Wyniki wyszukiwania dla tagu: wynagrodzenia

Uchwały

Wyniki 1–10 z 28 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 174 — rozpatrzenie skargi Pana T... G... na Prezydenta m.st. Warszawy oraz kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring komunikacja miejska policja policja prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
bezpieczeństwo komunikacja miejska policja prezydent skargi
2. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 951 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W …… T …… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …T …… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
komunikacja miejska prezydent skargi
3. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 348 — rozpatrzenie skargi Pana M... M... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …Pana M... M... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent skargi
4. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 350 — rozpatrzenie skargi Pana M... M... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …Pana M... M... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent skargi
5. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 616 — rozpatrzenie skargi Pana J… L… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …skargi Pana J… L… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
6. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 523 — uchylenie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso …uchylająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za […] inkaso uchylenie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty…
opłaty
7. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 890 — zmiana uchwały w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso …na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmiana uchwały w sprawie […] zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje opłaty…
finanse opłaty
8. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 953 — rozpatrzenie skargi Pani M... J... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana częściowo za zasadną] …M... J... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana częściowo za zasadną] skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent skargi
9. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 480 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M... M...-P... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy[uznana za bezzasadną] …m.st. Warszawy[uznana za bezzasadną] skargi pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
pomoc społeczna prezydent skargi
10. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 243 — udzielenie Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok …udzielenie Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę w sprawie określenia inkasentów opiaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Ursynów) - druk nr 579 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę […] w sprawie określenia inkasenta opiaty targowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 580 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę w sprawie określenia inkasenta […] opiaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Bemowo) - druk nr 581 12. Sprawy różne 2016-01-14 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 17/15 i 18/15. 4. Omówienie petycji…
2. Komisja Budżetu i Finansów …nr 29 + autopoprawka- druk nr 29A 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy - druk nr 50 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 1336 12. Omówienie petycji nr 29/2017 Stowarzyszenia interesu Społecznego ,,WIECZYSTE" z dnia…
3. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku - druk nr 424. 5. Informacja na temat wynagrodzenia pracowników instytucji o charakterze opiekuńczo - pomocowym. 6. Wolne wnioski i sprawy różne 2015-10-13 1. Projekt […] kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - druk nr 470. 2. Informacja na temat wynagrodzenia pracowników instytucji o charakterze opiekuńczo - pomocowym. 3. Informacja na temat Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników