Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 91 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 44 — wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2415/2014 — mpzp ul. Niecałej 14) …w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2415/2014 - mpzp ul. Niecałej 14) wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2415/2014 - mpzp ul. Niecałej 14) prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w…
prawo
2. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 950 — rozpatrzenie skargi Pana A... W... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A ……W …… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana A... W... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną] skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
3. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 949 — rozpatrzenie skargi Pani E... G... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E……. G……… na działanie Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pani E... G... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
4. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 483 — rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za bezzasadną] skargi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi skargi
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1125 — rozpatrzenie skargi Pana A. B. na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A…… B……… na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana A. B. na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] komunikacja miejska skargi
komunikacja miejska skargi
6. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 917 — rozpatrzenie skargi Pana K... S... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K………. S……. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana K... S... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja…
komunikacja miejska skargi
7. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1433 — rozpatrzenie skargi Fundacji „SOS-bokserom” na działanie Prezydenta m.st. Warszawy. …rozpatrzenia skargi Fundacji „SOS-bokserom” na działanie Prezydenta m.st. Warszawy. rozpatrzenie skargi Fundacji „SOS-bokserom” na działanie Prezydenta m.st. Warszawy. prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 173 — rozpatrzenie skargi Pani J... Sz... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pani J. Sz. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pani J... Sz... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja…
komunikacja miejska skargi
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1128 — rozpatrzenie skargi Pana H. Ś. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana H…… Ś……… na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana H. Ś. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi parkowanie…
parkowanie skargi
10. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 169 — rozpatrzenie skargi Pana D. W. na działanie Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy [uznana za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D. W. na działanie Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana D. W. na działanie Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy [uznana za zasadną] skargi
skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ładu Przestrzennego …zakresie kompetencji Komisji) - druk nr 2692 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk nr 30 (dot. mpzp Henrykowa) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk nr 48 (dot. mpzp obszaru Miasto-Ogród Sadyba część I) 6. Sprawy organizacyjne. 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. Sprawy różne […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. Sielce-Beethovena) - druk nr 74 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia…
2. Komisja Ochrony Środowiska …rosnących wzdłuż ul. Karpackiej - druk 743 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk 758 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu…
3. Komisja Rewizyjna …Przyjęcie porządku obrad. 2. Organizacja pracy komisji. 3. Plan pracy na 2015 rok. 4. Rozpatrywanie skarg. 5. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-01-07 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Plan pracy na 2015 rok […] Rozpatrywanie skarg. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-02-18 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-03-31 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Rozpatrywanie skarg […] rok. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-05-11 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 1. Przyjęcie…
4. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na temat możliwości budowy drogi łączącej ul. Woronicza z ul. Żwirki i Wigury. 5. Informacja na temat skargi mieszkańca do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w sprawie zmiany zasad udzielania ulg dla doktorantów w opłatach za przejazdy […] komunikacją miejską. 6. Rozpatrzenie skargi z pisma Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lipca 2015 roku. 7. Zakończenie posiedzenia 2015-09-15 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr nr: 11/15 i…
5. Komisja Statutowo-Regulaminowa …Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 689. 6. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk nr 688. 7. Wolne wnioski i sprawy różne 2016-03-16 1. Przyjęcie…
6. Komisja Edukacji i Rodziny …w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 92 8. Rozpatrzenie skargi, która wpłynęła do Komisji od rodziców uczniów z klasy 1/2 VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Rejtana w…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników