Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomniki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 46 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 337 — w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Ochota …w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Ochota w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Ochota pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 433 — zniesienie statusu pomnika przyrody …w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody zniesienie statusu pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
3. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1178 — zmiana uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody …zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody zmiana uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 299 — pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Bielany …w sprawie pomniki przyrody położony na terenie Dzielnicy Bielany pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Bielany pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 200 — ustanowienie pomnika przyrody …w ustanowienie pomnika przyrody ustanowienie pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
6. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 294 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody …w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody pomnik przyrody drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
drogi środowisko
7. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 129 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody …w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody energia ciepło, gaz, prąd inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
energia inwestycje środowisko
8. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 452 — wzniesienie pomnika Feliksa Stamma …w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma wzniesienie pomnika Feliksa Stamma pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki
9. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 62 — ustanowienie pomnika przyrody …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ustanowienie pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
10. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 30 — zniesienie statusu pomnika przyrody …w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody zniesienie statusu pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ładu Przestrzennego …Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - druk nr 373 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma - druk nr 405 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne […] Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - druk nr 373 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma - druk nr 405 8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. 9. Sprawy różne […] Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Feliksa Stamma - druk nr 405 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do…
2. Komisja Kultury i Promocji Miasta …porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 rok. 3. Informacja na temat pomnika Tysiąclecia Jazdy Polskiej. 4. Sprawy różne 2016-05-11 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu […] budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - druk nr 837. 5. Przyjęcie stanowiska w sprawie zmiany orientacji pomnika Tysiąclecia Jazdy Polskiej. 6. Przyjęcie protokołu nr 21/16 z 11.05.2016 r. 7. Sprawy różne […] Temat prac komisji: - kultura w tym biblioteki miejskie i inne placówki upowszechniania kultury - promocja m.st. Warszawy, - wznoszenie pomników - stołeczne zabytki 2016-10-19 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w…
3. Komisja Ochrony Środowiska …porządku obrad. 3. Sprawy organizacyjne. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody - druk nr 24. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody - druk nr 59 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody […] czytanie projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody - druk nr 97 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Olga Johann
Dotyczy budowy Pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego
2015-01-29 …interpelacja Dotyczy budowy Pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego…
2.
Olga Johann
Dotyczy Pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w Parku Skaryszewskim
2016-07-07 …interpelacja Dotyczy Pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w Parku Skaryszewskim…
3.
Jarosław Krajewski
Dotyczy roszczenia do działki, na której ma zostać wybudowany Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej
2015-04-16 …zapytanie Dotyczy roszczenia do działki, na której ma zostać wybudowany Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej…
4.
Olga Johann
Dotyczy przekazania informacji w sprawie stanu rozmów ze zwycięzcami konkursów na projekty Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego
2015-09-08 …interpelacja Dotyczy przekazania informacji w sprawie stanu rozmów ze zwycięzcami konkursów na projekty Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego…
5.
Olga Johann
Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje nr 1088 w sprawie budowy pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz 1138 w sprawie usunięcia pomnika gen. Zygmunta Berlinga oraz pomnika żołnierzy Armii Czerwonej
2016-04-20 …interpelacja Dotyczy braku odpowiedzi na interpelacje nr 1088 w sprawie budowy pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz 1138 w sprawie usunięcia pomnika gen. Zygmunta Berlinga oraz pomnika żołnierzy Armii Czerwonej…
6.
Olga Johann
Dotyczy likwidacji pomnika gen. Zygmunta Berlinga
2015-12-09 …interpelacja Dotyczy likwidacji pomnika gen. Zygmunta Berlinga…
7.
Olga Johann
Dotyczy wyjaśnienia stanowiska władz miasta w sprawie pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w parku Skaryszewskim
2015-11-19 …interpelacja Dotyczy wyjaśnienia stanowiska władz miasta w sprawie pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w parku Skaryszewskim…
8.
Olga Johann
Dotyczy pisma w sprawie usunięcia z przestrzeni publicznej pomnika gen. Zygmunta Berlinga oraz pomnika upamiętniającego żołnierzy Armii Czerwonej
2016-03-16 …interpelacja Dotyczy pisma w sprawie usunięcia z przestrzeni publicznej pomnika gen. Zygmunta Berlinga oraz pomnika upamiętniającego żołnierzy Armii Czerwonej…
9.
Dorota Zbińkowska
Dotyczy mozliwości objęcia ochroną konserwatorską poprzez uznanie za pomnik przyrody czterech dębów rosnących przy ul. Targowej
2017-06-08 …interpelacja Dotyczy mozliwości objęcia ochroną konserwatorską poprzez uznanie za pomnik przyrody czterech dębów rosnących przy ul. Targowej…
10.
Olga Johann
Dotyczy budowy pomnika — popiersia gen. Józefa Hallera
2016-12-02 …interpelacja Dotyczy budowy pomnika - popiersia gen. Józefa Hallera…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników