Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 58 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-15
Uchwała nr 966 — zmiana uchwały w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso …m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 625 — zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 …m.st. Warszawy na lata 2016-2042 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 376 — wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu …sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
finanse współpraca regionalna
4. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 24 — wydatki majątkowe, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 …nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 wydatki majątkowe, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 731 — zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 …lata 2016-2045 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-16
Uchwała nr 183 — wyrażenie zgody na udzielenie samorządowemu zakładowi budżetowemu m.st. Warszawy pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości …m.st. Warszawy pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje sport…
finanse sport
7. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 453 — zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 …m.st. Warszawy na lata 2015-2042 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 121 — zmiany w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok …sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok zmiany w budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 890 — zmiana uchwały w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso …m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje opłaty…
finanse opłaty
10. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 35 — zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy …zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Oskar Hejka
Wysokość planowanych przez Urząd m.st. Warszawy kosztów związanych z udziałem w drugiej edycji "Sesji Dialogu Miasta Przyszłości"
2016-02-19 …Wysokość planowanych przez Urząd m.st. Warszawy kosztów związanych z udziałem w drugiej edycji "Sesji Dialogu Miasta Przyszłości" finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
2.
Oskar Hejka
Koszt usług kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
2017-02-20 …usług kancelarii Domański Zakrzewski Palinka 2017-02-20 Koszt usług kancelarii Domański Zakrzewski Palinka załącznik do odpowiedzi finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
3.
Jarosław Krajewski
Dotyczy przedstawienia wykazu spraw skierowanych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy przedstawienia wykazu spraw skierowanych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych…
4.
Dariusz Figura
Wpływ procesu reprywatyzacji na stan finansów miasta oraz oceny prawidłowości procesu obsługi roszczeń
2016-08-03 …interpelacja Dotyczy wpływu procesu reprywatyzacji na stan finansów miasta oraz oceny prawidłowości procesu obsługi roszczeń 2016-08-03 Wpływ procesu reprywatyzacji na stan finansów miasta oraz oceny prawidłowości procesu obsługi roszczeń finanse kredyty, dochody, sprawozdania…
5.
Dariusz Figura
Konsekwencje finansowe realizacji roszczeń z tytułu Dekretu Bieruta
2015-12-10 …realizacji roszczeń z tytułu Dekretu Bieruta 2015-12-10 Konsekwencje finansowe realizacji roszczeń z tytułu Dekretu Bieruta finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
6.
Oskar Hejka
Powierzchnie biurowe w Warta Tower
2017-05-11 …zapytanie Dotyczy powierzchni biurowych w Warta Tower 2017-05-11 Powierzchnie biurowe w Warta Tower finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Oskar Hejka
Koszt referendum w sprawie projektu ustawy o zmianie ustroju m.st. Warszawy
2017-02-20 …ustroju m.st. Warszawy 2017-02-20 Koszt referendum w sprawie projektu ustawy o zmianie ustroju m.st. Warszawy finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego…
8.
Oskar Hejka
Ilość oraz wysokość odszkodowań wypłaconych przez m.st. Warszawa w trakcie realizacji procesów zwrotowych (Dekret Bieruta)
2016-10-17 …Ilość oraz wysokość odszkodowań wypłaconych przez m.st. Warszawa w trakcie realizacji procesów zwrotowych (Dekret Bieruta) finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
9.
Oskar Hejka
Wysokość kosztów poniesionych na obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy
2017-07-20 …obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy 2017-07-20 Wysokość kosztów poniesionych na obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników