Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 140 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1456 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
2. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 215 — rozpatrzenie skargi Pana R... P... na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R……. P………….. na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana R... P... na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa…
bezpieczeństwo prezydent skargi
3. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 616 — rozpatrzenie skargi Pana J… L… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J…… L……… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana J… L… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
4. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1435 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
5. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1466 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
6. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1445 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze opłaty prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
opłaty prawo
7. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1367 — rozpatrzenie skargi Pana M… P… na działanie Prezydenta m.st. Warszawy …rozpatrzenia skargi Pana M… P… na działanie Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana M… P… na działanie Prezydenta m.st. Warszawy prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
8. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 447 — rozpatrzenie skargi Pani B... P... na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B…… P……. na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich rozpatrzenie skargi Pani B... P... na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za bezzasadną] skargi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi skargi
9. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 214 — rozpatrzenie skargi mieszkańców oraz osób komunikacyjnie związanych z rejonem od Przewodowej do Bysławskiej na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców oraz osób komunikacyjnie związanych z rejonem od Przewodowej do Bysławskiej na działanie Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi mieszkańców oraz osób komunikacyjnie związanych z rejonem od Przewodowej do Bysławskiej na działanie […] Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
10. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 483 — rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za bezzasadną] skargi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ochrony Środowiska …rosnących wzdłuż ul. Karpackiej - druk 743 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk 758 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu…
2. Komisja Statutowo-Regulaminowa …Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 689. 6. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk nr 688. 7. Wolne wnioski i sprawy różne 2016-03-16 1. Przyjęcie…
3. Komisja Edukacji i Rodziny …w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 92 8. Rozpatrzenie skargi, która wpłynęła do Komisji od rodziców uczniów z klasy 1/2 VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Rejtana w…
4. Komisja Rewizyjna …Przyjęcie porządku obrad. 2. Organizacja pracy komisji. 3. Plan pracy na 2015 rok. 4. Rozpatrywanie skarg. 5. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-01-07 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Plan pracy na 2015 rok […] Rozpatrywanie skarg. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-02-18 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-03-31 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Rozpatrywanie skarg […] rok. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-05-11 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 1. Przyjęcie…
5. Komisja Ładu Przestrzennego …zakresie kompetencji Komisji) - druk nr 2692 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk nr 30 (dot. mpzp Henrykowa) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk nr 48 (dot. mpzp obszaru Miasto-Ogród Sadyba część I) 6. Sprawy organizacyjne. 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. Sprawy różne […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. Sielce-Beethovena) - druk nr 74 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia…
6. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na temat możliwości budowy drogi łączącej ul. Woronicza z ul. Żwirki i Wigury. 5. Informacja na temat skargi mieszkańca do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w sprawie zmiany zasad udzielania ulg dla doktorantów w opłatach za przejazdy […] komunikacją miejską. 6. Rozpatrzenie skargi z pisma Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lipca 2015 roku. 7. Zakończenie posiedzenia 2015-09-15 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr nr: 11/15 i…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników