Wyniki wyszukiwania dla tagu: transport

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 131 — rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na bezczynność Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na bezczynność Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na bezczynność Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
2. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1128 — rozpatrzenie skargi Pana H. Ś. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana H…… Ś……… na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana H. Ś. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi parkowanie…
parkowanie skargi
3. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1125 — rozpatrzenie skargi Pana A. B. na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A…… B……… na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana A. B. na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] komunikacja miejska skargi…
komunikacja miejska skargi
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 119 — rozpatrzenie skargi Pana A... K... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego i Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A…… K…….. na działanie Zarządu Transportu Miejskiego i Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana A... K... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego i Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy [uznana…
komunikacja miejska skargi straż miejska
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1127 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. S. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K…… S………… na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. S. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną…
komunikacja miejska skargi
6. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 949 — rozpatrzenie skargi Pani E... G... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E……. G……… na działanie Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pani E... G... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
7. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 828 — ustalenie cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie …w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie ustalenie cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie komunikacja miejska…
komunikacja miejska
8. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 446 — rozpatrzenie skargi Pana M... J... na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M……. J…… na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana M... J... na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za zasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
9. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 279 — rozpatrzenie skargi Pana J... K... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J…….. K………….. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana J... K... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja…
komunikacja miejska skargi
10. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 956 — rozpatrzenie skargi Pana K... Z... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana częściowo za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K... Z... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana częściowo za zasadną] rozpatrzenie skargi Pana K... Z... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana częściowo za zasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych - druk nr 1375 2017-06-20 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu…
2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Biura Drogownictwa i Komunikacji. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - druk nr […] sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 96 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Zapoznanie członków komisji z działalnością spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 7. Zapoznanie członków […] komisji z działalnością spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 8. Prezentacja „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi". 9. Sprawy różne, wolne…
3. Komisja Budżetu i Finansów …druk nr 50 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - druk nr […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu uczestników 45. Rajdu Arsenał środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - druk nr 135 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia […] Kasprowicza) 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - druk nr 952 9. Zaopiniowanie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody…
4. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …druk nr 630. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625. 4. Informacja na temat transportu osób niepełnosprawnych. 5. Przyjęcie protokołu nr 15 z […] Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625 + A 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zadań…
5. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …z dnia 11.03.2015r. 17. Sprawy różne 2015-04-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Zarządu Transportu Miejskiego na temat zasad nadawania nazw przystankom komunikacji publicznej w m.st. Warszawie. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 31 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Michał Grodzki
Dotyczy kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego w spółce Miejskie Zakłady Autobusowe
2015-10-09 …interpelacja Dotyczy kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego w spółce Miejskie Zakłady Autobusowe…
2.
Filip Frąckowiak
Interwencja w sprawie zwiększonej ilości grup motocyklowych łamiących przepisy prawa drogowego
2015-03-26 …grup motocyklowych łamiących przepisy prawa drogowego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring transport
3.
Michał Czaykowski
Trasa biegu "Maratonu Warszawskiego"
2015-07-09 …zapytanie Dotyczy trasy biegu "Maratonu Warszawskiego" 2015-07-09 Trasa biegu "Maratonu Warszawskiego" sport transport
4.
Aleksandra Gajewska
Pojazdy elektryczne
2015-01-15 …interpelacja Dotyczy pojazdów elektrycznych 2015-01-15 Pojazdy elektryczne transport
5.
Jarosław Krajewski, Wojciech Zabłocki
Dotyczy niezgodności zamówionej przez Zarząd Transportu Miejskiego usługi z usługą otrzymaną
2015-09-17 …interpelacja Dotyczy niezgodności zamówionej przez Zarząd Transportu Miejskiego usługi z usługą otrzymaną…
6.
Ewa Samonek
Dotyczy usprawnienia transportu na rzecz osób z niepełnosprawnościami organizowanego przez Miasto
2016-12-15 …interpelacja Dotyczy usprawnienia transportu na rzecz osób z niepełnosprawnościami organizowanego przez Miasto…
7.
Oskar Hejka
Obwodnica Śródmieścia
2017-05-19 …zapytanie Dotyczy obwodnicy Śródmieścia 2017-05-19 Obwodnica Śródmieścia drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport
8.
Jarosław Krajewski
Dotyczy efektywności obsługi transportem zbiorowym wybranych korytarzy transportowych
2015-02-26 …zapytanie Dotyczy efektywności obsługi transportem zbiorowym wybranych korytarzy transportowych…
9.
Jarosław Krajewski, Wojciech Zabłocki
Dotyczy kosztów mycia samochodów w Zarządzie Transportu Miejskiego
2015-08-27 …zapytanie Dotyczy kosztów mycia samochodów w Zarządzie Transportu Miejskiego…
10.
Aleksandra Gajewska
Poprawa jakości dróg w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2015-10-15 …Warszawy 2015-10-15 Poprawa jakości dróg w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników