Wyniki wyszukiwania dla tagu: seniorzy

Uchwały

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1370 — wskazanie przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Seniorów …wskazania przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Seniorów wskazanie przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Seniorów radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego seniorzy
radni seniorzy
2. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1197 — zmiana uchwały w sprawie wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw wybranych ulic w m.st. Warszawie …nazw wybranych ulic w m.st. Warszawie 1197 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
drogi partycypacja
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 80 — zmiana uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Seniorów …zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Seniorów zmiana uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Seniorów radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika…
radni
4. Sesja nr 20 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 495 — zasady i tryb występowania przez grupę osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy …m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
5. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1159 — wystąpienie z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw wybranych ulic w m.st. Warszawie …przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw wybranych ulic w m.st. Warszawie partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
6. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1213 — rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste” …rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste” rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste” partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski prawo wnioski do TK, odwołania…
partycypacja prawo
7. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 744 — zasady i tryb występowania przez mieszkańców dzielnicy posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez radę dzielnicy m.st. Warszawy …Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez radę dzielnicy m.st. Warszawy partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
8. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 604 — zmiana uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej …szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
9. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 952 — rozpatrzenie skargi Pana M... O... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …Pana M... O... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka…
partycypacja skargi zdrowie
10. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 804 — rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie …Ludziom w Potrzebie rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie petycja parkowanie partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
parkowanie partycypacja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Agnieszka Soin
Dotyczy programu "Senior-WIGOR"
2015-06-17 …interpelacja Dotyczy programu "Senior-WIGOR…
2.
Lech Jaworski
Tworzenie oddziałów geriatrycznych i zwiększenia ilości miejsc na oddziałach internistycznych w miejskich szpitalach
2015-05-07 …szpitalach 2015-05-07 Tworzenie oddziałów geriatrycznych i zwiększenia ilości miejsc na oddziałach internistycznych w miejskich szpitalach seniorzy zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
3.
Piotr Guział
Obietnice Prezydent m.st. Warszawy
2015-05-07 …Obietnice Prezydent m.st. Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
4.
Piotr Guział
Konsultacje społeczne prowadzone na Ursynowie
2016-08-25 …społecznych prowadzonych na Ursynowie 2016-08-25 Konsultacje społeczne prowadzone na Ursynowie partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
5.
Oskar Hejka
Koszt referendum w sprawie projektu ustawy o zmianie ustroju m.st. Warszawy
2017-02-20 …ustroju m.st. Warszawy finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
6.
Lech Jaworski
Dotyczy programu "Senior-WIGOR"
2015-09-18 …interpelacja Dotyczy programu "Senior-WIGOR…
7.
Michał Czaykowski
Konsultacje społeczne w związku ze zmianami tras linii autobusowych i tramwajowych
2015-04-16 …społeczne w związku ze zmianami tras linii autobusowych i tramwajowych komunikacja miejska partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
8.
Aleksandra Gajewska
Weryfikacja projektów złożonych w ramach budżetu partycypacyjnego
2015-06-11 …budżetu partycypacyjnego 2015-06-11 Weryfikacja projektów złożonych w ramach budżetu partycypacyjnego partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
9.
Michał Czaykowski
Finansowanie projektów z budżetu partycypacyjnego
2015-05-28 …Finansowanie projektów z budżetu partycypacyjnego budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
10.
Piotr Guział
Realizacja projektów wybranych w drugiej edycji budżetu partycypacyjnego na Ursynowie
2016-08-25 …projektów wybranych w drugiej edycji budżetu partycypacyjnego na Ursynowie załącznik do odpowiedzi partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników