Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomniki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 46 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 200 — ustanowienie pomnika przyrody …w ustanowienie pomnika przyrody ustanowienie pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 86 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody …w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
inwestycje środowisko
3. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 296 — pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Żoliborz …w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Żoliborz pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Żoliborz pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 299 — pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Bielany …w sprawie pomniki przyrody położony na terenie Dzielnicy Bielany pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Bielany pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1282 — zniesienie statusu pomnika przyrody …w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody zniesienie statusu pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
6. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1250 — wzniesienie pomnika Adama Loreta …wzniesienia pomnika Adama Loreta wzniesienie pomnika Adama Loreta pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki
7. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 452 — wzniesienie pomnika Feliksa Stamma …w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma wzniesienie pomnika Feliksa Stamma pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-04-09
Uchwała nr 177 — wzniesienie Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej …w sprawie wzniesienia Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej wzniesienie Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki
9. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 63 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody …w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody pomnik przyrody inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
inwestycje środowisko
10. Sesja nr 35 z dnia
2016-09-22
Uchwała nr 866 — w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy …w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ochrony Środowiska …porządku obrad. 3. Sprawy organizacyjne. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody - druk nr 24. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody - druk nr 59 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody […] czytanie projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody - druk nr 97 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia…
2. Komisja Kultury i Promocji Miasta …porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok. 3. Informacja na temat pomnika Tysiąclecia Jazdy Polskiej. 4. Sprawy różne 2016-05-11 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu […] budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - druk nr 837. 5. Przyjęcie stanowiska w sprawie zmiany orientacji pomnika Tysiąclecia Jazdy Polskiej. 6. Przyjęcie protokołu nr 21/16 z 11.05.2016 r. 7. Sprawy różne […] Temat prac komisji: - kultura w tym biblioteki miejskie i inne placówki upowszechniania kultury - promocja m.st. Warszawy, - wznoszenie pomników - stołeczne zabytki 2016-10-19 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w…
3. Komisja Ładu Przestrzennego …Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - druk nr 373 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma - druk nr 405 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne […] Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - druk nr 373 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma - druk nr 405 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne […] Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma - druk nr 405 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Olga Johann
Dotyczy budowy pomnika — popiersia gen. Józefa Hallera
2016-12-02 …interpelacja Dotyczy budowy pomnika - popiersia gen. Józefa Hallera…
2.
Olga Johann
Dotyczy przekazania informacji w sprawie stanu rozmów ze zwycięzcami konkursów na projekty Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego
2015-09-08 …interpelacja Dotyczy przekazania informacji w sprawie stanu rozmów ze zwycięzcami konkursów na projekty Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego…
3.
Olga Johann
Dotyczy braku odpowiedzi na wcześniejszą interpelację nr 805 w sprawie przekazania informacji w sprawie stanu rozmów ze zwycięzcami konkursów na projekty Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego
2015-10-14 …wcześniejszą interpelację nr 805 w sprawie przekazania informacji w sprawie stanu rozmów ze zwycięzcami konkursów na projekty Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego…
4.
Aleksandra Gajewska
Realizacja uchwały podjętej 6 marca 2014 r. podczas LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy w sprawie pomnika płk. Witolda Pileckiego (druk nr 2244)
2015-05-15 …interpelacja Dotyczy realizacji uchwały podjętej 6 marca 2014 r. podczas LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy w sprawie pomnika płk. Witolda Pileckiego (druk nr 2244) 2015-05-15 Realizacja uchwały podjętej 6 marca 2014 r. podczas […] LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy w sprawie pomnika płk. Witolda Pileckiego (druk nr 2244) pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
5.
Olga Johann
Dotyczy Pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w Parku Skaryszewskim
2016-07-07 …interpelacja Dotyczy Pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w Parku Skaryszewskim…
6.
Aleksandra Sheybal-Rostek
Dotyczy pomnika Braterstwa Broni ("czterech śpiących")
2016-07-07 …interpelacja Dotyczy pomnika Braterstwa Broni ("czterech śpiących…
7.
Olga Johann
Dotyczy pisma w sprawie usunięcia z przestrzeni publicznej pomnika gen. Zygmunta Berlinga oraz pomnika upamiętniającego żołnierzy Armii Czerwonej
2016-03-16 …interpelacja Dotyczy pisma w sprawie usunięcia z przestrzeni publicznej pomnika gen. Zygmunta Berlinga oraz pomnika upamiętniającego żołnierzy Armii Czerwonej…
8.
Dorota Zbińkowska
Dotyczy bezczeszczenia pomnika Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944-1956
2015-07-09 …interpelacja Dotyczy bezczeszczenia pomnika Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach…
9.
Olga Johann
Dotyczy wyjaśnienia stanowiska władz miasta w sprawie pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w parku Skaryszewskim
2015-11-19 …interpelacja Dotyczy wyjaśnienia stanowiska władz miasta w sprawie pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w parku Skaryszewskim…
10.
Olga Johann
Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje nr 1088 w sprawie budowy pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz 1138 w sprawie usunięcia pomnika gen. Zygmunta Berlinga oraz pomnika żołnierzy Armii Czerwonej
2016-04-20 …interpelacja Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje nr 1088 w sprawie budowy pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz 1138 w sprawie usunięcia pomnika gen. Zygmunta Berlinga oraz pomnika żołnierzy Armii Czerwonej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników