Wyniki wyszukiwania dla tagu: transport

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1394 — określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok …od środków transportowych na 2018 rok określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok opłaty transport
opłaty transport
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 103 — ustalenie zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób …w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym […] oraz dla dzieci tych osób ustalenie zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we…
komunikacja miejska
3. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 27 — nieodpłatny przewóz środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy …w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nieodpłatny przewóz środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej…
komunikacja miejska
4. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 828 — ustalenie cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie …w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie ustalenie cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie komunikacja miejska…
komunikacja miejska
5. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 615 — rozpatrzenie skargi Pana T…….. Ś……… na brak załatwienia wniosku w terminie przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana T…….. Ś……… na brak załatwienia wniosku w terminie przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana T…….. Ś……… na brak załatwienia wniosku w terminie przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana…
komunikacja miejska skargi
6. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 446 — rozpatrzenie skargi Pana M... J... na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M……. J…… na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana M... J... na działanie Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za zasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 279 — rozpatrzenie skargi Pana J... K... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J…….. K………….. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana J... K... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja…
komunikacja miejska skargi
8. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 695 — zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez m.st. Warszawę umów i porozumień z gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego …zawieranie przez m.st. Warszawę umów i porozumień z gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez m.st. Warszawę umów i porozumień z gminami […] w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego tekst ujednolicony uchwały komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
komunikacja miejska współpraca regionalna
9. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 131 — rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na bezczynność Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na bezczynność Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na bezczynność Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
10. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 216 — rozpatrzenie skargi Pana J... M... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J….. M……… na działanie Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana J... M... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …druk nr 630. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625. 4. Informacja na temat transportu osób niepełnosprawnych. 5. Przyjęcie protokołu nr 15 z […] Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625 + A 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zadań…
2. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …z dnia 11.03.2015r. 17. Sprawy różne 2015-04-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Zarządu Transportu Miejskiego na temat zasad nadawania nazw przystankom komunikacji publicznej w m.st. Warszawie. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały…
3. Komisja Edukacji i Rodziny …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych - druk nr 1375 2017-06-20 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu…
4. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Biura Drogownictwa i Komunikacji. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - druk nr […] sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 96 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Zapoznanie członków komisji z działalnością spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 7. Zapoznanie członków […] komisji z działalnością spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 8. Prezentacja „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi". 9. Sprawy różne, wolne…
5. Komisja Budżetu i Finansów …druk nr 50 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - druk nr […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu uczestników 45. Rajdu Arsenał środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - druk nr 135 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia […] Kasprowicza) 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - druk nr 952 9. Zaopiniowanie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 34 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Michał Czaykowski
Prywatyzacja MPT
2015-04-16 …zapytanie Dotyczy prywatyzacji MPT 2015-04-16 Prywatyzacja MPT spółki transport
2.
Filip Frąckowiak
Ograniczenie ruchu pojazdów na wiadukcie „Panzera”
2017-01-02 …na wiadukcie „Panzera” 2017-01-02 Ograniczenie ruchu pojazdów na wiadukcie „Panzera” drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport
3.
Aleksandra Gajewska
Pojazdy elektryczne
2015-01-15 …interpelacja Dotyczy pojazdów elektrycznych 2015-01-15 Pojazdy elektryczne transport
4.
Michał Czaykowski
Trasa biegu "Maratonu Warszawskiego"
2015-07-09 …zapytanie Dotyczy trasy biegu "Maratonu Warszawskiego" 2015-07-09 Trasa biegu "Maratonu Warszawskiego" sport transport
5.
Jarosław Krajewski, Wojciech Zabłocki
Dotyczy kosztów mycia samochodów w Zarządzie Transportu Miejskiego
2015-08-27 …zapytanie Dotyczy kosztów mycia samochodów w Zarządzie Transportu Miejskiego…
6.
Lech Jaworski
System sterowania ruchem i tzw. "zielonej fali" dla pojazdów szynowych w mieście stołecznym
2015-02-26 …stołecznym 2015-02-26 System sterowania ruchem i tzw. "zielonej fali" dla pojazdów szynowych w mieście stołecznym transport
7.
Dariusz Figura
Sposób prowadzenia prac i organizacji ruchu przy budowie kolektora wodno-ściekowego w ciągu ul. Marymonckiej
2014-12-29 …i organizacji ruchu przy budowie kolektora wodno-ściekowego w ciągu ul. Marymonckiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport
8.
Dariusz Figura
Możliwość zastosowania w Warszawie liczników odmierzających czas do zmiany świateł
2016-08-03 …Możliwość zastosowania w Warszawie liczników odmierzających czas do zmiany świateł drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport
9.
Aleksandra Gajewska
Dzień Bez Samochodu
2015-12-10 …interpelacja Dotyczy Dnia Bez Samochodu 2015-12-10 Dzień Bez Samochodu komunikacja miejska transport
10.
Aleksandra Gajewska
Wprowadzenie zegarów przy drogowej sygnalizacji świetlnej
2015-09-17 …drogowej sygnalizacji świetlnej 2015-09-17 Wprowadzenie zegarów przy drogowej sygnalizacji świetlnej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników