Wyniki wyszukiwania dla tagu: przedszkola

Uchwały

Wyniki 1–10 z 53 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1082 — ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie …w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie przedszkola
przedszkola
2. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 759 — zmiana nazwy Przedszkola nr 420 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 …w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 420 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 zmiana nazwy Przedszkola nr 420 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 przedszkola
przedszkola
3. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1062 — składanie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych …składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych składanie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
przedszkola szkoły
4. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 89 — regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert …ofert regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert przedszkola
przedszkola
5. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1233 — założenie Przedszkola nr 428 w Warszawie, ul. Myśliborska 35 …w sprawie założenia Przedszkola nr 428 w Warszawie, ul. Myśliborska 35 założenie Przedszkola nr 428 w Warszawie, ul. Myśliborska 35 przedszkola
przedszkola
6. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1269 — zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st […] zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i […] także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata przedszkola szkoły
7. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1235 — w sprawie założenia Przedszkola nr 430 w Warszawie, ul. Ceramiczna 11 …w sprawie założenia Przedszkola nr 430 w Warszawie, ul. Ceramiczna 11 w sprawie założenia Przedszkola nr 430 w Warszawie, ul. Ceramiczna 11 przedszkola
przedszkola
8. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1276 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oświata…
oświata szkoły
9. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 203 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola Specjalnego nr 68 w Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa w Warszawie, ul. Ożarowska 75a …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola Specjalnego nr 68 w Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa w Warszawie, ul […] Ożarowska 75a zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola Specjalnego nr 68 w Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa w…
szkoły
10. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1086 — wyrażenie zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla przedszkoli integracyjnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne …w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla przedszkoli integracyjnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne wyrażenie zgody na udzielenie dotacji w wyższej […] wysokości dla przedszkoli integracyjnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne dotacje przedszkola
dotacje przedszkola
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetu i Finansów …Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby […] Warszawy na 2017 rok - druk nr 1346 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku - druk nr 1360 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały…
2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na 2017 rok - druk nr 1346 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku - druk nr 1360 6. Omówienie projektu stanowiska Rady…
3. Komisja Edukacji i Rodziny …warszawskie.j 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę- druk nr 45 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady […] m.st. Warszawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9- druk nr 106 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Jarosław Krajewski
Dotyczy wykazu przedszkoli i szkół, w których będą trwały prace remontowe po rozpoczęciu nowego roku szkolnego
2015-08-20 …interpelacja Dotyczy wykazu przedszkoli i szkół, w których będą trwały prace remontowe po rozpoczęciu nowego roku szkolnego…
2.
Dariusz Karczmarczyk
Dotyczy miejsc w przedszkolach miejskich
2016-10-20 …interpelacja Dotyczy miejsc w przedszkolach miejskich…
3.
Jarosław Krajewski
Dotyczy zakupu materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do warszawskich przedszkoli
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy zakupu materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do warszawskich przedszkoli
4.
Gabriela Szustek
Dotyczy wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w przedszkolach na Pradze-Północ
2016-01-27 …interpelacja Dotyczy wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w przedszkolach na Pradze-Północ…
5.
Jarosław Krajewski
Dotyczy kosztów utrzymania przedszkoli publicznych w 2014 r.
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy kosztów utrzymania przedszkoli publicznych w 2014 r…
6.
Filip Frąckowiak
Problemy z potwierdzeniem woli zapisu dziecka do wybranego przedszkola
2017-05-25 …interpelacja Dotyczy problemów z potwierdzeniem woli zapisu dziecka do wybranego przedszkola 2017-05-25 Problemy z potwierdzeniem woli zapisu dziecka do wybranego przedszkola dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza przedszkola
7.
Ewa Janczar
Likwidacja/przeniesienie słupa energetycznego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 75, ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjnym nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkolu nr 198 (wcześniejsza interpelacja nr 619)
2015-11-26 …ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjnym nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkolu nr 198 (wcześniejsza interpelacja nr 619) 2015-11-26 Likwidacja/przeniesienie słupa energetycznego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr […] ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjnym nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkolu nr 198 (wcześniejsza interpelacja nr 619) bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring […] dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
8.
Olga Johann
Dotyczy wypadków w szkołach i przedszkolach na terenie Warszawy
2015-10-22 …interpelacja Dotyczy wypadków w szkołach i przedszkolach na terenie Warszawy…
9.
Stanisław Wielanek
Dotyczy Przedszkola nr 391 przy ul. Czerniakowskiej 20A
2016-02-17 …interpelacja Dotyczy Przedszkola nr 391 przy ul. Czerniakowskiej 20A…
10.
Gabriela Szustek
Dotyczy wyposażenia warszawskich przedszkoli w tablice multimedialne (wcześniejsza int. nr 1067)
2016-04-15 …zapytanie Dotyczy wyposażenia warszawskich przedszkoli w tablice multimedialne (wcześniejsza int. nr…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników