Wyniki wyszukiwania dla tagu: transport

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1139 — opłaty za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie …opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie opłaty za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie komunikacja miejska…
komunikacja miejska
2. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 412 — określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok …od środków transportowych na 2016 rok określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok opłaty transport
opłaty transport
3. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1289 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym […] dzieci tych osób zmiana uchwały w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób…
komunikacja miejska opłaty
4. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 615 — rozpatrzenie skargi Pana T…….. Ś……… na brak załatwienia wniosku w terminie przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana T…….. Ś……… na brak załatwienia wniosku w terminie przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana T…….. Ś……… na brak załatwienia wniosku w terminie przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana…
komunikacja miejska skargi
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1125 — rozpatrzenie skargi Pana A. B. na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A…… B……… na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana A. B. na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] komunikacja miejska skargi…
komunikacja miejska skargi
6. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1127 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. S. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K…… S………… na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. S. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną…
komunikacja miejska skargi
7. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 917 — rozpatrzenie skargi Pana K... S... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K………. S……. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana K... S... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja…
komunikacja miejska skargi
8. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1128 — rozpatrzenie skargi Pana H. Ś. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana H…… Ś……… na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana H. Ś. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi parkowanie…
parkowanie skargi
9. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 449 — rozpatrzenie skargi Pana P... D... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P……. D…… na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana P... D... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja…
komunikacja miejska skargi
10. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 218 — rozpatrzenie skargi Pani K... P... na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K……… P……. na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pani K... P... na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za zasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …z dnia 11.03.2015r. 17. Sprawy różne 2015-04-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Zarządu Transportu Miejskiego na temat zasad nadawania nazw przystankom komunikacji publicznej w m.st. Warszawie. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały…
2. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …druk nr 630. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625. 4. Informacja na temat transportu osób niepełnosprawnych. 5. Przyjęcie protokołu nr 15 z […] Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625 + A 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zadań…
3. Komisja Edukacji i Rodziny …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych - druk nr 1375 2017-06-20 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu…
4. Komisja Budżetu i Finansów …druk nr 50 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - druk nr […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu uczestników 45. Rajdu Arsenał środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - druk nr 135 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia […] Kasprowicza) 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - druk nr 952 9. Zaopiniowanie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody…
5. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Biura Drogownictwa i Komunikacji. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - druk nr […] sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 96 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Zapoznanie członków komisji z działalnością spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 7. Zapoznanie członków […] komisji z działalnością spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 8. Prezentacja „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi". 9. Sprawy różne, wolne…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 34 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Ewa Samonek
Dotyczy usprawnienia transportu na rzecz osób z niepełnosprawnościami organizowanego przez Miasto
2016-12-15 …interpelacja Dotyczy usprawnienia transportu na rzecz osób z niepełnosprawnościami organizowanego przez Miasto…
2.
Jarosław Krajewski, Wojciech Zabłocki
Dotyczy niezgodności zamówionej przez Zarząd Transportu Miejskiego usługi z usługą otrzymaną
2015-09-17 …interpelacja Dotyczy niezgodności zamówionej przez Zarząd Transportu Miejskiego usługi z usługą otrzymaną…
3.
Aleksandra Gajewska
Pojazdy elektryczne
2015-01-15 …interpelacja Dotyczy pojazdów elektrycznych 2015-01-15 Pojazdy elektryczne transport
4.
Michał Grodzki
Dotyczy kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego w spółce Miejskie Zakłady Autobusowe
2015-10-09 …interpelacja Dotyczy kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego w spółce Miejskie Zakłady Autobusowe…
5.
Jarosław Krajewski, Wojciech Zabłocki
Dotyczy niezgodności zamówionej przez Zarząd Transportu Miejskiego usługi z usługą otrzymaną
2015-09-17 …interpelacja Dotyczy niezgodności zamówionej przez Zarząd Transportu Miejskiego usługi z usługą otrzymaną…
6.
Piotr Guział
Transport szynowy
2015-05-07 …interpelacja Dotyczy transportu szynowego 2015-05-07 Transport szynowy komunikacja miejska transport
7.
Aleksandra Gajewska
Wprowadzenie zegarów przy drogowej sygnalizacji świetlnej
2015-09-17 …drogowej sygnalizacji świetlnej 2015-09-17 Wprowadzenie zegarów przy drogowej sygnalizacji świetlnej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport
8.
Ewa Janczar
Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów i kierowców
2016-07-07 …kierowców bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport
9.
Michał Czaykowski
Prywatyzacja MPT
2015-04-16 …zapytanie Dotyczy prywatyzacji MPT 2015-04-16 Prywatyzacja MPT spółki transport
10.
Lech Jaworski
System sterowania ruchem i tzw. "zielonej fali" dla pojazdów szynowych w mieście stołecznym
2015-02-26 …stołecznym 2015-02-26 System sterowania ruchem i tzw. "zielonej fali" dla pojazdów szynowych w mieście stołecznym transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników