Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 58 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 890 — zmiana uchwały w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso …m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje opłaty…
finanse opłaty
2. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1166 — zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 …m.st. Warszawy na lata 2017-2045 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1306 — zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045. …m.st. Warszawy na lata 2017-2045. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045. finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 598 — plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę …dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
finanse oświata
5. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 515 — Wieloletnia Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2016 — 2042 …Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2016 - 2042 Wieloletnia Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2016 - 2042 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-15
Uchwała nr 957 — zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 …m.st. Warszawy na lata 2016-2045 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 899 — zmiana uchwały w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje niepełnosprawni…
finanse niepełnosprawni
8. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1270 — zmiana uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych …zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych zmiana […] uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych oświata nauczyciele…
oświata
9. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 24 — wydatki majątkowe, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 …nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 wydatki majątkowe, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 22 z dnia
2016-01-14
Uchwała nr 560 — przekazanie Policji w 2016 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej …czas służby ponadnormatywnej przekazanie Policji w 2016 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje policja policja…
finanse policja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Dariusz Figura
Wpływ procesu reprywatyzacji na stan finansów miasta oraz oceny prawidłowości procesu obsługi roszczeń
2016-08-03 …interpelacja Dotyczy wpływu procesu reprywatyzacji na stan finansów miasta oraz oceny prawidłowości procesu obsługi roszczeń 2016-08-03 Wpływ procesu reprywatyzacji na stan finansów miasta oraz oceny prawidłowości procesu obsługi roszczeń finanse kredyty, dochody, sprawozdania…
2.
Oskar Hejka
Wysokość kosztów poniesionych na obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy
2017-07-20 …obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy 2017-07-20 Wysokość kosztów poniesionych na obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
3.
Lech Jaworski
Wierzytelność w stosunku do m.st. Warszawa
2015-05-07 …interpelacja Dotyczy wierzytelności w stosunku do m.st. Warszawa 2015-05-07 Wierzytelność w stosunku do m.st. Warszawa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
4.
Dariusz Figura
Konsekwencje finansowe realizacji roszczeń z tytułu Dekretu Bieruta
2015-12-10 …realizacji roszczeń z tytułu Dekretu Bieruta 2015-12-10 Konsekwencje finansowe realizacji roszczeń z tytułu Dekretu Bieruta finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
5.
Jarosław Krajewski
Dotyczy przedstawienia wykazu spraw skierowanych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy przedstawienia wykazu spraw skierowanych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych…
6.
Oskar Hejka
Wysokość planowanych przez Urząd m.st. Warszawy kosztów związanych z udziałem w drugiej edycji "Sesji Dialogu Miasta Przyszłości"
2016-02-19 …Wysokość planowanych przez Urząd m.st. Warszawy kosztów związanych z udziałem w drugiej edycji "Sesji Dialogu Miasta Przyszłości" finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
7.
Oskar Hejka
Ilość oraz wysokość odszkodowań wypłaconych przez m.st. Warszawa w trakcie realizacji procesów zwrotowych (Dekret Bieruta)
2016-10-17 …Ilość oraz wysokość odszkodowań wypłaconych przez m.st. Warszawa w trakcie realizacji procesów zwrotowych (Dekret Bieruta) finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
8.
Lech Jaworski
Warszawska Grupa Zakupowa (dotyczy wcześniejszej interpelacji)
2015-02-26 …wcześniejsze int. nr 90) 2015-02-26 Warszawska Grupa Zakupowa (dotyczy wcześniejszej interpelacji) energia ciepło, gaz, prąd finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
9.
Lech Jaworski
Zarządzanie flotą samochodów miejskich ( nr 2789 z 2014 r.)
2015-01-15 …nr 2789 z 2014 r.) 2015-01-15 Zarządzanie flotą samochodów miejskich ( nr 2789 z 2014 r.) finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
10.
Lech Jaworski
Dodatkowe środki na budowę dróg w Miasteczku Wilanów
2015-02-26 …Wilanów 2015-02-26 Dodatkowe środki na budowę dróg w Miasteczku Wilanów drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników