Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 787 — określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi parkowanie…
parkowanie
2. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 788 — określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej …w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków…
opłaty
3. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1251 — wybór sposobu i formy wykonywania zadania własnego m.st. Warszawy polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych …w sprawie wyboru sposobu i formy wykonywania zadania własnego m.st. Warszawy polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych wybór sposobu i formy wykonywania zadania własnego m.st. Warszawy polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odpady wywóz śmieci, odpady komunalne…
odpady
4. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 85 — wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności …w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty […] oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
5. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 293 — określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów …w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów […] komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ochrony Środowiska …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opiaty oraz ustalenia stawki opiaty za pojemnik o określonej pojemności - druk nr 98 6. Informacja […] nt. uciążliwości instalacji do przetwarzania odpadów zlokalizowanych przy ul. Zarzecze a prowadzonych przez firmy Eko-Max i Pro-Las. 7. Sprawy różne, wolne wnioski. 8. Zakończenie posiedzenia 2015-02-23 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie […] Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 9/15. 4. Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Warszawie w roku 2014. 5. Sprawy różne, wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia…
2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 5. Zapoznanie członków Komisji z działalnością Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 6. Zapoznanie członków Komisji z działalnością spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o […] w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, urządzenia komunalne, wysypiska i utylizacja odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz -lokalny transport zbiorowy 2016-11-03 1. Otwarcie posiedzenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 26 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Zofia Trębicka
Dotyczy harmonogramu odbioru odpadów komunalnych
2015-01-22 …interpelacja Dotyczy harmonogramu odbioru odpadów komunalnych…
2.
Krzysztof Bosak
wywóz śmieci z bulwarów wiślanych
2017-04-06 …interpelacja Dotyczy wywozu śmieci z bulwarów wiślanych 2017-04-06 wywóz śmieci z bulwarów wiślanych odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
3.
Dariusz Figura
Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami oraz selektywnej zbiórki odpadów na terenie m.st. Warszawy
2017-01-05 …interpelacja Dotyczy funcjonowania systemu gospodarki odpadami oraz selektywnej zbiórki odpadów na terenie m.st. Warszawy 2017-01-05 Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami oraz selektywnej zbiórki odpadów na terenie m.st. Warszawy odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
4.
Aleksandra Gajewska
Pojemniki na odpady przy Kładce Żerańskiej
2017-01-19 …interpelacja Dotyczy pojemników na odpady przy Kładce Żerańskiej 2017-01-19 Pojemniki na odpady przy Kładce Żerańskiej odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
5.
Agnieszka Soin
Dotyczy przeniesienia zakładu przetwarzania odpadów
2015-06-01 …interpelacja Dotyczy przeniesienia zakładu przetwarzania odpadów
6.
Krzysztof Bosak
Wywóz śmieci w południowych dzielnicach Warszawy
2016-08-05 …interpelacja Dotyczy wywozu śmieci w południowych dzielnicach Warszawy 2016-08-05 Wywóz śmieci w południowych dzielnicach Warszawy odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
7.
Agnieszka Soin
Dotyczy wywozu odpadów zielonych
2015-04-13 …interpelacja Dotyczy wywozu odpadów zielonych…
8.
Gabriela Szustek
Dotyczy wywozu odpadów wielkogabarytowych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2017-07-27 …interpelacja Dotyczy wywozu odpadów wielkogabarytowych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy…
9.
Cezary Jurkiewicz
Dotyczy braku nadzoru jednostek Miasta nad właściwym wykonaniem umowy o wywóz odpadów komunalnych przez firmę Lekaro w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2016-10-04 …interpelacja Dotyczy braku nadzoru jednostek Miasta nad właściwym wykonaniem umowy o wywóz odpadów komunalnych przez firmę Lekaro w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy…
10.
Dariusz Figura
Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami oraz selektywnej zbiórki odpadów na terenie m.st. Warszawy w latach 2014-2015 i I połowie 2016 roku.
2016-09-19 …interpelacja Dotyczy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami oraz selektywnej zbiórki odpadów na terenie m.st. Warszawy w latach 2014-2015 i I połowie 2016 roku. 2016-09-19 Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami oraz selektywnej zbiórki odpadów na […] terenie m.st. Warszawy w latach 2014-2015 i I połowie 2016 roku. odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników