Wyniki wyszukiwania dla tagu: energia

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1489 — przyjęcie Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” …trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” energia ciepło, gaz, prąd opłaty środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
energia opłaty środowisko
2. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 147 — wyrażenie zgody na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w granicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „ARKADIA” …zgody na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w granicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „ARKADIA” energia ciepło, gaz, prąd inwestycje…
energia inwestycje
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 129 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody …celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody energia ciepło, gaz, prąd inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
energia inwestycje środowisko
4. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1490 — podwyższenie kwot kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego w ramach Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” …trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” energia ciepło, gaz, prąd pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
energia pomoc społeczna środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników