Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 15 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 63 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody …w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody pomnik przyrody inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
inwestycje środowisko
2. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1277 — zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenie m.st. Warszawy …w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenie m.st. Warszawy zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej […] na wspieranie inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenie m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty przedsiębiorcy…
nieruchomości opłaty przedsiębiorcy
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 147 — wyrażenie zgody na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w granicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „ARKADIA” …w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w granicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „ARKADIA” wyrażenie zgody na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w granicach zespołu […] przyrodniczo-krajobrazowego „ARKADIA” energia ciepło, gaz, prąd inwestycje
energia inwestycje
4. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 129 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody …w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody energia ciepło, gaz, prąd inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
energia inwestycje środowisko
5. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 742 — zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy …zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni
6. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 618 — rozpatrzenie skarg Pana J…….. B……. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skarg Pana J…….. B……. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych rozpatrzenie skarg Pana J…….. B……. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych [uznana za bezzasadną…
drogi komunikacja miejska skargi
7. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-15
Uchwała nr 975 — zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej …w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących…
dotacje środowisko woda i ścieki
8. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 86 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody …w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
inwestycje środowisko
9. Sesja nr 22 z dnia
2016-01-14
Uchwała nr 564 — zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy …zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni
10. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 171 — rozpatrzenie skargi Pana M... J... na bezczynność Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. J. na bezczynność Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych rozpatrzenie skargi Pana M... J... na bezczynność Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych skargi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …etapu rekrutacji do przedszkoli i SP. 2b. Harmonogram rekrutacji. 2c. Sześciolatek w warszawskiej szkole (demografia, odroczenia). 2d. Inwestycje przedszkolne/szkolne - plany. 2e. Warszawski model nauczania języka obcego w przedszkolach. ( w tych zagadnieniach będą omówione również kwestie…
2. Komisja Kultury i Promocji Miasta …Sprawy różne 2016-07-06 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat postępów prac przy inwestycji Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej. 3. Informacja na temat postępów prac przy inwestycji Budowa TR Warszawa oraz planów instytucji […] kultury na czas trwania inwestycji. 4. Przyjęcie protokołu nr 22/16 z posiedzenia komisji z 15.06.2016r. 5. Sprawy różne 2016-08-24 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie…
3. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …na temat utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji W Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 3. Informacja na temat kontroli inwestycji Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA 4. Przyjęcie protokołu nr 44/17 z posiedzenia komisji z 22.05.2017 r…
4. Komisja Ochrony Środowiska …nr 1/15 i nr 2/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody - druk nr 59 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st […] Przyjęcie protokołu nr 3/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody - druk nr 97 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st […] Przyjęcie protokołu nr 5/15. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody - druk nr 151 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy…
5. Komisja Rozwoju Gospodarczego …w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st Warszawy działającej pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładów niepieniężnych (aportów) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym […] Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na połączenie jednoosobowej spółki m.st Warszawy działającej pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z jednoosobowymi spółkami m.st Warszawy działającymi pod firmą: Trasa…
6. Komisja Budżetu i Finansów …listopada 2015 r. 3. Kontynuacja prac nad projektem budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok (edukacja, budownictwo komunalne, inwestycje) 4. Sprawy różne, wolne wnioski 2015-12-09 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady…
7. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Komisja Infrastruktury i Inwestycji 2014-12-16 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Zapoznanie członków Komisji z działalnością Biura Drogownictwa i Komunikacji. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu […] w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. - druk 137 6. Stanowisko komisji Infrastruktury i Inwestycji w sprawie ścieżek rowerowych na ul. Tarnka. 7. Sprawy różne, wolne wnioski. 8. Zakończenie posiedzenia […] Stanowisko Komisji Infrastruktury i Inwestycji w sprawie pasów rowerowych na ul. Tarnka 2015-03-24 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołów nr 5/15 z dn. 10 marca 2015 i nr 6/15…
8. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej …Przyjęcie porządku obrad 2. Przyjęcie protokołu nr 24 z dnia 25.08.2016 r. 3. Informacja na temat inwestycji realizowanych w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską 4. Wolne wnioski i sprawy różne […] sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok - druk nr 948 5. Informacja na temat inwestycji realizowanych w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską. 6. Wolne wnioski i sprawy różne […] Propozycja zgłoszenia się do Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego z prośbą o udzielenie informacji na temat inwestycji realizowanych w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską w ostatnim półroczu, w tym uwzględnienie wszystkich konkursów do…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 40 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Jarosław Krajewski
Dotyczy informacji na temat realizowanej inwestycji budowy Mostu Łazienkowskiego
2015-06-25 …interpelacja Dotyczy informacji na temat realizowanej inwestycji budowy Mostu Łazienkowskiego…
2.
Dariusz Figura
Aktualizacja projektu realizacji inwestycji mostu Krasińskiego oraz kontynuacji trasy mostu po stronie praskiej
2015-09-24 …interpelacja Dotyczy aktualizacji projektu realizacji inwestycji mostu Krasińskiego oraz kontynuacji trasy mostu po stronie praskiej 2015-09-24 Aktualizacja projektu realizacji inwestycji mostu Krasińskiego oraz kontynuacji trasy mostu po stronie praskiej drogi ulice, chodniki, ścieżki […] rowerowe inwestycje
3.
Aleksandra Sheybal-Rostek
Dotyczy inwestycji firmy Hochtief
2015-05-07 …interpelacja Dotyczy inwestycji firmy Hochtief…
4.
Aleksandra Gajewska
Inwestycje w zabezpieczenia przeciwpowodziowe rzeki Długiej
2016-01-07 …interpelacja Dotyczy inwestycji w zabezpieczenia przeciwpowodziowe rzeki Długiej 2016-01-07 Inwestycje w zabezpieczenia przeciwpowodziowe rzeki Długiej bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
5.
Aleksandra Gajewska, Tomasz Tretter, Iwona Wujastyk
Inwestycja przy ul. Borzymowskiej 34/36 na warszawskim Targówku
2015-10-15 …interpelacja Dotyczy inwestycji przy ul. Borzymowskiej 34/36 na warszawskim Targówku 2015-10-15 Inwestycja przy ul. Borzymowskiej 34/36 na warszawskim Targówku nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
6.
Aleksandra Gajewska, Tomasz Tretter, Iwona Wujastyk
Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36
2015-12-10 …interpelacja Dotyczy odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36 2015-12-10 Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnych Klubu PO w sprawie inwestycji przy ul. Borzymowskiej 345/36…
7.
Michał Grodzki
Dotyczy inwestycji drogowej ul. Marsa — ul. Żołnierska
2015-11-10 …interpelacja Dotyczy inwestycji drogowej ul. Marsa - ul. Żołnierska…
8.
Aleksandra Sheybal-Rostek
Dotyczy odpowiedzi na int nr 397 w sprawie inwestycji firmy Hochtief
2015-12-10 …interpelacja Dotyczy odpowiedzi na int nr 397 w sprawie inwestycji firmy Hochtief…
9.
Piotr Guział
Warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wydanych przez MPWiK w związku z inwestycją przy ul. Lektykarskiej
2015-08-17 …interpelacja Dotyczy warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wydanych przez MPWiK w związku z inwestycją przy ul. Lektykarskiej 2015-08-17 Warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wydanych przez MPWiK w […] związku z inwestycją przy ul. Lektykarskiej woda i ścieki…
10.
Dorota Zbińkowska
Dotyczy wykazu wszystkich nieruchomości pozostających we władaniu spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji
2017-05-11 …interpelacja Dotyczy wykazu wszystkich nieruchomości pozostających we władaniu spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników