Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 56 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 691 — zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 …m.st. Warszawy na lata 2016-2042 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 598 — plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę …dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
finanse oświata
3. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 755 — wyrażenie zgody na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok obrotowy 2015 …zgody na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok obrotowy 2015 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
finanse zdrowie
4. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1169 — zmiana uchwały w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso …m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje opłaty…
finanse opłaty
5. Sesja nr 22 z dnia
2016-01-14
Uchwała nr 560 — przekazanie Policji w 2016 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej …czas służby ponadnormatywnej przekazanie Policji w 2016 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje policja policja…
finanse policja
6. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 57 — przekazanie Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej …czas służby ponadnormatywnej przekazanie Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje policja policja…
finanse policja
7. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 56 — przekazanie Policji w 2015 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej …r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje policja policja…
finanse policja
8. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 929 — zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 …m.st. Warszawy na lata 2016-2045 zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 813 — zmiana uchwały w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach …zmiana uchwały w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-15
Uchwała nr 963 — określenie zasad ustalania i przekazywania z budżetu miasta stołecznego Warszawy samorządowym zakładom budżetowym środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług …zakładom budżetowym środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników