Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 58 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 242 — zatwierdzenie sprawozdania finansowego m.st. Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok …Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
2. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-15
Uchwała nr 963 — określenie zasad ustalania i przekazywania z budżetu miasta stołecznego Warszawy samorządowym zakładom budżetowym środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług …zakładom budżetowym środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
3. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 755 — wyrażenie zgody na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok obrotowy 2015 …zgody na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok obrotowy 2015 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
finanse zdrowie
4. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 899 — zmiana uchwały w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje niepełnosprawni…
finanse niepełnosprawni
5. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 39 — Wieloletnia Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 …Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 Wieloletnia Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 263 — pozostawienie samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek nadwyżki środków obrotowych za rok 2014 …pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek nadwyżki środków obrotowych za rok 2014 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje sport…
finanse sport
7. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 300 — wyrażenie zgody na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok obrotowy 2014 …zgody na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok obrotowy 2014 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
finanse zdrowie
8. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 57 — przekazanie Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej …czas służby ponadnormatywnej przekazanie Policji w 2015 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje policja policja…
finanse policja
9. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 805 — zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 …m.st. Warszawy na lata 2016-2045 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1166 — zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 …m.st. Warszawy na lata 2017-2045 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Oskar Hejka
Ilość oraz wysokość odszkodowań wypłaconych przez m.st. Warszawa w trakcie realizacji procesów zwrotowych (Dekret Bieruta)
2016-10-17 …Ilość oraz wysokość odszkodowań wypłaconych przez m.st. Warszawa w trakcie realizacji procesów zwrotowych (Dekret Bieruta) finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
2.
Oskar Hejka
Powierzchnie biurowe w Warta Tower
2017-05-11 …zapytanie Dotyczy powierzchni biurowych w Warta Tower 2017-05-11 Powierzchnie biurowe w Warta Tower finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
3.
Lech Jaworski
Warszawska Grupa Zakupowa (int. nr 2787 z 2014 r.)
2015-01-15 …Warszawska Grupa Zakupowa (int. nr 2787 z 2014 r.) załącznik do odpowiedzi energia ciepło, gaz, prąd finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
4.
Dariusz Figura
Wpływ procesu reprywatyzacji na stan finansów miasta oraz oceny prawidłowości procesu obsługi roszczeń
2016-08-03 …interpelacja Dotyczy wpływu procesu reprywatyzacji na stan finansów miasta oraz oceny prawidłowości procesu obsługi roszczeń 2016-08-03 Wpływ procesu reprywatyzacji na stan finansów miasta oraz oceny prawidłowości procesu obsługi roszczeń finanse kredyty, dochody, sprawozdania…
5.
Lech Jaworski
Warszawska Grupa Zakupowa (dotyczy wcześniejszej interpelacji)
2015-02-26 …wcześniejsze int. nr 90) 2015-02-26 Warszawska Grupa Zakupowa (dotyczy wcześniejszej interpelacji) energia ciepło, gaz, prąd finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
6.
Oskar Hejka
Koszt usług kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
2017-02-20 …usług kancelarii Domański Zakrzewski Palinka 2017-02-20 Koszt usług kancelarii Domański Zakrzewski Palinka załącznik do odpowiedzi finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
7.
Oskar Hejka
Wysokość kosztów poniesionych na obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy
2017-07-20 …obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy 2017-07-20 Wysokość kosztów poniesionych na obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
8.
Lech Jaworski
Wierzytelność w stosunku do m.st. Warszawa
2015-05-07 …interpelacja Dotyczy wierzytelności w stosunku do m.st. Warszawa 2015-05-07 Wierzytelność w stosunku do m.st. Warszawa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
9.
Lech Jaworski
Dodatkowe środki na budowę dróg w Miasteczku Wilanów
2015-02-26 …Wilanów 2015-02-26 Dodatkowe środki na budowę dróg w Miasteczku Wilanów drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
10.
Jarosław Krajewski
Dotyczy przedstawienia wykazu spraw skierowanych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy przedstawienia wykazu spraw skierowanych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników