Wyniki wyszukiwania dla tagu: przedszkola

Uchwały

Wyniki 1–10 z 50 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1205 — czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych …czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oświata nauczyciele, oświata […] edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata przedszkola szkoły
2. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 705 — założenie Przedszkola nr 425 w Warszawie, ul. Tadeusza Rechniewskiego 11A …w sprawie założenia Przedszkola nr 425 w Warszawie, ul. Tadeusza Rechniewskiego 11A założenie Przedszkola nr 425 w Warszawie, ul. Tadeusza Rechniewskiego 11A przedszkola
przedszkola
3. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1086 — wyrażenie zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla przedszkoli integracyjnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne …w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla przedszkoli integracyjnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne wyrażenie zgody na udzielenie dotacji w wyższej […] wysokości dla przedszkoli integracyjnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne dotacje przedszkola
dotacje przedszkola
4. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1230 — nadanie imienia Przedszkolu nr 415 przy ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 w Warszawie …w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 415 przy ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 w Warszawie nadanie imienia Przedszkolu nr 415 przy ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 w Warszawie przedszkola
przedszkola
5. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 377 — zmiana nazwy Przedszkola nr 80 w Warszawie, ul. Łukowa 4 …w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 80 w Warszawie, ul. Łukowa 4 zmiana nazwy Przedszkola nr 80 w Warszawie, ul. Łukowa 4 przedszkola
przedszkola
6. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1151 — zmiana nazwy Przedszkola nr 150 w Warszawie, ul. Prałatowska 12 …zmiany nazwy Przedszkola nr 150 w Warszawie, ul. Prałatowska 12 zmiana nazwy Przedszkola nr 150 w Warszawie, ul. Prałatowska 12 przedszkola
przedszkola
7. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 55 — określenie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów […] i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia określenie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za […] każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia przedszkola
przedszkola
8. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1061 — określenie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do […] ich potwierdzenia określenie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów […] niezbędnych do ich potwierdzenia przedszkola
przedszkola
9. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 581 — zmiana uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z […] tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia zmiana uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie…
szkoły
10. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1276 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oświata…
oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na 2017 rok - druk nr 1346 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku - druk nr 1360 6. Omówienie projektu stanowiska Rady…
2. Komisja Budżetu i Finansów …Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby […] Warszawy na 2017 rok - druk nr 1346 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku - druk nr 1360 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały…
3. Komisja Edukacji i Rodziny …warszawskie.j 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę- druk nr 45 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady […] m.st. Warszawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9- druk nr 106 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników