Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1251 — wybór sposobu i formy wykonywania zadania własnego m.st. Warszawy polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych …w sprawie wyboru sposobu i formy wykonywania zadania własnego m.st. Warszawy polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych wybór sposobu i formy wykonywania zadania własnego m.st. Warszawy polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odpady wywóz śmieci, odpady komunalne…
odpady
2. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 293 — określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów …w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów […] komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
3. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 788 — określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej …w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków…
opłaty
4. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 787 — określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi parkowanie…
parkowanie
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 85 — wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności …w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty […] oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ochrony Środowiska …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opiaty oraz ustalenia stawki opiaty za pojemnik o określonej pojemności - druk nr 98 6. Informacja […] nt. uciążliwości instalacji do przetwarzania odpadów zlokalizowanych przy ul. Zarzecze a prowadzonych przez firmy Eko-Max i Pro-Las. 7. Sprawy różne, wolne wnioski. 8. Zakończenie posiedzenia 2015-02-23 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie […] Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 9/15. 4. Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Warszawie w roku 2014. 5. Sprawy różne, wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia…
2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 5. Zapoznanie członków Komisji z działalnością Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 6. Zapoznanie członków Komisji z działalnością spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o […] w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, urządzenia komunalne, wysypiska i utylizacja odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz -lokalny transport zbiorowy 2016-11-03 1. Otwarcie posiedzenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 26 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Agnieszka Jakowicka, Gabriela Szustek
Dotrzymywanie przez firmę Lekaro warunków umowy na wywóz odpadów
2015-05-28 …zapytanie Dotyczy dotrzymywania przez firmę Lekaro warunków umowy na wywóz odpadów 2015-05-28 Dotrzymywanie przez firmę Lekaro warunków umowy na wywóz odpadów odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
2.
Edmund Świderski
Dotyczy zastrzeżeń związanych z wywozem odpadów
2015-05-28 …interpelacja Dotyczy zastrzeżeń związanych z wywozem odpadów
3.
Dariusz Figura
Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Dzielnicy Praga Południe
2015-09-03 …interpelacja Dotyczy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Dzielnicy Praga Południe 2015-09-03 Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Dzielnicy Praga Południe odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
4.
Agnieszka Soin
Dotyczy przeniesienia zakładu przetwarzania odpadów
2015-06-01 …interpelacja Dotyczy przeniesienia zakładu przetwarzania odpadów
5.
Zofia Trębicka
Dotyczy harmonogramu odbioru odpadów komunalnych
2015-01-22 …interpelacja Dotyczy harmonogramu odbioru odpadów komunalnych…
6.
Agnieszka Soin
Dotyczy wywozu odpadów zielonych
2015-04-13 …interpelacja Dotyczy wywozu odpadów zielonych…
7.
Dariusz Figura
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod pojemniki na odpady komunalne
2017-03-09 …interpelacja Dotyczy stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pod pojemniki na odpady komunalne 2017-03-09 Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod pojemniki na odpady komunalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe odpady wywóz śmieci […] odpady komunalne, wysypiska opłaty…
8.
Gabriela Szustek
Dotyczy wywozu odpadów wielkogabarytowych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2017-07-27 …interpelacja Dotyczy wywozu odpadów wielkogabarytowych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy…
9.
Dariusz Figura
Teren przy ul. Zacisze, na którym prowadzone są, uciążliwe dla mieszkańców, działania związane z przewożeniem, magazynowaniem i recyklingiem odpadów
2016-08-03 …przy ul. Zacisze, na którym prowadzone są, uciążliwe dla mieszkańców, działania związane z przewożeniem, magazynowaniem i recyklingiem odpadów 2016-08-03 Teren przy ul. Zacisze, na którym prowadzone są, uciążliwe dla mieszkańców, działania związane z […] przewożeniem, magazynowaniem i recyklingiem odpadów odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
10.
Zofia Trębicka
Dotyczy braku worków na odpady komunalne do recyclingu
2015-01-22 …zapytanie Dotyczy braku worków na odpady komunalne do recyclingu…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników