Wyniki wyszukiwania dla tagu: transport

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 216 — rozpatrzenie skargi Pana J... M... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J….. M……… na działanie Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana J... M... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
2. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1140 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób …zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym […] dzieci tych osób zmiana uchwały w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób…
komunikacja miejska
3. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1394 — określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok …od środków transportowych na 2018 rok określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok opłaty transport
opłaty transport
4. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1127 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. S. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K…… S………… na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. S. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną…
komunikacja miejska skargi
5. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 449 — rozpatrzenie skargi Pana P... D... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P……. D…… na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana P... D... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja…
komunikacja miejska skargi
6. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 134 — rozpatrzenie skargi Pani D... H... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pani D. H. na działanie Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pani D... H... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
7. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 27 — nieodpłatny przewóz środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy …w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nieodpłatny przewóz środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej…
komunikacja miejska
8. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 949 — rozpatrzenie skargi Pani E... G... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E……. G……… na działanie Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pani E... G... na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
9. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 279 — rozpatrzenie skargi Pana J... K... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J…….. K………….. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana J... K... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja…
komunikacja miejska skargi
10. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 695 — zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez m.st. Warszawę umów i porozumień z gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego …zawieranie przez m.st. Warszawę umów i porozumień z gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez m.st. Warszawę umów i porozumień z gminami […] w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego tekst ujednolicony uchwały komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
komunikacja miejska współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetu i Finansów …druk nr 50 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - druk nr […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu uczestników 45. Rajdu Arsenał środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - druk nr 135 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia […] Kasprowicza) 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - druk nr 952 9. Zaopiniowanie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody…
2. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …z dnia 11.03.2015r. 17. Sprawy różne 2015-04-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Zarządu Transportu Miejskiego na temat zasad nadawania nazw przystankom komunikacji publicznej w m.st. Warszawie. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Biura Drogownictwa i Komunikacji. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - druk nr […] sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 96 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Zapoznanie członków komisji z działalnością spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 7. Zapoznanie członków […] komisji z działalnością spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 8. Prezentacja „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi". 9. Sprawy różne, wolne…
4. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …druk nr 630. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625. 4. Informacja na temat transportu osób niepełnosprawnych. 5. Przyjęcie protokołu nr 15 z […] Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625 + A 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zadań…
5. Komisja Edukacji i Rodziny …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych - druk nr 1375 2017-06-20 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 34 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska
Pojazdy elektryczne
2015-01-15 …interpelacja Dotyczy pojazdów elektrycznych 2015-01-15 Pojazdy elektryczne transport
2.
Lech Jaworski
Planowane uruchomienie wypożyczalni samochodów miejskich
2015-03-12 …zapytanie Dotyczy planowanego uruchomienia wypożyczalni samochodów miejskich 2015-03-12 Planowane uruchomienie wypożyczalni samochodów miejskich transport
3.
Filip Frąckowiak
Ograniczenie ruchu pojazdów na wiadukcie „Panzera”
2017-01-02 …na wiadukcie „Panzera” 2017-01-02 Ograniczenie ruchu pojazdów na wiadukcie „Panzera” drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport
4.
Oskar Hejka
Obwodnica Śródmieścia
2017-05-19 …zapytanie Dotyczy obwodnicy Śródmieścia 2017-05-19 Obwodnica Śródmieścia drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport
5.
Michał Grodzki
Dotyczy kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego w spółce Miejskie Zakłady Autobusowe
2015-10-09 …interpelacja Dotyczy kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego w spółce Miejskie Zakłady Autobusowe…
6.
Jarosław Krajewski, Wojciech Zabłocki
Dotyczy liczby samochodów służbowych Urzędu Miasta, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego oraz kosztów ich mycia
2015-07-09 …zapytanie Dotyczy liczby samochodów służbowych Urzędu Miasta, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego oraz kosztów ich mycia…
7.
Aleksandra Gajewska
Wyznaczenie nowych granic stref TAXI
2017-02-16 …interpelacja Dotyczy wyznaczenia nowych granic stref TAXI 2017-02-16 Wyznaczenie nowych granic stref TAXI transport
8.
Jarosław Krajewski, Wojciech Zabłocki
Dotyczy kosztów mycia samochodów w Zarządzie Transportu Miejskiego
2015-08-27 …zapytanie Dotyczy kosztów mycia samochodów w Zarządzie Transportu Miejskiego…
9.
Aleksandra Gajewska
Dzień Bez Samochodu
2015-12-10 …interpelacja Dotyczy Dnia Bez Samochodu 2015-12-10 Dzień Bez Samochodu komunikacja miejska transport
10.
Jarosław Krajewski, Wojciech Zabłocki
Dotyczy kosztów mycia samochodów w Zarządzie Transportu Miejskiego
2015-08-27 …zapytanie Dotyczy kosztów mycia samochodów w Zarządzie Transportu Miejskiego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników