Wyniki wyszukiwania dla tagu: wybory

Uchwały

Wyniki 1–10 z 127 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 cz. II z dnia
2015-10-26
Uchwała nr 421 — uchylenie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy …uchylająca uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy uchylenie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w…
sąd
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 326 — odwołanie oraz wybór przedstawiciela Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Specjalistycznym „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej – „Zakurzonej” w Warszawie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej …w sprawie odwołania oraz wyboru przedstawiciela Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Specjalistycznym „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej – „Zakurzonej” w Warszawie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej odwołanie oraz wybór przedstawiciela Rady m.st […] Krysi Niżyńskiej – „Zakurzonej” w Warszawie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
radni zdrowie
3. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 397 — wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie …w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie sąd…
sąd
4. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 404 — wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy …w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z…
sąd
5. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 33 — zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy …powołania Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1369 — desygnowanie przedstawiciela Rady m.st. Warszawy do Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów …uczniów i studentów oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
oświata radni
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 167 — wskazanie kandydatów na członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego …Publicznego wskazanie kandydatów na członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 1 — cz. II z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 19 — wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady m.st. Warszawy …w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady m.st. Warszawy wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady m.st. Warszawy radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce…
radni
9. Sesja nr 22 z dnia
2016-01-14
Uchwała nr 565 — zmiana uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady m.st. Warszawy …uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 576 — ustalenie liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa — Wesoła …w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wesoła ustalenie liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady […] działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wesoła radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
radni zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 14/15 i nr 15/15. 4. Informacja o wyborze wykonawców na rozbudowę 2. linii metra. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w…
2. Komisja Edukacji i Rodziny …Warszawy w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert - druk nr 93 7. Pierwsze czytanie projektu· uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia terenu działania…
3. Komisja Ochrony Środowiska …odniesieniu do pomników przyrody - druk nr 97 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opiaty oraz ustalenia stawki opiaty za pojemnik…
4. Komisja Zdrowia …do 1O lat - druk 397 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odwołania oraz wyboru przedstawiciela Rady m.st. warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Specjalistycznym „Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej - „Zakurzonej […] Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym […] Zdrowotnej - druk nr 634 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Czerniakowskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej…
5. Komisja Rewizyjna …Wolne wnioski i sprawy różne 2016-06-16 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za lata 2016- 2018 (2016, 2017, 2018) i wydania opinii…
6. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej …zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku - druk nr 187. 4. Wolne wnioski […] m.st. Warszawy - druk nr 51. b) I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy - druk nr 52. c) I czytanie […] projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Budżetu i Finansów Radym.st. Warszawy - druk nr 53. 5. Wolne wnioski i sprawy różne Tematy prac komisji: - opiniowanie projektów uchwał dotyczących…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Krzysztof Bosak
Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnego
2016-05-25 …Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnego radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
2.
Aleksandra Gajewska
Realizacja stanowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z 30 stycznia 2017 r.
2017-02-16 …Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z 30 stycznia 2017 r. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
3.
Zbigniew Cierpisz
Dotyczy opinii prawnych dotyczących możliwości startu w wyborach samorządowych
2016-03-17 …interpelacja Dotyczy opinii prawnych dotyczących możliwości startu w wyborach samorządowych…
4.
Oskar Hejka
Wybór notariuszy współpracujących z m.st. Warszawa
2017-09-15 …zapytanie Dotyczy wyboru notariuszy współpracujących z m.st. Warszawa 2017-09-15 Wybór notariuszy współpracujących z m.st. Warszawa załącznik do odpowiedzi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
5.
Piotr Guział
Wybór wykonawcy projektów z drugiej edycji budżetu partycypacyjnego
2016-08-25 …interpelacja Dotyczy wyboru wykonawcy projektów z drugiej edycji budżetu partycypacyjnego 2016-08-25 Wybór wykonawcy projektów z drugiej edycji budżetu partycypacyjnego partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników