Wyniki wyszukiwania dla tagu: transport

Uchwały

Wyniki 1–10 z 38 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 412 — określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok …od środków transportowych na 2016 rok określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok opłaty transport
opłaty transport
2. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1140 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób …zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym […] dzieci tych osób zmiana uchwały w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób…
komunikacja miejska
3. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1127 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. S. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K…… S………… na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. S. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną…
komunikacja miejska skargi
4. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 27 — nieodpłatny przewóz środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy …w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nieodpłatny przewóz środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej…
komunikacja miejska
5. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1195 — rozpatrzenie skargi Pana T… Sz... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana T…… Sz……… na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana T… Sz... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego komunikacja miejska skargi…
komunikacja miejska skargi
6. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 131 — rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na bezczynność Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na bezczynność Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na bezczynność Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
7. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 409 — zmiana uchwały w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich …statutu Zarządu Dróg Miejskich zmiana uchwały w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport
drogi transport
8. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 279 — rozpatrzenie skargi Pana J... K... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J…….. K………….. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana J... K... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja…
komunikacja miejska skargi
9. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 917 — rozpatrzenie skargi Pana K... S... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K………. S……. na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi Pana K... S... na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja…
komunikacja miejska skargi
10. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 214 — rozpatrzenie skargi mieszkańców oraz osób komunikacyjnie związanych z rejonem od Przewodowej do Bysławskiej na działanie Zarządu Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] …sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców oraz osób komunikacyjnie związanych z rejonem od Przewodowej do Bysławskiej na działanie Zarządu Transportu Miejskiego rozpatrzenie skargi mieszkańców oraz osób komunikacyjnie związanych z rejonem od Przewodowej do Bysławskiej na działanie Zarządu […] Transportu Miejskiego [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetu i Finansów …druk nr 50 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - druk nr […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu uczestników 45. Rajdu Arsenał środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - druk nr 135 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia […] Kasprowicza) 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - druk nr 952 9. Zaopiniowanie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody…
2. Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego …z dnia 11.03.2015r. 17. Sprawy różne 2015-04-15 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Zarządu Transportu Miejskiego na temat zasad nadawania nazw przystankom komunikacji publicznej w m.st. Warszawie. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały…
3. Komisja Edukacji i Rodziny …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych - druk nr 1375 2017-06-20 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Zaopiniowanie projektu…
4. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Biura Drogownictwa i Komunikacji. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - druk nr […] sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - druk nr 96 5. Zapoznanie członków komisji z działalnością Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Zapoznanie członków komisji z działalnością spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 7. Zapoznanie członków […] komisji z działalnością spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 8. Prezentacja „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi". 9. Sprawy różne, wolne…
5. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …druk nr 630. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625. 4. Informacja na temat transportu osób niepełnosprawnych. 5. Przyjęcie protokołu nr 15 z […] Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625 + A 3. I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zadań…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników