Wyniki wyszukiwania dla tagu: przedszkola

Uchwały

Wyniki 1–10 z 53 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 335 — zmiana nazwy Przedszkola Nr 30 w Warszawie, ul. Rozbrat 10/14 …w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Nr 30 w Warszawie, ul. Rozbrat 10/14 zmiana nazwy Przedszkola Nr 30 w Warszawie, ul. Rozbrat 10/14 przedszkola
przedszkola
2. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1233 — założenie Przedszkola nr 428 w Warszawie, ul. Myśliborska 35 …w sprawie założenia Przedszkola nr 428 w Warszawie, ul. Myśliborska 35 założenie Przedszkola nr 428 w Warszawie, ul. Myśliborska 35 przedszkola
przedszkola
3. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 377 — zmiana nazwy Przedszkola nr 80 w Warszawie, ul. Łukowa 4 …w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 80 w Warszawie, ul. Łukowa 4 zmiana nazwy Przedszkola nr 80 w Warszawie, ul. Łukowa 4 przedszkola
przedszkola
4. Sesja nr 35 z dnia
2016-09-22
Uchwała nr 874 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola nr 344 w Warszawie, ul. J. Maklakiewicza 9a …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola nr 344 w Warszawie, ul. J. Maklakiewicza 9a   zmiana uchwały w sprawie ustalenia […] sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola nr 344 w Warszawie, ul. J. Maklakiewicza 9a przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
przedszkola szkoły
5. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 333 — zmiana nazwy Przedszkola Nr 17 w Warszawie, pl. J. H. Dąbrowskiego 10 …w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Nr 17 w Warszawie, pl. J. H. Dąbrowskiego 10 zmiana nazwy Przedszkola Nr 17 w Warszawie, pl. J. H. Dąbrowskiego 10 przedszkola
przedszkola
6. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1232 — założenie Przedszkola nr 433 w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 8A …w sprawie założenia Przedszkola nr 433 w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 8A założenie Przedszkola nr 433 w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 8A przedszkola
przedszkola
7. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1269 — zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st […] zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i […] także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata przedszkola szkoły
8. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1230 — nadanie imienia Przedszkolu nr 415 przy ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 w Warszawie …w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 415 przy ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 w Warszawie nadanie imienia Przedszkolu nr 415 przy ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 w Warszawie przedszkola
przedszkola
9. Sesja nr 35 z dnia
2016-09-22
Uchwała nr 875 — zmiana nazwy Przedszkola nr 384 w Warszawie, ul. J. Meissnera 8B …w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 384 w Warszawie, ul. J. Meissnera 8B zmiana nazwy Przedszkola nr 384 w Warszawie, ul. J. Meissnera 8B przedszkola
przedszkola
10. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1079 — założenie Przedszkola nr 432 w Warszawie, przy ul. Kunieckiej 8 …w sprawie założenia Przedszkola nr 432 w Warszawie, przy ul. Kunieckiej 8 założenie Przedszkola nr 432 w Warszawie, przy ul. Kunieckiej 8 przedszkola
przedszkola
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …warszawskie.j 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę- druk nr 45 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady […] m.st. Warszawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9- druk nr 106 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie…
2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na 2017 rok - druk nr 1346 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku - druk nr 1360 6. Omówienie projektu stanowiska Rady…
3. Komisja Budżetu i Finansów …Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby […] Warszawy na 2017 rok - druk nr 1346 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku - druk nr 1360 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Dariusz Karczmarczyk
Dotyczy miejsc w przedszkolach miejskich
2016-10-20 …interpelacja Dotyczy miejsc w przedszkolach miejskich…
2.
Ewa Janczar
Likwidacja/przeniesienie słupa energetycznego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 75, ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjne nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkola nr 198
2015-06-25 …ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjne nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkola nr…
3.
Cezary Jurkiewicz
Dotyczy sytuacji w Przedszkolu nr. 46 "W krainie Baśni" na ul. Jordanowskiej 3 oraz relacji władz oświatowych w pracownikami w/w placówki
2016-03-17 …interpelacja Dotyczy sytuacji w Przedszkolu nr. 46 "W krainie Baśni" na ul. Jordanowskiej 3 oraz relacji władz oświatowych w pracownikami w/w placówki…
4.
Gabriela Szustek
Dotyczy wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w przedszkolach na Pradze-Północ
2016-01-27 …interpelacja Dotyczy wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w przedszkolach na Pradze-Północ…
5.
Gabriela Szustek
Dotyczy zakupu tablic multimedialnych dla warszawskich przedszkoli
2017-01-19 …interpelacja Dotyczy zakupu tablic multimedialnych dla warszawskich przedszkoli
6.
Filip Frąckowiak
Problemy z potwierdzeniem woli zapisu dziecka do wybranego przedszkola
2017-05-25 …interpelacja Dotyczy problemów z potwierdzeniem woli zapisu dziecka do wybranego przedszkola 2017-05-25 Problemy z potwierdzeniem woli zapisu dziecka do wybranego przedszkola dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza przedszkola
7.
Gabriela Szustek
Dotyczy wyposażenia warszawskich przedszkoli w tablice multimedialne (wcześniejsza int. nr 1067)
2016-04-15 …zapytanie Dotyczy wyposażenia warszawskich przedszkoli w tablice multimedialne (wcześniejsza int. nr…
8.
Jarosław Krajewski
Dotyczy kosztów utrzymania przedszkoli publicznych w 2014 r.
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy kosztów utrzymania przedszkoli publicznych w 2014 r…
9.
Stanisław Wielanek
Dotyczy Przedszkola nr 391 przy ul. Czerniakowskiej 20A
2016-02-17 …interpelacja Dotyczy Przedszkola nr 391 przy ul. Czerniakowskiej 20A…
10.
Jarosław Krajewski
Dotyczy wykazu przedszkoli i szkół, w których będą trwały prace remontowe po rozpoczęciu nowego roku szkolnego
2015-08-20 …interpelacja Dotyczy wykazu przedszkoli i szkół, w których będą trwały prace remontowe po rozpoczęciu nowego roku szkolnego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników