Wyniki wyszukiwania dla tagu: transport

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1127 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. S. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K…… S………… na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. S. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną…
komunikacja miejska skargi
2. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 214 — rozpatrzenie skargi mieszkańców oraz osób komunikacyjnie związanych z rejonem od Przewodowej do Bysławskiej na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców oraz osób komunikacyjnie związanych z rejonem od Przewodowej do Bysławskiej na działanie Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi mieszkańców oraz osób komunikacyjnie związanych z rejonem od Przewodowej do Bysławskiej na działanie Zarządu […] Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
3. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1394 — określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok …od środków transportowych na 2018 rok określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok opłaty transport
opłaty transport
4. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 131 — rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na bezczynność Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na bezczynność Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na bezczynność Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 173 — rozpatrzenie skargi Pani J... Sz... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pani J. Sz. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pani J... Sz... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja…
komunikacja miejska skargi
6. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 216 — rozpatrzenie skargi Pana J... M... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J….. M……… na działanie Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana J... M... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
7. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1139 — opłaty za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie …opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie opłaty za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie komunikacja miejska…
komunikacja miejska
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 119 — rozpatrzenie skargi Pana A... K... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego i Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A…… K…….. na działanie Zarządu Transportu Miejskiego i Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana A... K... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego i Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana…
komunikacja miejska skargi straż miejska
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1125 — rozpatrzenie skargi Pana A. B. na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A…… B……… na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana A. B. na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] komunikacja miejska skargi…
komunikacja miejska skargi
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 658 — w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym …w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym komunikacja miejska…
komunikacja miejska
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Biura Drogownictwa i Komunikacji. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - druk nr […] sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 96 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Zapoznanie członków komisji z działalnością spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 7. Zapoznanie członków […] komisji z działalnością spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 8. Prezentacja „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi". 9. Sprawy różne, wolne…
2. Komisja Edukacji i Rodziny …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych - druk nr 1375 2017-06-20 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu…
3. Komisja Budżetu i Finansów …druk nr 50 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - druk nr […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu uczestników 45. Rajdu Arsenał środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - druk nr 135 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia […] Kasprowicza) 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - druk nr 952 9. Zaopiniowanie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody…
4. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …z dnia 11.03.2015r. 17. Sprawy różne 2015-04-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Zarządu Transportu Miejskiego na temat zasad nadawania nazw przystankom komunikacji publicznej w m.st. Warszawie. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały…
5. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …druk nr 630. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625. 4. Informacja na temat transportu osób niepełnosprawnych. 5. Przyjęcie protokołu nr 15 z […] Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625 + A 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zadań…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 34 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Wojciech Zabłocki
Dotyczy logo Zarządu Transportu Miejskiego
2015-03-20 …interpelacja Dotyczy logo Zarządu Transportu Miejskiego…
2.
Jarosław Krajewski, Wojciech Zabłocki
Dotyczy liczby samochodów służbowych Urzędu Miasta, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego oraz kosztów ich mycia
2015-07-09 …zapytanie Dotyczy liczby samochodów służbowych Urzędu Miasta, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego oraz kosztów ich mycia…
3.
Aleksandra Gajewska
Wprowadzenie zegarów przy drogowej sygnalizacji świetlnej
2015-09-17 …drogowej sygnalizacji świetlnej 2015-09-17 Wprowadzenie zegarów przy drogowej sygnalizacji świetlnej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport
4.
Aleksandra Gajewska
Pojazdy elektryczne
2015-01-15 …interpelacja Dotyczy pojazdów elektrycznych 2015-01-15 Pojazdy elektryczne transport
5.
Filip Frąckowiak
Autopoprawki Prezydenta m.st. Warszawy do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym — druk nr 625
2016-04-21 …Prezydenta m.st. Warszawy do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625 2016-04-21 Autopoprawki Prezydenta m.st. Warszawy do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego […] Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625 komunikacja miejska…
6.
Michał Czaykowski
Carsharing samochodów elektrycznych
2017-02-06 …zapytanie Dotyczy carsharingu samochodów elektrycznych 2017-02-06 Carsharing samochodów elektrycznych transport
7.
Filip Frąckowiak
Ograniczenie ruchu pojazdów na wiadukcie „Panzera”
2017-01-02 …na wiadukcie „Panzera” 2017-01-02 Ograniczenie ruchu pojazdów na wiadukcie „Panzera” drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport
8.
Michał Czaykowski
Prywatyzacja MPT
2015-04-16 …zapytanie Dotyczy prywatyzacji MPT 2015-04-16 Prywatyzacja MPT spółki transport
9.
Jarosław Krajewski, Wojciech Zabłocki
Dotyczy niezgodności zamówionej przez Zarząd Transportu Miejskiego usługi z usługą otrzymaną
2015-09-17 …interpelacja Dotyczy niezgodności zamówionej przez Zarząd Transportu Miejskiego usługi z usługą otrzymaną…
10.
Ewa Janczar
Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów i kierowców
2016-07-07 …kierowców bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników