Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 58 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 51 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 1241 — zatwierdzenie sprawozdania finansowego m.st. Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 rok …Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
2. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-16
Uchwała nr 183 — wyrażenie zgody na udzielenie samorządowemu zakładowi budżetowemu m.st. Warszawy pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości …m.st. Warszawy pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje sport…
finanse sport
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 121 — zmiany w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok …sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok zmiany w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 813 — zmiana uchwały w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach …zmiana uchwały w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1270 — zmiana uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych …zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych zmiana […] uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych oświata nauczyciele…
oświata
6. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 598 — plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę …dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
finanse oświata
7. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1168 — zmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej …sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 57 — przekazanie Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej …czas służby ponadnormatywnej przekazanie Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje policja policja…
finanse policja
9. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 263 — pozostawienie samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek nadwyżki środków obrotowych za rok 2014 …pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek nadwyżki środków obrotowych za rok 2014 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje sport…
finanse sport
10. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 978 — zmiana uchwały w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach …zmiana uchwały w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Dariusz Figura
Konsekwencje finansowe realizacji roszczeń z tytułu Dekretu Bieruta
2015-12-10 …realizacji roszczeń z tytułu Dekretu Bieruta 2015-12-10 Konsekwencje finansowe realizacji roszczeń z tytułu Dekretu Bieruta finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
2.
Dariusz Figura
Wpływ procesu reprywatyzacji na stan finansów miasta oraz oceny prawidłowości procesu obsługi roszczeń
2016-08-03 …interpelacja Dotyczy wpływu procesu reprywatyzacji na stan finansów miasta oraz oceny prawidłowości procesu obsługi roszczeń 2016-08-03 Wpływ procesu reprywatyzacji na stan finansów miasta oraz oceny prawidłowości procesu obsługi roszczeń finanse kredyty, dochody, sprawozdania…
3.
Oskar Hejka
Ilość oraz wysokość odszkodowań wypłaconych przez m.st. Warszawa w trakcie realizacji procesów zwrotowych (Dekret Bieruta)
2016-10-17 …Ilość oraz wysokość odszkodowań wypłaconych przez m.st. Warszawa w trakcie realizacji procesów zwrotowych (Dekret Bieruta) finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
4.
Oskar Hejka
Koszt referendum w sprawie projektu ustawy o zmianie ustroju m.st. Warszawy
2017-02-20 …ustroju m.st. Warszawy 2017-02-20 Koszt referendum w sprawie projektu ustawy o zmianie ustroju m.st. Warszawy finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego…
5.
Lech Jaworski
Warszawska Grupa Zakupowa (dotyczy wcześniejszej interpelacji)
2015-02-26 …wcześniejsze int. nr 90) 2015-02-26 Warszawska Grupa Zakupowa (dotyczy wcześniejszej interpelacji) energia ciepło, gaz, prąd finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
6.
Oskar Hejka
Wysokość kosztów poniesionych na obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy
2017-07-20 …obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy 2017-07-20 Wysokość kosztów poniesionych na obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
7.
Oskar Hejka
Koszt usług kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
2017-02-20 …usług kancelarii Domański Zakrzewski Palinka 2017-02-20 Koszt usług kancelarii Domański Zakrzewski Palinka załącznik do odpowiedzi finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
8.
Lech Jaworski
Wierzytelność w stosunku do m.st. Warszawa
2015-05-07 …interpelacja Dotyczy wierzytelności w stosunku do m.st. Warszawa 2015-05-07 Wierzytelność w stosunku do m.st. Warszawa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
9.
Oskar Hejka
Powierzchnie biurowe w Warta Tower
2017-05-11 …zapytanie Dotyczy powierzchni biurowych w Warta Tower 2017-05-11 Powierzchnie biurowe w Warta Tower finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
10.
Jarosław Krajewski
Dotyczy przedstawienia wykazu spraw skierowanych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy przedstawienia wykazu spraw skierowanych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników