Wyniki wyszukiwania dla tagu: policja

Uchwały

Wyniki 1–10 z 12 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 22 z dnia
2016-01-14
Uchwała nr 559 — przekazanie Policji w 2016 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej …w sprawie przekazania Policji w 2016 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej przekazanie Policji w 2016 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w […] służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa policja policja
odznaczenia policja
2. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 661 — wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na dzierżawę na okres do dnia 15 maja 2034 r. nieruchomości gruntowych położonych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w rejonie ulic Franciszkańskiej, Sapieżyńskiej i Zakroczymskiej …położonych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w rejonie ulic Franciszkańskiej, Sapieżyńskiej i Zakroczymskiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty policja policja
nieruchomości policja
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 56 — przekazanie Policji w 2015 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej …w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej przekazanie Policji w 2015 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w […] dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje policja policja
finanse policja
4. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 803 — zasięgnięcie od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych …w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych zasięgnięcie od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych sąd…
sąd
5. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1504 — zasięgnięcie od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych …zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych zasięgnięcie od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych sąd…
sąd
6. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1143 — przekazanie Policji w 2017 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej …przekazania Policji w 2017 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej przekazanie Policji w 2017 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i […] wydatki, obligacje policja policja
finanse policja
7. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1142 — przekazanie Policji w 2017 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej …przekazania Policji w 2017 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej przekazanie Policji w 2017 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla […] policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje policja policja
finanse policja
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 174 — rozpatrzenie skargi Pana T... G... na Prezydenta m.st. Warszawy oraz kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …uznana za bezzasadną] skargi bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring komunikacja miejska policja policja prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
bezpieczeństwo komunikacja miejska policja prezydent skargi
9. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 130 — zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej …zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby […] ponadnormatywnej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje policja policja
finanse policja
10. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 314 — zasięgnięcie od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych …w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych zasięgnięcie od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych sąd…
sąd
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …rok - druk 137 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej - druk 138 5. Przyjęcie protokołu nr […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2016 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej - druk […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2016 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej - druk 614 4. Przyjęcie protokołu nr 16/15 z dn. 08 grudnia…
2. Komisja Budżetu i Finansów …Śródmieście na rok 2015 - druk nr 55 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu […] służby prewencyjnej- druk nr 69 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej- druk nr 70 6. Kontynuacja prac nad projektem […] pieczy zastępczej - druk nr 152 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej - druk nr 138 6. Przyjęcie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Gabriela Szustek
Dotyczy możliwości powstania Komisariatu Policji na "Zielonej Białołęce"
2017-03-24 …zapytanie Dotyczy możliwości powstania Komisariatu Policji na "Zielonej Białołęce…
2.
Michał Czaykowski
Pożary w Dzielnicy Wola
2016-06-16 …Pożary w Dzielnicy Wola bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring policja policja straż miejska straż miejska…
3.
Maciej Wyszyński
Dotyczy zakupu dla Policji dymomierza i rozpoczęcie badań pojazdów poruszających się po Warszawie pod względem przekroczenia norm wydalanych spalin
2016-08-24 …interpelacja Dotyczy zakupu dla Policji dymomierza i rozpoczęcie badań pojazdów poruszających się po Warszawie pod względem przekroczenia norm wydalanych spalin…
4.
Aleksandra Gajewska
Utworzenie posterunku lub komisariatu Policji na terenie Białołęki wschodniej
2017-08-31 …interpelacja Dotyczy utworzenia posterunku lub komisariatu Policji na terenie Białołęki wschodniej 2017-08-31 Utworzenie posterunku lub komisariatu Policji na terenie Białołęki wschodniej bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring policja […] policja
5.
Piotr Mazurek
Dotyczy uzupełnienia odpowiedzi na int. nr 917 w sprawie informacji na temat działalności Straży Miejskiej i Stołecznej policji związanej z ograniczeniem możliwości sprzedaży alkoholu
2015-12-10 …Dotyczy uzupełnienia odpowiedzi na int. nr 917 w sprawie informacji na temat działalności Straży Miejskiej i Stołecznej policji związanej z ograniczeniem możliwości sprzedaży alkoholu…
6.
Lech Jaworski
Dotyczy wystąpienia do Komendanta Straży Miejskiej i Komendanta Stołecznego Policji o zwiększenie patroli pieszych i zmotoryzowanych w rejonie skrzyżowania ulic Smoczej i Niskiej
2016-10-14 …interpelacja Dotyczy wystąpienia do Komendanta Straży Miejskiej i Komendanta Stołecznego Policji o zwiększenie patroli pieszych i zmotoryzowanych w rejonie skrzyżowania ulic Smoczej i Niskiej…
7.
Olga Johann
Dotyczy informacji na temat działalności Straży Miejskiej i Stołecznej policji związanej z ograniczeniem możliwości sprzedaży alkoholu
2015-11-04 …interpelacja Dotyczy informacji na temat działalności Straży Miejskiej i Stołecznej policji związanej z ograniczeniem możliwości sprzedaży alkoholu…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników