Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 58 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 514 — w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 …z upływem roku budżetowego 2015 w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 51 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 1243 — zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 …m.st. Warszawy na lata 2017-2045 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 361 — zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 …m.st. Warszawy na lata 2015-2042 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1143 — przekazanie Policji w 2017 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej …czas służby ponadnormatywnej przekazanie Policji w 2017 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje policja policja…
finanse policja
5. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 984 — zmiana uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego” …sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego” finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
finanse pomoc społeczna
6. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 453 — zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 …m.st. Warszawy na lata 2015-2042 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-16
Uchwała nr 183 — wyrażenie zgody na udzielenie samorządowemu zakładowi budżetowemu m.st. Warszawy pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości …m.st. Warszawy pn. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje sport…
finanse sport
8. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-15
Uchwała nr 966 — zmiana uchwały w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso …m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 39 — Wieloletnia Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 …Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 Wieloletnia Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 625 — zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 …m.st. Warszawy na lata 2016-2042 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Lech Jaworski
Zarządzanie flotą samochodów miejskich ( nr 2789 z 2014 r.)
2015-01-15 …nr 2789 z 2014 r.) 2015-01-15 Zarządzanie flotą samochodów miejskich ( nr 2789 z 2014 r.) finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
2.
Oskar Hejka
Koszt referendum w sprawie projektu ustawy o zmianie ustroju m.st. Warszawy
2017-02-20 …ustroju m.st. Warszawy 2017-02-20 Koszt referendum w sprawie projektu ustawy o zmianie ustroju m.st. Warszawy finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego…
3.
Dariusz Figura
Konsekwencje finansowe realizacji roszczeń z tytułu Dekretu Bieruta
2015-12-10 …realizacji roszczeń z tytułu Dekretu Bieruta 2015-12-10 Konsekwencje finansowe realizacji roszczeń z tytułu Dekretu Bieruta finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
4.
Lech Jaworski
Wierzytelność w stosunku do m.st. Warszawa
2015-05-07 …interpelacja Dotyczy wierzytelności w stosunku do m.st. Warszawa 2015-05-07 Wierzytelność w stosunku do m.st. Warszawa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
5.
Jarosław Krajewski
Dotyczy przedstawienia wykazu spraw skierowanych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy przedstawienia wykazu spraw skierowanych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych…
6.
Oskar Hejka
Wysokość planowanych przez Urząd m.st. Warszawy kosztów związanych z udziałem w drugiej edycji "Sesji Dialogu Miasta Przyszłości"
2016-02-19 …Wysokość planowanych przez Urząd m.st. Warszawy kosztów związanych z udziałem w drugiej edycji "Sesji Dialogu Miasta Przyszłości" finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
7.
Lech Jaworski
Warszawska Grupa Zakupowa (int. nr 2787 z 2014 r.)
2015-01-15 …Warszawska Grupa Zakupowa (int. nr 2787 z 2014 r.) załącznik do odpowiedzi energia ciepło, gaz, prąd finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
8.
Dariusz Figura
Wpływ procesu reprywatyzacji na stan finansów miasta oraz oceny prawidłowości procesu obsługi roszczeń
2016-08-03 …interpelacja Dotyczy wpływu procesu reprywatyzacji na stan finansów miasta oraz oceny prawidłowości procesu obsługi roszczeń 2016-08-03 Wpływ procesu reprywatyzacji na stan finansów miasta oraz oceny prawidłowości procesu obsługi roszczeń finanse kredyty, dochody, sprawozdania…
9.
Lech Jaworski
Warszawska Grupa Zakupowa (dotyczy wcześniejszej interpelacji)
2015-02-26 …wcześniejsze int. nr 90) 2015-02-26 Warszawska Grupa Zakupowa (dotyczy wcześniejszej interpelacji) energia ciepło, gaz, prąd finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
10.
Oskar Hejka
Wysokość kosztów poniesionych na obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy
2017-07-20 …obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy 2017-07-20 Wysokość kosztów poniesionych na obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników