Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 140 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1441 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
2. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 483 — rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich [uznana za bezzasadną] skargi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi skargi
3. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 617 — rozpatrzenie skargi Pana D…… W…… na brak załatwienia wniosku w terminie przez Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D……. W…… na brak załatwienia wniosku w terminie przez Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana D…… W…… na brak załatwienia wniosku w terminie przez Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną […] prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 41 — wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2412/2014 — mpzp Sielce-Beethovena) …w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2412/2014 - mpzp Sielce-Beethovena) wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2412/2014 - mpzp Sielce-Beethovena) prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji…
prawo
5. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1465 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
6. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 721 — rozpatrzenie skargi Pana M…… K………. na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M…… K………. na działanie Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana M…… K………. na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] organizacje pozarządowe skargi
organizacje pozarządowe skargi
7. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 215 — rozpatrzenie skargi Pana R... P... na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R……. P………….. na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana R... P... na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa…
bezpieczeństwo prezydent skargi
8. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 220 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W... M... na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W………. M………. na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W... M... na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi prezydent…
prezydent skargi
9. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 43 — wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2410/2014 — mpzp ul. Towarowej) …w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2410/2014 - mpzp ul. Towarowej) wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2410/2014 - mpzp ul. Towarowej) skargi prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie…
prawo
10. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1448 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ochrony Środowiska …rosnących wzdłuż ul. Karpackiej - druk 743 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk 758 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu…
2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na temat możliwości budowy drogi łączącej ul. Woronicza z ul. Żwirki i Wigury. 5. Informacja na temat skargi mieszkańca do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w sprawie zmiany zasad udzielania ulg dla doktorantów w opłatach za przejazdy […] komunikacją miejską. 6. Rozpatrzenie skargi z pisma Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lipca 2015 roku. 7. Zakończenie posiedzenia 2015-09-15 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr nr: 11/15 i…
3. Komisja Edukacji i Rodziny …w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr 92 8. Rozpatrzenie skargi, która wpłynęła do Komisji od rodziców uczniów z klasy 1/2 VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Rejtana w…
4. Komisja Ładu Przestrzennego …zakresie kompetencji Komisji) - druk nr 2692 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk nr 30 (dot. mpzp Henrykowa) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk nr 48 (dot. mpzp obszaru Miasto-Ogród Sadyba część I) 6. Sprawy organizacyjne. 7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. Sprawy różne […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. Sielce-Beethovena) - druk nr 74 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia…
5. Komisja Statutowo-Regulaminowa …Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 689. 6. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - druk nr 688. 7. Wolne wnioski i sprawy różne 2016-03-16 1. Przyjęcie…
6. Komisja Rewizyjna …Przyjęcie porządku obrad. 2. Organizacja pracy komisji. 3. Plan pracy na 2015 rok. 4. Rozpatrywanie skarg. 5. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-01-07 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Plan pracy na 2015 rok […] Rozpatrywanie skarg. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-02-18 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-03-31 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Rozpatrywanie skarg […] rok. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-05-11 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrywanie skarg. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok. 4. Wolne wnioski i sprawy różne 1. Przyjęcie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników