Wyniki wyszukiwania dla tagu: prawo

Uchwały

Wyniki 1–10 z 88 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 784 — w sprawie wniesienia skargi w części na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XXVI/652/2016) …dot. uchwały Nr XXVI/652/2016) w sprawie wniesienia skargi w części na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XXVI/652/2016) prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych skargi zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
prawo skargi zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 688 — stwierdzenie nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy …sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stwierdzenie nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 45 — wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2416/2014 — mpzp ul. Elektoralnej 5/7) …mpzp ul. Elektoralnej 5/7) wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2416/2014 - mpzp ul. Elektoralnej 5/7) prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 262 — zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej …w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego […] prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej opłaty…
opłaty
5. Sesja nr 18 cz. II z dnia
2015-10-26
Uchwała nr 418 — uchylenie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy …w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy uchylenie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie do orzekania w […] sprawach z zakresu prawa pracy sąd…
sąd
6. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 624 — stwierdzenie nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy …sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stwierdzenie nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
7. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1145 — stwierdzenie nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy …stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stwierdzenie nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
8. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 44 — wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2415/2014 — mpzp ul. Niecałej 14) …mpzp ul. Niecałej 14) wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2415/2014 - mpzp ul. Niecałej 14) prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
9. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 64 — wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia m.st. Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego …wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia m.st. Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
10. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1059 — dostosowanie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych …publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych dostosowanie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę […] na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 3. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i […] specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie planu dofinansowania form […] publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych - druk nr 1198 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady…
2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat funkcjonowania na terenie m.st. Warszawy całodobowych sklepów alkoholowych z uwzględnieniem przestrzegania prawa o wychowaniu w trzeźwości. 3. Wizytacja szkoleniowej bazy Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 4. Przyjęcie protokołu […] r. 14. Sprawy różne 2016-09-22 1. Informacja na temat bezpieczeństwa zgromadzeń publicznych po nowelizacji ustawy "Prawo o zgromadzeniach" 2. Sprawy różne Tematy prac komisji: - porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …druk nr 750 4. Omówienie petycji nr 32/2015 Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956=89 dotyczącej zmiany przepisów prawa - przyznania ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie działaczom opozycji antykomunistycznej. 5. Omówienie […] petycji nr 40/2015 Stowarzyszenia Polskiej Partii Niepodległościowej o zmianę przepisów prawa - przyznania ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie działaczom opozycji antykomunistycznej. 6. Omówienie petycji nr 9/2016 Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w […] m.st. Warszawie - druk nr 14,21 7. Omówienie petycji Stowarzyszenia Walczących 0 Niepodległość 1956-89 dotyczącą przyznania prawa do nieodpłatnych usług przewozowych środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i…
4. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej …czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy- druk…
5. Komisja Statutowo-Regulaminowa …czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy - druk nr […] czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez mieszkańców dzielnicy posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez radę dzielnicy m.st. Warszawy…
6. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w rejonie ul. Antoniewskiej - druk nr 305 8. Sprawy różne […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Szlenkierów 8 - druk nr […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy u zbiegu ulic Otwockiej i Siedleckiej - druk nr…
7. Komisja Budżetu i Finansów …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej - druk nr 128 4. Pierwsze czytanie projektu […] uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej - druk nr 218 5. Przyjęcie protokołu nr […] uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opiat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej - druk nr 280 3. Zaopiniowanie projektu uchwały…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników