Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 307 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 273 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (ul. Cykady) …Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (ul. Cykady) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (ul. Cykady) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1186 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy …nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 340 — zmiana nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Gonionego) …Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Gonionego) zmiana nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Gonionego) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 77 — nadanie nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (Rondo ks. Wacława Karłowicza) …Wacława Karłowicza) nadanie nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (Rondo ks. Wacława Karłowicza) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 118 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (ul. Herbu Szreniawa) …m.st. Warszawy (ul. Herbu Szreniawa) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (ul. Herbu Szreniawa) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 208 — wnadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Ustronie) …Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Ustronie) wnadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Ustronie) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1303 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy …nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
8. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 310 — nadanie, zmiana i zniesienie nazw ulic w dzielnicach Włochy m.st. Warszawy i Ursus m.st. Warszawy (ul. Przerwana) …zmiana i zniesienie nazw ulic w dzielnicach Włochy m.st. Warszawy i Ursus m.st. Warszawy (ul. Przerwana) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
9. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 74 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Stuletnia) …Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Stuletnia) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Stuletnia) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 309 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (ul. Z. Vogla) …m.st. Warszawy (ul. Z. Vogla) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (ul. Z. Vogla) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …Sprawy różne 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
2. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - druk nr 447 (ul. Polskie Drogi). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany, nadania i zniesienia nazw ulic w…
3. Komisja Budżetu i Finansów …uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 1336 12. Omówienie petycji nr…
4. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę w drodze darowizny nieruchomości położonej w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w granicach rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego […] czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie wysokości stawek opiat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych - druk nr 237 5. Zaopiniowanie […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga - Południe miasta stołecznego Warszawy przy ul. Jubilerskiej - druk nr…
5. Komisja Ładu Przestrzennego …sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany […] sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany […] sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany…
6. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …stycznia 2015 r. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 96 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Zapoznanie członków komisji […] zbiorowego w m.st. Warszawie - druk 135 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 120 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w […] w sprawie przejęcia przez m. st. Warszawę od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadania z zakresu administracji rządowej w postaci przebudowy pasa drogowego drogi ekspresowej S79 (obszar węzła ,,Marynarska") oraz finansowania przejętego zadania…
7. Komisja Edukacji i Rodziny …wolne wnioski 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
8. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół - druk nr 205 (dot. żłobka przy ul. Czerwona Droga 6) 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 181 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lp. Tytuł Data
1.
Lech Jaworski
Zamknięcie przejazdu ul. Arbuzową
2014-12-18 …interpelacja Dotyczy zamknięcia przejazdu ul. Arbuzową 2014-12-18 Zamknięcie przejazdu ul. Arbuzową drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
2.
Aleksandra Gajewska
Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ratuszowej i Wybrzeże Helskie
2016-06-16 …i Wybrzeże Helskie 2016-06-16 Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ratuszowej i Wybrzeże Helskie drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
3.
Izabela Chmielewska
Pzebudowa ul. Świerszcza (obwodnica, chodnik, oświetlenie, ścieżka rowerowa)
2015-11-06 …obwodnica, chodnik, oświetlenie, ścieżka rowerowa) 2015-11-06 Pzebudowa ul. Świerszcza (obwodnica, chodnik, oświetlenie, ścieżka rowerowa) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
4.
Filip Frąckowiak
Usunięcie nazwy ul. Wincentego Rzymowskiego
2015-06-02 …interpelacja Dotyczy usunięcia nazwy ul. Wincentego Rzymowskiego 2015-06-02 Usunięcie nazwy ul. Wincentego Rzymowskiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
5.
Jarosław Krajewski, Wojciech Zabłocki
Dotyczy liczby samochodów służbowych Urzędu Miasta, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego oraz kosztów ich mycia
2015-07-09 …zapytanie Dotyczy liczby samochodów służbowych Urzędu Miasta, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego oraz kosztów ich mycia…
6.
Aleksandra Gajewska
Poprawa jakości dróg w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2015-10-15 …Dotyczy poprawy jakości dróg w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 2015-10-15 Poprawa jakości dróg w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport…
7.
Agnieszka Jakowicka, Marta Jezierska, Gabriela Szustek
Blokowanie mieszkańcom drogi publicznej
2016-02-25 …interpelacja Dotyczy blokowania mieszkańcom drogi publicznej 2016-02-25 Blokowanie mieszkańcom drogi publicznej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
8.
Michał Czaykowski
Budowa przedłużenia ul. Bellottiego do ul. Esperanto
2015-05-28 …przedłużenia ul. Bellottiego do ul. Esperanto 2015-05-28 Budowa przedłużenia ul. Bellottiego do ul. Esperanto drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
9.
Filip Frąckowiak
Tablica upamiętniająca oddanie do użytku al. gen. Świerczewskiego
2015-08-27 …do użytku al. gen. Świerczewskiego 2015-08-27 Tablica upamiętniająca oddanie do użytku al. gen. Świerczewskiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
10.
Aleksandra Gajewska
Remont nawierzchni ul Felińskiego na odcinku od ul. Zajączka do al.. Wojska Polskiego
2016-03-14 …Remont nawierzchni ul Felińskiego na odcinku od ul. Zajączka do al.. Wojska Polskiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Inne strony

Brak wyników