Wyniki wyszukiwania dla tagu: transport

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1125 — rozpatrzenie skargi Pana A. B. na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A…… B……… na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana A. B. na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] komunikacja miejska skargi…
komunikacja miejska skargi
2. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 615 — rozpatrzenie skargi Pana T…….. Ś……… na brak załatwienia wniosku w terminie przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana T…….. Ś……… na brak załatwienia wniosku w terminie przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana T…….. Ś……… na brak załatwienia wniosku w terminie przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana…
komunikacja miejska skargi
3. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 449 — rozpatrzenie skargi Pana P... D... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P……. D…… na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana P... D... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja…
komunikacja miejska skargi
4. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 409 — zmiana uchwały w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich …statutu Zarządu Dróg Miejskich zmiana uchwały w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport
drogi transport
5. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1223 — w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie …opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie komunikacja miejska opłaty transport
komunikacja miejska opłaty transport
6. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1195 — rozpatrzenie skargi Pana T… Sz... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana T…… Sz……… na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana T… Sz... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego komunikacja miejska skargi…
komunikacja miejska skargi
7. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 481 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pani G... M... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pani G……. M…….. na działanie Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pani G... M... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
8. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 695 — zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez m.st. Warszawę umów i porozumień z gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego …zawieranie przez m.st. Warszawę umów i porozumień z gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez m.st. Warszawę umów i porozumień z gminami […] w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego tekst ujednolicony uchwały komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
komunikacja miejska współpraca regionalna
9. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1289 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym […] dzieci tych osób zmiana uchwały w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób…
komunikacja miejska opłaty
10. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 198 — uchwalenie Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi …w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi uchwalenie Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego […] transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi komunikacja miejska transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
komunikacja miejska transport współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych - druk nr 1375 2017-06-20 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu…
2. Komisja Budżetu i Finansów …druk nr 50 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - druk nr […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu uczestników 45. Rajdu Arsenał środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - druk nr 135 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia […] Kasprowicza) 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - druk nr 952 9. Zaopiniowanie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody…
3. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …z dnia 11.03.2015r. 17. Sprawy różne 2015-04-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Zarządu Transportu Miejskiego na temat zasad nadawania nazw przystankom komunikacji publicznej w m.st. Warszawie. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały…
4. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …druk nr 630. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625. 4. Informacja na temat transportu osób niepełnosprawnych. 5. Przyjęcie protokołu nr 15 z […] Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625 + A 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zadań…
5. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Biura Drogownictwa i Komunikacji. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - druk nr […] sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 96 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Zapoznanie członków komisji z działalnością spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 7. Zapoznanie członków […] komisji z działalnością spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 8. Prezentacja „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi". 9. Sprawy różne, wolne…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 34 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Guział
Transport szynowy
2015-05-07 …interpelacja Dotyczy transportu szynowego 2015-05-07 Transport szynowy komunikacja miejska transport
2.
Jarosław Krajewski, Wojciech Zabłocki
Dotyczy niezgodności zamówionej przez Zarząd Transportu Miejskiego usługi z usługą otrzymaną
2015-09-17 …interpelacja Dotyczy niezgodności zamówionej przez Zarząd Transportu Miejskiego usługi z usługą otrzymaną…
3.
Jarosław Krajewski, Wojciech Zabłocki
Dotyczy liczby samochodów służbowych Urzędu Miasta, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego oraz kosztów ich mycia
2015-07-09 …zapytanie Dotyczy liczby samochodów służbowych Urzędu Miasta, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego oraz kosztów ich mycia…
4.
Filip Frąckowiak
Autopoprawki Prezydenta m.st. Warszawy do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym — druk nr 625
2016-04-21 …Prezydenta m.st. Warszawy do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625 2016-04-21 Autopoprawki Prezydenta m.st. Warszawy do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego […] Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625 komunikacja miejska…
5.
Lech Jaworski
System sterowania ruchem i tzw. "zielonej fali" dla pojazdów szynowych w mieście stołecznym
2015-02-26 …stołecznym 2015-02-26 System sterowania ruchem i tzw. "zielonej fali" dla pojazdów szynowych w mieście stołecznym transport
6.
Filip Frąckowiak
Grupy motocyklistów, łamiących przepisy ruchu drogowego (dotyczy wcześniejszej interpelacji)
2015-04-16 …przepisy ruchu drogowego (dotyczy wcześniejszej interpelacji) bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring transport
7.
Ewa Samonek
Dotyczy usprawnienia transportu na rzecz osób z niepełnosprawnościami organizowanego przez Miasto
2016-12-15 …interpelacja Dotyczy usprawnienia transportu na rzecz osób z niepełnosprawnościami organizowanego przez Miasto…
8.
Aleksandra Gajewska
Pojazdy elektryczne
2015-01-15 …interpelacja Dotyczy pojazdów elektrycznych 2015-01-15 Pojazdy elektryczne transport
9.
Oskar Hejka
Obwodnica Śródmieścia
2017-05-19 …zapytanie Dotyczy obwodnicy Śródmieścia 2017-05-19 Obwodnica Śródmieścia drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport
10.
Filip Frąckowiak
Interwencja w sprawie zwiększonej ilości grup motocyklowych łamiących przepisy prawa drogowego
2015-03-26 …grup motocyklowych łamiących przepisy prawa drogowego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników