Wyniki wyszukiwania dla tagu: prawo

Uchwały

Wyniki 1–10 z 138 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 44 — wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2415/2014 — mpzp ul. Niecałej 14) …mpzp ul. Niecałej 14) wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2415/2014 - mpzp ul. Niecałej 14) prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
2. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1083 — dostosowanie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do […] publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do…
oświata szkoły
3. Sesja nr 22 z dnia
2016-01-14
Uchwała nr 562 — stwierdzenie nieważności uchwał Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy …sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy stwierdzenie nieważności uchwał Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
4. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 842 — zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej …w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego […] prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej opłaty…
opłaty
5. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 47 — wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIII/2383/2014 — mpzp Nowodwory Południowe) …XCIII/2383/2014 - mpzp Nowodwory Południowe) wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIII/2383/2014 - mpzp Nowodwory Południowe) skargi prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
6. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1469 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
7. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 650 — wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy …w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej na…
nieruchomości
8. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 603 — wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. św. Wincentego …w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. św. Wincentego wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w…
nieruchomości
9. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1463 — zmiany uchwały w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy …zmiany uchwały w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
10. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 391 — wybór ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy …w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybór ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy sąd…
sąd
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 3. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i […] specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie planu dofinansowania form […] publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych - druk nr 1198 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady…
2. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w rejonie ul. Antoniewskiej - druk nr 305 8. Sprawy różne […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Szlenkierów 8 - druk nr […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy u zbiegu ulic Otwockiej i Siedleckiej - druk nr…
3. Komisja Statutowo-Regulaminowa …czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy - druk nr […] czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez mieszkańców dzielnicy posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez radę dzielnicy m.st. Warszawy…
4. Komisja Budżetu i Finansów …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej - druk nr 128 4. Pierwsze czytanie projektu […] uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej - druk nr 218 5. Przyjęcie protokołu nr […] uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opiat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej - druk nr 280 3. Zaopiniowanie projektu uchwały…
5. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …druk nr 750 4. Omówienie petycji nr 32/2015 Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956=89 dotyczącej zmiany przepisów prawa - przyznania ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie działaczom opozycji antykomunistycznej. 5. Omówienie […] petycji nr 40/2015 Stowarzyszenia Polskiej Partii Niepodległościowej o zmianę przepisów prawa - przyznania ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie działaczom opozycji antykomunistycznej. 6. Omówienie petycji nr 9/2016 Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w […] m.st. Warszawie - druk nr 14,21 7. Omówienie petycji Stowarzyszenia Walczących 0 Niepodległość 1956-89 dotyczącą przyznania prawa do nieodpłatnych usług przewozowych środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i…
6. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej …czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy- druk…
7. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat funkcjonowania na terenie m.st. Warszawy całodobowych sklepów alkoholowych z uwzględnieniem przestrzegania prawa o wychowaniu w trzeźwości. 3. Wizytacja szkoleniowej bazy Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 4. Przyjęcie protokołu […] r. 14. Sprawy różne 2016-09-22 1. Informacja na temat bezpieczeństwa zgromadzeń publicznych po nowelizacji ustawy "Prawo o zgromadzeniach" 2. Sprawy różne Tematy prac komisji: - porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Paulina Piechna-Więckiewicz
Dotyczy przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego Sp. ZOZ w spółkę prawa handlowego
2017-05-15 …interpelacja Dotyczy przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego Sp. ZOZ w spółkę prawa handlowego…
2.
Filip Frąckowiak
Interwencja w sprawie zwiększonej ilości grup motocyklowych łamiących przepisy prawa drogowego
2015-03-26 …interpelacja Dotyczy interwencji w sprawie zwiększonej ilości grup motocyklowych łamiących przepisy prawa drogowego 2015-03-26 Interwencja w sprawie zwiększonej ilości grup motocyklowych łamiących przepisy prawa drogowego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością…
3.
Piotr Szyszko
Dotyczy prawa własności do nieruchomości
2015-09-28 …interpelacja Dotyczy prawa własności do nieruchomości…
4.
Anna Maria Rożek
Dotyczy prawa własności gruntów, na których jest usytuowany wiadukt kolejowy nad stacją Warszawa Płudy
2017-06-08 …interpelacja Dotyczy prawa własności gruntów, na których jest usytuowany wiadukt kolejowy nad stacją Warszawa Płudy…
5.
Andrzej Kropiwnicki
Dotyczy obowiązującego prawa w sprawie organizowania zgromadzeń publicznych
2015-09-17 …zapytanie Dotyczy obowiązującego prawa w sprawie organizowania zgromadzeń publicznych…
6.
Andrzej Kropiwnicki
Dotyczy polityki Miasta w sprawie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2016-04-06 …interpelacja Dotyczy polityki Miasta w sprawie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności…
7.
Wojciech Zabłocki
Dotyczy procedury postępowania niezbędnego do oddania przez m.st. Warszawę w użytkowanie wieczyste lub w prawo własności gruntów dzierżawionych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
2015-01-22 …interpelacja Dotyczy procedury postępowania niezbędnego do oddania przez m.st. Warszawę w użytkowanie wieczyste lub w prawo własności gruntów dzierżawionych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe…
8.
Oskar Hejka
Opinie prawne dotyczące interpretacji umów indemnizacyjnych
2017-07-25 …dotyczących interpretacji umów indemnizacyjnych 2017-07-25 Opinie prawne dotyczące interpretacji umów indemnizacyjnych nieruchomości głównie mieszkania, grunty prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
9.
Jarosław Krajewski
Dotyczy procesu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności na terenie m.st. Warszawy w latach 2007-2014
2015-02-13 …interpelacja Dotyczy procesu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności na terenie m.st. Warszawy w latach…
10.
Piotr Guział
Sprawy sądowe toczące się pomiędzy m.st. Warszawą a Klubem Sportowym "Warszawianka"
2015-02-26 …Klubem Sportowym "Warszawianka" 2015-02-26 Sprawy sądowe toczące się pomiędzy m.st. Warszawą a Klubem Sportowym "Warszawianka" prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych sport…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników