Wyniki wyszukiwania dla tagu: dzieci

Uchwały

Wyniki 1–10 z 35 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-16
Uchwała nr 187 — zmiana uchwały w sprawie utworzenia Żłobka nr 50 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie …w Warszawie zmiana uchwały w sprawie utworzenia Żłobka nr 50 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
2. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1261 — utworzenie Żłobka nr 57 w Warszawie, ul. Książkowa 2 …Żłobka nr 57 w Warszawie, ul. Książkowa 2 utworzenie Żłobka nr 57 w Warszawie, ul. Książkowa 2 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
3. Sesja nr 22 z dnia
2016-01-14
Uchwała nr 554 — zmiana uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół …i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 116 — zmiana uchwały w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół (ul. Chodecka 2) …w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół (ul. Chodecka 2) dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
5. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 753 — zmiana statutu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej …w sprawie zmiany statutu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zmiana statutu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
6. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1263 — utworzenie Żłobka nr 59 w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 9 …Warszawie, ul. Skarbka z Gór 9 utworzenie Żłobka nr 59 w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 9 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
7. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1289 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób …na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób zmiana uchwały w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu […] na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób komunikacja miejska opłaty…
komunikacja miejska opłaty
8. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1488 — utworzenie Żłobka nr 61 w Warszawie, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1A …Warszawie, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1A utworzenie Żłobka nr 61 w Warszawie, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1A dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
9. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 52 — wyrażenie zgody na oddanie Warszawskiemu Szpitalowi dla Dzieci -Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej do nieodpłatnego korzystania na okres 10 lat nieruchomości m.st. Warszawy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 10 lat …w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Warszawskiemu Szpitalowi dla Dzieci -Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej do nieodpłatnego korzystania na okres 10 lat nieruchomości m.st. Warszawy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do […] lat wyrażenie zgody na oddanie Warszawskiemu Szpitalowi dla Dzieci -Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej do nieodpłatnego korzystania na okres 10 lat nieruchomości m.st. Warszawy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do…
nieruchomości zdrowie
10. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1265 — zmiana uchwały w sprawie utworzenia Żłobka nr 53 w Warszawie, ul. Akacjowa 15 …Warszawie, ul. Akacjowa 15 zmiana uchwały w sprawie utworzenia Żłobka nr 53 w Warszawie, ul. Akacjowa 15 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …leczniczym dotacji na realizację w 2015 r. , programu obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym program skierowany do osób o specjalnych potrzebach oraz osób […] leczniczym dotacji na realizację w 2016 r. ,.Programu obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, osoby o specjalnych potrzebach oraz uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających…
2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób - druk 108 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego korzystania z […] terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym i oraz dla dzieci tych osób - druk nr 1166 5. Wolne wnioski, sprawy różne 6. Zakończenie posiedzenia […] na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób - druk nr 1324 8. Informacja nt. porozumienia wynegocjowanej umowy wieloletniej z Miejskimi Zakładami Autobusowymi Sp…
3. Komisja Zdrowia …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Warszawskiemu Szpitalowi dla Dzieci Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej do nieodpłatnego korzystania na okres 1O lat nieruchomości m.st. Warszawy oraz wyrażenia zgody […] sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Radym.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - druk nr 640 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w […] lat- druk 832 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - druk 844 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie przyznania…
4. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Warszawskiemu Szpitalowi dla Dzieci - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej do nieodpłatnego korzystania na okres 1O lat nieruchomości m.st. Warszawy oraz wyrażenia zgody na…
5. Komisja Budżetu i Finansów …leczniczym dotacji na realizację w 2016 r. ,,Programu obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, osoby o specjalnych potrzebach oraz uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających […] Warszawy W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego W Warszawie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Warszawskiego Programu „Lato/Zima W Mieście” - druk nr 1178 6. Przyjęcie protokołu nr…
6. Komisja Edukacji i Rodziny …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem dla dzieci i nauczycieli z Białorusi - druk nr 263 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] Sprawy różne, wolne wnioski 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski […] w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 99 w Warszawie, ul. Siewierska 3 - druk nr 730 8. Rekrutacja dzieci 6-letnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych. 9. Przyjęcie protokołu…
7. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …nr 948. 4. Omówienie realizacji projektu zagospodarowania terenów przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie na potrzeby sportu dzieci i młodzieży przez Klub Legia Warszawa S.A. 5. Informacja na temat startów zawodników warszawskich klubów sportowych na […] Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wejście do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Warszawskiego Programu ,.Lato/Zima w Mieście" - druk nr 557. 5. Pierwsze czytanie projektu […] Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Warszawskiego Programu ,,Lato/Zima w Mieście" - druk nr 1178 4. Zaopiniowanie projektu uchwały…
8. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …r. 6. Sprawy różne 2015-09-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat bezpieczeństwa dzieci młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz funkcjonowania patroli szkolnych. 3. Sprawy różne, wolne wnioski…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Lech Jaworski
Obowiązki szczepień dzieci /dotyczy wcześniejszej interpelacji /
2015-04-16 …interpelacja Dotyczy obowiązkowych szczepień dzieci / int. 267 z 12 marca 2015 r./ 2015-04-16 Obowiązki szczepień dzieci /dotyczy wcześniejszej interpelacji / dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia…
2.
Lech Jaworski
Dotyczy akcji promocyjnej obowiązkowych szczepień dla dzieci
2015-08-18 …interpelacja Dotyczy akcji promocyjnej obowiązkowych szczepień dla dzieci
3.
Aleksandra Gajewska
Lawki dla matek karmiących z miejscem do przewijania
2016-09-16 …matek karmiących z miejscem do przewijania 2016-09-16 Lawki dla matek karmiących z miejscem do przewijania dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
4.
Aleksandra Gajewska
Pozyskanie gruntów pod plac zabaw przy ul. Głębockiej obok Szkoły Podstawowej nr 356
2017-02-03 …Pozyskanie gruntów pod plac zabaw przy ul. Głębockiej obok Szkoły Podstawowej nr 356 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza nieruchomości głównie mieszkania, grunty szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
5.
Aleksandra Gajewska
Dostosowanie Bulwarów Wiślanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców z małymi dziećmi
2015-08-27 …małymi dziećmi 2015-08-27 Dostosowanie Bulwarów Wiślanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców z małymi dziećmi dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza niepełnosprawni tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
6.
Aleksandra Gajewska, Gabriela Szustek
Naturalny plac zabaw w Dzielnicy Praga-Północ
2017-06-21 …naturalnego placu zabaw w Dzielnicy Praga-Północ 2017-06-21 Naturalny plac zabaw w Dzielnicy Praga-Północ dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
7.
Agnieszka Jakowicka
Promowanie dzieci szczepionych w systemie rekrutacji do miejskich przedszkoli
2015-04-16 …interpelacja Dotyczy promowania dzieci szczepionych w systemie rekrutacji do miejskich przedszkoli 2015-04-16 Promowanie dzieci szczepionych w systemie rekrutacji do miejskich przedszkoli zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
8.
Lech Jaworski
Obowiązkowe szczepienie dzieci
2015-03-12 …interpelacja Dotyczy obowiązkowych szczepień dzieci 2015-03-12 Obowiązkowe szczepienie dzieci załącznik do odpowiedzi dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
9.
Mariusz Frankowski
Dłużnicy alimentacyjni
2017-01-19 …interpelacja Dotyczy dłużników alimentacyjnych 2017-01-19 Dłużnicy alimentacyjni załącznik do odpowiedzi dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież…
10.
Aleksandra Gajewska, Gabriela Szustek
Stan techniczny placów zabaw w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2017-08-28 …w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników