Wyniki wyszukiwania dla tagu: prawo

Uchwały

Wyniki 1–10 z 138 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 927 — wybór uzupełniający ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy …wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybór uzupełniający ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z […] zakresu prawa pracy sąd…
sąd
2. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1459 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 43 — wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2410/2014 — mpzp ul. Towarowej) …XCIV/2410/2014 - mpzp ul. Towarowej) wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2410/2014 - mpzp ul. Towarowej) skargi prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 45 — wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2416/2014 — mpzp ul. Elektoralnej 5/7) …mpzp ul. Elektoralnej 5/7) wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2416/2014 - mpzp ul. Elektoralnej 5/7) prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 667 — wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XXIV/595/2016 ) …skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XXIV/595/2016 ) wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XXIV/595/2016 ) prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych skargi…
prawo skargi
6. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1479 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
7. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1132 — wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1 …wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1 wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej…
nieruchomości
8. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 401 — wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy …wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z […] zakresu prawa pracy sąd…
sąd
9. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1059 — dostosowanie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych …publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych dostosowanie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę […] na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
10. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1076 — wybór uzupełniający ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy …wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybór uzupełniający ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z […] zakresu prawa pracy sąd…
sąd
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetu i Finansów …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej - druk nr 128 4. Pierwsze czytanie projektu […] uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej - druk nr 218 5. Przyjęcie protokołu nr […] uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opiat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej - druk nr 280 3. Zaopiniowanie projektu uchwały…
2. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej …czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy- druk…
3. Komisja Statutowo-Regulaminowa …czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy - druk nr […] czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez mieszkańców dzielnicy posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez radę dzielnicy m.st. Warszawy…
4. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …druk nr 750 4. Omówienie petycji nr 32/2015 Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956=89 dotyczącej zmiany przepisów prawa - przyznania ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie działaczom opozycji antykomunistycznej. 5. Omówienie […] petycji nr 40/2015 Stowarzyszenia Polskiej Partii Niepodległościowej o zmianę przepisów prawa - przyznania ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie działaczom opozycji antykomunistycznej. 6. Omówienie petycji nr 9/2016 Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w […] m.st. Warszawie - druk nr 14,21 7. Omówienie petycji Stowarzyszenia Walczących 0 Niepodległość 1956-89 dotyczącą przyznania prawa do nieodpłatnych usług przewozowych środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i…
5. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w rejonie ul. Antoniewskiej - druk nr 305 8. Sprawy różne […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Szlenkierów 8 - druk nr […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy u zbiegu ulic Otwockiej i Siedleckiej - druk nr…
6. Komisja Edukacji i Rodziny …publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 3. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i […] specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie planu dofinansowania form […] publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych - druk nr 1198 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady…
7. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat funkcjonowania na terenie m.st. Warszawy całodobowych sklepów alkoholowych z uwzględnieniem przestrzegania prawa o wychowaniu w trzeźwości. 3. Wizytacja szkoleniowej bazy Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 4. Przyjęcie protokołu […] r. 14. Sprawy różne 2016-09-22 1. Informacja na temat bezpieczeństwa zgromadzeń publicznych po nowelizacji ustawy "Prawo o zgromadzeniach" 2. Sprawy różne Tematy prac komisji: - porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Oskar Hejka
Opinie prawne dotyczące interpretacji umów indemnizacyjnych
2017-07-25 …dotyczących interpretacji umów indemnizacyjnych 2017-07-25 Opinie prawne dotyczące interpretacji umów indemnizacyjnych nieruchomości głównie mieszkania, grunty prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
2.
Jarosław Krajewski
Dotyczy procesu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności na terenie m.st. Warszawy w latach 2007-2014
2015-02-13 …interpelacja Dotyczy procesu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności na terenie m.st. Warszawy w latach…
3.
Agnieszka Soin
Dotyczy ustalenia prawa do lokalu mieszkalnego
2015-04-09 …interpelacja Dotyczy ustalenia prawa do lokalu mieszkalnego…
4.
Piotr Guział
Sprawy sądowe toczące się pomiędzy m.st. Warszawą a Klubem Sportowym "Warszawianka"
2015-02-26 …Klubem Sportowym "Warszawianka" 2015-02-26 Sprawy sądowe toczące się pomiędzy m.st. Warszawą a Klubem Sportowym "Warszawianka" prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych sport…
5.
Anna Maria Rożek
Dotyczy prawa własności gruntów, na których jest usytuowany wiadukt kolejowy nad stacją Warszawa Płudy
2017-06-08 …interpelacja Dotyczy prawa własności gruntów, na których jest usytuowany wiadukt kolejowy nad stacją Warszawa Płudy…
6.
Tomasz Tretter
Dotyczy przekazania prawa do lokalu komunalnego w Dzielnicy Wola
2016-03-07 …interpelacja Dotyczy przekazania prawa do lokalu komunalnego w Dzielnicy Wola…
7.
Oskar Hejka
Odpowiedź na wcześniejszą interpelację w sprawie decyzji w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego
2016-10-28 …zapytanie Dotyczy odpowiedzi na interpelację nr 1495 w sprawie decyzji w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego 2016-10-28 Odpowiedź na wcześniejszą interpelację w sprawie decyzji w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości głównie mieszkania…
8.
Andrzej Kropiwnicki
Dotyczy polityki Miasta w sprawie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2016-04-06 …interpelacja Dotyczy polityki Miasta w sprawie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności…
9.
Filip Frąckowiak
Interwencja w sprawie zwiększonej ilości grup motocyklowych łamiących przepisy prawa drogowego
2015-03-26 …interpelacja Dotyczy interwencji w sprawie zwiększonej ilości grup motocyklowych łamiących przepisy prawa drogowego 2015-03-26 Interwencja w sprawie zwiększonej ilości grup motocyklowych łamiących przepisy prawa drogowego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością…
10.
Piotr Szyszko
Dotyczy prawa własności do nieruchomości
2015-09-28 …interpelacja Dotyczy prawa własności do nieruchomości…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników