Wyniki wyszukiwania dla tagu: wybory

Uchwały

Wyniki 1–10 z 127 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 1 — cz. II z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 18 — wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy …w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór
radni
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 100 — desygnowanie delegata miasta stołecznego Warszawy do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich /dot. p.Ewy Masny-Askanas/ …do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich /dot. p.Ewy Masny-Askanas/ radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1370 — wskazanie przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Seniorów …Seniorów wskazanie przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Seniorów radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego seniorzy…
radni seniorzy
4. Sesja nr 1 — cz. II z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 19 — wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady m.st. Warszawy …w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady m.st. Warszawy wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady m.st. Warszawy radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce…
radni
5. Sesja nr 18 cz. II z dnia
2015-10-26
Uchwała nr 424 — wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie …w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie sąd…
sąd
6. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 393 — wybór ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie …w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wybór ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie sąd…
sąd
7. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 85 — wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności …w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty…
odpady opłaty
8. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 570 — ustalenie liczby i wybór przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Czerniakowskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej …w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Czerniakowskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ustalenie liczby i wybór przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej […] działającej w Szpitalu Czerniakowskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
radni zdrowie
9. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 396 — wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie …w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie sąd…
sąd
10. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 80 — zmiana uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Seniorów …sprawie wskazania przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Seniorów radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Wolne wnioski i sprawy różne 2016-06-16 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za lata 2016- 2018 (2016, 2017, 2018) i wydania opinii…
2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 14/15 i nr 15/15. 4. Informacja o wyborze wykonawców na rozbudowę 2. linii metra. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w…
3. Komisja Edukacji i Rodziny …Warszawy w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert - druk nr 93 7. Pierwsze czytanie projektu· uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia terenu działania…
4. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej …zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku - druk nr 187. 4. Wolne wnioski […] m.st. Warszawy - druk nr 51. b) I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy - druk nr 52. c) I czytanie […] projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Budżetu i Finansów Radym.st. Warszawy - druk nr 53. 5. Wolne wnioski i sprawy różne Tematy prac komisji: - opiniowanie projektów uchwał dotyczących…
5. Komisja Ochrony Środowiska …odniesieniu do pomników przyrody - druk nr 97 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opiaty oraz ustalenia stawki opiaty za pojemnik…
6. Komisja Zdrowia …do 1O lat - druk 397 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odwołania oraz wyboru przedstawiciela Rady m.st. warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Specjalistycznym „Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej - „Zakurzonej […] Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym […] Zdrowotnej - druk nr 634 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Czerniakowskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Guział
Wybór wykonawcy projektów z drugiej edycji budżetu partycypacyjnego
2016-08-25 …interpelacja Dotyczy wyboru wykonawcy projektów z drugiej edycji budżetu partycypacyjnego 2016-08-25 Wybór wykonawcy projektów z drugiej edycji budżetu partycypacyjnego partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje…
2.
Zbigniew Cierpisz
Dotyczy opinii prawnych dotyczących możliwości startu w wyborach samorządowych
2016-03-17 …interpelacja Dotyczy opinii prawnych dotyczących możliwości startu w wyborach samorządowych…
3.
Oskar Hejka
Wybór notariuszy współpracujących z m.st. Warszawa
2017-09-15 …zapytanie Dotyczy wyboru notariuszy współpracujących z m.st. Warszawa 2017-09-15 Wybór notariuszy współpracujących z m.st. Warszawa załącznik do odpowiedzi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
4.
Aleksandra Gajewska
Realizacja stanowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z 30 stycznia 2017 r.
2017-02-16 …Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z 30 stycznia 2017 r. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
5.
Krzysztof Bosak
Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnego
2016-05-25 …Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnego radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników