Wyniki wyszukiwania dla tagu: wynagrodzenia

Uchwały

Wyniki 1–10 z 35 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 616 — rozpatrzenie skargi Pana J… L… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …skargi Pana J… L… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
2. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 174 — rozpatrzenie skargi Pana T... G... na Prezydenta m.st. Warszawy oraz kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring komunikacja miejska policja policja prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
bezpieczeństwo komunikacja miejska policja prezydent skargi
3. Sesja nr 51 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 1242 — udzielenie Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok …z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
budżet prezydent
4. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 953 — rozpatrzenie skargi Pani M... J... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana częściowo za zasadną] …M... J... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana częściowo za zasadną] skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent skargi
5. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 950 — rozpatrzenie skargi Pana A... W... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną] …Pana A... W... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną] skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent skargi
6. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 525 — uchylenie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso …uchylająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za […] inkaso uchylenie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty…
opłaty
7. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-15
Uchwała nr 966 — zmiana uchwały w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso …na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmiana uchwały w sprawie […] zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 524 — uchylenie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Ursynów) …i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Ursynów) uchylenie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Ursynów) opłaty…
opłaty
9. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 1010 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. O. na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …Pana M. O. na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
prezydent skargi zdrowie
10. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 617 — rozpatrzenie skargi Pana D…… W…… na brak załatwienia wniosku w terminie przez Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną] …brak załatwienia wniosku w terminie przez Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną] prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetu i Finansów …nr 29 + autopoprawka- druk nr 29A 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy - druk nr 50 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 1336 12. Omówienie petycji nr 29/2017 Stowarzyszenia interesu Społecznego ,,WIECZYSTE" z dnia…
2. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku - druk nr 424. 5. Informacja na temat wynagrodzenia pracowników instytucji o charakterze opiekuńczo - pomocowym. 6. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-10-13 1. Projekt […] kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - druk nr 470. 2. Informacja na temat wynagrodzenia pracowników instytucji o charakterze opiekuńczo - pomocowym. 3. Informacja na temat Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie…
3. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę w sprawie określenia inkasentów opiaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Ursynów) - druk nr 579 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę […] w sprawie określenia inkasenta opiaty targowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 580 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę w sprawie określenia inkasenta […] opiaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Bemowo) - druk nr 581 12. Sprawy różne 2016-01-14 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 17/15 i 18/15. 4. Omówienie petycji…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Maria Rożek
Dotyczy wypłacania wynagrodzenia członkom zarządu Dzielnicy Białołęka
2017-06-08 …interpelacja Dotyczy wypłacania wynagrodzenia członkom zarządu Dzielnicy Białołęka…
2.
Andrzej Kropiwnicki
Dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy centralnego odcinka II linii metra
2017-09-05 …zapytanie Dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy centralnego odcinka II linii metra…
3.
Jarosław Krajewski
Dotyczy łącznych wynagrodzeń członków zarządów wraz z premiami za 2014 r. następujących miejskich spółek: Metro Warszawskie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych, Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe, Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji , Miejskie Zakłady Autobusowe, Szybka Kolej Miejska, Tramwaje Warszawskie i Zarząd Pałacu Kultury i Nauki
2015-08-27 …zapytanie Dotyczy łącznych wynagrodzeń członków zarządów wraz z premiami za 2014 r. następujących miejskich spółek: Metro Warszawskie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych, Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe, Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów…
4.
Dorota Zbińkowska
Dotyczy wynagrodzeń nauczycieli w klasach dwujęzycznych w warszawskich szkołach
2017-06-08 …interpelacja Dotyczy wynagrodzeń nauczycieli w klasach dwujęzycznych w warszawskich szkołach…
5.
Oskar Hejka
Odpowiedź na wcześniejsze zapytanie dotyczące nadzoru Prezydent m.st. Warszawy nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami
2016-12-02 …Warszawy nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami załącznik do odpowiedzi nieruchomości głównie mieszkania, grunty prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
6.
Piotr Guział
Oświadczenia "reprywatyzacyjne" najwyższych urzędników Urzędu m.st. Warszawy
2016-10-20 …Oświadczenia "reprywatyzacyjne" najwyższych urzędników Urzędu m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
7.
Andrzej Kropiwnicki
Dotyczy wypłaty wynagrodzenia w ratach
2015-06-19 …interpelacja Dotyczy wypłaty wynagrodzenia w ratach…
8.
Paweł Terlecki
Dotyczy powodów, dla których m.st. Warszawa — występujące w sprawie w charakterze pozwanego — zostało skazane przez Sąd Okręgowy w Warszawie z 3 października 2014 na zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości objętej postępowaniem oraz odsetkami
2015-05-28 …w charakterze pozwanego - zostało skazane przez Sąd Okręgowy w Warszawie z 3 października 2014 na zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości objętej postępowaniem oraz odsetkami…
9.
Jarosław Krajewski
Dotyczy wynagrodzeń w 2014 r. w Urzędzie m.st. Warszawy
2015-07-10 …interpelacja Dotyczy wynagrodzeń w 2014 r. w Urzędzie m.st. Warszawy…
10.
Wojciech Zabłocki
Dotyczy planu zwiększenia w przyszłorocznym budżecie m.st. Warszawy środków na wynagrodzenia pracowników
2015-11-23 …zapytanie Dotyczy planu zwiększenia w przyszłorocznym budżecie m.st. Warszawy środków na wynagrodzenia pracowników…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników