Wyniki wyszukiwania dla tagu: parkowanie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 15 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 104 — nieodpłatne korzystanie z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją i przeprowadzeniem finałowego meczu piłki nożnej Ligi Europy UEFA 2015 na Stadionie Narodowym w Warszawie …w sprawie nieodpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją i przeprowadzeniem finałowego meczu piłki nożnej Ligi Europy UEFA 2015 na Stadionie Narodowym w Warszawie […] nieodpłatne korzystanie z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją i przeprowadzeniem finałowego meczu piłki nożnej Ligi Europy UEFA 2015 na Stadionie Narodowym w Warszawie parkowanie
parkowanie
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 353 — rozpatrzenie skargi Pana M... Ż... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …Warszawy rozpatrzenie skargi Pana M... Ż... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi parkowanie straż miejska straż miejska…
parkowanie skargi straż miejska
3. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 804 — rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie …w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie petycja parkowanie partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet…
parkowanie partycypacja
4. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 808 — sprzedaż garaży w budynkach wielolokalowych …w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych sprzedaż garaży w budynkach wielolokalowych nieruchomości głównie mieszkania, grunty parkowanie
nieruchomości parkowanie
5. Sesja nr 20 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 486 — ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016 …i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016 opłaty parkowanie
opłaty parkowanie
6. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 948 — w sprawie rozpatrzenia petycji J …… Ł …… …w sprawie rozpatrzenia petycji J …… Ł ……   w sprawie rozpatrzenia petycji J …… Ł …… petycja parkowanie
parkowanie
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 170 — rozpatrzenia skargi Pani J... W... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …Warszawy rozpatrzenia skargi Pani J... W... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi parkowanie straż miejska straż miejska…
parkowanie skargi straż miejska
8. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1313 — odstąpienie od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym fragmentu drogi oznaczonej nr 127 oraz weryfikacji wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 Studium oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy …przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe parkowanie zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
drogi parkowanie zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1128 — rozpatrzenie skargi Pana H. Ś. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …skargi Pana H. Ś. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi parkowanie
parkowanie skargi
10. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 28 — ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2015 …usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2015 parkowanie
parkowanie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 45 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Paweł Terlecki
Dotyczy przyczyn likwidacji miejsc parkingowo-postojowych w strefie płatnego parkowania
2016-05-12 …interpelacja Dotyczy przyczyn likwidacji miejsc parkingowo-postojowych w strefie płatnego parkowania
2.
Aleksandra Gajewska
Montaż progów na miejscach parkingowych w dzielnicy Białołęka
2016-08-04 …na miejscach parkingowych w dzielnicy Białołęka 2016-08-04 Montaż progów na miejscach parkingowych w dzielnicy Białołęka parkowanie drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
3.
Aleksandra Gajewska, Gabriela Szustek
Samochody podjeżdżające do Kładki Żerańskiej od strony mostu
2017-06-21 …do Kładki Żerańskiej od strony mostu 2017-06-21 Samochody podjeżdżające do Kładki Żerańskiej od strony mostu parkowanie
4.
Lech Jaworski
Likwidacja parkingu strzeżonego wzdłuż ulicy Andersa
2015-02-26 …interpelacja Dotyczy likwidacji parkingu strzeżonego wzdłuż ulicy Andersa 2015-02-26 Likwidacja parkingu strzeżonego wzdłuż ulicy Andersa parkowanie
5.
Rafał Dorosiński
Ewentualne plany wprowadzania w Warszawie strefy ograniczonego ruchu samochodów
2015-05-04 …Warszawie strefy ograniczonego ruchu samochodów 2015-05-04 Ewentualne plany wprowadzania w Warszawie strefy ograniczonego ruchu samochodów parkowanie
6.
Paweł Terlecki
Dotyczy działań podejmowanych przez ZDM w celu uporządkowania parkowania przed Dworcem Zachodnim
2017-05-11 …interpelacja Dotyczy działań podejmowanych przez ZDM w celu uporządkowania parkowania przed Dworcem Zachodnim…
7.
Krzysztof Bosak
Budowa parkingu dla samochodów w okolicy dzikiej plaży nad Wisłą
2017-04-14 …dzikiej plaży nad Wisłą 2017-04-14 Budowa parkingu dla samochodów w okolicy dzikiej plaży nad Wisłą parkowanie
8.
Aleksandra Sheybal-Rostek
Dotyczy zakazu parkowania na ul. Potockich
2016-11-17 …interpelacja Dotyczy zakazu parkowania na ul. Potockich…
9.
Michał Czaykowski
Abonamenci Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
2016-01-15 …zapytanie Dotyczy abonamentów do Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego 2016-01-15 Abonamenci Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego parkowanie
10.
Zbigniew Cierpisz
Dotyczy wymiany kart uprawniających do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych
2015-03-26 …zapytanie Dotyczy wymiany kart uprawniających do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników