Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezdomni

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1319 — zmiana statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” w Warszawie …zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” w Warszawie zmiana statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” w Warszawie zwierzęta…
zwierzęta
2. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 477 — zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą ,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” …zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą ,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą ,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” zwierzęta…
zwierzęta
3. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1096 — przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku …w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w…
zwierzęta
4. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1320 — wyrażenie zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę porozumienia międzygminnego z Gminą Piaseczno na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie …zawarcie przez m.st. Warszawę porozumienia międzygminnego z Gminą Piaseczno na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie wyrażenie zgody na […] zawarcie przez m.st. Warszawę porozumienia międzygminnego z Gminą Piaseczno na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie współpraca regionalna współpraca…
współpraca regionalna zwierzęta
5. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1293 — przyznanie w 2017 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa …w sprawie przyznania w 2017 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa przyznanie w 2017 r. dotacji na realizację programu […] polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa bezdomni dotacje…
bezdomni dotacje
6. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 595 — przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2016 roku …w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2016 roku przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w…
zwierzęta
7. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 233 — przyznanie w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa …w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa przyznanie w 2015 r. dotacji na realizację programu […] polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna…
bezpieczeństwo dotacje zdrowie
8. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 789 — przyznanie w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa …w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa przyznanie w 2016 r. dotacji na realizację programu […] polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa bezdomni dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
bezdomni dotacje zdrowie
9. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 61 — przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku …w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w…
zwierzęta
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie - druk nr 535. 5. Informacja na temat sytuacji osób bezdomnych i żebrzących. 6. Przyjęcie protokołu nr 11 z dnia 13.10.2015 r. 7. Wolne wnioski i sprawy różne…
2. Komisja Ochrony Środowiska …nr 65 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku - druk nr 67 7. Przyjęcie stanowiska […] projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą ,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt"- druk nr 462. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie […] nr 1257 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku" - druk nr 1258 8. Omówienie petycji…
3. Komisja Zdrowia …w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych i przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa - druk 269 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały […] w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującej szczepienia przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa - druk 890 9. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska, Jarosław Szostakowski
Poprawienie warunków życia zwierząt bezdomnych podczas upałów
2015-08-10 …interpelacja Dotyczy poprawienia warunków życia zwierząt bezdomnych podczas upałów 2015-08-10 Poprawienie warunków życia zwierząt bezdomnych podczas upałów zwierzęta…
2.
Rafał Dorosiński
Walka z bezdomnością w Warszawie
2015-05-04 …interpelacja Dotyczy walki z bezdomnością w Warszawie 2015-05-04 Walka z bezdomnością w Warszawie bezdomni
3.
Ewa Malinowska-Grupińska
Dotyczy przyznania lokalu osobie bezdomnej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2017-03-07 …zapytanie Dotyczy przyznania lokalu osobie bezdomnej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy…
4.
Olga Johann
Dotyczy budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt na Pradze
2015-01-21 …interpelacja Dotyczy budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt na Pradze…
5.
Dorota Zbińkowska
Dotyczy łaźni miejskich dla osób bezdomnych
2015-08-10 …interpelacja Dotyczy łaźni miejskich dla osób bezdomnych
6.
Lech Jaworski
Dotyczy koczowisk bezdomnych
2015-08-18 …zapytanie Dotyczy koczowisk bezdomnych
7.
Aleksandra Gajewska, Jarosław Szostakowski
Poprawienie warunków życia zwierząt bezdomnych podczas upałów
2015-08-10 …interpelacja Dotyczy poprawienia warunków życia zwierząt bezdomnych podczas upałów 2015-08-10 Poprawienie warunków życia zwierząt bezdomnych podczas upałów zwierzęta…
8.
Piotr Żbikowski
Dotyczy działań władz Miasta podejmowanych wobec osób bezdomnych i żebrzących
2017-01-18 …interpelacja Dotyczy działań władz Miasta podejmowanych wobec osób bezdomnych i żebrzących…
9.
Aleksandra Gajewska
Podejmowane działania na rzecz poprawy warunków zwierząt znajdujących się w schronisku dla bezdomnych zwierząt "Na Paluchu" podczas upałów
2016-06-24 …interpelacja Dotyczy podejmowanych działań na rzecz poprawy warunków zwierząt znajdujących się w schronisku dla bezdomnych zwierząt "Na Paluchu" podczas upałów 2016-06-24 Podejmowane działania na rzecz poprawy warunków zwierząt znajdujących się w schronisku dla […] bezdomnych zwierząt "Na Paluchu" podczas upałów zwierzęta…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników