Wyniki wyszukiwania dla tagu: przedszkola

Uchwały

Wyniki 1–10 z 53 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 35 z dnia
2016-09-22
Uchwała nr 879 — założenie Przedszkola nr 427 w Warszawie, przy ul. Radosnej 11 …w sprawie założenia Przedszkola nr 427 w Warszawie, przy ul. Radosnej 11 założenie Przedszkola nr 427 w Warszawie, przy ul. Radosnej 11 przedszkola
przedszkola
2. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1150 — zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st […] zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i […] prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacje przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dotacje przedszkola szkoły
3. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1152 — zmiana adresu Przedszkola nr 88 „Pod Zielonym Listkiem” w Warszawie, ul. Poborzańska 1 …zmiany adresu Przedszkola nr 88 „Pod Zielonym Listkiem” w Warszawie, ul. Poborzańska 1 zmiana adresu Przedszkola nr 88 „Pod Zielonym Listkiem” w Warszawie, ul. Poborzańska 1 przedszkola
przedszkola
4. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1230 — nadanie imienia Przedszkolu nr 415 przy ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 w Warszawie …w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 415 przy ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 w Warszawie nadanie imienia Przedszkolu nr 415 przy ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 w Warszawie przedszkola
przedszkola
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 676 — nadanie imienia Przedszkolu nr 99 w Warszawie, ul. Siewierska 3 …w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 99 w Warszawie, ul. Siewierska 3 nadanie imienia Przedszkolu nr 99 w Warszawie, ul. Siewierska 3 przedszkola
przedszkola
6. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 759 — zmiana nazwy Przedszkola nr 420 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 …w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 420 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 zmiana nazwy Przedszkola nr 420 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 przedszkola
przedszkola
7. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1151 — zmiana nazwy Przedszkola nr 150 w Warszawie, ul. Prałatowska 12 …zmiany nazwy Przedszkola nr 150 w Warszawie, ul. Prałatowska 12 zmiana nazwy Przedszkola nr 150 w Warszawie, ul. Prałatowska 12 przedszkola
przedszkola
8. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1276 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oświata…
oświata szkoły
9. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 581 — zmiana uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z […] tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia zmiana uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie…
szkoły
10. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 799 — zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st […] zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i…
dotacje szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetu i Finansów …Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby […] Warszawy na 2017 rok - druk nr 1346 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku - druk nr 1360 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały…
2. Komisja Edukacji i Rodziny …warszawskie.j 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę- druk nr 45 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady […] m.st. Warszawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9- druk nr 106 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na 2017 rok - druk nr 1346 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku - druk nr 1360 6. Omówienie projektu stanowiska Rady…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Jarosław Krajewski
Dotyczy wykazu przedszkoli i szkół, w których będą trwały prace remontowe po rozpoczęciu nowego roku szkolnego
2015-08-20 …interpelacja Dotyczy wykazu przedszkoli i szkół, w których będą trwały prace remontowe po rozpoczęciu nowego roku szkolnego…
2.
Edmund Świderski
Dotyczy budowy przedszkola publicznego oraz własności działek
2014-12-11 …interpelacja Dotyczy budowy przedszkola publicznego oraz własności działek…
3.
Jarosław Krajewski
Dotyczy kosztów utrzymania przedszkoli publicznych w 2014 r.
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy kosztów utrzymania przedszkoli publicznych w 2014 r…
4.
Jarosław Krajewski
Dotyczy zakupu materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do warszawskich przedszkoli
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy zakupu materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do warszawskich przedszkoli
5.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze Szkoły i Przedszkola przy ul. Na Skraju 32
2016-03-17 …interpelacja Dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze Szkoły i Przedszkola przy ul. Na Skraju…
6.
Gabriela Szustek
Dotyczy wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w przedszkolach na Pradze-Północ
2016-01-27 …interpelacja Dotyczy wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w przedszkolach na Pradze-Północ…
7.
Gabriela Szustek
Dotyczy wyposażenia warszawskich przedszkoli w tablice multimedialne (wcześniejsza int. nr 1067)
2016-04-15 …zapytanie Dotyczy wyposażenia warszawskich przedszkoli w tablice multimedialne (wcześniejsza int. nr…
8.
Stanisław Wielanek
Dotyczy Przedszkola nr 391 przy ul. Czerniakowskiej 20A
2016-02-17 …interpelacja Dotyczy Przedszkola nr 391 przy ul. Czerniakowskiej 20A…
9.
Olga Johann
Dotyczy wypadków w szkołach i przedszkolach na terenie Warszawy
2015-10-22 …interpelacja Dotyczy wypadków w szkołach i przedszkolach na terenie Warszawy…
10.
Ewa Janczar
Likwidacja/przeniesienie słupa energetycznego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 75, ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjnym nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkolu nr 198 (wcześniejsza interpelacja nr 619)
2015-11-26 …ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjnym nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkolu nr 198 (wcześniejsza interpelacja nr 619) 2015-11-26 Likwidacja/przeniesienie słupa energetycznego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr […] ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjnym nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkolu nr 198 (wcześniejsza interpelacja nr 619) bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring […] dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników