Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 85 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 348 — rozpatrzenie skargi Pana M... M... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M…. M…….. na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana M... M... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
2. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 618 — rozpatrzenie skarg Pana J…….. B……. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skarg Pana J…….. B……. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych rozpatrzenie skarg Pana J…….. B……. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych [uznana za bezzasadną […] drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe komunikacja miejska skargi
drogi komunikacja miejska skargi
3. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 951 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W …… T …… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W …… T …… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W …… T …… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
komunikacja miejska prezydent skargi
4. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 686 — wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwał Nr XXIV/620/2016 i XXIV/624/2016) …w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwał Nr XXIV/620/2016 i XXIV/624/2016) wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwał Nr XXIV/620/2016 i XXIV/624/2016) prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 172 — rozpatrzenie skargi Pani T... D... na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie [uznana częściowo za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pani T. D. na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie rozpatrzenie skargi Pani T... D... na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie [uznana częściowo za […] zasadną] skargi niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
niepełnosprawni skargi szkoły
6. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1126 — rozpatrzenie skargi Pana M. K. na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M…… K…… na działanie Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana M. K. na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
7. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 722 — rozpatrzenie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Topiel 27 na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Topiel 27 na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich rozpatrzenie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Topiel 27 na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za zasadną] bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka […] z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe skargi
bezpieczeństwo drogi skargi
8. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 615 — rozpatrzenie skargi Pana T…….. Ś……… na brak załatwienia wniosku w terminie przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana T…….. Ś……… na brak załatwienia wniosku w terminie przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana T…….. Ś……… na brak załatwienia wniosku w terminie przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana […] za zasadną] komunikacja miejska skargi
komunikacja miejska skargi
9. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 219 — rozpatrzenie skargi Pana J[zamazane] B[zamazane] na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J……. B…..….. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich rozpatrzenie skargi Pana J[zamazane] B[zamazane] na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za bezzasadną […] skargi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi skargi
10. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 169 — rozpatrzenie skargi Pana D. W. na działanie Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy [uznana za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D. W. na działanie Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana D. W. na działanie Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy [uznana za zasadną] skargi
skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ładu Przestrzennego …zakresie kompetencji Komisji) - druk nr 2692 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk nr 30 (dot. mpzp Henrykowa) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk nr 48 (dot. mpzp obszaru Miasto-Ogród Sadyba część I) 6. Sprawy organizacyjne. 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. Sprawy różne […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. Sielce-Beethovena) - druk nr 74 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia…
2. Komisja Statutowo-Regulaminowa …Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 689. 6. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk nr 688. 7. Wolne wnioski i sprawy różne 2016-03-16 1. Przyjęcie…
3. Komisja Rewizyjna …Przyjęcie porządku obrad. 2. Organizacja pracy komisji. 3. Plan pracy na 2015 rok. 4. Rozpatrywanie skarg. 5. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-01-07 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Plan pracy na 2015 rok […] Rozpatrywanie skarg. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-02-18 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-03-31 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Rozpatrywanie skarg […] rok. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-05-11 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 1. Przyjęcie…
4. Komisja Edukacji i Rodziny …w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 92 8. Rozpatrzenie skargi, która wpłynęła do Komisji od rodziców uczniów z klasy 1/2 VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Rejtana w…
5. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na temat możliwości budowy drogi łączącej ul. Woronicza z ul. Żwirki i Wigury. 5. Informacja na temat skargi mieszkańca do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w sprawie zmiany zasad udzielania ulg dla doktorantów w opłatach za przejazdy […] komunikacją miejską. 6. Rozpatrzenie skargi z pisma Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lipca 2015 roku. 7. Zakończenie posiedzenia 2015-09-15 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr nr: 11/15 i…
6. Komisja Ochrony Środowiska …rosnących wzdłuż ul. Karpackiej - druk 743 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk 758 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników