Wyniki wyszukiwania dla tagu: przedszkola

Uchwały

Wyniki 1–10 z 53 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1337 — zamiar przekształcenia Przedszkola nr 194 w Warszawie, ul. W. Sławka 7 …zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 194 w Warszawie, ul. W. Sławka 7 zamiar przekształcenia Przedszkola nr 194 w Warszawie, ul. W. Sławka 7 przedszkola
przedszkola
2. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 676 — nadanie imienia Przedszkolu nr 99 w Warszawie, ul. Siewierska 3 …w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 99 w Warszawie, ul. Siewierska 3 nadanie imienia Przedszkolu nr 99 w Warszawie, ul. Siewierska 3 przedszkola
przedszkola
3. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 464 — tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób […] a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i […] fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
przedszkola szkoły
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 259 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci […] publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
5. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1150 — zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st […] zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i […] prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacje przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dotacje przedszkola szkoły
6. Sesja nr 35 z dnia
2016-09-22
Uchwała nr 876 — zmiana nazwy Przedszkola nr 230 w Warszawie, ul. Szaserów 118A …w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 230 w Warszawie, ul. Szaserów 118A zmiana nazwy Przedszkola nr 230 w Warszawie, ul. Szaserów 118A przedszkola
przedszkola
7. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 942 — zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st […] zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i […] prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacje przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dotacje przedszkola szkoły
8. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 335 — zmiana nazwy Przedszkola Nr 30 w Warszawie, ul. Rozbrat 10/14 …w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Nr 30 w Warszawie, ul. Rozbrat 10/14 zmiana nazwy Przedszkola Nr 30 w Warszawie, ul. Rozbrat 10/14 przedszkola
przedszkola
9. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1180 — założenie Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku 116 …w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku 116 założenie Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku 116 przedszkola
przedszkola
10. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1205 — czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych …czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oświata nauczyciele, oświata […] edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata przedszkola szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …warszawskie.j 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę- druk nr 45 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady […] m.st. Warszawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9- druk nr 106 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie…
2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na 2017 rok - druk nr 1346 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku - druk nr 1360 6. Omówienie projektu stanowiska Rady…
3. Komisja Budżetu i Finansów …Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby […] Warszawy na 2017 rok - druk nr 1346 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku - druk nr 1360 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Stanisław Wielanek
Dotyczy Przedszkola nr 391 przy ul. Czerniakowskiej 20A
2016-02-17 …interpelacja Dotyczy Przedszkola nr 391 przy ul. Czerniakowskiej 20A…
2.
Rafał Dorosiński
Przedszkole nr 191
2015-06-02 …interpelacja Dotyczy Przedszkola nr 191 2015-06-02 Przedszkole nr 191 przedszkola
3.
Jarosław Krajewski
Dotyczy wykazu przedszkoli i szkół, w których będą trwały prace remontowe po rozpoczęciu nowego roku szkolnego
2015-08-20 …interpelacja Dotyczy wykazu przedszkoli i szkół, w których będą trwały prace remontowe po rozpoczęciu nowego roku szkolnego…
4.
Ewa Janczar
Likwidacja/przeniesienie słupa energetycznego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 75, ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjnym nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkolu nr 198 (wcześniejsza interpelacja nr 619)
2015-11-26 …ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjnym nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkolu nr 198 (wcześniejsza interpelacja nr 619) 2015-11-26 Likwidacja/przeniesienie słupa energetycznego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr […] ul. Bartosika 5, Gimnazjum Integracyjnym nr 29 im. Janusza Korczaka, SP nr 135 im. Marii Kownackiej oraz Przedszkolu nr 198 (wcześniejsza interpelacja nr 619) bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring […] dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
5.
Gabriela Szustek
Dotyczy wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w przedszkolach na Pradze-Północ
2016-01-27 …interpelacja Dotyczy wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w przedszkolach na Pradze-Północ…
6.
Jarosław Krajewski
Dotyczy zakupu materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do warszawskich przedszkoli
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy zakupu materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do warszawskich przedszkoli
7.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze Szkoły i Przedszkola przy ul. Na Skraju 32
2016-03-17 …interpelacja Dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze Szkoły i Przedszkola przy ul. Na Skraju…
8.
Filip Frąckowiak
Problemy z potwierdzeniem woli zapisu dziecka do wybranego przedszkola
2017-05-25 …interpelacja Dotyczy problemów z potwierdzeniem woli zapisu dziecka do wybranego przedszkola 2017-05-25 Problemy z potwierdzeniem woli zapisu dziecka do wybranego przedszkola dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza przedszkola
9.
Olga Johann
Dotyczy wypadków w szkołach i przedszkolach na terenie Warszawy
2015-10-22 …interpelacja Dotyczy wypadków w szkołach i przedszkolach na terenie Warszawy…
10.
Agnieszka Jakowicka
Promowanie dzieci szczepionych w systemie rekrutacji do miejskich przedszkoli
2015-04-16 …interpelacja Dotyczy promowania dzieci szczepionych w systemie rekrutacji do miejskich przedszkoli 2015-04-16 Promowanie dzieci szczepionych w systemie rekrutacji do miejskich przedszkoli zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników