Wyniki wyszukiwania dla tagu: przedszkola

Uchwały

Wyniki 1–10 z 53 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 334 — zmiana nazwy Przedszkola Nr 36 w Warszawie, ul. Nowy Świat 41A …w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Nr 36 w Warszawie, ul. Nowy Świat 41A zmiana nazwy Przedszkola Nr 36 w Warszawie, ul. Nowy Świat 41A przedszkola
przedszkola
2. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1086 — wyrażenie zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla przedszkoli integracyjnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne …w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla przedszkoli integracyjnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne wyrażenie zgody na udzielenie dotacji w wyższej […] wysokości dla przedszkoli integracyjnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne dotacje przedszkola
dotacje przedszkola
3. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1231 — założenie Przedszkola nr 435 w Warszawie, przy ul. gen. T. Pełczyńskiego 24 …w sprawie założenia Przedszkola nr 435 w Warszawie, przy ul. gen. T. Pełczyńskiego 24 założenie Przedszkola nr 435 w Warszawie, przy ul. gen. T. Pełczyńskiego 24 przedszkola
przedszkola
4. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1079 — założenie Przedszkola nr 432 w Warszawie, przy ul. Kunieckiej 8 …w sprawie założenia Przedszkola nr 432 w Warszawie, przy ul. Kunieckiej 8 założenie Przedszkola nr 432 w Warszawie, przy ul. Kunieckiej 8 przedszkola
przedszkola
5. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1062 — składanie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych …składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych składanie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
przedszkola szkoły
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 259 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci […] publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
7. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1276 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oświata…
oświata szkoły
8. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1232 — założenie Przedszkola nr 433 w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 8A …w sprawie założenia Przedszkola nr 433 w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 8A założenie Przedszkola nr 433 w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 8A przedszkola
przedszkola
9. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 93 — założenie Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9 …w sprawie założenia Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9 założenie Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9 przedszkola
przedszkola
10. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 335 — zmiana nazwy Przedszkola Nr 30 w Warszawie, ul. Rozbrat 10/14 …w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Nr 30 w Warszawie, ul. Rozbrat 10/14 zmiana nazwy Przedszkola Nr 30 w Warszawie, ul. Rozbrat 10/14 przedszkola
przedszkola
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …warszawskie.j 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę- druk nr 45 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady […] m.st. Warszawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9- druk nr 106 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie…
2. Komisja Budżetu i Finansów …Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby […] Warszawy na 2017 rok - druk nr 1346 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku - druk nr 1360 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na 2017 rok - druk nr 1346 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku - druk nr 1360 6. Omówienie projektu stanowiska Rady…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Gabriela Szustek
Dotyczy wyposażenia warszawskich przedszkoli w tablice multimedialne (wcześniejsza int. nr 1067)
2016-04-15 …zapytanie Dotyczy wyposażenia warszawskich przedszkoli w tablice multimedialne (wcześniejsza int. nr…
2.
Gabriela Szustek
Dotyczy wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w przedszkolach na Pradze-Północ
2016-01-27 …interpelacja Dotyczy wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w przedszkolach na Pradze-Północ…
3.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze Szkoły i Przedszkola przy ul. Na Skraju 32
2016-03-17 …interpelacja Dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze Szkoły i Przedszkola przy ul. Na Skraju…
4.
Jarosław Krajewski
Dotyczy kosztów utrzymania przedszkoli publicznych w 2014 r.
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy kosztów utrzymania przedszkoli publicznych w 2014 r…
5.
Agnieszka Jakowicka
Promowanie dzieci szczepionych w systemie rekrutacji do miejskich przedszkoli
2015-04-16 …interpelacja Dotyczy promowania dzieci szczepionych w systemie rekrutacji do miejskich przedszkoli 2015-04-16 Promowanie dzieci szczepionych w systemie rekrutacji do miejskich przedszkoli zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
6.
Rafał Dorosiński
Przedszkole nr 191
2015-06-02 …interpelacja Dotyczy Przedszkola nr 191 2015-06-02 Przedszkole nr 191 przedszkola
7.
Gabriela Szustek
Dotyczy zakupu tablic multimedialnych dla warszawskich przedszkoli
2017-01-19 …interpelacja Dotyczy zakupu tablic multimedialnych dla warszawskich przedszkoli
8.
Jarosław Krajewski
Dotyczy zakupu systemów do naliczania godzin pobytu dziecka w przedszkolu
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy zakupu systemów do naliczania godzin pobytu dziecka w przedszkolu
9.
Filip Frąckowiak
Problemy z potwierdzeniem woli zapisu dziecka do wybranego przedszkola
2017-05-25 …interpelacja Dotyczy problemów z potwierdzeniem woli zapisu dziecka do wybranego przedszkola 2017-05-25 Problemy z potwierdzeniem woli zapisu dziecka do wybranego przedszkola dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza przedszkola
10.
Jarosław Krajewski
Dotyczy zakupu materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do warszawskich przedszkoli
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy zakupu materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do warszawskich przedszkoli
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników