Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 140 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 219 — rozpatrzenie skargi Pana J[zamazane] B[zamazane] na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J……. B…..….. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich rozpatrzenie skargi Pana J[zamazane] B[zamazane] na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za bezzasadną […] skargi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi skargi
2. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 918 — rozpatrzenie skargi Pana A... Z... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A…….. Z…….. na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana A... Z... na działanie Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za zasadną] skargi straż miejska straż miejska…
skargi straż miejska
3. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1449 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
4. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 215 — rozpatrzenie skargi Pana R... P... na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R……. P………….. na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana R... P... na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa…
bezpieczeństwo prezydent skargi
5. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 779 — w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. Stanowiska Nr 24) …w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. Stanowiska Nr 24) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. Stanowiska Nr 24) prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych skargi
prawo skargi
6. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 950 — rozpatrzenie skargi Pana A... W... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A ……W …… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana A... W... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną] skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
7. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1194 — rozpatrzenie skargi Pana A…… G…………… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A…… G…………… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana A…… G…………… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną] drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 174 — rozpatrzenie skargi Pana T... G... na Prezydenta m.st. Warszawy oraz kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana T. G. na Prezydenta m.st. Warszawy oraz kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana T... G... na Prezydenta m.st. Warszawy oraz kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną […] skargi bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring komunikacja miejska policja policja prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
bezpieczeństwo komunikacja miejska policja prezydent skargi
9. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 279 — rozpatrzenie skargi Pana J... K... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J…….. K………….. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana J... K... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja…
komunikacja miejska skargi
10. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1502 — rozpatrzenie skargi A... N... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy …rozpatrzenia skargi A... N... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi A... N... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy organizacje pozarządowe prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
organizacje pozarządowe prezydent
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 92 8. Rozpatrzenie skargi, która wpłynęła do Komisji od rodziców uczniów z klasy 1/2 VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Rejtana w…
2. Komisja Rewizyjna …Przyjęcie porządku obrad. 2. Organizacja pracy komisji. 3. Plan pracy na 2015 rok. 4. Rozpatrywanie skarg. 5. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-01-07 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Plan pracy na 2015 rok […] Rozpatrywanie skarg. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-02-18 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-03-31 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Rozpatrywanie skarg […] rok. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-05-11 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 1. Przyjęcie…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na temat możliwości budowy drogi łączącej ul. Woronicza z ul. Żwirki i Wigury. 5. Informacja na temat skargi mieszkańca do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w sprawie zmiany zasad udzielania ulg dla doktorantów w opłatach za przejazdy […] komunikacją miejską. 6. Rozpatrzenie skargi z pisma Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lipca 2015 roku. 7. Zakończenie posiedzenia 2015-09-15 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr nr: 11/15 i…
4. Komisja Ładu Przestrzennego …zakresie kompetencji Komisji) - druk nr 2692 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk nr 30 (dot. mpzp Henrykowa) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk nr 48 (dot. mpzp obszaru Miasto-Ogród Sadyba część I) 6. Sprawy organizacyjne. 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. Sprawy różne […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. Sielce-Beethovena) - druk nr 74 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia…
5. Komisja Ochrony Środowiska …rosnących wzdłuż ul. Karpackiej - druk 743 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk 758 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu…
6. Komisja Statutowo-Regulaminowa …Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 689. 6. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk nr 688. 7. Wolne wnioski i sprawy różne 2016-03-16 1. Przyjęcie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników