Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 307 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 310 — nadanie, zmiana i zniesienie nazw ulic w dzielnicach Włochy m.st. Warszawy i Ursus m.st. Warszawy (ul. Przerwana) …zmiana i zniesienie nazw ulic w dzielnicach Włochy m.st. Warszawy i Ursus m.st. Warszawy (ul. Przerwana) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 619 — rozpatrzenie skarg Pana J…… B……. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za bezzasadną] Dróg Miejskich rozpatrzenie skarg Pana J…… B……. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za bezzasadną] drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe skargi…
drogi skargi
3. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 858 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (ul. Chrzanowska) …Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (ul. Chrzanowska) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (ul. Chrzanowska) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 148 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (ul. Łęgowa) …Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (ul. Łęgowa) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (ul. Łęgowa) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1119 — zmiany, nadania i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy …w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zmiany, nadania i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 73 — nadanie i zniesienie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Ceramiczna) …m.st. Warszawy (ul. Ceramiczna) nadanie i zniesienie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Ceramiczna) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-21
Uchwała nr 1383 — nazewnictwo obiektów miejskich …nazewnictwa obiektów miejskich nazewnictwo obiektów miejskich drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
drogi tereny zielone
8. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1437 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 152 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Montwiłłowska) …Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Montwiłłowska) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Montwiłłowska) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 135 — rozpatrzenie skargi Pana M... M... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za zasadną] Dróg Miejskich rozpatrzenie skargi Pana M... M... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za zasadną] skargi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - druk nr 447 (ul. Polskie Drogi). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany, nadania i zniesienia nazw ulic w…
2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …Sprawy różne 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …stycznia 2015 r. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 96 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Zapoznanie członków komisji […] zbiorowego w m.st. Warszawie - druk 135 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 120 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w […] w sprawie przejęcia przez m. st. Warszawę od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadania z zakresu administracji rządowej w postaci przebudowy pasa drogowego drogi ekspresowej S79 (obszar węzła ,,Marynarska") oraz finansowania przejętego zadania…
4. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół - druk nr 205 (dot. żłobka przy ul. Czerwona Droga 6) 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą…
5. Komisja Edukacji i Rodziny …wolne wnioski 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
6. Komisja Budżetu i Finansów …uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 1336 12. Omówienie petycji nr…
7. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę w drodze darowizny nieruchomości położonej w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w granicach rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego […] czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie wysokości stawek opiat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych - druk nr 237 5. Zaopiniowanie […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga - Południe miasta stołecznego Warszawy przy ul. Jubilerskiej - druk nr…
8. Komisja Ładu Przestrzennego …sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany […] sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany […] sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 181 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lp. Tytuł Data
1.
Michał Czaykowski
Poprawa bezpieczeństwa na rogu ul. Smoczej i Nowolipki
2016-05-12 …rogu ul. Smoczej i Nowolipki 2016-05-12 Poprawa bezpieczeństwa na rogu ul. Smoczej i Nowolipki drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
2.
Aleksandra Gajewska
Likwidacja barier architektonicznych w rejonie Fortu Bema
2017-08-31 …barier architektonicznych w rejonie Fortu Bema 2017-08-31 Likwidacja barier architektonicznych w rejonie Fortu Bema drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
3.
Dariusz Figura
Ekonomiczne uzasadnienie budowy mostu Krasińskiego w zmienionym po konsultacjach społecznych wariancie
2016-08-03 …społecznych wariancie 2016-08-03 Ekonomiczne uzasadnienie budowy mostu Krasińskiego w zmienionym po konsultacjach społecznych wariancie drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
4.
Filip Frąckowiak
Zdjęcie z porządku obrad XXVII sesji projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy — druk nr 800 (dot. Ronda Z. Religi)
2016-05-12 …nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy - druk nr 800 (dot. Ronda Z. Religi) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
5.
Aleksandra Gajewska
Oświetlenie przy ul. Portowej, Morelowej, Dorodnej, Konwaliowej i Delfina
2017-02-03 …Morelowej, Dorodnej, Konwaliowej i Delfina bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
6.
Dariusz Figura
Możliwość zastosowania w Warszawie liczników odmierzających czas do zmiany świateł
2016-08-03 …do zmiany świateł 2016-08-03 Możliwość zastosowania w Warszawie liczników odmierzających czas do zmiany świateł drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport…
7.
Agnieszka Jakowicka, Marta Jezierska, Gabriela Szustek
Możliwość ustawienia znaków B-9 na ścieżkach rowerowych
2016-02-25 …B-9 na ścieżkach rowerowych 2016-02-25 Możliwość ustawienia znaków B-9 na ścieżkach rowerowych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
8.
Filip Frąckowiak
Tablice informacyjne zamontowanych w pasie drogowym warszawskich ulic
2015-04-16 …w pasie drogowym warszawskich ulic 2015-04-16 Tablice informacyjne zamontowanych w pasie drogowym warszawskich ulic drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
9.
Aleksandra Gajewska
Przebudowa chodnika na zbiegu ul. Mickiewicza i pl. Inwalidów
2017-08-31 …Mickiewicza i pl. Inwalidów 2017-08-31 Przebudowa chodnika na zbiegu ul. Mickiewicza i pl. Inwalidów drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
10.
Michał Czaykowski
Koszt sygnalizacji świetlnej na drodze dla rowerów
2015-06-25 …Dotyczy kosztów sygnalizacji świetlnej na drodze dla rowerów 2015-06-25 Koszt sygnalizacji świetlnej na drodze dla rowerów drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Inne strony

Brak wyników