Wyniki wyszukiwania dla tagu: policja

Uchwały

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 661 — wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na dzierżawę na okres do dnia 15 maja 2034 r. nieruchomości gruntowych położonych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w rejonie ulic Franciszkańskiej, Sapieżyńskiej i Zakroczymskiej …położonych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w rejonie ulic Franciszkańskiej, Sapieżyńskiej i Zakroczymskiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty policja policja
nieruchomości policja
2. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1142 — przekazanie Policji w 2017 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej …przekazania Policji w 2017 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej przekazanie Policji w 2017 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla […] policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje policja policja
finanse policja
3. Sesja nr 22 z dnia
2016-01-14
Uchwała nr 559 — przekazanie Policji w 2016 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej …w sprawie przekazania Policji w 2016 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej przekazanie Policji w 2016 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w […] służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa policja policja
odznaczenia policja
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 174 — rozpatrzenie skargi Pana T... G... na Prezydenta m.st. Warszawy oraz kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …uznana za bezzasadną] skargi bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring komunikacja miejska policja policja prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
bezpieczeństwo komunikacja miejska policja prezydent skargi
5. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 56 — przekazanie Policji w 2015 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej …w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej przekazanie Policji w 2015 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w […] dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje policja policja
finanse policja
6. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 57 — przekazanie Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej …w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej przekazanie Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe […] dochody i wydatki, obligacje policja policja
finanse policja
7. Sesja nr 22 z dnia
2016-01-14
Uchwała nr 560 — przekazanie Policji w 2016 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej …w sprawie przekazania Policji w 2016 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej przekazanie Policji w 2016 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe […] dochody i wydatki, obligacje policja policja
finanse policja
8. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 314 — zasięgnięcie od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych …w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych zasięgnięcie od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych sąd…
sąd
9. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 803 — zasięgnięcie od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych …w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych zasięgnięcie od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych sąd…
sąd
10. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 130 — zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej …zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby […] ponadnormatywnej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje policja policja
finanse policja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …rok - druk 137 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej - druk 138 5. Przyjęcie protokołu nr […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2016 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej - druk […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2016 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej - druk 614 4. Przyjęcie protokołu nr 16/15 z dn. 08 grudnia…
2. Komisja Budżetu i Finansów …Śródmieście na rok 2015 - druk nr 55 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu […] służby prewencyjnej- druk nr 69 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej- druk nr 70 6. Kontynuacja prac nad projektem […] pieczy zastępczej - druk nr 152 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej - druk nr 138 6. Przyjęcie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników