa progów zwalniających na ul. Współczesnej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Inne strony

Brak wyników