Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 15 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 86 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody …w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
inwestycje środowisko
2. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 742 — zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy …zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 147 — wyrażenie zgody na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w granicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „ARKADIA” …w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w granicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „ARKADIA” wyrażenie zgody na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w granicach zespołu […] przyrodniczo-krajobrazowego „ARKADIA” energia ciepło, gaz, prąd inwestycje
energia inwestycje
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 294 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody …w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody pomnik przyrody drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
drogi środowisko
5. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1177 — uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody …pomnika przyrody uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
drogi inwestycje środowisko
6. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 459 — wyrażenie zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy działającej pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładów niepieniężnych (aportów) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki …w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy działającej pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładów niepieniężnych (aportów) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym […] zakładowym spółki wyrażenie zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy działającej pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładów niepieniężnych (aportów) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym…
spółki
7. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 63 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody …w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody pomnik przyrody inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
inwestycje środowisko
8. Sesja nr 22 z dnia
2016-01-14
Uchwała nr 564 — zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy …zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni
9. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-15
Uchwała nr 975 — zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej …w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących…
dotacje środowisko woda i ścieki
10. Sesja nr 1 — cz. II z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 11 — wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy …w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ochrony Środowiska …nr 1/15 i nr 2/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody - druk nr 59 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st […] Przyjęcie protokołu nr 3/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody - druk nr 97 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st […] Przyjęcie protokołu nr 5/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody - druk nr 151 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy…
2. Komisja Edukacji i Rodziny …etapu rekrutacji do przedszkoli i SP. 2b. Harmonogram rekrutacji. 2c. Sześciolatek w warszawskiej szkole (demografia, odroczenia). 2d. Inwestycje przedszkolne/szkolne - plany. 2e. Warszawski model nauczania języka obcego w przedszkolach. ( w tych zagadnieniach będą omówione również kwestie…
3. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …na temat utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji W Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 3. Informacja na temat kontroli inwestycji Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA 4. Przyjęcie protokołu nr 44/17 z posiedzenia komisji z 22.05.2017 r…
4. Komisja Budżetu i Finansów …listopada 2015 r. 3. Kontynuacja prac nad projektem budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok (edukacja, budownictwo komunalne, inwestycje) 4. Sprawy różne, wolne wnioski 2015-12-09 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady…
5. Komisja Rozwoju Gospodarczego …w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st Warszawy działającej pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładów niepieniężnych (aportów) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym […] Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na połączenie jednoosobowej spółki m.st Warszawy działającej pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z jednoosobowymi spółkami m.st Warszawy działającymi pod firmą: Trasa…
6. Komisja Kultury i Promocji Miasta …Sprawy różne 2016-07-06 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat postępów prac przy inwestycji Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej. 3. Informacja na temat postępów prac przy inwestycji Budowa TR Warszawa oraz planów instytucji […] kultury na czas trwania inwestycji. 4. Przyjęcie protokołu nr 22/16 z posiedzenia komisji z 15.06.2016r. 5. Sprawy różne 2016-08-24 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie…
7. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej …Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 24 z dnia 25.08.2016 r. 3. Informacja na temat inwestycji realizowanych w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską 4. Wolne wnioski i sprawy różne […] sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok - druk nr 948 5. Informacja na temat inwestycji realizowanych w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską. 6. Wolne wnioski i sprawy różne […] Propozycja zgłoszenia się do Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego z prośbą o udzielenie informacji na temat inwestycji realizowanych w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską w ostatnim półroczu, w tym uwzględnienie wszystkich konkursów do…
8. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Komisja Infrastruktury i Inwestycji 2014-12-16 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Zapoznanie członków Komisji z działalnością Biura Drogownictwa i Komunikacji. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu […] w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. - druk 137 6. Stanowisko komisji Infrastruktury i Inwestycji w sprawie ścieżek rowerowych na ul. Tarnka. 7. Sprawy różne, wolne wnioski. 8. Zakończenie posiedzenia […] Stanowisko Komisji Infrastruktury i Inwestycji w sprawie pasów rowerowych na ul. Tarnka 2015-03-24 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołów nr 5/15 z dn. 10 marca 2015 i nr 6/15…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 40 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Paulina Piechna-Więckiewicz
Dotyczy braku informacji w sprawie przygotowań do inwestycji pod nazwą "tramwaj na Gocław"
2017-08-24 …interpelacja Dotyczy braku informacji w sprawie przygotowań do inwestycji pod nazwą "tramwaj na Gocław…
2.
Michał Czaykowski
Miejskie inwestycje
2016-04-21 …zapytanie Dotyczy miejskich inwestycji 2016-04-21 Miejskie inwestycje inwestycje
3.
Zbigniew Cierpisz
Dotyczy inwestycji przy ul. Książkowej
2016-05-20 …interpelacja Dotyczy inwestycji przy ul. Książkowej…
4.
Jarosław Krajewski
Dotyczy informacji na temat realizowanej inwestycji budowy Mostu Łazienkowskiego
2015-06-25 …interpelacja Dotyczy informacji na temat realizowanej inwestycji budowy Mostu Łazienkowskiego…
5.
Aleksandra Sheybal-Rostek
Dotyczy odpowiedzi na int nr 397 w sprawie inwestycji firmy Hochtief
2015-12-10 …interpelacja Dotyczy odpowiedzi na int nr 397 w sprawie inwestycji firmy Hochtief…
6.
Aleksandra Gajewska, Tomasz Tretter, Iwona Wujastyk
Inwestycja przy ul. Borzymowskiej 34/36
2016-09-16 …interpelacja Dotyczy inwestycji przy ul. Borzymowskiej 34/36 2016-09-16 Inwestycja przy ul. Borzymowskiej 34/36 inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Aleksandra Gajewska, Tomasz Tretter, Iwona Wujastyk
Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36
2015-12-10 …interpelacja Dotyczy odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36 2015-12-10 Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36…
8.
Aleksandra Gajewska, Tomasz Tretter, Iwona Wujastyk
Inwestycja przy ul. Borzymowskiej 34/36
2016-09-16 …interpelacja Dotyczy inwestycji przy ul. Borzymowskiej 34/36 2016-09-16 Inwestycja przy ul. Borzymowskiej 34/36 inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
9.
Dariusz Figura
Sposób rozdysponowania środków na odszkodowania z tytułu inwestycji związanych z drogami publicznymi
2017-08-31 …zapytanie Dotyczy sposobu rozdysponowania środków na odszkodowania z tytułu inwestycji związanych z drogami publicznymi 2017-08-31 Sposób rozdysponowania środków na odszkodowania z tytułu inwestycji związanych z drogami publicznymi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
10.
Aleksandra Gajewska, Tomasz Tretter, Iwona Wujastyk
Inwestycja przy ul. Borzymowskiej 34/36 na warszawskim Targówku
2015-10-15 …interpelacja Dotyczy inwestycji przy ul. Borzymowskiej 34/36 na warszawskim Targówku 2015-10-15 Inwestycja przy ul. Borzymowskiej 34/36 na warszawskim Targówku nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników