Wyniki wyszukiwania dla tagu: przedszkola

Uchwały

Wyniki 1–10 z 53 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1082 — ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie …w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie przedszkola
przedszkola
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 260 — połączenie Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A i Szkoły Podstawowej nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie, ul. Kadetów 15 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie, ul. Kadetów 15 …w sprawie połączenia Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A i Szkoły Podstawowej nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie, ul. Kadetów 15 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie, ul. Kadetów […] połączenie Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A i Szkoły Podstawowej nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie, ul. Kadetów 15 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie, ul. Kadetów 15 szkoły…
szkoły
3. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 676 — nadanie imienia Przedszkolu nr 99 w Warszawie, ul. Siewierska 3 …w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 99 w Warszawie, ul. Siewierska 3 nadanie imienia Przedszkolu nr 99 w Warszawie, ul. Siewierska 3 przedszkola
przedszkola
4. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1232 — założenie Przedszkola nr 433 w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 8A …w sprawie założenia Przedszkola nr 433 w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 8A założenie Przedszkola nr 433 w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 8A przedszkola
przedszkola
5. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 802 — zmiana nazwy Przedszkola nr 193 w Warszawie, ul. Odyńca 61 …w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 193 w Warszawie, ul. Odyńca 61 zmiana nazwy Przedszkola nr 193 w Warszawie, ul. Odyńca 61 przedszkola
przedszkola
6. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1230 — nadanie imienia Przedszkolu nr 415 przy ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 w Warszawie …w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 415 przy ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 w Warszawie nadanie imienia Przedszkolu nr 415 przy ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 w Warszawie przedszkola
przedszkola
7. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1269 — zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st […] zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i […] także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata przedszkola szkoły
8. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 333 — zmiana nazwy Przedszkola Nr 17 w Warszawie, pl. J. H. Dąbrowskiego 10 …w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Nr 17 w Warszawie, pl. J. H. Dąbrowskiego 10 zmiana nazwy Przedszkola Nr 17 w Warszawie, pl. J. H. Dąbrowskiego 10 przedszkola
przedszkola
9. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 799 — zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st […] zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i…
dotacje szkoły
10. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 758 — nadanie nazwy Przedszkolu nr 259 w Warszawie, Plac Wojska Polskiego 18 …w sprawie nadania nazwy Przedszkolu nr 259 w Warszawie, Plac Wojska Polskiego 18 nadanie nazwy Przedszkolu nr 259 w Warszawie, Plac Wojska Polskiego 18 przedszkola
przedszkola
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetu i Finansów …Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby […] Warszawy na 2017 rok - druk nr 1346 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku - druk nr 1360 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały…
2. Komisja Edukacji i Rodziny …warszawskie.j 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę- druk nr 45 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady […] m.st. Warszawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9- druk nr 106 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na 2017 rok - druk nr 1346 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku - druk nr 1360 6. Omówienie projektu stanowiska Rady…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Dariusz Karczmarczyk
Dotyczy miejsc w przedszkolach miejskich
2016-10-20 …interpelacja Dotyczy miejsc w przedszkolach miejskich…
2.
Olga Johann
Dotyczy wypadków w szkołach i przedszkolach na terenie Warszawy
2015-10-22 …interpelacja Dotyczy wypadków w szkołach i przedszkolach na terenie Warszawy…
3.
Jarosław Krajewski
Dotyczy zakupu systemów do naliczania godzin pobytu dziecka w przedszkolu
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy zakupu systemów do naliczania godzin pobytu dziecka w przedszkolu
4.
Jarosław Krajewski
Dotyczy zakupu materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do warszawskich przedszkoli
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy zakupu materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do warszawskich przedszkoli
5.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze Szkoły i Przedszkola przy ul. Na Skraju 32
2016-03-17 …interpelacja Dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze Szkoły i Przedszkola przy ul. Na Skraju…
6.
Stanisław Wielanek
Dotyczy Przedszkola nr 391 przy ul. Czerniakowskiej 20A
2016-02-17 …interpelacja Dotyczy Przedszkola nr 391 przy ul. Czerniakowskiej 20A…
7.
Filip Frąckowiak
Problemy z potwierdzeniem woli zapisu dziecka do wybranego przedszkola
2017-05-25 …interpelacja Dotyczy problemów z potwierdzeniem woli zapisu dziecka do wybranego przedszkola 2017-05-25 Problemy z potwierdzeniem woli zapisu dziecka do wybranego przedszkola dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza przedszkola
8.
Ewa Janczar
Likwidacja/przeniesienie słupa energetycznego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 75, ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjne nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkola nr 198
2015-06-25 …ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjne nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkola nr 198 2015-06-25 Likwidacja/przeniesienie słupa energetycznego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 75, ul. Bartosika […] Gimnazjum Integracyjne nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkola nr 198 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym […] dzieckiem, piecza zastępcza młodzież przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
9.
Rafał Dorosiński
Przedszkole nr 191
2015-06-02 …interpelacja Dotyczy Przedszkola nr 191 2015-06-02 Przedszkole nr 191 przedszkola
10.
Anna Maria Rożek
Dotyczy planów miasta w zakresie uruchomienia nowych przedszkoli
2016-02-25 …interpelacja Dotyczy planów miasta w zakresie uruchomienia nowych przedszkoli
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników