Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomniki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 46 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1250 — wzniesienie pomnika Adama Loreta …wzniesienia pomnika Adama Loreta wzniesienie pomnika Adama Loreta pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki
2. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1321 — ustanowienie pomnika przyrody …ustanowienia pomnika przyrody ustanowienie pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
3. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1069 — uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody …uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 297 — w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Targówek pomniki przyrody położe na terenie Dzielnicy Targówek w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Targówek pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 30 — zniesienie statusu pomnika przyrody …w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody zniesienie statusu pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
6. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 63 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody …w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody pomnik przyrody inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
inwestycje środowisko
7. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 296 — pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Żoliborz …w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Żoliborz pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Żoliborz pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
8. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 62 — ustanowienie pomnika przyrody …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ustanowienie pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
9. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 746 — pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy …w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
10. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1283 — w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy …w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ładu Przestrzennego …Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - druk nr 373 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma - druk nr 405 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne […] Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - druk nr 373 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma - druk nr 405 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne […] Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma - druk nr 405 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do…
2. Komisja Kultury i Promocji Miasta …porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok. 3. Informacja na temat pomnika Tysiąclecia Jazdy Polskiej. 4. Sprawy różne 2016-05-11 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu […] budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - druk nr 837. 5. Przyjęcie stanowiska w sprawie zmiany orientacji pomnika Tysiąclecia Jazdy Polskiej. 6. Przyjęcie protokołu nr 21/16 z 11.05.2016 r. 7. Sprawy różne […] Temat prac komisji: - kultura w tym biblioteki miejskie i inne placówki upowszechniania kultury - promocja m.st. Warszawy, - wznoszenie pomników - stołeczne zabytki 2016-10-19 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w…
3. Komisja Ochrony Środowiska …porządku obrad. 3. Sprawy organizacyjne. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody - druk nr 24. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody - druk nr 59 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody […] czytanie projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody - druk nr 97 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Olga Johann
Dotyczy budowy pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku
2016-02-11 …interpelacja Dotyczy budowy pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku…
2.
Dorota Zbińkowska
Dotyczy mozliwości objęcia ochroną konserwatorską poprzez uznanie za pomnik przyrody czterech dębów rosnących przy ul. Targowej
2017-06-08 …interpelacja Dotyczy mozliwości objęcia ochroną konserwatorską poprzez uznanie za pomnik przyrody czterech dębów rosnących przy ul. Targowej…
3.
Olga Johann
Dotyczy budowy pomnika — popiersia gen. Józefa Hallera
2016-12-02 …interpelacja Dotyczy budowy pomnika - popiersia gen. Józefa Hallera…
4.
Olga Johann
Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje w sprawie budowy pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku
2016-07-26 …interpelacja Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje w sprawie budowy pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku…
5.
Aleksandra Gajewska
Nielegalność wycinki pomnika przyrody
2017-08-31 …zapytanie Dotyczy nielegalnej wycinki pomnika przyrody 2017-08-31 Nielegalność wycinki pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
6.
Olga Johann
Dotyczy przekazania informacji w sprawie stanu rozmów ze zwycięzcami konkursów na projekty Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego
2015-09-08 …interpelacja Dotyczy przekazania informacji w sprawie stanu rozmów ze zwycięzcami konkursów na projekty Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego…
7.
Olga Johann
Dotyczy braku odpowiedzi na wcześniejszą interpelację nr 805 w sprawie przekazania informacji w sprawie stanu rozmów ze zwycięzcami konkursów na projekty Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego
2015-10-14 …wcześniejszą interpelację nr 805 w sprawie przekazania informacji w sprawie stanu rozmów ze zwycięzcami konkursów na projekty Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego…
8.
Olga Johann
Dotyczy terminu powstania pomnika Witolda Pileckiego /wcześniejsza int. nr 805 i 869/
2015-11-19 …interpelacja Dotyczy terminu powstania pomnika Witolda Pileckiego /wcześniejsza int. nr 805 i…
9.
Andrzej Kropiwnicki
Dotyczy realizacji uchwały nr 1972 z dn. 6 marca 2014 r. w sprawie lokalizacji pomnika Rotmistrza W. Pileckiego
2015-10-26 …interpelacja Dotyczy realizacji uchwały nr 1972 z dn. 6 marca 2014 r. w sprawie lokalizacji pomnika Rotmistrza W. Pileckiego…
10.
Aleksandra Gajewska
Realizacja uchwały podjętej 6 marca 2014 r. podczas LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy w sprawie pomnika płk. Witolda Pileckiego (druk nr 2244)
2015-05-15 …interpelacja Dotyczy realizacji uchwały podjętej 6 marca 2014 r. podczas LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy w sprawie pomnika płk. Witolda Pileckiego (druk nr 2244) 2015-05-15 Realizacja uchwały podjętej 6 marca 2014 r. podczas […] LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy w sprawie pomnika płk. Witolda Pileckiego (druk nr 2244) pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników