Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 218 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 1005 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ul. Mocna) …Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ul. Mocna) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ul. Mocna) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 908 — nadanie, zmiana i zniesienie nazw ulic w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Bohaterów i ul. Czołowa) …nadanie, zmiana i zniesienie nazw ulic w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Bohaterów i ul. Czołowa) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 106 — zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych …w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 711 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Ogniskowa) …Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Ogniskowa) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Ogniskowa) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 313 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (ul. Czyżyka) …Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (ul. Czyżyka) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (ul. Czyżyka) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 606 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ul. S. Mikkego) …m.st. Warszawy (ul. S. Mikkego) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ul. S. Mikkego) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 852 — zmiana nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (al. Harcerzy Rzeczypospolitej) …m.st. Warszawy (al. Harcerzy Rzeczypospolitej) zmiana nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (al. Harcerzy Rzeczypospolitej) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
8. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 277 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Atrakcyjna) …Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Atrakcyjna) nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Atrakcyjna) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
9. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 443 — zmiany, nadania i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Gminna) …Warszawy (ul. Gminna) zmiany, nadania i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Gminna) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1120 — nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy …ulicy w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę w drodze darowizny nieruchomości położonej w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w granicach rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego […] czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie wysokości stawek opiat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych - druk nr 237 5. Zaopiniowanie […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga - Południe miasta stołecznego Warszawy przy ul. Jubilerskiej - druk nr…
2. Komisja Edukacji i Rodziny …wolne wnioski 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …stycznia 2015 r. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 96 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Zapoznanie członków komisji […] zbiorowego w m.st. Warszawie - druk 135 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 120 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w […] w sprawie przejęcia przez m. st. Warszawę od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadania z zakresu administracji rządowej w postaci przebudowy pasa drogowego drogi ekspresowej S79 (obszar węzła ,,Marynarska") oraz finansowania przejętego zadania…
4. Komisja Budżetu i Finansów …uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 1336 12. Omówienie petycji nr…
5. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół - druk nr 205 (dot. żłobka przy ul. Czerwona Droga 6) 4. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą…
6. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - druk nr 447 (ul. Polskie Drogi). 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany, nadania i zniesienia nazw ulic w…
7. Komisja Ładu Przestrzennego …sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany […] sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany […] sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany…
8. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …Sprawy różne 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników