Wyniki wyszukiwania dla tagu: wynagrodzenia

Uchwały

Wyniki 1–10 z 33 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 525 — uchylenie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso …uchylająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za […] inkaso uchylenie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty…
opłaty
2. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 480 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M... M...-P... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy[uznana za bezzasadną] …m.st. Warszawy[uznana za bezzasadną] skargi pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
pomoc społeczna prezydent skargi
3. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 953 — rozpatrzenie skargi Pani M... J... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana częściowo za zasadną] …M... J... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana częściowo za zasadną] skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent skargi
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 174 — rozpatrzenie skargi Pana T... G... na Prezydenta m.st. Warszawy oraz kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring komunikacja miejska policja policja prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
bezpieczeństwo komunikacja miejska policja prezydent skargi
5. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 215 — rozpatrzenie skargi Pana R... P... na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …skargi bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
bezpieczeństwo prezydent skargi
6. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 890 — zmiana uchwały w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso …na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmiana uchwały w sprawie […] zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje opłaty…
finanse opłaty
7. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 348 — rozpatrzenie skargi Pana M... M... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …Pana M... M... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent skargi
8. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 523 — uchylenie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso …uchylająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za […] inkaso uchylenie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty…
opłaty
9. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 916 — rozpatrzenie skargi Pana M... P... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …skargi Pana M... P... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
10. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 950 — rozpatrzenie skargi Pana A... W... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną] …Pana A... W... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną] skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku - druk nr 424. 5. Informacja na temat wynagrodzenia pracowników instytucji o charakterze opiekuńczo - pomocowym. 6. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-10-13 1. Projekt […] kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - druk nr 470. 2. Informacja na temat wynagrodzenia pracowników instytucji o charakterze opiekuńczo - pomocowym. 3. Informacja na temat Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie…
2. Komisja Budżetu i Finansów …nr 29 + autopoprawka- druk nr 29A 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy - druk nr 50 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 1336 12. Omówienie petycji nr 29/2017 Stowarzyszenia interesu Społecznego ,,WIECZYSTE" z dnia…
3. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę w sprawie określenia inkasentów opiaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Ursynów) - druk nr 579 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę […] w sprawie określenia inkasenta opiaty targowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 580 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę w sprawie określenia inkasenta […] opiaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Bemowo) - druk nr 581 12. Sprawy różne 2016-01-14 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 17/15 i 18/15. 4. Omówienie petycji…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Guział
Obietnice Prezydent m.st. Warszawy
2015-05-07 …Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
2.
Jarosław Krajewski
Dotyczy łącznych wynagrodzeń członków zarządów wraz z premiami za 2014 r. następujących miejskich spółek: Metro Warszawskie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych, Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe, Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji , Miejskie Zakłady Autobusowe, Szybka Kolej Miejska, Tramwaje Warszawskie i Zarząd Pałacu Kultury i Nauki
2015-08-27 …zapytanie Dotyczy łącznych wynagrodzeń członków zarządów wraz z premiami za 2014 r. następujących miejskich spółek: Metro Warszawskie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych, Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe, Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów…
3.
Wojciech Zabłocki
Dotyczy wynagrodzeń pracowników ZGN w Dzielnicy Śródmieście
2015-09-17 …zapytanie Dotyczy wynagrodzeń pracowników ZGN w Dzielnicy Śródmieście…
4.
Oskar Hejka
Nadzór Prezydent m.st. Warszawy nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami
2016-10-20 …Nadzór Prezydent m.st. Warszawy nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami nieruchomości głównie mieszkania, grunty prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
5.
Andrzej Kropiwnicki
Dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy centralnego odcinka II linii metra
2017-09-05 …zapytanie Dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy centralnego odcinka II linii metra…
6.
Andrzej Kropiwnicki
Dotyczy wypłaty wynagrodzenia w ratach
2015-06-19 …interpelacja Dotyczy wypłaty wynagrodzenia w ratach…
7.
Anna Maria Rożek
Dotyczy wypłacania wynagrodzenia członkom zarządu Dzielnicy Białołęka
2017-06-08 …interpelacja Dotyczy wypłacania wynagrodzenia członkom zarządu Dzielnicy Białołęka…
8.
Michał Czaykowski
Liczba osób skierowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy do odbycia stażu z tzw. "bonem stażowym"
2015-05-28 …Liczba osób skierowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy do odbycia stażu z tzw. "bonem stażowym" wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
9.
Paweł Terlecki
Dotyczy powodów, dla których m.st. Warszawa — występujące w sprawie w charakterze pozwanego — zostało skazane przez Sąd Okręgowy w Warszawie z 3 października 2014 na zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości objętej postępowaniem oraz odsetkami
2015-05-28 …w charakterze pozwanego - zostało skazane przez Sąd Okręgowy w Warszawie z 3 października 2014 na zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości objętej postępowaniem oraz odsetkami…
10.
Oskar Hejka
Kary nalożone przez sądy na Prezydent m.st. Warszawy za przewlekłość prowadzenia postępowań administracyjnych (zwrotowo-odszkodowawcze)
2016-09-07 …sądy na Prezydent m.st. Warszawy za przewlekłość prowadzenia postępowań administracyjnych (zwrotowo-odszkodowawcze) prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników