Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 307 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 275 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (ul. Świerszcza) …Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (ul. Świerszcza) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (ul. Świerszcza) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 999 — zniesienie nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (dot. Placu UNICEF) …Warszawy (dot. Placu UNICEF) zniesienie nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (dot. Placu UNICEF) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1458 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
4. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1117 — nadanie nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy …skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy nadanie nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 135 — rozpatrzenie skargi Pana M... M... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za zasadną] Dróg Miejskich rozpatrzenie skargi Pana M... M... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za zasadną] skargi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi skargi
6. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 717 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (ul. Lazurowa) …Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (ul. Lazurowa) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (ul. Lazurowa) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1449 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
8. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1191 — zmiana nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy …zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zmiana nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
9. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1345 — nadanie nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy …skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nadanie nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1197 — zmiana uchwały w sprawie wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw wybranych ulic w m.st. Warszawie …wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw wybranych ulic w m.st. Warszawie 1197 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka…
drogi partycypacja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …Sprawy różne 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
2. Komisja Budżetu i Finansów …uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 1336 12. Omówienie petycji nr…
3. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - druk nr 447 (ul. Polskie Drogi). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany, nadania i zniesienia nazw ulic w…
4. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół - druk nr 205 (dot. żłobka przy ul. Czerwona Droga 6) 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą…
5. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę w drodze darowizny nieruchomości położonej w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w granicach rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego […] czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie wysokości stawek opiat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych - druk nr 237 5. Zaopiniowanie […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga - Południe miasta stołecznego Warszawy przy ul. Jubilerskiej - druk nr…
6. Komisja Edukacji i Rodziny …wolne wnioski 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
7. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …stycznia 2015 r. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 96 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Zapoznanie członków komisji […] zbiorowego w m.st. Warszawie - druk 135 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 120 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w […] w sprawie przejęcia przez m. st. Warszawę od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadania z zakresu administracji rządowej w postaci przebudowy pasa drogowego drogi ekspresowej S79 (obszar węzła ,,Marynarska") oraz finansowania przejętego zadania…
8. Komisja Ładu Przestrzennego …sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany […] sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany […] sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 181 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska
Analiza celowości budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Plochocińskiej i Szamocin w Dzielnicy Białołeka
2017-06-08 …Analiza celowości budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Plochocińskiej i Szamocin w Dzielnicy Białołeka drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
2.
Izabela Chmielewska
Planowana przeładownia kruszywa na terenach PKP pomiędzy ul. Parowcową i Fortuny
2017-06-08 …i Fortuny 2017-06-08 Planowana przeładownia kruszywa na terenach PKP pomiędzy ul. Parowcową i Fortuny drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
3.
Agnieszka Jakowicka, Marta Jezierska, Gabriela Szustek
Blokowanie mieszkańcom drogi publicznej
2016-02-25 …interpelacja Dotyczy blokowania mieszkańcom drogi publicznej 2016-02-25 Blokowanie mieszkańcom drogi publicznej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
4.
Lech Jaworski
Przebudowa Mostu Łazienkowskiego
2015-03-12 …interpelacja Dotyczy przebudowy Mostu Łazienkowskiego 2015-03-12 Przebudowa Mostu Łazienkowskiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
5.
Michał Czaykowski
Sygnalizacja świetlna
2017-02-06 …zapytanie Dotyczy sygnalizacji świetlnej 2017-02-06 Sygnalizacja świetlna drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
6.
Aleksandra Gajewska
Oświetlenie przy ul. Portowej, Morelowej, Dorodnej, Konwaliowej i Delfina
2017-02-03 …Morelowej, Dorodnej, Konwaliowej i Delfina bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
7.
Aleksandra Gajewska
Dokończenie budowy drogi oraz kanalizacji przy ul. Topolowej w Dzielnicy Białołeka
2016-04-29 …dokończenia budowy drogi oraz kanalizacji przy ul. Topolowej w Dzielnicy Białołeka 2016-04-29 Dokończenie budowy drogi oraz kanalizacji przy ul. Topolowej w Dzielnicy Białołeka drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe odpady wywóz…
8.
Piotr Guział
Budowa wind przy rogatkach Mostu Poniatowskiego
2016-03-17 …Dotyczy budowy wind przy rogatkach Mostu Poniatowskiego 2016-03-17 Budowa wind przy rogatkach Mostu Poniatowskiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe niepełnosprawni…
9.
Michał Czaykowski
Koszt sygnalizacji świetlnej na drodze dla rowerów
2015-06-25 …Dotyczy kosztów sygnalizacji świetlnej na drodze dla rowerów 2015-06-25 Koszt sygnalizacji świetlnej na drodze dla rowerów drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
10.
Agnieszka Jakowicka, Marta Jezierska, Gabriela Szustek
Blokowanie mieszkańcom drogi publicznej
2016-02-25 …interpelacja Dotyczy blokowania mieszkańcom drogi publicznej 2016-02-25 Blokowanie mieszkańcom drogi publicznej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Inne strony

Brak wyników