Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomniki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 46 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1281 — ustanowienie pomnika przyrody …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ustanowienie pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1250 — wzniesienie pomnika Adama Loreta …wzniesienia pomnika Adama Loreta wzniesienie pomnika Adama Loreta pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 63 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody …w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody pomnik przyrody inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
inwestycje środowisko
4. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 337 — w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Ochota …w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Ochota w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Ochota pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 294 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody …w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody pomnik przyrody drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
drogi środowisko
6. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1198 — uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody …uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
7. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1282 — zniesienie statusu pomnika przyrody …w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody zniesienie statusu pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
8. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 451 — uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody – alei lip rosnących wzdłuż ul. Żwirki i Wigury …w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody – alei lip rosnących wzdłuż ul. Żwirki i Wigury uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody – alei lip rosnących wzdłuż ul […] Żwirki i Wigury pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
9. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 62 — ustanowienie pomnika przyrody …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ustanowienie pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
10. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 200 — ustanowienie pomnika przyrody …w ustanowienie pomnika przyrody ustanowienie pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ochrony Środowiska …porządku obrad. 3. Sprawy organizacyjne. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody - druk nr 24. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody - druk nr 59 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody […] czytanie projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody - druk nr 97 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia…
2. Komisja Ładu Przestrzennego …Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - druk nr 373 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma - druk nr 405 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne […] Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - druk nr 373 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma - druk nr 405 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne […] Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma - druk nr 405 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do…
3. Komisja Kultury i Promocji Miasta …porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok. 3. Informacja na temat pomnika Tysiąclecia Jazdy Polskiej. 4. Sprawy różne 2016-05-11 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu […] budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - druk nr 837. 5. Przyjęcie stanowiska w sprawie zmiany orientacji pomnika Tysiąclecia Jazdy Polskiej. 6. Przyjęcie protokołu nr 21/16 z 11.05.2016 r. 7. Sprawy różne […] Temat prac komisji: - kultura w tym biblioteki miejskie i inne placówki upowszechniania kultury - promocja m.st. Warszawy, - wznoszenie pomników - stołeczne zabytki 2016-10-19 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Dorota Zbińkowska
Dotyczy mozliwości objęcia ochroną konserwatorską poprzez uznanie za pomnik przyrody czterech dębów rosnących przy ul. Targowej
2017-06-08 …interpelacja Dotyczy mozliwości objęcia ochroną konserwatorską poprzez uznanie za pomnik przyrody czterech dębów rosnących przy ul. Targowej…
2.
Olga Johann
Dotyczy budowy pomnika — popiersia gen. Józefa Hallera
2016-12-02 …interpelacja Dotyczy budowy pomnika - popiersia gen. Józefa Hallera…
3.
Olga Johann
Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje w sprawie budowy pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku
2016-07-26 …interpelacja Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje w sprawie budowy pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku…
4.
Aleksandra Gajewska
Nielegalność wycinki pomnika przyrody
2017-08-31 …zapytanie Dotyczy nielegalnej wycinki pomnika przyrody 2017-08-31 Nielegalność wycinki pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
5.
Olga Johann
Dotyczy przekazania informacji w sprawie stanu rozmów ze zwycięzcami konkursów na projekty Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego
2015-09-08 …interpelacja Dotyczy przekazania informacji w sprawie stanu rozmów ze zwycięzcami konkursów na projekty Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego…
6.
Olga Johann
Dotyczy braku odpowiedzi na wcześniejszą interpelację nr 805 w sprawie przekazania informacji w sprawie stanu rozmów ze zwycięzcami konkursów na projekty Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego
2015-10-14 …wcześniejszą interpelację nr 805 w sprawie przekazania informacji w sprawie stanu rozmów ze zwycięzcami konkursów na projekty Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego…
7.
Aleksandra Gajewska
Realizacja uchwały podjętej 6 marca 2014 r. podczas LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy w sprawie pomnika płk. Witolda Pileckiego (druk nr 2244)
2015-05-15 …interpelacja Dotyczy realizacji uchwały podjętej 6 marca 2014 r. podczas LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy w sprawie pomnika płk. Witolda Pileckiego (druk nr 2244) 2015-05-15 Realizacja uchwały podjętej 6 marca 2014 r. podczas […] LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy w sprawie pomnika płk. Witolda Pileckiego (druk nr 2244) pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
8.
Olga Johann
Dotyczy Pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w Parku Skaryszewskim
2016-07-07 …interpelacja Dotyczy Pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w Parku Skaryszewskim…
9.
Aleksandra Sheybal-Rostek
Dotyczy pomnika Braterstwa Broni ("czterech śpiących")
2016-07-07 …interpelacja Dotyczy pomnika Braterstwa Broni ("czterech śpiących…
10.
Olga Johann
Dotyczy pisma w sprawie usunięcia z przestrzeni publicznej pomnika gen. Zygmunta Berlinga oraz pomnika upamiętniającego żołnierzy Armii Czerwonej
2016-03-16 …interpelacja Dotyczy pisma w sprawie usunięcia z przestrzeni publicznej pomnika gen. Zygmunta Berlinga oraz pomnika upamiętniającego żołnierzy Armii Czerwonej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników