Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 140 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1450 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
2. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 916 — rozpatrzenie skargi Pana M... P... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M…..… P…………. na działanie Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana M... P... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
3. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 482 — rozpatrzenie skargi Pana L... K... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana L………….K…….. na działanie Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana L... K... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
4. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 446 — rozpatrzenie skargi Pana M... J... na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M……. J…… na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana M... J... na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za zasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
5. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1458 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
6. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 723 — rozpatrzenie skargi Pana W……. T…….. na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W……. T…….. na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana W……. T…….. na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną] prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 171 — rozpatrzenie skargi Pana M... J... na bezczynność Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. J. na bezczynność Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych rozpatrzenie skargi Pana M... J... na bezczynność Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych skargi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi skargi
8. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 917 — rozpatrzenie skargi Pana K... S... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K………. S……. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana K... S... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja…
komunikacja miejska skargi
9. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 449 — rozpatrzenie skargi Pana P... D... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P……. D…… na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana P... D... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja…
komunikacja miejska skargi
10. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1449 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 92 8. Rozpatrzenie skargi, która wpłynęła do Komisji od rodziców uczniów z klasy 1/2 VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Rejtana w…
2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na temat możliwości budowy drogi łączącej ul. Woronicza z ul. Żwirki i Wigury. 5. Informacja na temat skargi mieszkańca do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w sprawie zmiany zasad udzielania ulg dla doktorantów w opłatach za przejazdy […] komunikacją miejską. 6. Rozpatrzenie skargi z pisma Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lipca 2015 roku. 7. Zakończenie posiedzenia 2015-09-15 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr nr: 11/15 i…
3. Komisja Statutowo-Regulaminowa …Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 689. 6. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk nr 688. 7. Wolne wnioski i sprawy różne 2016-03-16 1. Przyjęcie…
4. Komisja Rewizyjna …Przyjęcie porządku obrad. 2. Organizacja pracy komisji. 3. Plan pracy na 2015 rok. 4. Rozpatrywanie skarg. 5. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-01-07 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Plan pracy na 2015 rok […] Rozpatrywanie skarg. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-02-18 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-03-31 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Rozpatrywanie skarg […] rok. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-05-11 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 1. Przyjęcie…
5. Komisja Ładu Przestrzennego …zakresie kompetencji Komisji) - druk nr 2692 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk nr 30 (dot. mpzp Henrykowa) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk nr 48 (dot. mpzp obszaru Miasto-Ogród Sadyba część I) 6. Sprawy organizacyjne. 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. Sprawy różne […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. Sielce-Beethovena) - druk nr 74 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia…
6. Komisja Ochrony Środowiska …rosnących wzdłuż ul. Karpackiej - druk 743 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk 758 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników