Wyniki wyszukiwania dla tagu: parkowanie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 15 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 948 — w sprawie rozpatrzenia petycji J …… Ł …… …w sprawie rozpatrzenia petycji J …… Ł ……   w sprawie rozpatrzenia petycji J …… Ł …… petycja parkowanie
parkowanie
2. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-16
Uchwała nr 178 — nieodpłatne korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2015 roku …w sprawie nieodpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w […] roku nieodpłatne korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2015 roku […] parkowanie
parkowanie
3. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1313 — odstąpienie od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym fragmentu drogi oznaczonej nr 127 oraz weryfikacji wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 Studium oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy …przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe parkowanie zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
drogi parkowanie zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 170 — rozpatrzenia skargi Pani J... W... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …Warszawy rozpatrzenia skargi Pani J... W... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi parkowanie straż miejska straż miejska…
parkowanie skargi straż miejska
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 104 — nieodpłatne korzystanie z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją i przeprowadzeniem finałowego meczu piłki nożnej Ligi Europy UEFA 2015 na Stadionie Narodowym w Warszawie …w sprawie nieodpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją i przeprowadzeniem finałowego meczu piłki nożnej Ligi Europy UEFA 2015 na Stadionie Narodowym w Warszawie […] nieodpłatne korzystanie z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją i przeprowadzeniem finałowego meczu piłki nożnej Ligi Europy UEFA 2015 na Stadionie Narodowym w Warszawie parkowanie
parkowanie
6. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 787 — określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi parkowanie
parkowanie
7. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 804 — rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie …w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie petycja parkowanie partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet…
parkowanie partycypacja
8. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 785 — nieodpłatne korzystanie z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2016 roku …w sprawie nieodpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w […] roku nieodpłatne korzystanie z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2016 roku […] parkowanie
parkowanie
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1099 — nieodpłatne korzystanie z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2017 roku …w sprawie nieodpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w […] roku nieodpłatne korzystanie z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2017 roku […] parkowanie
parkowanie
10. Sesja nr 20 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 486 — ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016 …i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016 opłaty parkowanie
opłaty parkowanie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 45 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Paweł Terlecki
Dotyczy przyczyn likwidacji miejsc parkingowo-postojowych w strefie płatnego parkowania
2016-05-12 …interpelacja Dotyczy przyczyn likwidacji miejsc parkingowo-postojowych w strefie płatnego parkowania
2.
Aleksandra Gajewska
Montaż progów na miejscach parkingowych w dzielnicy Białołęka
2016-08-04 …na miejscach parkingowych w dzielnicy Białołęka 2016-08-04 Montaż progów na miejscach parkingowych w dzielnicy Białołęka parkowanie drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
3.
Aleksandra Gajewska, Gabriela Szustek
Samochody podjeżdżające do Kładki Żerańskiej od strony mostu
2017-06-21 …do Kładki Żerańskiej od strony mostu 2017-06-21 Samochody podjeżdżające do Kładki Żerańskiej od strony mostu parkowanie
4.
Michał Czaykowski
Parkingi podziemne w Śródmieściu
2016-11-17 …zapytanie Dotyczy parkingów podziemnych w Śródmieściu 2016-11-17 Parkingi podziemne w Śródmieściu parkowanie
5.
Lech Jaworski
Likwidacja parkingu strzeżonego wzdłuż ulicy Andersa
2015-02-26 …interpelacja Dotyczy likwidacji parkingu strzeżonego wzdłuż ulicy Andersa 2015-02-26 Likwidacja parkingu strzeżonego wzdłuż ulicy Andersa parkowanie
6.
Aleksandra Sheybal-Rostek
Dotyczy strefy płatnego parkowania
2016-02-16 …interpelacja Dotyczy strefy płatnego parkowania
7.
Agnieszka Soin
Dotyczy parkowania samochodów przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w dzielnicy Żoliborz
2015-06-17 …interpelacja Dotyczy parkowania samochodów przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w dzielnicy Żoliborz…
8.
Rafał Dorosiński
Ewentualne plany wprowadzania w Warszawie strefy ograniczonego ruchu samochodów
2015-05-04 …Warszawie strefy ograniczonego ruchu samochodów 2015-05-04 Ewentualne plany wprowadzania w Warszawie strefy ograniczonego ruchu samochodów parkowanie
9.
Paweł Terlecki
Dotyczy działań podejmowanych przez ZDM w celu uporządkowania parkowania przed Dworcem Zachodnim
2017-05-11 …interpelacja Dotyczy działań podejmowanych przez ZDM w celu uporządkowania parkowania przed Dworcem Zachodnim…
10.
Aleksandra Gajewska
Umieszczenie separatorów na miejscach parkingowych w Dzielnicy Białołęka
2017-06-08 …na miejscach parkingowych w Dzielnicy Białołęka 2017-06-08 Umieszczenie separatorów na miejscach parkingowych w Dzielnicy Białołęka parkowanie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników