Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomniki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 46 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 745 — pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy …w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-21
Uchwała nr 1378 — uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody …uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
3. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 30 — zniesienie statusu pomnika przyrody …w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody zniesienie statusu pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 699 — w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy …w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 35 z dnia
2016-09-22
Uchwała nr 866 — w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy …w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
6. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1322 — pomniki przyrody położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy pomniki przyrody położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-04-09
Uchwała nr 177 — wzniesienie Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej …w sprawie wzniesienia Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej wzniesienie Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki
8. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1321 — ustanowienie pomnika przyrody …ustanowienia pomnika przyrody ustanowienie pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
9. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1069 — uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody …uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
10. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1068 — uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody …uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ładu Przestrzennego …Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - druk nr 373 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma - druk nr 405 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne […] Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - druk nr 373 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma - druk nr 405 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne […] Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma - druk nr 405 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do…
2. Komisja Ochrony Środowiska …porządku obrad. 3. Sprawy organizacyjne. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody - druk nr 24. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody - druk nr 59 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody […] czytanie projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody - druk nr 97 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia…
3. Komisja Kultury i Promocji Miasta …porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok. 3. Informacja na temat pomnika Tysiąclecia Jazdy Polskiej. 4. Sprawy różne 2016-05-11 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu […] budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - druk nr 837. 5. Przyjęcie stanowiska w sprawie zmiany orientacji pomnika Tysiąclecia Jazdy Polskiej. 6. Przyjęcie protokołu nr 21/16 z 11.05.2016 r. 7. Sprawy różne […] Temat prac komisji: - kultura w tym biblioteki miejskie i inne placówki upowszechniania kultury - promocja m.st. Warszawy, - wznoszenie pomników - stołeczne zabytki 2016-10-19 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Olga Johann
Dotyczy budowy pomnika — popiersia gen. Józefa Hallera
2016-12-02 …interpelacja Dotyczy budowy pomnika - popiersia gen. Józefa Hallera…
2.
Olga Johann
Dotyczy przekazania informacji w sprawie stanu rozmów ze zwycięzcami konkursów na projekty Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego
2015-09-08 …interpelacja Dotyczy przekazania informacji w sprawie stanu rozmów ze zwycięzcami konkursów na projekty Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego…
3.
Olga Johann
Dotyczy braku odpowiedzi na wcześniejszą interpelację nr 805 w sprawie przekazania informacji w sprawie stanu rozmów ze zwycięzcami konkursów na projekty Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego
2015-10-14 …wcześniejszą interpelację nr 805 w sprawie przekazania informacji w sprawie stanu rozmów ze zwycięzcami konkursów na projekty Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego…
4.
Aleksandra Gajewska
Realizacja uchwały podjętej 6 marca 2014 r. podczas LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy w sprawie pomnika płk. Witolda Pileckiego (druk nr 2244)
2015-05-15 …interpelacja Dotyczy realizacji uchwały podjętej 6 marca 2014 r. podczas LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy w sprawie pomnika płk. Witolda Pileckiego (druk nr 2244) 2015-05-15 Realizacja uchwały podjętej 6 marca 2014 r. podczas […] LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy w sprawie pomnika płk. Witolda Pileckiego (druk nr 2244) pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
5.
Olga Johann
Dotyczy Pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w Parku Skaryszewskim
2016-07-07 …interpelacja Dotyczy Pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w Parku Skaryszewskim…
6.
Aleksandra Sheybal-Rostek
Dotyczy pomnika Braterstwa Broni ("czterech śpiących")
2016-07-07 …interpelacja Dotyczy pomnika Braterstwa Broni ("czterech śpiących…
7.
Olga Johann
Dotyczy pisma w sprawie usunięcia z przestrzeni publicznej pomnika gen. Zygmunta Berlinga oraz pomnika upamiętniającego żołnierzy Armii Czerwonej
2016-03-16 …interpelacja Dotyczy pisma w sprawie usunięcia z przestrzeni publicznej pomnika gen. Zygmunta Berlinga oraz pomnika upamiętniającego żołnierzy Armii Czerwonej…
8.
Dorota Zbińkowska
Dotyczy bezczeszczenia pomnika Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944-1956
2015-07-09 …interpelacja Dotyczy bezczeszczenia pomnika Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach…
9.
Olga Johann
Dotyczy wyjaśnienia stanowiska władz miasta w sprawie pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w parku Skaryszewskim
2015-11-19 …interpelacja Dotyczy wyjaśnienia stanowiska władz miasta w sprawie pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w parku Skaryszewskim…
10.
Olga Johann
Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje nr 1088 w sprawie budowy pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz 1138 w sprawie usunięcia pomnika gen. Zygmunta Berlinga oraz pomnika żołnierzy Armii Czerwonej
2016-04-20 …interpelacja Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje nr 1088 w sprawie budowy pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz 1138 w sprawie usunięcia pomnika gen. Zygmunta Berlinga oraz pomnika żołnierzy Armii Czerwonej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników