Wyniki wyszukiwania dla tagu: odznaczenia

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 247 — nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy /Pan Andrzej Wajda/ …Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy /Pan Andrzej Wajda/ nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy /Pan Andrzej Wajda/ odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
odznaczenia
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 222 — zasady i tryb nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy …trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy zasady i tryb nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
odznaczenia
3. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 735 — przyznanie Nagród Miasta Stołecznego Warszawy …w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy przyznanie Nagród Miasta Stołecznego Warszawy odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
odznaczenia
4. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1129 — wystąpienie z wnioskiem o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego …Zasługi dla Samorządu Terytorialnego wystąpienie z wnioskiem o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
odznaczenia radni
5. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 919 — przyznanie Nagród Miasta Stołecznego Warszawy …w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy przyznanie Nagród Miasta Stołecznego Warszawy odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
odznaczenia
6. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1214 — nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy …w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
odznaczenia
7. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 734 — nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy /Prof. Adam Strzembosz/ …Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy /Prof. Adam Strzembosz/ nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy /Prof. Adam Strzembosz/ odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
odznaczenia
8. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 886 — zmiana uchwała w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy …Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy zmiana uchwała w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
odznaczenia
9. Sesja nr 22 z dnia
2016-01-14
Uchwała nr 559 — przekazanie Policji w 2016 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej …środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa policja policja…
odznaczenia policja
10. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 221 — zasady i tryb nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy …zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy zasady i tryb nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
odznaczenia
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników