Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 58 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1272 — zmiana uchwały w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach …zmiana uchwały w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 929 — zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 …m.st. Warszawy na lata 2016-2045 zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 805 — zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 …m.st. Warszawy na lata 2016-2045 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1306 — zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045. …m.st. Warszawy na lata 2017-2045. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045. finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1390 — zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 …m.st. Warszawy na lata 2017-2045 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 899 — zmiana uchwały w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje niepełnosprawni…
finanse niepełnosprawni
7. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 515 — Wieloletnia Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2016 — 2042 …Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2016 - 2042 Wieloletnia Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2016 - 2042 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 644 — pozostawienie samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych za 2015 rok …pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych za 2015 rok finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje sport…
finanse sport
9. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 24 — wydatki majątkowe, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 …nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 wydatki majątkowe, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 39 — Wieloletnia Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 …Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 Wieloletnia Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Lech Jaworski
Dodatkowe środki na budowę dróg w Miasteczku Wilanów
2015-02-26 …Wilanów 2015-02-26 Dodatkowe środki na budowę dróg w Miasteczku Wilanów drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
2.
Dariusz Figura
Wpływ procesu reprywatyzacji na stan finansów miasta oraz oceny prawidłowości procesu obsługi roszczeń
2016-08-03 …interpelacja Dotyczy wpływu procesu reprywatyzacji na stan finansów miasta oraz oceny prawidłowości procesu obsługi roszczeń 2016-08-03 Wpływ procesu reprywatyzacji na stan finansów miasta oraz oceny prawidłowości procesu obsługi roszczeń finanse kredyty, dochody, sprawozdania…
3.
Oskar Hejka
Wysokość planowanych przez Urząd m.st. Warszawy kosztów związanych z udziałem w drugiej edycji "Sesji Dialogu Miasta Przyszłości"
2016-02-19 …Wysokość planowanych przez Urząd m.st. Warszawy kosztów związanych z udziałem w drugiej edycji "Sesji Dialogu Miasta Przyszłości" finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
4.
Oskar Hejka
Wysokość kosztów poniesionych na obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy
2017-07-20 …obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy 2017-07-20 Wysokość kosztów poniesionych na obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
5.
Jarosław Krajewski
Dotyczy przedstawienia wykazu spraw skierowanych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy przedstawienia wykazu spraw skierowanych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych…
6.
Oskar Hejka
Koszt referendum w sprawie projektu ustawy o zmianie ustroju m.st. Warszawy
2017-02-20 …ustroju m.st. Warszawy 2017-02-20 Koszt referendum w sprawie projektu ustawy o zmianie ustroju m.st. Warszawy finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego…
7.
Oskar Hejka
Ilość oraz wysokość odszkodowań wypłaconych przez m.st. Warszawa w trakcie realizacji procesów zwrotowych (Dekret Bieruta)
2016-10-17 …Ilość oraz wysokość odszkodowań wypłaconych przez m.st. Warszawa w trakcie realizacji procesów zwrotowych (Dekret Bieruta) finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
8.
Oskar Hejka
Koszt usług kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
2017-02-20 …usług kancelarii Domański Zakrzewski Palinka 2017-02-20 Koszt usług kancelarii Domański Zakrzewski Palinka załącznik do odpowiedzi finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
9.
Lech Jaworski
Warszawska Grupa Zakupowa (int. nr 2787 z 2014 r.)
2015-01-15 …Warszawska Grupa Zakupowa (int. nr 2787 z 2014 r.) załącznik do odpowiedzi energia ciepło, gaz, prąd finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
10.
Dariusz Figura
Konsekwencje finansowe realizacji roszczeń z tytułu Dekretu Bieruta
2015-12-10 …realizacji roszczeń z tytułu Dekretu Bieruta 2015-12-10 Konsekwencje finansowe realizacji roszczeń z tytułu Dekretu Bieruta finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników