Wyniki wyszukiwania dla tagu: parkowanie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 948 — w sprawie rozpatrzenia petycji J …… Ł …… …w sprawie rozpatrzenia petycji J …… Ł ……   w sprawie rozpatrzenia petycji J …… Ł …… petycja parkowanie
parkowanie
2. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-16
Uchwała nr 178 — nieodpłatne korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2015 roku …w sprawie nieodpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w […] roku nieodpłatne korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2015 roku […] parkowanie
parkowanie
3. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 804 — rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie …w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie petycja parkowanie partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet…
parkowanie partycypacja
4. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 353 — rozpatrzenie skargi Pana M... Ż... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …Warszawy rozpatrzenie skargi Pana M... Ż... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi parkowanie straż miejska straż miejska…
parkowanie skargi straż miejska
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1099 — nieodpłatne korzystanie z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2017 roku …w sprawie nieodpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w […] roku nieodpłatne korzystanie z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2017 roku […] parkowanie
parkowanie
6. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 170 — rozpatrzenia skargi Pani J... W... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …Warszawy rozpatrzenia skargi Pani J... W... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi parkowanie straż miejska straż miejska…
parkowanie skargi straż miejska
7. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 808 — sprzedaż garaży w budynkach wielolokalowych …w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych sprzedaż garaży w budynkach wielolokalowych nieruchomości głównie mieszkania, grunty parkowanie
nieruchomości parkowanie
8. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 136 — rozpatrzenie skargi Pana R. M. na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za bezzasadną] …R. M. na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za bezzasadną] skargi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe parkowanie
drogi parkowanie skargi
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 104 — nieodpłatne korzystanie z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją i przeprowadzeniem finałowego meczu piłki nożnej Ligi Europy UEFA 2015 na Stadionie Narodowym w Warszawie …w sprawie nieodpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją i przeprowadzeniem finałowego meczu piłki nożnej Ligi Europy UEFA 2015 na Stadionie Narodowym w Warszawie […] nieodpłatne korzystanie z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją i przeprowadzeniem finałowego meczu piłki nożnej Ligi Europy UEFA 2015 na Stadionie Narodowym w Warszawie parkowanie
parkowanie
10. Sesja nr 20 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 486 — ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016 …i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016 opłaty parkowanie
opłaty parkowanie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników