Wyniki wyszukiwania dla tagu: wynagrodzenia

Uchwały

Wyniki 1–10 z 35 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 523 — uchylenie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso …uchylająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za […] inkaso uchylenie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty…
opłaty
2. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 1010 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. O. na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …Pana M. O. na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
prezydent skargi zdrowie
3. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 526 — uchylenie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Bemowo) …i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Bemowo) uchylenie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Bemowo) opłaty…
opłaty
4. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 348 — rozpatrzenie skargi Pana M... M... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …Pana M... M... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent skargi
5. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 916 — rozpatrzenie skargi Pana M... P... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …skargi Pana M... P... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
6. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 174 — rozpatrzenie skargi Pana T... G... na Prezydenta m.st. Warszawy oraz kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring komunikacja miejska policja policja prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
bezpieczeństwo komunikacja miejska policja prezydent skargi
7. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1502 — rozpatrzenie skargi A... N... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy …Warszawy rozpatrzenie skargi A... N... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy organizacje pozarządowe prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
organizacje pozarządowe prezydent
8. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-15
Uchwała nr 966 — zmiana uchwały w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso …na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmiana uchwały w sprawie […] zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1367 — rozpatrzenie skargi Pana M… P… na działanie Prezydenta m.st. Warszawy …m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana M… P… na działanie Prezydenta m.st. Warszawy prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
10. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 723 — rozpatrzenie skargi Pana W……. T…….. na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną] …skargi Pana W……. T…….. na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną] prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetu i Finansów …nr 29 + autopoprawka- druk nr 29A 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy - druk nr 50 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 1336 12. Omówienie petycji nr 29/2017 Stowarzyszenia interesu Społecznego ,,WIECZYSTE" z dnia…
2. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę w sprawie określenia inkasentów opiaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Ursynów) - druk nr 579 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę […] w sprawie określenia inkasenta opiaty targowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 580 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę w sprawie określenia inkasenta […] opiaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Bemowo) - druk nr 581 12. Sprawy różne 2016-01-14 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 17/15 i 18/15. 4. Omówienie petycji…
3. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku - druk nr 424. 5. Informacja na temat wynagrodzenia pracowników instytucji o charakterze opiekuńczo - pomocowym. 6. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-10-13 1. Projekt […] kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - druk nr 470. 2. Informacja na temat wynagrodzenia pracowników instytucji o charakterze opiekuńczo - pomocowym. 3. Informacja na temat Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Dorota Zbińkowska
Dotyczy wynagrodzeń nauczycieli w klasach dwujęzycznych w warszawskich szkołach
2017-06-08 …interpelacja Dotyczy wynagrodzeń nauczycieli w klasach dwujęzycznych w warszawskich szkołach…
2.
Michał Czaykowski
Liczba osób skierowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy do odbycia stażu z tzw. "bonem stażowym"
2015-05-28 …Liczba osób skierowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy do odbycia stażu z tzw. "bonem stażowym" wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
3.
Oskar Hejka
Odpowiedź na wcześniejsze zapytanie dotyczące nadzoru Prezydent m.st. Warszawy nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami
2016-12-02 …Warszawy nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami załącznik do odpowiedzi nieruchomości głównie mieszkania, grunty prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
4.
Piotr Guział
Obietnice Prezydent m.st. Warszawy
2015-05-07 …Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
5.
Wojciech Zabłocki
Dotyczy planu zwiększenia w przyszłorocznym budżecie m.st. Warszawy środków na wynagrodzenia pracowników
2015-11-23 …zapytanie Dotyczy planu zwiększenia w przyszłorocznym budżecie m.st. Warszawy środków na wynagrodzenia pracowników…
6.
Anna Maria Rożek
Dotyczy wypłacania wynagrodzenia członkom zarządu Dzielnicy Białołęka
2017-06-08 …interpelacja Dotyczy wypłacania wynagrodzenia członkom zarządu Dzielnicy Białołęka…
7.
Andrzej Kropiwnicki
Dotyczy wypłaty wynagrodzenia w ratach
2015-06-19 …interpelacja Dotyczy wypłaty wynagrodzenia w ratach…
8.
Jarosław Krajewski
Dotyczy wynagrodzeń w 2014 r. w Urzędzie m.st. Warszawy
2015-07-10 …interpelacja Dotyczy wynagrodzeń w 2014 r. w Urzędzie m.st. Warszawy…
9.
Piotr Guział
Oświadczenia "reprywatyzacyjne" najwyższych urzędników Urzędu m.st. Warszawy
2016-10-20 …Oświadczenia "reprywatyzacyjne" najwyższych urzędników Urzędu m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
10.
Wojciech Zabłocki
Dotyczy wynagrodzeń pracowników ZGN w Dzielnicy Śródmieście
2015-09-17 …zapytanie Dotyczy wynagrodzeń pracowników ZGN w Dzielnicy Śródmieście…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników